NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Voorstellen Nieuwe Natuur op rangorde

11 nov 2014

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland hebben een rangorde aangebracht in de projectvoorstellen die voor het programma Nieuwe Natuur zijn ingediend.

GS hebben aan Provinciale Staten (PS) een voorstel gedaan voor de toewijzing van middelen om deze projecten te verwezenlijken. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 101 miljoen euro.

Bij het programma Nieuwe Natuur is een aanpak van onderop gehanteerd, waarbij aan organisaties, bedrijven en burgers is gevraagd om ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe natuur voor te stellen. Aan de basis van het programma liggen letterlijk de gronden die zijn verworven voor het project Oostvaarderswold. Dit heeft 73 bruikbare ideeën opgeleverd, die in een volgende fase door de indieners ervan zijn uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen. Na de sluitingsdatum bleken er 33 voorstellen te zijn ingestuurd, die op 22 locaties in Flevoland zouden kunnen worden gerealiseerd.

Besluitvorming PS
Op 19 november spreekt de Commissie Ruimte & Leefomgeving beeldvormend over het toewijzingsvoorstel, gevolgd door oordeelsvorming op 3 december. PS zullen op 17 december besluiten over het voorstel van GS. Op basis van het toewijzingsbesluit worden de gehonoreerde projecten verder uitgewerkt, zodat er concrete realisatieovereenkomsten kunnen worden gesloten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet