NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Impressie van de Noord-Hollandse Hoorzitting Ganzen

10 nov 2014

Ganzen staan in de belangstelling door de grote toename van de populatie van de laatste jaren. Om zich te informeren over ganzen en kennis te nemen van de argumenten van belanghebbende partijen organiseerden Provinciale Staten van Noord-Holland een hoorzitting over ganzen.

Het verslag geeft een impressie van de hoorzitting.

Een dwarsdoorsnede van 14 deskundigen en vertegenwoordigers van belangenbehartigende organisaties deelden hun kennis en beantwoordden vragen van Statenleden. De vragen gingen vooral over: de oorzaak van de toename van de ganzenpopulatie, de problemen die dit met zich meebrengt en de oplossingsmogelijkheden, inclusief aandacht voor juridische aspecten. De visies op ganzen lopen uiteen. Sommigen vinden dat er nauwelijks sprake is van een probleem, anderen wijzen op de schade door vraat en het gevaar voor vliegtuigen. In het verslag van de Hoorzitting Ganzen zijn ook interviews opgenomen met Femmie Smit van de Dierenbescherming, Arnoud Meijering van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging, Albert Hooijer van de LTO Noord/Veelzijdig Boerenland, Anna Jonkhoff van Vos en Vennoten, Sjoerd van Dijk van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen en van Maarten Loonen, van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet