NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Deltacommissaris neemt Masterplan kust en erfgoed in ontvangst

4 nov 2014

Het Masterplan kust en erfgoed, een overzicht van de diversiteit aan cultuurhistorisch erfgoed aan de kust, is aangeboden aan deltacommissaris Wim Kuijken. Dat gebeurde tijdens het symposium Erfgoed en Water in Kampen. Het plan geeft concrete handvatten om cultuurhistorie te integreren in plannen om de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te maken.

Doel is om het bijzondere karakter van de kust vanaf het begin mee te nemen in de planontwikkeling, opdat het erfgoed hier op natuurlijke wijze deel van uit gaat maken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincies Groningen, Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland zetten met het masterplan de eerste stap naar een langetermijnvisie voor een integrale ontwikkeling van de kustzone.

In het Deltaprogramma en het Nationaal Waterplan heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Maar het Rijk hecht tegelijkertijd belang aan het verbinden van verleden, heden en toekomst bij de uitvoering van het Deltaprogramma.

Het masterplan verschijnt op het juiste moment. Het Landelijk Overleg Kust gaat de uitvoering van het deelprogramma Kust oppakken. Aan dit deelprogramma werken kustprovincies samen met gemeentes en waterschappen.

BNG Bank Erfgoedprijs
Tijdens het symposium ontving de gemeente Bergen op Zoom de BNG Bank Erfgoedprijs 2014. De prijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren om effectief erfgoedbeleid te voeren en elkaar op dit gebied te inspireren. De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Winnaar vorig jaar was de gemeente Kampen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet