NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Informatie Utrechtse landschappen toegankelijker

12 nov 2014

De kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen is gekoppeld aan de webkaart van de provincie Utrecht. Hierdoor is de informatie over landschappen toegankelijker en overzichtelijker geworden.

De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen biedt nuttige informatie en inspiratie aan beleidsambtenaren, projectleiders en adviseurs die betrokken zijn bij het landschap. De gids beschrijft de huidige landschapskwaliteiten en geeft aan hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen de kwaliteit van het landschap behouden kan blijven of zelfs een extra impuls kan krijgen.

De kwaliteitsgids is gekoppeld aan de onlangs vernieuwde webkaart van de provincie. Op deze manier is gemakkelijk te bekijken wat de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen zijn en welke aandachtspunten en kansen de provincie ziet voor ruimtelijke ontwikkeling. Met streetview is het mogelijk om ook de omgeving te bekijken.

Om de gids – die valt onder het Ruimtelijk Actie Programma – onder de aandacht te brengen, heeft ambassadeur Henk Lugtmeijer (bijna) alle gemeenten bezocht en zijn er kennisdagen en workshops georganiseerd. Bovendien is een voorbeeldenboek opgesteld: 'Borging kernkwaliteiten Utrechtse Landschappen' . Daarin staan mogelijke uitwerkingen naar bestemmingsplanregels, zodat gemeente er zo gemakkelijk mogelijk mee aan de slag kunnen. Er komen ook nog factsheets per deelgebied, zodat het voor alle betrokkenen nog eenvoudiger wordt om met de kwaliteitsgids te werken.

Op dit moment loopt de projectencompetitie ‘Bouwen in en aan het landschap’ waarvoor initiatiefnemers tot 5 december projecten kunnen indienen.

Bekijk de Utrechtse landschappen op de webkaart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet