NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurrijk Limburg presenteert eerste 20ha natuurrealisatie

5 nov 2014

Natuurrijk Limburg bestaat alweer ruim een jaar. Tijdens de kick-off bijeenkomst van Natuurrijk Limburg op 12 juni 2013, reikte gedeputeerde Patrick van der Broeck 15 diploma’s uit aan geprofessionaliseerde agrariërs die aan natuurbeheer doen. Nu, één jaar later, kunnen de gediplomeerden Ietje en René Berden, samen met Patrick van der Broeck, al de eerste 20 hectares natuurrealisatie presenteren. De gronden liggen in de gemeente Roerdalen, tussen Hoeve Schöndeln en de Roer.

Voor deze feestelijke gelegenheid is op 9 oktober 2014 de Boer in de Natuur-toer georganiseerd. De Boer in de Natuur-toer is een jaarlijks terugkerend evenement, waarmee Natuurrijk Limburg zichtbaar wil maken wat boeren en particulieren op dit moment al ondernemen in natuur en landschap. Deze bestaande activiteiten willen ze als voedingsbodem gebruiken voor een verdere aanpak vanuit de streek. Bovenop het bezoek aan de eerste 20 ha natuurrealisatie, zijn tijdens de toer ook plekken bezocht in het Herkebosscherbroeck en Herkenbosscherven. Met ruim zestig enthousiaste deelnemers was de Boer in de Natuur-toer een goed platform voor de uitwisseling van ideeën over de rol van agrariërs en particulieren in het landschap, samen met provincie Limburg en andere gebiedspartijen.

Agrarisch natuurbeheer
Naast de realisatie van nieuwe natuur staat Natuurrijk Limburg ook aan de lat voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het is dit jaar voor het eerst dat individuele agrarische ondernemers zelf geen SNL beheerovereenkomst meer kunnen afsluiten. Alle aanvragen vormen een onderdeel van een collectief plan; een gecoördineerd plan om ecologische doelen beter te kunnen halen. In Limburg wordt één collectief opgericht onder leiding van Natuurrijk Limburg. In de loop van november gaat Natuurrijk Limburg hiervoor op zoek naar gemotiveerde agrariërs die in gebieden zitten waar het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer mogelijkheden biedt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet