NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Projectencompetitie bouwen in en aan het Utrechts landschap

10 nov 2014

De projectencompetitie 'bouwen in en aan het landschap' van de provincie Utrecht is op 5 november van start gegaan. Projecten die op een inspirerende manier de kwaliteiten van het landschap versterken, maken kans op prijzen van 25.000 tot 50.000 euro. Tot 5 december kunnen initiatiefnemers hun project voordragen.

Projecten die op een creatieve en innovatieve manier de kwaliteiten van het landschap behouden of versterken, komen in aanmerking voor de competitie. Een oude fabriek in het landelijk gebied die een nieuwe bestemming heeft gekregen, een uitbreiding bij een dorp die past in het landschap, een nieuw landgoed, een goed ontworpen uitbreiding van een landbouwbedrijf; het zijn voorbeelden van projecten die mee kunnen dingen naar één van de drie prijzen.

Sinds 2011 werkt de provincie Utrecht met de kwaliteitsgidsen Utrechtse landschappen. Niet als voorschrift, maar als inspiratie bij bouwprojecten. Initiatiefnemers worden uitgedaagd om in hun plannen rekening te houden met het landschap waarin ze bouwen. Na drie jaar wil de provincie Utrecht de beste voorbeelden belonen, om zo een stimulans te geven aan het behouden en versterken van de kwaliteiten van de Utrechtse landschappen. De winnaars kunnen met de prijs extra kwaliteit creëren.

Voorwaarden
Aard en omvang van een project zijn niet gelimiteerd; de toegevoegde kwaliteit aan de omgeving is bepalend. Nieuwbouw-, verbouw- of restauratieprojecten zijn voor te dragen. Het project moet in een vergevorderde fase van planvorming zijn, in uitvoering of al gerealiseerd. Een idee alleen is dus niet voldoende. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het om het landelijk gebied van de provincie Utrecht gaat.

Lees meer in het dossier Projectencompetitie 'Bouwen in en aan het landschap'.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet