NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe vogelsoorten vestigen zich in Groninger natuur

31 okt 2014

Het natuurbeleid in Groningen boekt successen, vooral in grotere natuurgebieden. Dat is een van de conclusies uit een rapport (PDF PDF-bestand, 9 MB) van de provincie Groningen. De provincie volgt al jaren de toestand van natuur en landschap. Om het jaar verschijnt een rapport over de nieuwste ontwikkelingen. Die zijn in een perspectief van één generatie gezet, zodat inzichtelijk wordt of trends de goede kant opgaan.

Sterns
Het natuurbeleid in de provincie Groningen begint vruchten af te werpen. Zo zijn zeer zeldzame sterns zich gaan vestigen in het Zuidlaardermeergebied, stijgt het aantal Noordse sterns aan de kust en broeden er voor het eerst in lange tijd weer kemphanen in de Onner- en Oostpolder.

Akkervogels
De stand van enkele akkervogels heeft zich gestabiliseerd en een enkele soort herstelt zich. De veldleeuwerik, bekend van het vrolijke gezang in het voorjaar en een goede graadmeter voor succes, handhaaft zich. Ook de Grauwe Kiekendief, een roofvogel die het moet hebben van muizen in akkerbouwgebieden, doet het goed.

Nog te weinig herstel
Toch is er nog veel te doen, blijkt uit het rapport. Zo gaat de stand van weidevogels in landbouwgebieden minder snel achteruit, maar is van herstel nog te weinig sprake. De provincie kondigt overleg aan met de natuur- en landbouworganisaties om betere resultaten kunnen halen. Afspraken daarover worden opgenomen in het nieuwe agrarische natuurbeheer na 2016.

Oldambt
De openheid van het Oldambt, een typisch Groninger landschap, dreigt stukje bij beetje in te boeten. Over een periode van één generatie gaat het om een wezenlijke verandering. Om ook toekomstige generaties van het Groninger landschap te laten genieten, zal de provincie bekijken wat hieraan gedaan kan worden.

Het college van Gedeputeerde Staten bespreekt het rapport en de conclusies die daaraan te verbinden zijn eerst met landbouw- en natuurorganisaties en daarna met Provinciale Staten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet