NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

(adv.)           
Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Discussie over natuurbegraafplaatsen

31 okt 2014

Gisteren kondigde Natuurmonumenten aan dat zij volgend jaar haar eerste natuurbegraafplaats in Nederland zal openen. Het is zelfs de ambitie van de organisatie om op korte termijn tien a vijftien natuurbegraafplaatsen te realiseren in Nederland. De grootschaligheid van deze plannen leidt tot discussie in de natuursector.

Natuurbegraven is in Nederland al langere tijd mogelijk, veelal op historische landgoederen van particulieren. Deze ‘pioniers van het natuurbegraven’ hebben de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd om natuurbegraven in Nederland mogelijk te maken. De particulieren hebben, zonder overheidssteun, grote investeringen gedaan. Er zijn bestemmingsplanprocedures doorlopen, bodemonderzoeken uitgevoerd en landschapsplannen ontwikkeld. Het duurt vaak zeker vier jaar om een natuurbegraafplaats te realiseren.

De particuliere beheerders van natuurbegraafplaatsen maken zich nu zorgen over de plannen van Natuurmonumenten. Ze zijn bang dat de kwaliteit en uniciteit van de huidige natuurbegraafplaatsen onder druk komen te staan en willen dat daar afspraken over komen. Bovendien vrezen zij oneerlijke concurrentie. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) kondigt aan in gesprek te willen met Natuurmonumenten over de problematiek.

Wat is natuurbegraven?
Er is in Nederland steeds meer vraag naar een eeuwige rustplaats in de stilte en schoonheid van de natuur. Op een natuurgraf wordt bijvoorbeeld geen grafsteen geplaatst, maar een houten boomschijf met inscriptie of een herinneringsboom. Op het graf ontwikkelt zich vanzelf nieuwe natuur, waardoor het weer één wordt met de omgeving. De opbrengsten van natuurbegraafplaatsen worden gebruikt om het bos en de natuur te beheren en door te geven aan volgende generaties. Zo kunnen nabestaanden, omwonenden en recreanten blijven genieten van de prachtige natuur.

Historische landgoederen zijn bij uitstek geschikt voor de aanleg van zulke natuurbegraafplaatsen. Het is immers van belang dat de natuurbegraafplaatsen gegarandeerd zijn voor een bijzonder lange periode. Dit past in het van generatie op generatie overdragen van het beheer van deze landgoederen; onafhankelijk van subsidie of steun van donateurs.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet