info over de beheerder van Natuurnet, Second Opinion
      Natuurnet
kennismakelaar

Persberichten en tweets uit het werkveld
Geen menu

te zien?

Voeg menu toe

Overzicht van persberichten; alle persberichten zijn ook op trefwoorden te doorzoeken.

U kunt hier ook de tweets van ecologische adviesbureaus op Natuurnet volgen: ga naar het overzicht.

 

Gemiste kans! Nationaal Strategisch Plan voor landbouw onvolledig en ondermaats 8 sept 2021

Urgente oproep van internationale natuurbeschermers over gaswinning Waddenzee 8 sept 2021

Natuur geen onderwerp tijdens formatie 7 sept 2021

Stevig maatregelenpakket nodig voor verbetering waterkwaliteit 6 sept 2021

Landslakken blijven achter op Marker Wadden 5 sept 2021

Vijf nominaties Jan Wolkers Prijs 2021 5 sept 2021

Kleine wijzigingen grenzen Noord-Hollandse werkingsgebieden Omgevingsverordening 2 sept 2021

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van kennis van het Waddengebied 1 sept 2021

87 miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur 27 aug 2021

Natuurmonumenten ontwikkelt nieuw natuurgebied bij Hoeksche Waard 26 aug 2021

Minister ontvangt rapport over klimaatadaptatie van woonwijken in regio Utrecht 23 aug 2021

Massaal aanspoelen van mosdiertjes: explosief in perspectief 22 aug 2021

Eerste waterbuffels geboren in Waterlandtak-West (Diemerscheg) Muiden 17 augustus 2021

De natuur heeft altijd gelijk 17 aug 2021

Conclusies IPCC-rapport over klimaatverandering ook dramatisch voor vogels

Natuuronderhoud Waalre sterk verbeterd door uitvinding en gebruik 'stronkentrekker' 9 aug 2021

Heide verbinden op landgoed Twickel: ‘Nu is de natuur aan zet’ 9 aug 2021

Natuurtijdschriften.nl biedt nu toegang tot ruim 85.000 natuurartikelen 7 aug 2021

Kom op 27, 28 of 29 augustus naar de 25ste Internationale Nacht van de Vleermuis! 4 aug 2021

Camera’s Beleef de Lente van Vogelbescherming gesloten 3 aug 2021

Trends sprinkhanen bepaald op basis van losse waarnemingen 2 aug 2021

Groene Lijst voor soortherstel en effectievere bescherming 29 juli 2021

Otters oplossing probleem Amerikaanse rivierkreeften? 28 juli 2021

Formatie: zorg voor structurele financiering Aanvalsplan Grutto 27 juli 2021

Bruinviskalfjes krijgen giftige PCB’s via moeders overgedragen 26 juli 2021

Provincie Utrecht werkt met servicepunt aan meer groene schoolpleinen 23 juli 2021

Limburg aan de slag met natuurverbetering en stikstofreductie 22 juli 2021

Boskalis gaat natuurherstelmaatregelen De Wieden uitvoeren 16 juli 2021

Aan de slag met project voor toekomstperspectief Utrechts veenweidegebied 16 juli 2021

Werk maken van klimaatadaptief bouwen 16 juli 2021

Wildgroei aan dodelijke fiets- en ATB-routes in natuurgebieden 16 juli 2021

WWF: Voorstel VN voor biodiversiteitsverdrag niet ambitieus genoeg 16 juli 2021

Rapportage beheer damherten naar Provinciale Staten Noord-Holland 15 juli 2021

Gebiedsontwikkeling Grebbedijk start nieuwe fase 14 juli 2021

Noord-Holland keurt ganzenbeheerplan goed 14 juli 2021

Onderzoek om ‘oud-Hollandse’ vis in Vinkeveen te behouden 13 juli 2021

Gezamenlijke aanpak waterplanten in Weerribben-Wieden 12 juli 2021

Aziatische hoornaar vaker waargenomen: bestrijding afhankelijk van correcte waarnemingen 10 juli 2021

Impuls aan Natura 2000-gebiedsproces Engbertsdijksvenen 9 juli 2021

Overijssel gaat door met natuurherstel Wierdense Veld 9 juli 2021

Stikstofbank bewaart stikstofruimte voor toekomstig gebruik 9 juli 2021

Subsidie voor aanplanten inheemse bomen en struiken 6 juli 2021

Weer zeldzame Bokkenorchissen vernield - hoe kunnen we hiervan leren? 1 juli 2021

Rapportage ‘De Toestand van de Natuur in Brabant' 30 juni 2021

Groen schoolplein in Driebergen met hulp van provinciale subsidie 30 juni 2021

Noord-Holland zet volgende fase in voor Schil Naardermeer 30 juni 2021

De ernstige effecten van drie droge jaren 29 juni 2021

Doel behaald 2021 soortenjaar Nationaal Park Nieuw Land 28 jun 2021

EU-ministers akkoord over groener Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 28 juni 2021

Perspectief voor natuur door kavelruil Rijnstrangen 25 juni 2021

Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland? 25 juni 2021

Provincies betaalden in 2020 ruim 31 miljoen euro aan tegemoetkomingen faunaschade 24 juni 2021

Vlinderontwikkeling op de Marker Wadden 14 juni 2021

De Slootjesdagen zijn terug! Onderzoek hoe gezond Nederlandse sloten zijn 11 juni 2021

Bijplaatsen korhoenders op de Sallandse Heuvelrug wordt voortgezet 10 juni 2021

Controles in het buitengebied ter bescherming van broedseizoen 7 juni 2021

Proef met rifblokken van slib uit Eems-Dollard 6 juni 2021

Tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen 7 mei 2021

Wat brengt de kat thuis? 6 mei 2021

Kennisnetwerk OBN maakt kennis beschikbaar voor natuurbeheer 4 mei 2021

De bever zo goed als terug in Noord-Holland 30 april 2021

Overijssel vraagt duidelijkheid aan minister over Wierdense veld 30 april 2021

Raad van State uitspraak Engbertsdijksvenen 30 april 2021

Natuurvriendelijke oevers vergroten biodiversiteit in Noord-Holland 30 april 2021

Waardevol Brummen: voor en door inwoners 30 april 2021

DDT aangetroffen in de grutto 29 april 2021

Utrecht investeert twaalf miljoen euro in meer natuur in Utrechts landelijk gebied 27 april 2021

Eerste Otterholt in Overijssel geplaatst 23 april 2021

Monitoring van allerkleinste dieren op natuurbruggen Zuid-Kennemerland 23 april 2021

De Nationale Bijentelling: wat telde Nederland? 24 april 2021

Uitspraak Raad van State goed nieuws voor vleermuizen 22 april 2021

Negen van de tien Nederlanders vinden dat uitbreiding natuur onderdeel moet zijn van herstel 21 april 2021

€ 100.000 voor 41 groene vrijwilligersprojecten 20 april 2021

Ecoduct Grebbeberg vroeg aanpassing en toezicht 13 april 2021

Provincie Limburg sluit zich aan bij Stich­ting Steen­breek 1 april 2021

10,3 miljoen voor verbetering Noord-Hollands landschap 25 maart 2021

101 hectare kruidenrijk grasland erbij voor Groningen 16 maart 2021

Oprichting Kenniscentrum Bever: bundeling van kennis en krachten 16 maart 2021

Eerste Europese hommelsymposium een succes 6 maart 2021

Nieuwe mosselbanken in Waddenzee weten zich te handhaven 3 maart 2021

Kwaliteitslabel voor ecologische meerwaarde zonneparken in ontwikkeling 25 feb 2021

Rietproef Lauwersmeer van start 24 feb 2021

Aanpak Stikstof Flevoland: ontwikkelingen mogelijk maken met oog voor natuur 23 feb 2021

Zoetwatervissen hebben het zwaar 23 feb 2021

Vervuiling, troebel water en waterbeweging belemmeren zeegrasherstel 22 feb 2021

Nieuw Servicepunt helpt Utrechtse inwoners en bedrijven bij aanleg groen dak 22 feb 2021

Noord-Holland wijzigt vergoeding voor schade door ganzen 18 feb 2021

Publicatie Klimaatverandering en ecologie verschenen 3 feb 2021

Brabantse zandwegen van groot belang voor biodiversiteit 22 jan 2021

De kier is een mooi begin 19 jan 2021

Poep met insecticiden aangetroffen in natuurgebieden 17 jan 2021

Groen licht voor natuurherstel Peelvenen Leegveld 14 jan 2021

Kwaliteit natuurgebieden verbeteren 12 jan 2021

Wolvenfamilie floreert op de Veluwe 12 jan 2021

25 adviezen voor een groener Europees Landbouwbeleid 7 jan 2021

Oude Strijper Aa wordt klimaatbestendig 4 jan 2021

2021 wordt hét Jaar van de Otter! 29 dec 2020

“Elke boom die je kapt, is er in principe één te veel” 28 dec 2020

Gecombineerde fosfaatindicator per 1 januari 2021 van start 24 dec 2020

Vleermuizen in gebouwen, waar zitten ze precies? 24 dec 2020

Rijk en provincies eens over besteding drie miljard euro voor sterke natuur 22 dec 2020

Minister Schouten: duizenden beschermde planten en dieren onderschept tijdens landelijke actie 21 dec 2020

Tussen 16 en 27? Word groene trainee! 21 dec 2020

Stevige band tussen wetenschap en praktijk kan impact rewilding vergroten 20 dec 2020

Noord-Holland investeert 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in kustzone 18 dec 2020

Grote investering in Noord-Hollandse biodiversiteit 17 dec 2020

2020 ook een slecht jaar voor de grutto 17 dec 2020

Vernieuwde stikstofaanpak Brabant: alle sectoren dragen bij aan stikstofreductie 16 dec 2020

Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal 15 dec 2020

Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland? 15 dec 2020

Natuur onmisbaar voor oplossing maatschappelijke problemen 15 dec 2020

Natuurbeheerder moet eerst ‘akkeren’ voor soortenrijk grasland 15 dec 2020

Adviescommissie op zoek naar integrale aanpak stikstof in Groningen 15 dec 2020

Nationaal Park Hollandse Duinen, een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur 13 dec 2020

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast 11 dec 2020

Otter na veertig jaar terug in Utrecht: DNA gevonden nabij Vinkeveen 10 dec 2020

Forse investering in Limburgse natuurherstelprojecten 8 dec 2020

Akkoord over besteding € 3 miljard voor sterke natuur 8 dec 2020

Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling 8 dec 2020

Akkoord over duurzame mosselvisserij en natuurherstel Waddenzee 7 dec 2020

Noord-Holland verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022 4 dec 2020

Scholieren ontwerpen voedselbos 30 nov 2020

Voormalige sloot is nu levensader voor natte natuur 30 nov 2020

Naturalis onderzoekt biodiversiteit in Zonnepark Heerenveen 28 nov 2020

Nieuwe rietlanden in omgeving Alkmaar van enorme natuurwaarde 26 nov 2020

Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging 20 nov 2020

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen 19 nov 2020

Landgoederen planten duizenden bomen 18 nov 2020

Universiteit Wageningen ontwikkelt monitor om biodiversiteit te meten 17 nov 2020

Tuin winterklaar? Duizendknoop weg 18 nov 2020

Eerste stap gezet naar registratie stikstof 18 nov 2020

Campagne ‘Nederland plant bomen’ van start 18 nov 2020

Regels voor fysieke leefomgeving samengevoegd met ingaan nieuwe omgevingsverordening 17 nov

Verdroging wordt slim aangepakt in natuurgebied bij Kockengen 17 nov 2020

Operatie Peperboompje voor herstel bedreigde plantensoorten 16 nov 2020

Goudjakhals vastgesteld in de Ooijpolder 13 nov 2020

Challenge Groene Icoonprojecten in Gelderland van start 13 nov 2020

Veel animo voor natuursubsidie 12 nov 2020

Versterking en natuurontwikkeling Lauwersmeerdijk 12 nov 2020

Open brief aan Frans Timmermans om voorstel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in te trekken 9 nov 2020

Groen licht voor start verduurzaming NDFF 7 nov 2020

Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld 31 okt 2020

Kabinet vastbesloten klimaatdoelen te halen 30 okt 2020

POP3 geeft positieve impuls aan Flevoland 29 okt 2020

Lancering Leidraad beheer reuzenberenklauw 29 okt 2020

Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd 28 okt 2020

Ecologische verbinding tussen Nederland en Duitsland 27 okt 2020

Natuurherstel in de rivieren heeft onderhoud nodig 27 okt 2020

Biodiversiteitsherstel krijgt meer prioriteit 26 okt 2020

Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere Noord-Hollandse landschappen 23 okt 2020

#VotethisCAPdown: trek voorstel Europese landbouwsubsidies in 22 okt 2020

Sikaherten in het Noordhollands Duinreservaat 21 okt 2020

GLB: goed voor klimaat en boer 21 okt 2020

Serie filmpjes over Eems-Dollard 21 okt 2020

Universiteit Twente gaat wild tellen met behulp van slimme camera's 21 okt 2020

Translocatie beschermde Nauwe korfslak succesvol 18 okt 2020

Nieuwste inzichten verwerkt in AERIUS 15 okt 2020

Nieuwe stikstofmaatregelen kabinet: de puzzel is nog niet gelegd 15 okt 2020

Nederlanders willen biodiversiteit beschermen maar slechts een kwart weet hoe 13 okt 2020

Utrechtse aanpak verdroging heeft positief effect op natuur 13 okt 2020

Provincie Utrecht investeert miljoenen om bodemdaling in Utrechts veenweidegebied te remmen 9 okt 2020

Provincie Utrecht stemt in met plannen voor méér en gezondere Utrechtse bossen 8 okt 2010

Provincie Utrecht en gemeenten samen voor groen om de stad 8 okt 2020

Samenwerking diverse organisaties om Utrechts' buitengebied te beschermen 5 okt 2020

Steeds meer bijenplekken in Overijssel 5 okt 2020

Honderdduizenden spreeuwen trekken over ons land tijdens jubileum-telling 3 okt 2020

Overijssel aan de slag voor de kievitsbloem 2 okt 2020

Vinger aan de pols: op Natura 2000-veldbezoek in Gelderland 2 okt 2020

Primeur: Vleermuiskast op palen bewoond door kraamgroep gewone dwergvleermuizen 1 okt 2020

Mysterie verdwijnen en verschijnen grote aantallen eikenprocessierupsen definitief opgelost 30 sept 2020

Gebiedstafels stikstof Overijssel delen 1e rapportage 28 sep 2020

Wisent helpt bij terugdringen exoten 27 sept 2020

Een goed idee voor jouw buurt Doe mee! 23 sept 2020

Vleermuizen vaak onbedoeld slachtoffer van lijmvallen 24 sept 2020

Paterswoldsemeer straks onderdeel Natuurnetwerk Nederland 22 sept 2020

Klimaatexperts WUR: eindelijk scherpere, groene ambities Europese Unie 22 sept 2020

Sturen op insecten loont 18 sept 2020

Limburg werkt aan bij-vriendelijker landschap 17 sept 2020

Groningen moet groener worden 15 sept 2020

Oproep aan Tweede Kamer: investeer juist nu in de natuur 15 sept 2020

Nederlandse kust opnieuw bedreigd door bouwplannen 11 sept 2020

Wereldwijd verlies van biodiversiteit valt nog te stoppen 10 sept 2020

Opgaven landbouw, voedsel en natuur onderling nauw verbonden 9 sept 2020

Meer vogels en insecten door Hallerlaakse kruidenplanten en -bloemen 7 sept 2020

Spreeuwen volgen vanuit de ruimte met project Icarus 6 sept 2020

Natuurbehoud bij woningbouw door parkinclusief ontwikkelen 31 aug 2020

Veel natuur verloren door droogte 28 aug 2020

Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico 26 aug 2020

Miljoenen observaties van burgers dragen bij aan het in kaart brengen van biodiversiteit 25 aug 2020

Het was een dood ven. Maar nu krijgt het bijzondere natuurwaarden. 24 aug 2020

Opvallend veel dode bruinvissen langs Nederlandse kust 21 aug 2020

Twaalf nieuwe petgaten aangelegd in Westerkwartier 20 aug 2020

Spectaculaire groene natuur door Kust op Kracht 19 aug 2020

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur 19 aug 2020

Drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van herstelplan na corona 18 aug 2020

Tijdelijke nabootsing natuur helpt kustherstel 16 aug 2020

Provincies kunnen sleutelrol spelen in afstemming klimaatmaatregelen en natuurdoelen 14 aug 2020

Grondruiling maakt Nieuwe Natuur mogelijk 11 aug 2020

Het nut van waterplanten en algen in onze meren 10 aug 2020

Gelderland in de startblokken voor natuurinclusieve landbouw 7 aug 2020

Na-isolatie en vleermuizen: een tragedie in de spouw 6 aug 2020

Zuid-Hollandse stikstof in kaart 5 aug 2020

Verdroging is de grootste bedreiging van biodiversiteit 27 juli 2020

Natuur in de Lunenburgerwaard verder versterkt 25 juli 2020

Gelderse subsidie voor wolfwerende maatregelen 24 juli 2020

Staatsbosbeheer interviewt Nederlandse natuur in podcastserie 'Groene Oren' 24 juli 2020

37.000 hectare bos: Nederland maakt een inhaalslag en Overijssel doet mee 22 juli 2020

Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken 22 juli 2020

Acceptabel geachte vogelsterfte door windturbines heeft grotere effecten dan gedacht 22 juli 2020

Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen 20 juli 2020

Utrecht investeert 13 miljoen om bodemdaling in veenweidegebied te remmen 18 juli 2020

'Randstad en Broedvogels' gedigitaliseerd 18 juli 2020

Samenwerking leidt tot herstel natuur in Utrechtse Oostelijke Binnenpolder 17 juli 2020

Kansen voor soortenrijk klimaatbos in de provincie Utrecht 16 juli 2020

Macrofauna in beken lijdt zwaar onder extreme droogte 15 juli 2020

De oudste wulp van Europa broedt in Nederland! 14 juli 2020

Provincies stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en leren van vernieuwingen in het natuurbeleid 13 juli 2020

De nieuwe plannen van Natuur voor Elkaar: zie wat jij kan doen, ga voor groen! 12 juli 2020

Nationale aanpak biodiversiteit: samen kennis vergroten voor Nederland 11 juli 2020

Veldwerker ziet hoe Utrechtse natuur zich ontwikkelt 6 juli 2020

Waarde van ons landschap in kaart gebracht 3 juli 2020

Broedvogels tellen met een drone 1 juli 2020

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2018 24 juni 2020

Aanpak natuurherstel in combinatie met stikstof, klimaat en landbouw meest effectief 24 juni 2020

Voorkom voortplanting en verspreiding van Aziatische duizendknoop 22 juni 2020

Particulieren geven natuurontwikkeling een vlucht 26 juni 2020

Subsidie voorkomen wolvenschade vanaf augustus 24 juni 2020

Invasieve exoten worden ook in Brabant aangepakt 22 juni 2020

Gespot op Bliek 19 juni 2020

Ecologen onderzoeken effect Groningse zonneparken 19 juni 2020

Gezamenlijke aanpak overlast waterplanten in Weerribben-Wieden 18 juni 2020

DNB en PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s 18 juni 2020

Gedragsverstoringen door geluid van grote invloed op kabeljauwpopulatie 18 juni 2020

Veluwe heeft sleutelrol in stikstofaanpak 17 juni 2020

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast 17 juni 2020

Omgaan met watercrassula in natuurgebieden 12 juni 2020

Aanleg nieuwe natuur bij Westerbroek van start 11 juni 2020

Informatiemodel Natuur zorgt voor betere samenwerking aan natuurherstel 10 juni 2020

Uitbreiding automatische insectentelling in vier provincies 9 juni 2020

150e school krijgt geld voor groen schoolplein 29 mei 2020

Bestrijding eikenprocessierups: gemeenten willen geen gif, maar gebruiken het wel 20 mei 2020

Oproep aan de minister: regie nodig bij bestrijding eikenprocessierups 20 mei 2020

Een blauwdruk om de planeet te redden 20 mei 2020

Nederlandse online top over klimaatoplossingen in januari 2021 20 mei 2020

Glasaaltjes zwemmen door in Scheveningen 20 mei 2020

300 hectare bijenvriendelijke bermen in Flevoland 19 mei 2020

1.1 miljoen bomen erbij 19 mei 2020

Al na één jaar kamsalamanders in nieuw natuurgebied 19 mei 2020

Uitgebreid visonderzoek op Marker Wadden 18 mei 2020

Nu al natuurherstel na grote brand in Deurnese Peel 18 mei 2020

Nachtvlinders belangrijk als bestuivers in agrarisch gebied 18 mei 2020

DNA-technieken brengen bodemleven Noordzee beter in kaart 15 mei 2020

Atlas Leefomgeving lanceert tool Check je plek 14 mei 2020

Flexibilisering van het ploeg- en omzetverbod in Natura 2000 gebieden 13 mei 2020

Klimaatverandering bedreigt trekvogels Waddenzee 7 mei 2020

Weidevogels houden het moeilijk in Overijssel 4 mei 2020

Provincie Overijssel maakt extra stap in ecologisch bermbeheer 6 mei 2020

Alle biodiversiteit in Nederland in kaart 2 mei 2020

Kabinet organiseert teleurstelling voor boeren, bouwers en biodiversiteit 24 april 2020

7,2 miljoen euro voor bescherming van het koraal in Caribisch Nederland 24 april 2020

Stikstofaanpak versterkt natuur en biedt economisch perspectief 24 april 2020

Herstel stikstofschade in natuur Westerwolde 23 april 2020

Onderzoek bevestigt het gevaar van robotmaaiers voor egels 23 april 2020

Inzaaien bloemen dooddoener voor wilde planten 21 april 2020

De Vlinderstichting maakt bezwaar tegen nieuw bestrijdingsmiddel eikenprocessierups 11 april 2020

De verborgen kosten van de Australische bosbranden 10 april 2020

Nieuwe sluisdeuren Lauwersoog vriendelijk voor vissen 9 april 2020

Noord-Holland aan de slag met actieplan weidevogels 9 april 2020

Provincies en natuurorganisaties: “Juist in tijden van economische wederopbouw investeren in natuur 8 april 2020

De Nationale Bijentelling komt eraan: begin alvast met oefenen 4 april 2020

Natuurbeleving in coronatijd nieuwe waardering voor groene buurt 2 april 2020

Jaarrond vissen in de Waddenzee voor nieuwe kennis over afnemende visbestanden 1 april 2020

Breed provinciaal offensief bij aanpak eikenprocessierups 31 maart 2020

Regionale koolstofbanken voor het veenweidegebied 28 maart 2020

Eikenprocessierupsen eens goed aanpakken 27 maart 2020

8,3 miljoen vanuit Waddenfonds voor kustzone Lauwersmeer 26 maart 2020

Vitale bossen in Brabant door bodemverbetering en soortenverbreding 23 maart 2020

Fipronil zaadcoating leidt tot sterk verminderde voortplanting van koolwitjes 12 maart 2020

Groenere schoolpleinen voor Noord-Holland 12 maart 2020

Rapport anticonceptie naar Provinciale Staten Flevoland 5 mrt 2020

Noord-Holland draagt bij aan extra bos 5 maart 2020

Zeearend, buizerd én havik strijden om hetzelfde nest 5 maart 2020

Padden voor het laatst de Leemringweg overgezet 4 mrt 2020

Wolf doodgereden op Noord-Veluwe 4 maart 2020

Grutto drie keer de sjaak 4 maart 2020

Ruim baan voor alle vissen in Utrechtse wateren 3 maart 2020

Nieuw virus-alert: padden en kikkers met herpes 26 feb 2020

Schenking maakt ‘kennisboost’ mogelijk voor tienduizenden natuurvrijwilligers

Meer ambitie nodig om paling te redden 23 feb 2020

Gelderland is de groenste provincie en moet dat blijven 22 feb 2020

Zeldzame planten terug in natuurgebied Groot Zandbrink 18 feb 2020

Subsidie voor stadsvogels in Brabant 17 feb 2020

Overheidshandhaving garnalenvisserij Waddenzee niet op orde 15 feb 2020

Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee 14 feb 2020

Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn 13 feb 2020

Provincie Utrecht investeert 28 miljoen euro in landelijk gebied 13 feb 2020

Bos-klimaatpilots succesvol: meer dan 80.000 bomen aangeplant 7 feb 2020

Meer bos in Nederland en Overijssel 5 feb 2020

WWF Living Planet Report: Nederlandse natuur in grote problemen 6 feb 2020

Al honderd gediplomeerde Kleurkeurders 3 feb 2020

Boeren en particulieren maken samen kans op nieuwe ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ 31 jan 2020

Groot deel gaaien bleef overwinteren na invasie 2019 31 jan 2020

Faunapassage onder Biltse Rading verbindt natuur 30 januari 2020

Limburgse aanpak stikstof: op weg naar een nieuwe balans 29 januari 2020

Zoutwinning Werelderfgoed Waddenzee moet meteen stoppen 29 jan 2020

Handleiding voor Het levende gebouw 28 jan 2020

Recordaantal tuinvogeltellers ziet opvallend veel pimpelmezen 28 jan 2020

Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 24 jan 2020

Limburg stelt eindplan Sibelcogroeve vast 24 januari 2020

Amersfoort en provincie geven invulling aan zorgplicht rond dassen 21 jan 2020

Effect garnalenvisserij op bodemleven Waddenzee 14 jan 2020

Overijssel gaf ten onrechte vergunning ganzenafschot in beschermde natuurgebieden

Opgevouwen sloot als helofytenfilter 13 jan 2020

Gelderland pakt stikstof aan 10 jan 2020

Internationale wetenschappers presenteren samen masterplan voor insectenherstel 8 jan 2020

Brabantse gastvrijheid begint met een goede maaltijd 6 jan 2020

Gebieden voor weidevogels ongunstig voor bijen en vlinders 4 jan 2020

25 soorten spinachtigen nieuw voor ABC-eilanden en 20 nieuw voor de wetenschap 29 dec 2019

Waterschap Rijn en IJssel gestart met inrichting Aaltense Goor 27 dec 2019

Opmars van boom- en steenmarters in Zuid-Holland 26 dec 2019

Nieuw Triodos-gebouw wint Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 20 dec 2019

Overstromingsrisico’s in Nederland op kaart 20 dec 2019

Stikstofcollectief landbouw Utrecht in gesprek met provincie over stikstof 19 dec 2019

Flevoland in hoger beroep zaak afschot edelherten 19 dec 2019

Tong en Schol in de Noordzee ontwikkelen zich goed 18 dec 2019

Senaat steunt spoedwet stikstof en schuift duurzame oplossing voor zich uit 18 dec 2019

Gelderland pakt stikstof aan 17 dec 2019

Nederland voorbereiden op drogere zomers 17 dec 2019

Ballast Nedam, Vogelbescherming en bewoners maken Berckelbosch vogelvriendelijk 17 dec 2019

Kabinet: stikstofneerslag beperken en natuur versterken 16 dec 2019

Tijdelijke Natuur werkt 16 dec 2019

Rechtbank Den Haag verbiedt opnieuw afschieten van smienten in Zuid-Holland 13 dec 2019

Belangrijke schakel in Overijsselse aanpak stikstof 11 december 2019

Provincie Groningen stelt nieuwe beleidsregel stikstof vast 10 dec 2019

Rietproef Lauwersmeer gaat door 10 dec 2019

Natuurorganisaties, onder wie SoortenNL, in gesprek met kabinet over stikstofcrisis 11 dec 2019

Timmermans’ Green Deal te vaag over biodiversiteitscrisis 11 dec 2019

Brabant herstelt natuur met de heli 11 dec 2019

Advies voor duurzame kottervisserij op Noordzee naar Kamer 10 dec 2019

Stikstofprojecten komen weer op gang in Flevoland 5 dec 2019

Ingrid Tulp winnaar van de Herman Klompprijs 2019 30 nov 2019

Hoe wordt het beheer van onze natuurgebieden betaald 29 nov 2019

Provincies en kabinet op hoofdlijnen eens over regelgeving stikstof 29 nov 2019

Landbouw moet anders of het is wachten op de volgende crisis 28 nov 2019

Inloopavonden project Oostvaardersoevers 27 nov 2019

Korte metten met Japanse duizendknoop in Maarn 27 nov 2019

Ernst biodiversiteitscrisis wordt onderschat 27 nov 2019

Natuurorganisaties en riviersectoren lanceren toekomstplan Ruimte voor Levende Rivieren 27 nov 2019

Oplossingen voor bodemdaling in het veenweidegebied 26 nov 2019

Minder ADHD in groene wijk 22 nov 2019

Provincies scharen zich achter klimaatakkoord 22 nov 2019

Ook provincie Overijssel aan de slag voor biodiversiteit 21 nov 2019

Behoud groen erfgoed: advies over beschermen van de laatste wilde bomen en struiken in Nederland 18 nov 2019

WWF Biodiversiteitsfonds Nederland opent aanvraagronde voor 2020 15 nov 2019

Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur 13 nov 2019

Bermen bloeien op met nieuw maaibeleid 13 nov 2019

Miljoenen plantwaarnemingen gedigitaliseerd 9 nov 2019

Al honderdvijftig groene schoolpleinen in Brabant 4 nov 2019

Actie in Gelderland voor de zadelsprinkhaan 1 nov 2019

Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen 1 nov 2019

Denk mee over de Bossenstrategie 31 okt 2019

Overijssel aan de slag met het klimaatakkoord 30 okt 2019

Unieke natte natuur van de Korendijkse slikken in ere hersteld 30 okt 2019

Nederland haalt de biodiversiteitsdoelen in 2020 niet 28 okt 2019

Nieuwe landkaart met cultuurlandschap 28 okt 2019

Grutto stabiel in noorden Groene Hart 29 okt 2019

Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht 29 okt 2019

Ruim 17 miljoen euro voor natuur in de provincie Utrecht 24 oktober 2019

Brabantse gemeenten gaan bermen ecologisch beheren voor de bij 28 okt 2019

Noodklok voor behoud van biodiversiteit in de Nederlandse Cariben 23 okt 2019

Klimaatportaal hulpmiddel bij aanpak klimaatverandering 22 okt 2019

Wetenschappers en beleidsmakers bespreken biodiversiteitsdata 20 okt 2019

Hoe passen zonnevelden in ons landschap? 18 okt 2019

Gedeputeerde Hofstra van Flevoland in gesprek met boeren 18 okt 2019

Provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen euro in zonne-energie 18 okt 2019

Verklaring Rijk en Provincies over de stikstofaanpak 17 okt 2019

Provincie, gemeente en woningcorporaties zorgen voor meer biodiversiteit in stad 16 okt 2019

Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit 16 okt 2019

Gronings college van Gedeputeerde Staten blikt terug op een dag vol protest 14 okt 2019

Overijssel in gesprek met landbouw over beleidsregels 14 okt 2019

Helpdesk stikstof vanaf 14 oktober voor iedereen bereikbaar 14 okt 2019

IPO verklaring over onrust over beleidsregel stilstof 12 okt 2019

De grote vuurvlinder weer terug naar De Wieden 11 okt 2019

Goed onderzoek ramp MSC Zoe geblokkeerd? 10 okt 2019

Recreanten krijgen voorlichting over natuurbescherming 9 okt 2019

Vergunningen die per saldo leiden tot afnemende stikstofuitstoot mogelijk 8 okt 2019

Spreeuw op één bij vogelteldag 5 okt 2019

Vierhonderd hectare Gelderse natuurgrond krijgt nieuwe eigenaar 4 okt 2019

Kabinet zet goede stappen in stikstofdossier 4 okt 2019

Kabinet: stikstofprobleem snel en zorgvuldig aanpakken 4 okt 2019

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders 4 okt 2019

Internationale vogelteldag op 5 oktober 2019 1 okt 2019

Minder vlinders door stikstof 30 sept 2019

Nieuwe partners voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 28 sept 2019

Plan voor 10 miljoen extra bomen in Nederland valt in de prijzen 27 sept 2019

Subsidie voor Unesco-gebied Maasheggen 27 sept 2019

Provincie Utrecht bestrijdt verdroging natuurgebied Overlangbroek 26 sept 2019

Kom kijken hoe vissen 5 meter omhoog zwemmen 25 sept 2019

Opinie stikstof, wat kan er wel? 25 sept 2019

Eerste reactie provincies op rapport "Niet alles kan" van Adviescommissie Stikstofproblematiek 25 sept 2019

Aanbevelingen Commissie Remkes voorzichtige eerste stap richting natuurherstel 25 sept 2019

Tuinafval hoort niet in de natuur 24 sept 2019

Vijf vragen en antwoorden over de stikstofproblematiek 23 sept 2019

De 10e Rassenlijst vertelt waar bomen vandaan moeten komen 22 sept 2019

Eerste stappen Regio Deals gezet 20 sept 2019

Dwarsdijkerveld van agrarische grond naar beschermd natuurgebied 20 sept 2019

Noord-Holland investeert ruim € 270 miljoen in natuur en biodiversiteit 19 sept 2019

De Utrechts Steen en Groene Werkplekken 2.0 winnen natuurprijs de Groene Kroon 19 sept 2019

Landelijke Praktijkdag van de Nationale Bijenstrategie 19 sept 2019

Natuurtop op 2 oktober in Groningen 19 sept 2019

Oudste weidevogelreservaat van Nederland heropend 18 sept 2019

Noord-Hollandse expermenten voor Natuurnetwerk Nederland 17 sept 2019

Provincie Limburg start met vangen wasberen 17 sept 2019

Minister zegt financiële bijdrage toe aan leerstoel NatuurCollege 17 sept 2019

Zoogdiervereniging lanceert Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 12 sept 2019

Provincie Utrecht sluit zich aan bij Stichting Steenbreek 11 sept 2019

Geelbuikvuurpad weer terug in Zuid-Limburg 10 sept 2019

Snellere aanleg Natuurnetwerk Brabant 6 sept 2019

Drie duurzame aanwijzingen voor alle 'soortgenoten' 5 sept 2019

Banen uit de natuur halen 3 sep 2019

Veehouderij op weg naar verduurzaming 4 sept 2019

Vastgoedsector erkent meerwaarde natuurinclusief project 3 sept 2019

Finalisten van natuurprijs de Groene Kroon 2019 bekend 3 sept 2019

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups ook tweede jaar zeer succesvol 1 sept 2019

Explosieve groei van weidevogels in lisdoddeveld 30 aug 2019

Naturalis opent met ode aan de natuur 29 aug 2019

Kinderroute Gagelbos verbindt stad en natuur 29 aug 2019

Nieuwe benadering om natuurbeleid van meerdere kanten te evalueren 27 aug 2019

Verspreiding Japanse zeepbelslak komt langzaam op gang 25 aug 2019

Fotogids diepzeesoorten geeft antwoord op de vraag ‘Wat zit er nu in mijn net?’ 24 aug 2019

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start 24 aug 2019

Kokkels sterven bij bosjes 20 aug 2019

Kuddewaakhonden beschermen schapen op de Sallandse Heuvelrug 18 aug 2019

Verbod op zonnebaars van kracht 15 aug 2019

IPCC: Koppel klimaat en herstel biodiversiteit aan elkaar 15 aug 2019

Steenmarter trekt Veluwezoom op 13 aug 2019

Nieuwe inzichten in effect van neonicotinoïden op nuttige insecten 5 aug 2019

Is de buxusmot op haar retour? 5 aug 2019

Provincieakkoorden vaal groen: graag wat meer ambitie 3 aug 2019

Weinig vlinders tijdens de tuinvlindertelling 29 juli 2019

De nationale parken van Brabant 29 juli 2019

Succes met natuurlijke aanleg schelpdierbanken 28 juli 2019

Eerste lisdodde geplant in Marickenland 27 juli 2019

Gelderse Staten bomen over bos 26 juli 2019

Zes miljoen euro voor ontwikkeling nationale parken 26 juli 2019

Kleurkeur: voor meer biodiversiteit in bermen en groenstroken 22 juli 2019

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten in Zuid-Holland 24 juli 2019

Steeds meer ringgegevens van vogels online beschikbaar in NLBIF 20 juli 2019

Inpassing duurzame energie in leefomgeving burgers verdient meer aandacht 11 jul 2019

Kennisplatform Processierups start met Processierups.nu 4 juli 2019

Tweehonderd beste plekken voor wilde flora op de kaart gezet 2 juli 2019

PAS-Monitoringsrapportage stikstof 2018 1 juli 2019

Succesvol patrijzenproject met drie jaar verlengd 28 juni 2019

Westerwolde als eerste gemeente aangesloten bij landschapsconvenant 27 juni 2019

Landschap in de provincie Utrecht wordt mooier en natuurlijker 26 juni 2019

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie op het platteland 26 juni 2019

Sterke toename eikenprocessierups 26 juni 2019

Cijfer waterkwaliteit Nederlandse slootjes gedaald 25 juni 2019

Waddenvereniging presenteert 10 grootste zorgen 22 juni 2019

PAS uitspraak Raad van State biedt kansen voor vogels 20 juni 2019

Filmbeelden bevestigen: jonge wolven op de Veluwe 19 juni 2019

Natuur- en milieuorganisaties: landbouwplan van minister Schouten gemiste kans 18 juni 2019

Jury Groene Kroon 2019 kiest twaalf genomineerde initiatieven 18 juni 2019

Maak kennis met de hyalommateek, de reuzenteek 16 juni 2019

Inschrijving op Gelderse natuurgrond geopend 14 juni 2019

Ruim 50 hectare voor nieuwe natuur en recreatie Oostelijke Vechtplassen 7 juni 2019

Proef om aanrijdingen met reeën te voorkomen 6 juni 2019

Ruim 2,7 miljoen euro voor natuur en recreatie in Alde Feanen 4 juni 2019

Tweede wolf gevestigd op de Veluwe 3 juni 2019

55 inzendingen voor natuurprijs Groene Kroon 2019 3 juni 2019

Succesvolle lancering automatische insectentelling in Noord-Holland 1 juni 2019

Gelders coalitieakkoord bevat veel aandacht voor biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw 31 mei 2019

STOWA laat trends waterinsecten en mogelijke oorzaken achteruitgang onderzoeken 31 mei 2019

Onderzoekers zaaien zeekraal op pionierkwelder Delfzijl 29 mei 2019

Succesvolle eerste Vleermuistuintelling onderstreept het belang van tuinen! 29 mei 2019

PAS mag niet als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt 29 mei 2019

Raad van State accepteert PAS niet 29 mei 2019

Herstel schelpdierbanken is mogelijk 26 mei 2019

Europees actieplan biodiversiteit grotendeels mislukt, scherpere afspraken noodzakelijk 23 mei 2019

Doe mee aan de Overijsselse 'Dag van de biodiversiteit' 22 mei 2019

EU-wijzer voor provincies 22 mei 2019

Provincies willen grotere rol voor boeren en burgers in natuurbeleid 21 mei 2019

Omgevingsverordening Noord-Brabant bundelt regels voor leefomgeving 21 mei 2019

Provincie Noord-Brabant stimuleert herstel en behoud van wijstgronden 20 mei 2019

Functiewijziging geeft kickstart voor natuurinclusief bedrijf 17 mei 2019

Beheren en beschermen van bijzondere natuur 15 mei 2019

Programma Nieuwe Natuur Flevoland werpt zijn vruchten af 13 mei 2019

Vogelbescherming ziet niets in D66-plan voor drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer 14 mei 2019

Vlinders en bloemen onder hoogspanning 13 mei 2019

Steilrandgroefbij wacht duizend jaar op bronstige stier 12 mei 2019

Kijk live mee naar vogeltrek in heel Europa 10 mei 2019

Ruim een ton voor behoud van zeldzame vlinder 9 mei 2019

Gevarieerde natuur stopt brand 8 mei 2019

Wereld Natuur Fonds: gezamenlijk vuist maken voor wereldwijd biodiversiteitsakkoord 8 mei 2019

Reactie IPO op VN-rapport over dalende biodiversiteit 8 mei 2019

Databank EU-subsidies aangevuld met gegevens 2018 8 mei 2019

Natuur en biodiversiteit in de Nederlandse MKBA-praktijk 7 mei 2019

Provincie Utrecht zoekt groene ideeën voor natuurinclusief bouwen 5 mei 2019

Patrijs behoeden voor uitsterven in de Bollenstreek 3 mei 2019

Betere bescherming haaien in Noordzee en Caribisch Nederland 1 mei 2019

Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? 1 mei 2019

Utrechtse woningcorporatie verleidt beschermde vleermuizen om te verkassen 30 april 2019

Provincie Utrecht stelt half miljoen euro subsidie beschikbaar om het landschap te verfraaien 15 april 2019

Tekenbeten: pieken en dalen in 2018 15 april 2019

Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil 13 april 2019

100ste groene schoolplein in Brabant 12 april 2019

Vleermuiskasten nog onvoldoende bewezen effectief voor bescherming bij ruimtelijke ontwikkeling? 11 april 2019

Lizard Lane verbindt nieuwe heide bij Soestduinen 11 april 2019

Oude Twentse beek is thuishaven voor bijzondere planten 9 april 2019

Waar zouden wij zijn zonder de Vogelrichtlijn? 9 april 2019

Mosselbanken als dynamische structuren 6 april 2019

Online crowdfundingsplatform voor groene schoolpleinen van start 5 april 2019

Provincies werken mee aan Kennisimpuls Waterkwaliteit 5 april 2019

Duurzame IJsselmeer-visserij in zicht 1 april 2019

Samen tegen dumpen afval 29 maart 2019

Ecoducten verbinden natuur op de Utrechtse Heuvelrug 16 maart 2019

Utrechtse handhavers in natuurgebieden gaan beter samenwerken 15 maart 2019

Zuid-Holland biedt boerenlandvogels de ruimte 14 maart 2019

Realisatie ‘Poort Oostvaardersplassen Lelystad’ stap dichterbij 14 maart 2019

Natuurreservaat Demmerik: een paradijs voor weide- en waadvogels 14 maart 2019

Bijzondere plantensoorten aangetroffen langs provinciale wegen 14 maart 2019

Vogelbescherming start procedure om zeegebied de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied 13 maart 2019

Deel konikpaarden Oostvaardersplassen naar Spanje en Wit-Rusland 13 maart 2019

Nieuwe aanpak criminaliteit in het buitengebied 11 maart 2019

Bossen Noord-Brabant belangrijk voor nachtvlinders 11 maart 2019

Boerenlandvogels geen zaak van boeren en vrijwilligers alleen 9 maart 2019

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer 8 maart 2019

Provincie Groningen ondersteunt projecten natuurinclusieve landbouw met bijna 5 ton

Natuurplannen Naardermeer krijgen vorm 5 maart 2019

Nog meer bloemrijke akkerranden in het Gooi 5 maart 2019

Natuurprijs voor versterking biodiversiteit in bebouwde omgeving 2 maart 2019

Dutch Caribbean Nature Alliance vraagt om ingrijpen overheden om Caribische natuur te redden 1 maart 2019

Provincie Brabant investeert in beheer wilde zwijnen 27 febr 2019

Paling in de prijzen bij de Postcode Loterij 27 febr 2019

Natuurdebat is springlevend op sociale media 27 febr 2019

Pilots soortenmanagementplannen in Gelderland 24 febr 2019

Pilot in verpleeghuis brengt dementerenden in contact met natuur 20 feb 2019

Natuurprijs voor versterking biodiversiteit in Utrechtse bebouwde omgeving 20 feb 2019

Bever bereikt Achterhoek 20 feb 2019

Wolvin heeft zich gevestigd op de Veluwe en heeft partner 18 feb 2019

Dieren en plantensoorten versterken in Overijssel 19 feb 2019

Onderzoek naar verhoogde zeevogelsterfte 18 feb 2019

Warm welkom voor otter in Brabant 17 feb 2019

Oostvaardersoevers: samenwerken aan verbinding tussen Markermeer – Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen 13 feb 2019

Onverwacht veel unieke soorten op bovenwindse Nederlands-Caribische eilanden 13 feb 2019

Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed in Noord-Holland 13 feb 2019

Insectensterfte: breng de basiskwaliteit van de natuur op orde! 12 feb 2019

Onderzoek in het Wisselse veen met verrassend resultaat 10 feb 2019

Koning neemt het Reevediep in gebruik 7 feb 2019

Baanbrekend natuurherstel in Waddenzee bij Friese kust 2 feb 2019

Tot 1000 euro voor groene bewonersinitiatieven in Utrecht 1 feb 2019

Muizenetende vogelsoorten opnieuw booming in Friesland? 1 feb 2019

Mogelijk eerste leefgebied van de wolf in Nederland 31 jan 2019

NGB-Natuurprijs 2018 voor oesterbanken op de Noordzee 30 jan 2019

Herstelt de merel zich? 27 jan 2019

Gewone zeehond terug als invloedrijk roofdier in Waddenzee en kustzone 25 jan 2019

Loting groenste straat van Overijssel 24 jan 2019

Wolvenplan goedgekeurd door provincies 24 jan 2019

Illegale aanleg zonnepanelen Weperpolder schaadt vogels 23 jan 2019

Overal de natuur om je heen ontdekken wordt werkelijkheid met Nature Today Go 20 jan 2019

Regeling Groene Schoolpleinen groot succes 19 jan 2019

Met gerichte maatregelen zijn bedreigde soorten nog te redden 17 januari 2018

Natuurinclusieve landbouw is belangrijk voor provincies 16 januari 2019

Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel 14 jan 2019

Vrijwilligers leveren betrouwbare fenologische waarnemingen voor klimaatonderzoek 12 jan 2019

Vogelgeluiden van tienduizend vogelsoorten online beschikbaar 9 jan 2019

Omgevingsdienst Twente is gestart 7 jan 2019

Autolak aantrekkelijk voor paarden 6 jan 2019

Extreem weer en ecologie: 2018 daagde uit om 'breder te denken' 4 jan 2019

Komende jaren grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant 2 jan 2019

In 2018 tot nu toe tien verschillende wolven vastgesteld in Nederland, waarvan zes wijfjes 24 dec 2018

Natuur in Eigen Hand 2019 21 dec 2018

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel 19 dec 2018

Exotische hondsvissen dwarsbomen amfibieën 19 dec 2018

Van PAS naar PAN: Programma Aanpak Natuurkwaliteit 17 dec 2018

Gelderland heeft plan van aanpak invasieve exoten 16 dec 2018

Duikers brengen biodiversiteit van natuurlijke schelpdierbank in beeld 16 dec 2018

Verspreiding van Noordse woelmuis in Fryslân onderzocht met eDNA uit keutels 14 dec 2018

Hoe groot is het groentekort? 14 dec 2018

Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2 13 dec 2018

Slecht broedseizoen voor grutto 13 dec 2018

Aziatische hoornaar succesvol bestreden 12 dec 2018

Investeringen in natuur hebben effect 11 dec 2018

Vele handen maken licht werk bij aanleg nieuw bos 7 dec 2018

Vermindering toepassing glyfosaat 7dec 2018

Steeds minder stadse staartmezen 7 dec 2018

Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet 5 dec 2018

Eerste klimaatkaart Nederlandse flora: warmteminnende planten langs rivieren en in steden 3 dec 2018

Boeren kunnen in zelforganisatie prima natuur beheren 1 dec 2018

Meer aandacht voor biodiversiteit in Gelderse subsidieregelingen 30 nov 2018

Grotere pakkans voor overtreders in het Overijssels buitengebied 28 nov 2018

2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp 27 nov 2018

Gedeputeerde Hofstra laat zich informeren over essentaksterfte 26 nov 2018

Nieuwe Sovon Vogelatlas luidt noodklok boerenlandvogels 24 nov 2018

PAS-uitvoering kan door na uitspraak Europese Hof van Justitie 22 nov 2018

Brabantse Vleermuiswerkgroep laat vleermuizen beter wegkruipen 22 nov 2018

Promotieonderzoek geeft aan wat te doen bij amfibieziektes 21 nov 2018

Overheden investeren in klimaatadaptatie 20 nov 2018

Betalen voor Boeren voor Natuur mag nu in heel Nederland 19 nov 2018

Eerste compensatiepool in Gelderland van start 18 nov 2018

Groene Hart door Rijk geselecteerd voor regiodeal bodemdaling 16 november 2018

Na 47 jaar weer haring in het Haringvliet 15 nov 2018

Veel nieuwe natuur in Flevoland 12 nov 2018

Nieuwe faunapassage in Scharmer feestelijk ingewijd 9 november 2018

Steun in Tweede Kamer voor natuurinclusief bouwen 9 nov 2018

Lust de buxusmot ook andere struiken? 8 nov 2018

Alleen stevige maatregelen kunnen uitsterven van nog meer vogelsoorten in Nederland voorkomen 7 nov 2018

Uitspraak Europees Hof van Justitie na vragen Raad van State over Programma Aanpak Stik

Uitspraak Europees Hof van Justitie en Programma Aanpak Stikstof 7 nov 2018

Jaarlijkse telling grote grazers Oostvaardersplassen 5 nov 2018

Natuurgebied Elster Buitenwaard wordt paradijs voor vogels en vissen 1 november 2018

Nog eens ruim 2 miljoen euro via POP3 beschikbaar 30 okt 2018

8 miljoen beschikbaar voor Groninger natuur 30 oktober 2018

Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs 26 okt 2018

Prijsvraag voor inwoners: ontwerp Groenste straat van Overijssel 25 okt 2018

Inspiratiemiddag groen in de zorg 25 okt 2018

Twintig miljoen voor Utrechtse natuur 24 okt 2018

Vogelbescherming Nederland en Vesteda geven vogels meer ruimte in de stad 24 okt 2018

Buxus dood? Dit is de oplossing 23 okt 2018

Honderd hectare nieuwe natuur erbij in de Achterhoek 20 okt 2018

Met meer weidevogelgebieden kan Schouten weidevogels redden 19 okt 2018

Provincies werken aan uniforme natuurinformatie 19 okt 2018

Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten 18 okt 2018

NGB-Natuurprijs voor het meest inspirerende Natuurproject 16 okt 2018

Moeras Oostvaardersplassen krijgt ‘reset’ 15 okt 2018

Uniek: warm weer wekt voorjaarsbijen uit winterslaap 15 okt 2018

Van industrie- naar natuurgebied 14 okt 2018

Drone brengt habitat jonge vis in uiterwaarden in kaart 11 okt 2018

Druk op het landschap vraagt nu om monitoring 11 okt 2018

Bescherming weidevogels werkt, maar er is meer nodig 11 okt 2018

Eerste fase getijdenpark Maashaven is afgerond 11 okt 2018

Park Lingezegen: landschapspark van de toekomst 9 okt 2018

Vrijwilligersnetwerk legt wolf vast op cameraval Veluwe 8 okt 2018

Recordaantal vinken gezien tijdens vogelteldag Euro Birdwatch 6 okt 2018

Je eigen uitzicht groen maken, het kan 4 okt 2018

Verpachten om meerwaarde te creëren 2 okt 2018

Brabant Natuursafari: 'Investeren in flora en fauna levert veel op' 1 okt 2018

Nederland is een nationaal park rijker: Nieuw Land 1 okt 2018

Ook ‘levende doden’ beschermen 1 okt 2018

Groene daken zorgen voor meer biodiversiteit en minder hittestress 28 sept 2018

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb 28 sept 2018

De grootste vrijwilligersgroep van de Wadden bestaat 40 jaar 28 sept 2018

Meer wolvenroedels, maar schade blijft achter in Nedersaksen 27 sept 2018

Glyfosaat schadelijk voor bestuivers 27 sept 2018

Noord-Holland investeert € 196 miljoen in biodiversiteit 26 sept 2018

Utrechts actieplan voor behoud weidevogels 25 sept 2018

Veel diversiteit in groene burgerinitiatieven 24 sept 2018

Tiny Forest verbindt buurt met natuur 21 sept 2018

Flevoland sluit zich aan bij nationale bijenstrategie 20 sept 2018

Proef bestrijding duizendknoop met heet water gestart 20 sept 2018

Invasieve exoten ten zuiden van Eindhoven op de kaart 19 sept 2018

Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg 19 sept 2018

Posities boer en natuur verbeteren door verbinding 18 sept 2018

Otterpopulatie versterkt in de Gelderse Poort 16 sept 2018

Zorgen warme zomers voor meer blauwalgen? 15 sept 2018

Akkoord over duurzame visserij IJsselmeer 13 sept 2018

Tiny Forest verbindt buurt met natuur 12 sept 2018

Spectaculaire toename van diersoorten van oude bossen in Zuid-Holland 12 sept 2018

Bedreigingen voor de zeldzame beekdonderpad in de Geul 12 sept 2018

Waar blijven de gewenste waterdieren in Noord-Brabantse beken? 11 sept 2018

Utrechts Landschap paste graslandbeheer aan vanwege droogte 11 sept 2018

85% minder eikenprocessierupsnesten door stimuleren biodiversiteit 11 sept 2018

Marker Wadden opengesteld voor publiek 8 sept 2018

Minister Schouten wil omslag naar kringlooplandbouw nu inzetten 8 sept 2018 | 07:00

Groene schoolpleinen zijn gezond en verlagen pestgedrag 6 sept 2018

Wortels van planten die hun leefgebied uitbreiden geven hint over woekerpotentie 4 sept 2018

Mezenonderzoek wijst op illegaal gebruik bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot 2 sept 2018

Maasheggengebied erkend als ‘UNESCO biosfeergebied’ 31 aug 2018 -

Nieuwe postcode-scanner onthult vogels in eigen achtertuin 31 aug 2018

Wat is het effect van de droge, hete zomer op reptielen en amfibieën? 29 aug 2018

Groot herstelinfuus voor Tengere distel op Wierdijk 28 aug 2018

Extra vlindergeneraties door warme zomer 27 aug 2018

Gelderland: denk bij slopen aan de aanwezigheid van dieren! 24 aug 2018

Dood hout moet! 20 aug 2018

Wisenten wennen aan recreanten 19 aug 2018

Buxusmot nu bijna in heel Nederland 16 aug 2018

Agrarisch natuurbeheer effectief voor zeldzame Limburgse amfibieën 15 aug 2018

Grootschalig voedselbos in Schijndel in ontwikkeling 15 aug 2018

Limburgse agrariërs leveren verboden middelen in 13 aug 2018

Klimaatbestendig beheer voor de heidefauna 13 aug 2018

Van Gogh Nationaal Park in oprichting 12 aug 2018

Soortbescherming in Gelderland: van schade beperken naar bevorderen biodiversiteit 11 aug 2018

Brabant creëert kansen voor kwetsbare ‘natte’ natuur 7 aug 2018

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar 26 juli 2018

Behouden stuifzanden wordt steeds moeilijker door vermesting Veluwe 27 juli 2018

8% scholeksters Zuid-Holland trekt naar de stad 25 juli 2018

Met PAK’s verontreinigd slib wordt in de tijd bijna vanzelf schoon 21 juli 2018

Provincie Flevoland steekt ruim 10 miljoen euro in natuur bij Schokland 12 jul 2018

Vier projecten van start voor icoonsoorten in Zuid-Holland 11 juli 2018

Provinciale Staten Flevoland nemen advies Commissie Van Geel over 11 juli 12018

Provincie Groningen komt met aanvullend beleid voor wilde dieren en planten 10 juli 2018

Duinherstel: nieuwe uitdaging voor bodemtransplantatie 10 juli 2018

Akkoord gewenst voor opvang zeehonden 9 juli 2018

Beschermde diersoorten bij sloop uit beeld 9 juli 2018

Vleermuizenparadijs in Nieuwleusen is geopend 6 juli 2018

Provincie Utrecht zet natuurcompensatiebank op 6 juli 2018

Utrechtse Landbouwvisie 2018: landbouw met perspectief 6 juli 2018

Actieplan voor behoud Overijsselse weidevogels 5 juli 2018

Provincie Groningen komt op voor boerenlandvlinders 5 juli 2018

Utrechts Landschap kan meer reekalfjes redden dankzij drones 4 juli 218

Ecologische adviesbureaus komen handen tekort 4 juli 2018

Provincie Groningen past maaimethode aan vanwege aanhoudende droogte 4 juli 2018

Koolmezen eten zelfs poppen van eikenprocessierups 3 juli 2018

Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE 3 juli 2018

Klimaatstresstest als opmaat voor een klimaatbestendige regio Utrecht 29 juni 2018

Pionier- en rietvogels weten nieuw moeras in Park Lingezegen vlot te vinden 29 juni 2018

Biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen hoger dan verwacht 28 juni 2018

Vleermuishotel geopend: de eerste gasten mogen komen 28 juni 2018

Zuid-Holland kiest voor een groene en waterrijke leefomgeving 27 juni 2018

Zetten vleermuizen en bouw elkaar klem? 26 juni 2018

Beschermde vermiljoenkever duikt op in Gelderland 25 juni 2018

Eikenprocessierupsen blijken in staat om een paar jaar in rust te gaan 24 juni 2018

Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam 21 juni 2018

Aandacht voor de Zuid-Hollandse kamsalamander 20 juni 2018

Hoge Veluwe brengt natuur de huiskamer in 18 juni 2018

De inwoner bepaalt: het programma Nieuwe Natuur 18 juni 2018

500 duizend tekenbeten verwacht in juni en juli 18 juni 2018

Wanneer vormt een exotische soort een bedreiging? 17 juni 2018

Bloemrijke bermen helpen tegen eikenprocessierups 13 juni 2018

Meer groen bouwen in Overijssel 12 juni 2018

Hoe vogels in zwermen vliegen 11 juni 2018

Sterke toename houtgroei in Europa en Nederland door stikstofdepositie en klimaatverandering 6 juni 2018

Kamer: herstel ons landschap! 5 juni 2018

Aanleg oesterbank en 3D-geprinte riffen primeur voor Noordzee 5 juni 2018

Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar zijn nog steeds te laat 3 juni 2018

Nieuw voorstel Europees landbouwbeleid leidt tot afbraak plattelandsnatuur 2 juni 2018

Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen voor het Europees landbouwbeleid 1 juni 2018

Maatschappelijk draagvlak voor natuur herstelt zich 1 juni 2018

Virtuele roadshow brengt het rustgevende groen naar de stad 1 juni 2018

Zwarte stern en groene specht nieuwkomers Beleef de Lente 1 juni 2018

Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer 1 juni 2018

Dieren en recreanten steken samen over op recroduct 'Poort van Pauwels' 31 mei 2018

Informatieavond Voedselbos Eemvallei Zuid 30 mei 2018

Vogelbescherming zet vraagtekens bij voorstel Jagersvereniging over doden van ganzen

Ministerie van LNV definitief uit de startblokken 28 mei 2018

Automatische camera om insecten te tellen en te herkennen 24 mei 2018

Provincie Noord-Holland lanceert online ontmoetingsplek voor groen 24 mei 2018

Groningen promoot onkruidbestrijding zonder gif 23 mei 2018

Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt 23 mei 2018

Advies Commissie Van Geel wordt beleidskader 22 mei 2018

Snel minder lood in sportvisserij 22 mei 2018

Wolf verblijft al langere tijd in Midden-Drenthe 22 mei 2018

Na vijf jaar weer een extreem zware algenbloei 20 mei 2018

Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw 19 mei 2018

Broedvogels en vissen centraal bij nieuwe afspraken Waddengebied 18 mei 2018

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen 17 mei 2018

Op weg naar groene en gezonde steden in EU Green Week 17 mei 2018

Waddenvereniging hijst rode vlag: mooiste natuurgebied van Nederland onder druk

Noord-Holland investeert in natuurinclusieve landbouw 16 mei 2018

Raaf lijkt terug in de Kennemerduinen 16 mei 2018

Wederom realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur getekend 15 mei 2018

Kolonie grote sterns op Texel bedreigd door dijkverzwaring 15 mei 2018

Ook in Nederland dramatische achteruitgang van insecten 14 mei 2018

Erkenning en nieuwe samenwerking door natuurprijs Groene Kroon 14 mei 2018

Derde bezoek dierenartsen Oostvaardersplassen 9 mei 2018

Nieuw plan Si­bel­co­groe­ve komt te­ge­moet aan wen­sen om­ge­ving 8 mei 2018

Dutch dying desert 3 mei 2018

Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer 29 april 2018

Utrecht stelt Natuurbeheerplan 2019 vast 26 april 2018

Startsein voor oprichting unieke melkfabriek 26 april 2018

Afspraken over betere bescherming Waddengebied 26 april 2018

Reactie op advies Commissie Van Geel: afgewogen en integraal advies 25 april 2018

Oostvaardersplassen: ingrijpen in een incompleet, natuurlijk systeem 25 april 2018

Provincies aan de slag met dierentunnels bij A7 en A28 20 april 2018

Noord-Holland wil bodemdaling bestrijden 26 april 2018

Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9 26 april 2018

Visdieven in troebel water? 24 april 2018

Nederland stemt in met inperking neonicotinoïden 24 april 2018

Green junkie; van fijnstofvreter naar invasieve exoot? 24 april 2018

Probleemalgen meer geplaagd door parasieten bij klimaatverandering 22 april 2018

Migratie jonge alen komt laat op gang maar vangsten nemen inmiddels toe 21 april 2018

Provincie Groningen zet 'buienrader' voor vogels in om windmolens stil te zetten 17 april 2018

Plotselinge koorts na tekenbeet? Mogelijk andere tekenbeetziekte dan Lyme 19 april 2018

Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad 17 april 2018

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels 12 april 2018

Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes 12 april 2018

Konijnenstand opnieuw in een dip 12 april 2018

Schoolplein van de toekomst begint in Goirle 10- april 2018

Vuur in het heidelandschap, branden als beheermethode 9 april 2018

Oostvaardersplassen: analyse discussie in sociale media 6 april 2018

Weidevogels beschermen met een drone 5 april 2018

Provincie Groningen biedt insecten onderdak langs ringweg Groningen 5 april 2018

Boeren in Vlagtwedde bewerken akkers met oog voor bodem en natuur 4 april 2018

Goudjakhals op weg naar Nederland 4 april 2018

Roodborstje tikt tegen ’t raam, maar waarom? 30 maart 2018

Verschillende moties in het VAO Natuur 30 maart 2018

Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien 30 maart 2018

‘Waddenkoningin’ Lutz Jacobi nieuwe directeur Waddenvereniging 29 maart 2018

Faunapassage Kootwijkerzand geopend voor vliegend hert en edelhert 29 maart 2018

DNA op dode schapen was van een wolf 26 maart 2018

Geef weidevogels hun bloemrijke weides terug 25 maart 2018

Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood 23 maart 2018

Natura2000 oppakken met Duitse buren 22 maart 2018

Nieuw Land, Nationaal Park in oprichting 22 maart 2018

Groningen verleent opdracht aan drie projecten rondom erfgoed en landschap 20 maart 2018

Noorderplassen en Weerwater krijgen natuurvriendelijke oevers 19 mrt 2018

Grote grazers en de risico's voor publiek 18 maart 2018

Vogelbescherming en Intratuin gaan samen tuinen vergroenen 15 mrt 2018

Bijna 8 ton subsidie voor nieuwe natuurgrond 13 maart 2018

Schep in de grond in Eemvallei-Zuid 13 mrt 2018

Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen 13 mrt 2018

Hondenbezitters opgelet! 12 mrt 2018

Hoe gaat het met de Gelderse weidevogels? 12 mrt 2018

Wegpesten planten en dieren is niet meer nodig in tijdelijke natuur 12 mrt 2018

Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema 9 mrt 2018

Visproef ter voorbereiding op de moeras reset in de Oostvaardersplassen 9 mrt 2018

Weidevogelstand Overijssel blijft om aandacht vragen 8 mrt 2018

Provincie Limburg Bij­een voor Bij­en 8 mrt 2018

'Small five' ambassadeurs voor tijdelijke natuur 7 maart 2018

Mogelijk opnieuw een wolf in Limburg 7 mrt 2018

10 miljoen euro van Rijk voor aanpak Eems-Dollard 7 mrt 2018

Nieuw platform voor gevarieerder landschap in provincie Utrecht 7 mrt 2018

Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur 7 mrt 2018

Massaal doden vossen zal grutto niet redden 7 mrt 2018

Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels 7 mrt 2018

Groot aanbod slechte bijenhotels 5 mrt 2018

Vissen aan de pil en slakken aan de antidepressiva: de prijs voor ons medicijngebruik 2 mrt 2018

Komende tijd blijven bijvoeren in de Oostvaardersplassen 2 mrt 2018

Pilot controles uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gestart 1 mrt 2018

Yucca – van kamerplant tot invasieve exoot? 27 feb 2018

De paradox in de beleving van het Nederlandse landschap: een landschap met drie zielen 23 feb 2018

Partijen Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust ondertekenen convenant 23 feb 2018

Redding voor weidevogels in de Onnerpolder 22 feb 2018

Ondernemers zelf in actie voor de natuur 21 feb 2018

Prijsvraag voor vernieuwen platteland 21 feb 2018

Provincie en RUG richten Bijzondere leerstoel duurzame landbouw op 21 feb 2018

Afspraken over realisatie Nieuwe Natuur-project Urkerveld zijn rond 21 feb 2018

Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur 18 feb 2018

Jonge boommarters worden laat geboren dit voorjaar 15 feb 2018

Burgerparticipatie voor stedelijk groen 15 feb 2018

Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor een gezonde omgeving 15 feb 2018

Nationale Vogelweek 2018 14 feb 2018

Nieuw heideveld bij Roosendaal 12 feb 2018

Beleef de Lente van start! 8 februari 2018

Subsidie Groningen voor verbetering kwaliteit landschap, steden en dorpen 6 februari 2018

Natuurontwikkeling langs de Nederrijn 1 feb 2018

Cellulaire test voor lymeziekte niet beter dan antistoftest 31 jan 2018

Veel minder merels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 30 jan 2018

Flevoland steunt minister in pleidooi voor pulskorvisserij 29 jan 2018

Gezamenlijke ambitie Nationaal Park Heuvelrug onderstreept 26 jan 2018

Waterberging als ecosysteemdienst steeds belangrijker 25 jan 2018

Overijssel ondertekent Nationale Bijenstrategie 24 jan 2018

Bomen monitor helpt illegale kap op te sporen 24 jan 2018

Vogelbescherming maakt bezwaar tegen afschot overwinterende ganzen Friesland 25 jan 2018

Lijst van beschermde Europese libellen verouderd 24 jan 2018

Grondtransacties brengen boer én natuur verder 19 jan 2018

Brabantse schoolpleinen kleuren groen 17 jan 2018

Nestkasten bij nul-op-de-meter-renovatie worden standaard 16 jan 2018

Natuurgrondruil in Limburg voor nog effectiever beheer 15 jan 2018

Lichtvervuiling oorzaak achteruitgang nachtvlinders 15 jan 2018

Minder aandacht voor vleermuis bij nul-op-de-meter-renovatie 8 jan 2018

Natuur in Flevoland: van technocratisch naar democratisch 8 jan 2018

Minimaal 14 zeldzame wilde katten in Nederland 7 jan 2018

Naar het Natuur Netwerk Nederland – Ligt ons natuurbeleid nog op koers? 5 jan 2018

Waterkever en hermelijn profiteren van natuurlijke oevers 3 jan 2018

Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging 23 dec 2017

Realisatiestrategie als impuls voor de Utrechtse natuur 22 dec 2017

Helpt droogvallen het rietmoeras? 22 dec 2017

Zuid-Holland mag geen smienten schieten 22 dec 2017

Woekerende waterplanten: maaien of niet? 21 dec 2017

Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd 21 dec 2017

Noord-Holland geeft ruimte aan prachtlandschap 20 dec 2017

Stop spieringvisserij goed nieuws voor vogels IJsselmeer 20 dec 2017

Natuurvriendelijke oevers goed voor soortenrijkdom oeverplanten 19 dec 2017

Meer diersoorten langs Kromme Rijn en Nederrijn 18 december 2017

Natuurproject bij Geldermalsen klaar voor uitvoering 16 dec 2017

Laat uitzending van Topdoks over teken en Lyme aan je (klein)kinderen zien 15 dec 2017

Populatie grote vuurvlinders mogelijk verdwenen door beheerfout 14 dec 2017

Hoge eer op ecologencongres voor NIOO-directeur Louise Vet 13 dec 2017

Supermarkten: maak van duurzame melk ook een feest voor vogels, vlinders en bloemen 13 dec 2017

77 miljoen voor ontwikkeling Oostelijke Vechtplassen 7 dec 2017

Knoflookpad terug in Steilrand Belfeld en Brongebied Aalsbeek 6 dec 2017

Wolf verblijft een maand min of meer onzichtbaar in Nederland 6 dec 2017

Naar een zadencollectie van inheemse wilde planten 2 dec 2017

Meerwaarde van citizen science in beeld 1 dec 2017

Monding Lunterse Beek: laatste werk van vier jaar samenwerking 30 nov 2017

Nieuwe Rode Lijst: 44% van de Nederlandse broedvogels in de problemen 30 nov 2017

Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis 29 nov 2017

Nieuw plan voor gebied rond Salmsteke in de maak 29 nov 2017

Groninger moerasgebieden trekken nieuwe bijzondere vogelsoorten aan 28 nov 2017

Grensoverschrijdende samenwerking in RivierPark Maasvallei gaat volgende fase in 27 nov 2017

Oogst en takken en boomtoppen kan droge zandgronden verarmen 27 nov 2017

Kans op duurzaam blijven bewegen groter in het groen 24 nov 2017

In Noord-Holland start campagne tegen stropers 24 nov 2017

Gemeente Hoogeveen winnaar 'Beste bermbeheer Drenthe' 21 nov 2017

Lichtvervuiling heeft grote invloed op nachtdieren 20 nov 2017

Concrete resultaten dakvergroening in Eindhoven 16 nov 2017

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland 14 nov 2017

Wolf aangereden in Overijssel 13 nov 2017

Blauwvintonijn terug van weggeweest in de Noordzee 10 nov 2017

Zuurgraad van natuurbodems in heel Nederland op de kaart 10 nov 2017

Herstel Gorsselse Heide afgerond 9 nov 2017

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken 9 nov 2017

Gevaar vogelbotsingen onderschat bij vliegveld Lelystad 8 nov 2017

Groene daken voor meer leefbare steden 3 nov 2017

Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht 3 nov 2017

Limburgse ronde tafel Statencommissie RLW over wildbeheer 2 nov 2017

LIFE IP Deltanatuur van start 2 nov 2017

Atlaskaarten embedden in uw website? Dat kan! Doet u ook mee? 2 nov 2017

Feestelijke uitreiking vouchers voor groene bewonersinitiatieven 1 nov 2017

Aantal gevallen van Lyme en andere tekenoverdraagbare ziekten neemt toe 31 okt 2017

PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn” 30 okt 2017

Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten 28 okt 2017

Experiment nieuw hamsterbeheer: naar een landbouw met meer biodiversiteit 26 okt 2017

Noord-Hollandse natuurvrijwilligers goed gemutst aan de slag 26 okt 2017

Nederland groeit dicht als we niet oppassen 26 okt 2017

Nieuwe kijk op het aanpassingsvermogen van wilde planten 24 okt 2017

Roofvogels in Nederland de dupe van illegaal doden 24 okt 2017

Achteruitgang insecten treft vogels keihard 24 okt 2017

Veel glyfosaat in landbouwgronden: “Verlenging toelating niet verstandig.” 20 okt 2017

In Buurserzand wordt heide uitgebreid 20 okt 2017

Pleegakkers weer ingezaaid 19 okt 2017

Sterke achteruitgang insecten, ook bij Nederlandse dagvlinders 19 okt 2017

Vleermuizen geen last van geluid Airforce Festival 19 okt 2017

Groningen compenseert leefgebieden weidevogels in Medenertilsterpolder 17 okt 2017

Provincie Utrecht verkoopt Park Vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap 16 okt 2017

Informatie over natuur, water en milieu op BrabantInZicht.nl 13 okt 2017

24,4 miljoen extra investering voor realisatie Natuurnetwerk Krimpenerwaard 12 okt 2017

Vissende aalscholvers bewijzen theorie van Darwin 11 okt 2017

‘Vertrouwen in de Toekomst’ heeft geen aandacht voor natuur 10 okt 2017

Zo betrek je iedereen bij de natuur in je omgeving 5 okt 2017

Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving 3 okt 2017

Ruim 12 miljoen EU subsidie voor Brabantse natuur en biodiversiteit 4 okt 2017

Benoeming nieuwe voorzitter raad van toezicht van Staatsbosbeheer 3 okt 2017

Natuurbrug Feldbiss op Brunssummerheide geopend 2 okt 2017

Spreeuw op één tijdens vogelteldag 30 sept 2017

Gedragscode natuurinclusief renoveren levensgevaarlijk voor vleermuizen 28 sept 2017

Twee ecotunnels onder Utrechtseweg N237 en Biltse Rading 28 sept 2017

Limburg is twintig hectare nieuwe natuur rijker 28 sept 2017

Noord-Holland investeert € 194 miljoen in natuur 27 sept 2017

Inzet voor akkervogels beloond met Heimans en Thijsse Prijs voor Ben Koks 23 sept 2017

Schapen in Groningen gedood door wolf 22 sept 2017

Europese Commissie bezoekt Natura 2000 Twente 22 sept 2017

Start werkzaamheden WaalWeelde-project Beuningse Uiterwaarden 21 sept 2017

Meerdere vliegen in één klap: over inzet van groen tegen luchtvervuiling 21 sept 2017

Nieuwe kansen voor vogels in de Zuidwestelijke Delta 20 sept 2017

Brabantse steden zorgen voor extra woonruimte voor vogels en vleermuizen 20 sept 2017

Ruim 1,1 miljoen voor herstel Gronings landschap en natuur 19 sept 2017

Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017 18 sept 2017

Van herintroductie tot beverbeheer 17 sept 2017

Feestelijke opening Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal 15 sept 2017

Faunabeheerplan Limburg waarborgt toekomst bever en beperkt schade en overlast 14 sept 2017

Geslaagde 1e groene vrijwilligersdag in Flevoland 11 sept 2017

Uitspraak Raad van State steunt groene glazenmaker 11 sept 2017

Komt het goed met de merel? 13 sept 2017

Lancering eerste groene vogeldak in Nederland 12 sept 2017

Rooftopaward 2017 voor de DakAkker 12 sept 2017

Gelderland steunt inwoners bij hun natuurinitiatief 11 sept 2017

Groene ideeën gevraagd 7 sept 2017

Lekker werken in de natuur 7 sept 2017

Vijfde editie van de nationale spinnentelling 3 sept 2017

Wild van Vlinders! Herstelplan voor dagvlinders 1 sept 2017

Noord-Holland zoekt Bedrijvig Groen 31 aug 2017

Duitse wolven kosten weinig 31 aug 2017

Scenariostudie Universiteit Wageningen: nieuwe kabinet kan weidevogels redden 29 aug 2017

Noord-Hollands landschapsfestival van start 30 aug 2017

Uitbreiding subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 28 aug 2017

Limburg breidt uit als oase voor bijen 28 aug 2017

Maaien uitgesteld voor rupsen dagpauwoog 28 aug 2017

Rijkswaterstaat en provincie Utrecht richten uiterwaarden in 25 aug 2017

Schadebestrijding Overijsselse ganzen blijft mogelijk 23 aug 2017

Bermenoproep LTO beschadigt flora en fauna 23 aug 2017

Subsidie beschikbaar voor Utrechtse groene buurtinitiatieven 21 augustus 2017

NGB ontraadt gebruik gedragscode natuurinclusief renoveren 21 aug 2017

Marker Wadden: theorie in de praktijk 21 aug 2017

Niet elke es gaat dood aan essentaksterfte 18 aug 2017

Handboek Streefbeelden Natuur en Water in Limburg 15 aug 2017

Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie 12 aug 2017

Bruinvissen aan Nederlandse kust stranden vaak door aanvallen van grijze zeehond

Limburg breidt uit als oase voor bijen 1 aug 2017

Gebouw 'te gast' in het landschap 1 aug 2017

2582 soorten planten en dieren in Amersfoort 24 juli 2017

Noord-Holland keurt Faunabeheerplan goed 20 juli 2017

Noord-Holland verdubbelt crowdfunding voor natuur 19 juli 2017

Overijssel verhuist kievitbloemen van de A28 naar de Vecht 18 juli 2017

Het succesverhaal van 15 jaar otters in Nederland 16 juli 2017

Gekleurde glasalen bij de vispassage Halfweg 15 juli 2017

Steppekiekendief, nieuwe broedvogel voor Nederland 14 juli 2017

Uitbreiding Unielijst invasieve exoten 14 juli 2017

Staatssecretaris Van Dam: 20 miljoen per jaar extra voor agrarisch natuurbeheer 12 juli 2017

Investering in groen en water rond steden blijft achter 10 juli 2017

Duurzame economie en versterking ecologie inzet voor Waddengebied 7 juli 2017

Oostelijke Vechtplassen: op weg naar gebiedsakkoord 6 juli 2017

Europees Parlement stemt in met wijzigingsvoorstel vergroening 6 juli 2017

Natuurontwikkeling Melksteeg en Buurjongens Tuinafscheiding winnaars eerste Groene Kroon 6 juli 2017

Unieke samenwerking leidt tot nieuwe natuur 6 juli 2017

Natuurmakers in beeld 5 juli 2017

Vogelparadijs Marker Wadden 4 juli 2017

Grondtransactie maakt nieuwe natuur mogelijk 4 jul 2017

Van Dam maakt ‘Bodemkaart van Nederland’ vrij beschikbaar 3 juli 2017

Burgers aan de slag met groen in woonomgeving 1 juli 2017

Onderzoek toekomst van opvang zeehonden 30 juni 2017

Woonwijk Vliegbasis Soesterberg: een natuur-inclusieve woonwijk 29 juni 2017

Menukaart voor ontwikkelingen in Gelders buitengebied 29 juni 2017

Het project Basisregistratie Grootschalige Topografie voor Overijssel is afgerond!

Kaart toont effect groen op hitte in je eigen omgeving 29 juni 2017

Opnieuw naderen Duitse wolven de Nederlandse grens 27 juni 2017

Wilde kattenkroost in het Vijlenerbos 25 juni 2017

Brakke natuur onder de rook van Amsterdam 21 juni 2017

Natuur 2030 15 juni 2017

Gezond groen in en om de stad 15 juni 2017

Noord-Holland investeert in karakteristieke natuurlijke landschapselementen 13 juni 2017

Stikstofuitstoot veroorzaakt kalkgebrek bij jonge vogels 11 juni 2017

Reekalfjes reddingsteam in actie 6 juni 2017

Bedrijfsleven profiteert van het label ‘Nationaal Park’ 24 mei 2017

Eerste Gelderse Agenda Vitaal Platteland vastgesteld 18 mei 2017

Wilde kat wint het van de huiskat in Zuid-Limburgs bos 17 mei 2017

Wereldwijde aandacht voor Nederlandse ecoducten 16 mei 2017

Extreem klimaat stuurt natuur veel meer dan gedacht 12 mei 2017

Vergeet natuur niet 9 mei 2017

Veel bereikt in eerste jaar Infranatuur 8 mei 2017

Meer biodiversiteit door Vereniging Biotoopverbetering Zuid-Veluwe 4 mei 2017

Natuur terug in het Hengstven 17 april 2017

Zeldzame marters veroveren Amsterdam 27 april 2017

Lyme kost jaarlijks 20 miljoen euro 26 april 2017

Beekprik op weg naar herstel in de Reusel 26 april 2017

Drones ingezet om weidevogels te beschermen 24 apr 2017

Binnenveldse Hooilanden: 286 hectare nieuwe natuur 20 april 2017

De ondergang van de vuursalamander en het antwoord van Europa 20 april 2017

Combinatie van nieuwe natuur en waterberging in Zuidelijk Westerkwartier 19 april 2017

Provincie Groningen wil landbouw en natuur van elkaar laten profiteren 14 april 2017

Provincie Utrecht looft natuurprijs uit voor behoud dier- en plantsoorten 13 april 2017

Wildspotten vanuit je luie stoel 11 april 2017

Gouden Grutto's voor natuurinclusieve boeren 11 april 2017

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2013 10 apr 2017

Nederlander wil natuurvriendelijker landbouw 7 april 2017

Kwetsbaarheid Europese vlinders in beeld gebracht 6 april 2017

Noord-Holland geeft agrarische bedrijven ruimte voor groei 6 april 2017

Ruilgrond voor natuurherstel in Haaksbergen 5 april 2017

Bramen herbergen hoge biodiversiteit 5 april 2017

Startconferentie Groen aan de Buurt 5 april 2017

Exoten zijn niet alleen maar slecht 4 april 2017

Natuur Lieftinghsbroek veiliggesteld met beheerplan 3 april 2017

Handreiking omgevingsverordening 1.0 ondersteunt provincies 3 april 2017

Elk jaar 300.000 tekenbeten in stedelijk gebied 2 april 2017

Draag bij aan klimaatonderzoek met de SnailSnap-app 31 maart 2017

Maatschappelijk regeerakkoord voor een groen Nederland 31 maart 2017

Recreatie, natuur, economie en energie hoog op de Flevolandse agenda 31 maart 2017

Nieuwe plek voor kikkers langs toekomstige rondweg Aduard 30 maart 2017

Decentrale overheden geven informateur boodschap voor klimaatbeleid 29 maart 2017

Kosten bestrijding invasieve planten rijzen de pan uit 28 maart 2017

Duinlandschap Noord-Holland hersteld 28 maart 2017

Nationale parken zijn op zoek naar nieuwe wegen 28 maart 2017

Feiten en cijfers vergroening Europees landbouwbeleid in Nederland 25 maart 2017

Moord en doodslag aan de waterkant 22 maart 2017

Nieuw kabinet kán weidevogels redden 20 maart 2017

Natuurmonumenten luidt het Nationaal Weidevogel Alarm 20 maart 2017

Limburg bijeen tegen bijensterfte 20 maart 2017

Natuurinclusief werken in projecten van het Rijk: eerder uitzondering dan regel 16 maart 2017

Steeds meer burgers betrokken bij de natuur 16 maart 2017

Progressieve belasting op bestrijdingsmiddelen kan landbouw en natuur redden 16 maart 2016

Nog geen balans tussen publieke en private inbreng bij natuurbeheer 14 maart 2017

Gevonden dier langs A28 was wilde wolf 14 maart 2017

Hidden hedge aangelegd voor Groesbeekse dassen 14 maart 2017

Decentrale overheden presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda 13 maart 2017

Merwedekanaalzone waterbestendig en gezond 10 maart 2017

Herinrichting buitengebieden Haren afgerond 10 maart 2017

Illegale spieringvisserij op IJsselmeer en Markermeer dreigt 10 maart 2017

Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen 10 maart 2017

Samenwerking natuur en landbouw leidt tot soortenrijke natuur 10 maart 2017

Weidevogels blijven extra aandacht verdienen 9 maart 2017

Vlinders, libellen & de nieuwe wet natuurbescherming 9 maart 2017

Hoogwatervluchtplaatsen belangrijk voor duurzaam samenleven met bevers 9 maart 2017

Extra geld voor onderzoek Marker Wadden 8 maart 2017

Salamanders aan de wandel 8 maart 2017

Nederland krijgt 4 nieuwe Marker Wadden eilanden 8 maart 2017

Overijssel geeft boerderij weg voor twee jaar 7 maart 2017

13.000 jaar oud dennenbos ontdekt 5 maart 2017

Let op! Broedseizoen start in maart 28 feb 2017

Provincie Groningen krijgt 21,5 hectare nieuwe natuur erbij 27 febr 2017

Vrijwilligers gaan bedreigde soorten tellen op St. Eustatius 26 feb 2017

Meer duurzame ontwikkeling veehouderijbedrijven 2 maart 2017

Rivierengebied toekomstproof tegen overstromingen 23 feb 2017

Gebiedspilots zijn nodig om habitatbanking van de grond te krijgen 23 feb 2017

Landelijke kaarten tonen kansen voor benutten natuurlijk kapitaal 23 feb 2017

Overijsselse subsidies POP3 in overzichtelijke kalender 23 feb 2017

Eerste stap naar Nationale Omgevingsvisie bekend 22 feb 2017

Kustpact een mooie kust voor iedereen 21 feb 2017

Webcams Beleef de Lente gaan 7 maart weer aan! 21 feb 2017

Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat' 21 feb 2017-02-23

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer 20 feb 2017

Wilde kat aangereden in Zuid-Limburg 18 feb 2017

Natuurgebied Dorpzicht in oude glorie hersteld 17 feb 2017

Ooit uitgestorven zalmachtige paait in Westeinderplassen 17 feb 2017

'Aanvalsplan' Nederlandse landschap aan Brabant aangeboden 17 feb 2017

Gaat het mis met broedvogels van de toendra? 16 feb 2017

Prijsvraag Maak Gelderland Mooier 16 feb 2017

Gaat het mis met broedvogels van de toendra? 16 feb 2017

Natuur en landschap in de schijnwerpers in Noord-Holland 15 feb 2017

Brabant maakt ontwikkelen natuurgebieden makkelijker 14 feb 2017

Feestelijke opening Botshol 10 feb 2017

Bijen: schakel tussen natuur en landbouw 7 feb 2017

Vogels Haringvliet snakken naar ‘de Kier’ 6 feb 2017

Meer biodiversiteit langs het spoor 3 feb 2017

Voorzitter Korenwolfcommissie benoemd 2 feb 2017

LEADER-subsidies Oost-Groningen goed voor 7 miljoen euro aan investeringen 1 feb 2017

Biodiversiteit Noord-Holland inzichtelijk gemaakt 1 feb 2017

Onderzoek naar oorzaken en verspreiding vogelgriep moet beter 1 feb 2017

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 29 jan 2017

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen kalkgraslanden? 26 jan 2017

Programma Nieuwe Natuur uitstekend voorbeeld in ‘samen werken aan natuur’ 26 jan 2017

Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken 25 jan 2017

Aanvalsplan landschap: alle overheden zijn nu aan zet 25 jan 2017

Brabantse natuurbeleid valt op 25 jan 2017

Vrijwilligers zetten ruim vier en een halve ton aan amfibieën over 25 jan 2017

Samenwerking en maatwerk sleutel tot verlagen aantal aanrijdingen reeën 25 jan 2017

Grond voor natuurherstel Witte Veen 20 jan 2017

Eerste Rode Lijst Habitats op land en in zee 20 jan 2017

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema 19 jan 2017

Noord-Holland tekent Nationale Kustpact 18 jan 2017

Vogelbescherming houdt gevolgen luchthaven Lelystad voor natuur scherp in de gaten 18 jan 2017

De roep van de koekoek verstomt 17 januari

Vogels mogen niet de dupe worden van plan VVD en SGP voor de Oostvaardersplassen 17 jan 2017

Eerste haas met RHDV-2 in Nederland 13 jan 2017

Nieuwe wet natuurbescherming in werking 13 jan 2017

Overhandiging initiatiefvoorstel beheer Oostvaardersplassen 6 jan 2017

Meer vlinders dankzij vutters 9 jan 2017

Ruimte voor een complexe puzzel van natuur- en landbouwbelangen 5 jan 2017

Friese zeearend was besmet met vogelgriepvirus 30 dec 2016

Van drie wetten naar één Wet natuurbescherming 30 dec 2016

Beheerplannen natuur “Laag Holland” definitief vastgesteld 28 dec 2016

Bezoek natuurgebieden in Nederland met Google Street View 27 dec 2016

Noord-Holland steunt Unesco status Geopark Gooi en Vecht 27 dec 2016

Nije Heawei Wijnjewoude teruggegeven aan de natuur 22 dec 2016

Meer ruimte voor lokaal maatwerk 22 dec 2016

Nbwet-vergunningen worden opnieuw getoetst 21 dec 2016

Verantwoordelijkheden van burgers voor natuur: dynamiek in burgerinitiatieven 20 dec 2016

Sterfte in honingbijen laag en zonder éénduidige oorzaak 21 dec 2016

Grote stap gezet in totstandkoming Zeeuwse Kustvisie 16 dec 2016

Grote belangstelling onder particulieren voor aanleg nieuwe natuur 15 dec 2016

Pionieren met de omgevingswet 15 dec 2016

Programma Nieuwe Natuur Flevoland sluit 2016 mooi af 14 dec 2016

Landelijke kaarten tonen kansen voor benutten natuurlijk kapitaal 14 dec 2016

Nieuwe Natuurvisie Utrecht biedt kansen; nu snel aan de slag! 14 dec 2016

Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls geven 7 dec 2016

Internationaal overleg over vogelaanvaringen met vliegtuigen 5 dec 2016

Europese natuurregels voldoen maar moeten beter worden uitgevoerd 5 dec 2016

Toxoplasmose bij de rode eekhoorn, een update 3 dec 2016

Nieuwe grafheuvels bij Amerongen en Leersum 2 dec 2016

Digitale Kwaliteitsgids over Groninger landschappen beschikbaar 1 dec 2016

Meer natuur rondom huis gaat gepaard met minder angststoornissen 30 nov 2016

Natuurexperiment Gaasterland afgerond 30 nov 2016

Vossen bestrijden ter bescherming van weidevogels 30 nov 2016

Betrokkenen bij Natura 2000-gebieden geven mening over beleid 29 nov 2016

Ook 2016 weer hopeloos broedseizoen voor grutto 29 nov 2016

Start bouw natuurbrug Zeepoort 29 nov 2016

Afval van stortplaats op neststranden schildpadden op St. Eustatius 29 nov 2016

Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied 25 nov 2016

Stadsvogels onder druk 25 nov 2016

Kinderen ambassadeur voor Utrechtse natuur 24 nov 2016

Groene snelweg voor boomkikker 22 nov 2016

Noord-Hollandse Provinciale Penning voor natuurvrijwilliger 21 nov 2016

Terugblik op 1e college Buitenring De Nieuwe Natuur 20 nov 2016

Beheermedewerkers Kuinderbos krijgen nieuw contract 16 nov 2016

Schultz tekent aanvalsplan Waterkwaliteit 16 nov 2016

Oorspronkelijke natuur Schoorlse Duinen weer in ere hersteld 16 nov 2016

Ringslang rukt op richting West-Friesland 16 nov 2016

Gelders Natuurnetwerk groeit 15 nov 2016

Otter terug in het Naardermeer 9 nov 2016

Vogelbescherming dient klacht bij Europa in tegen Nederland over bescherming van weidevogels 8 nov 2016

Halvering winning van drinkwater voor natuurdoelen 8 nov 2016

Waterbergende groenstrook voor droge voeten op de Zuidas 7 nov 2016

Wespen blijven maar actief 5 nov 2016

Ontwerp partiële herziening PAS ter inzage 4 november 2016

Natuurwet geeft impuls aan Utrechtse natuur 3 nov 2016

Mountainbikers krijgen voorlichting over fietsen in de natuur 2 nov 2016

Overijsselse wolf komt uit Duitsland 2 nov 2016

Gaasterlandse Séfonsterpolder krijgt meer natuur 1 nov 2016

Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen mooiste natuurgebieden van Nederland 1 nov 2016

Meer ontwikkelruimte door de Crisis- en herstelwet 1 nov 2016

Nieuwe natuur rond Groninger Zeehavens aangelegd als compensatie bouw fabrieken 30 okt 2016

Zuid-Hollandse groen-aanpak zorgt voor betrokkenheid regionale partners 27 okt 2016

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied 27 okt 2016

Flevoland klaar voor nieuwe Wet Natuurbescherming 27 okt 2016

Provincie Noord-Holland gaat door met de strijd tegen verdroging van natuur 27 okt 2016

Een jaar PAS: gebruikers positief over het nieuwe systeem 26 okt 2016

Voorlopig Kustpact 25 okt 2016

Trend van reptielen, 1990-2015 25 okt 2016

Verlies van mondiale bosdiversiteit kan miljarden per jaar kosten 22 okt 2016

Tien jaar tekenvangsten laat stijging aantal teken zien met grote lokale verschillen 21 okt 2016

Pilot met producten van gemaaid bermgras 20 okt 2016

Kinderjury gezocht voor Groen! Groener! Groenst! 19 okt 2016

Europese Unie komt op voor Nederlandse natuur en milieu 18 okt 2016

Schoon Water deelnemers realiseren blijvende verlaging milieubelasting 17 okt 2016

Bosmieren vogelvrij in nieuwe Wet natuurbescherming 17 okt 2016

Aantal otters groeit gestaag en verlies genetische variatie lijkt halt toegeroepen 16 okt 2016

Provincies eens over uniform toezicht en handhaving van Europese regels voor natuur 14 okt 2016

Groen licht voor Limburgs-Brabants plan veilige Maas 14 okt 2016

Nieuwe Natuur-project Oostvaardersplassengebied is stap dichter bij inrichting 13 okt 2016

Het gebruik van ecoducten op de Veluwe 10 okt 2016

Handreiking ontwerpvoorschrift Natuurvriendelijke oevers 10 okt 2016

Van drie wetten naar één Wet natuurbescherming 10 okt 2016

Gezamenlijk toezicht tegen overlast in buitengebied Utrecht 7 okt 2016

Puzzelen met P en Ca op droge heide 6 okt 2016

Najaarsjacht Malta in volle gang 6 okt 2016

Natuurbruggen op de Veluwe 6 okt 2016

178 miljoen euro voor groene projecten in Noord-Holland 6 okt 2016

Raad van State vernietigt besluit over grootschalig afschot ganzen in Overijssel 6 okt 2016

Noord-Holland eerste provincie met nieuwe Natuurwet 5 okt 2016

Drie keer zo veel eikenprocessievlinders als vorige record 5 okt 2016

Schadebeheer ganzen bij schade gehandhaafd 5 okt 2016

Groot EU-project om bedreigde patrijs te redden 5 okt 2016

Brabantse steden zetten stevig in op natuurnetwerk in Brabant 4 okt 2016

Ruim 1,8 miljoen euro voor natuurinrichting Koningsdiep 4 okt 2016

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6 4 okt 2016

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water 3 okt 2016

Noord-Holland eerste provincie met nieuwe Natuurwet 3 okt 2016

Konikpaarden ontdekken nieuwe voedselbron in de Noordwaard 26 sept 2016

Bossen het meest geliefd bij Nederlanders 23 sept 2016

Natuurbeheer door boeren moet minder vrijblijvend en beter beloond 24 sept 2016

Staatssecretaris Van Dam: Vier miljoen euro extra voor de Marker Wadden 24 sept 2016

Natuurbeleid Limburg richt zich op diversiteit 22 sept 2016

Nieuwe Utrechtse landschapsverordening; meer kwaliteit, minder regels 22 sept 2016

Heel Europa telt vogels op zaterdag 1 oktober 22 sept 2016

GrensparkLimburg doet mee aan natuurwedstrijd 21 sept 2016

Rode Beek meandert weer bovengronds 21 sept 2016

Noord-Hollandse bijdrage aan Marker Wadden 21 sept 2016

Extra 3 miljoen voor Marker Wadden 20 sept 2016

Provincie Noord-Holland gaat voor titel ‘Nationaal Park van Wereldklasse’ 19 sept 2016

Usutuvirus voor het eerst vastgesteld bij merels en laplanduilen in Nederland 17 sept 2016

Eiland De Burd: inrichten voor natuur en mens 15 sept 2016

Nederlandse natuur herstelt zich voorzichtig 15 sept 2016

Staatssecretaris Van Dam: 1,5 miljoen euro extra voor mooiste natuurgebieden van Ned

Zeer grote aantallen hoornaars in Noord-Nederland 15 sept 2016

Zandmotor: succesvolle aanjager voor innovatief kustonderhoud 14 sept 2016

Bidbook Nationaal Park Nieuw Land ingediend 14 sept 2016

Heidekoe terug in Overijssel 9 sept 2016

‘1000ha nieuwe stedelijke natuur’ wint VHG Groenprijs 9 sept 2016

Van visnet naar zwembroek 9 sept 2016

Provincie Gelderland steeds aantrekkelijker voor otters 8 sept 2016

Eén Nationaal Park voor de hele Heuvelrug 8 sept 2016

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap 7 sept 2016

Nieuw merk voor Wageningen UR 6 sept 2016

Provincies kiezen voor majeure opgaven in Waddengebied 5 sept 216

Recordaantal eikenprocessievlinders gevangen in Noord-Nederland 1 sept 2016

Vogelbescherming bij Raad van State: te veel risico’s Vliegveld Lelystad 1 september 2016

Welke dier- of plantensoort wordt 'de soort van Groningen'? 1 september 2016

Fryslân living lab voor natuurinclusieve landbouw 24 aug 2016

Verwant aardappelziekte bedreigt herstel van zeegrassen 24 aug 2016

Nieuwe broedeilandjes in Zeeland 23 aug 2016

KNVB roept op tot plaatsen van nestkasten voor een beter voetbalveld 22 aug 2016

Coenraad Krijger vanaf 1 oktober nieuwe directeur IUCN NL 18 aug 2016

Steeds minder uitgegroeide Cantharellen in drukbezochte natuurgebieden 17 aug 2016

Flexibiliteit toverwoord in provinciale Natuurvisie Limburg 16 aug 2016

Zuid-Holland en NMZH stimuleren tijdelijke natuur 15 aug 2016

Grote delen Nederland helft minder wespen dan normaal 6 aug 2016

Ondermaats onderzoek vliegveld Lelystad: risico’s vogels Oostvaardersplassen onderschat 28 juli 2016

Bijzondere vondst Waddenzee: Honderden eitjes van de zeekat 27 juli 2016

Gratis app maakt vogels kijken in waddengebied gemakkelijk 26 juli 2016

Nederlandse orchideeën binnenkort vogelvrij 21 juli 2016

Oproep aan Van Dam: Gebruik extra Europees geld voor boeren en weidevogels 21 juli 2016

Kanoet vliegt in één ruk 4000 km van Canadees poolgebied naar Waddenzee 19 juli 2016

Flevolandse natuur dingt mee naar titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ 18 jul 2016

Eerste resultaten dassentelling bekend 16 juli 2016

Verkoopverbod exotische planten en dieren 15 juli 2016

Goed nieuws voor vogels 14 juli 2016

Leven op een Brabantse natuurbrug 11 juli 2016

Vissen met een potje water 13 juli 2016

Meer toezicht om verdrinking van Friese otters te voorkomen 13 juli 2016

Kansen voor Overijssels' particulier natuurbeheer 12 juli 2016

Subsidie voor verbinding natuur en inwoners 11 juli 2016

Afsluiting landinrichtingsproject De Hilver 11 juli 2016

‘Mijn stukje natuur’ in Larserbos van start 11 juli 2016

Veel belangstelling voor nieuwe natuur in Koningsdiep 6 juli 2016

Nationaal Park voor de hele Heuvelrug 6 juli 2016

Gebruik imidacloprid zonder zuiveringsinstallatie verboden 6 juli 2016

Aanhoudende ranavirus-epidemie bij amfibieën in Nederland 6 juli 2016

Een otter in hartje Groningen 5 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen 5 juli 2016

Alweer dramatisch broedseizoen voor de grutto 4 juli 2016

Staatssecretaris Van Dam benoemt leden vakjury Nationale Parken van Wereldklasse 4 juli 2016

Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar 1 juli 2016

Haring, schol en tong Noordzee goed in vorm 2 juli 2016

Brexit: Wat zijn de gevolgen voor natuur en milieu? 2 juli 2016

Maatregelen voor minder bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater 1 juli 2016

Teken-encefalitisvirus in Nederland aangetroffen 30 juni 2016

Met wolvendraaiboek is Nederland goed voorbereid 29 juni 2016

Nieuwe Natuurproject ‘Natuur op G38’ 28 juni 2016

Bijzondere samenwerking tussen Gelderse boeren, inwoners en Staatsbosbeheer 28 juni 2016

Succesvolle groei mosselbanken in beschermde gebieden Waddenzee 23 juni 2016

Eén Informatiepunt voor de Omgevingswet 22 juni 2016

Brede samenwerking om hoogveen in de Peel te herstellen 22 juni 2016

Harige beplanting Brabantse geluidschermen moet fijnstof verminderen 19 juni 2016

Natuurlijk samen werken aan Natuurlijk Platteland in Drenthe 17 juni 2016

Boomkwekers duiken in de wondere wereld van de wilde bijen 16 juni 2016

Europa stelt beslissing over natuurwetgeving steeds uit 16 juni 2016

Nieuwe beschermde natuurgebieden op Noordzee goed voor zeevogels 15 juni 2016

Feiten en cijfers over natuur, milieu en ruimte in een nieuw jasje 15 juni 2016

Sterke daling broedvogels in Drentse akkergebieden 15 juni 2016

Vijf reekalfjes door drone ontkomen aan maaimachine 12 juni 2016

Hoge waterstanden vormen een gevaar voor jonge bevers 11 juni 2016

Bijna 1 miljoen euro voor twee natuurprojecten Bonaire en Sint Eustatius 10 juni 2016

Utrecht werkt aan klimaatbestendige steden en dorpen 9 juni 2016

Partners in Oss aan de slag voor de wilde bij 9 juni 2016

Samen werken aan terugkeer van de wisent op de Veluwe 9 juni 2016

90% van Zuid-Hollandse natuurgebieden open voor publiek 8 juni 2016

Regionaal Bijenlandschap in Zuid-Holland 8 juni 2016

Weide Weelde zuivel goed voor weidevogels 7 juni 2016

Stroomversnelling kritisch gevolgd 6 juni 2016

Nieuw veelzijdig boek: Agrarisch Natuurbeheer in Nederland 6 juni 2016

Extra paraatheid rondom reekalfjes 5 juni 2016

Internationale belangstelling voor Nederlandse duinen 3 juni 2016

Meer weidevogels door polderwindmolens in de Lopikerwaard 3 juni 2016

Vogelbeschermer Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar 2 juni 2016

Nieuwe website Natuurlijk Kapitaal 2 juni 2016

Provincie Utrecht gastheer internationale conferentie duurzame steden 2 juni 2016

Eerste visarendjong van Nederland 1 juni 2016

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer: goed voor elkaar? 31 mei 2016

Nieuwe stap naar in beeld brengen natuurlijk kapitaal 31 mei 2016

Website 'tweede natuur' online 30 mei 2016

Natuurorganisaties informeren publiek over honden in de natuur 27 mei 2016

Groene burgerinitiatieven dragen bij aan natuurbeleid buiten Natuurnetwerk Nederland 26 mei 2016

Gelders burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ afgewezen 26 mei 2016

Noord-Brabant en waterschappen investeren in watersysteem 26 mei 2016

Noord-Holland klaar voor nieuwe Natuurwet 25 mei 2016

Goed pleidooi Van Dam voor nieuw EU landbouwbeleid 24 mei 2016

Inschrijving voor verkiezing mooiste natuurgebied open 24 mei 2016

Bedrijfsverplaatsingen Boetelerveld rond 19 mei 2016

Luzerne langs faunarand voor én tegen muizen 19 mei 2016

Uitvoeringsregelgeving wet natuurbescherming: sluitstuk decentralisatie 19 mei 2016

Actie voor Europese natuur groot succes! 18 mei 2016

Duurzaam benutten van natuur goed voor economie 18 mei 2016

Onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied 18 mei 2016

Nieuwe uitbraak van salamanderdodende ziekte in België 14 mei 2016

EHBO voor ongewervelde fauna bij natuurontwikkeling 13 mei 2016

Trekvogel betaalt prijs voor klimaatverandering en stelt lichaamsvorm bij 12 mei 2016

Verzilveren van waarde natuur vergt gerichte aanpak 11 mei 2016

Eerste land Marker Wadden komt boven 11 mei 2016

Bospest blijkt zegen voor inheems insectenleven 11 mei 2016

Innoveren met natuurlijk kapitaal vraagt om ruimte in regelgeving 10 mei 2016

Enig herstel van weidevogels in Overijssel 10 mei 2016

2016 heeft zeer lange lente: voorsprong natuur terug naar een week 8 mei 2016

De natuurwaardeverkenner 3 mei 2016

Provincie Utrecht inventariseert flora en fauna Kromme Rijngebied en Schalkwijk 3 mei 2016

Natuurorganisaties roepen kabinet op tot actie voor natuurherstel 2 mei 2016

Inschrijving voor verkiezing mooiste natuurgebied geopend 2 mei 2016

HappyHier app: Zoektocht naar plekken waar mensen gelukkiger zijn 1 mei 2016

Provinciaal natuurbeheerplan Utrecht 2017 29 april 2016

Databank EU-subsidies aangevuld met gegevens 2015 28 april 2016

Veranderende patronen in voorkomen van bestuivers 28 april 2016

Samen investeren in natuur vergt experimenteerruimte 22 april 2016

Onteigenen wordt eenvoudiger maar er is behoefte aan procedurele waarborgen 21 april 2016

Nieuwe Europastrategie voor provincie Utrecht 21 april 2016

Beekherstel geeft ruimte aan natuur, recreatie en water in Overijssel 21 april 2016

Omgevingswet: naar meer flexibiliteit en dynamiek? 19 april 2016

Natuurorganisaties informeren hondenbezitters: honden aan de lijn 22 april 2016

Update effecten verhoogde stikstof in natuurterreinen 21 april 2016

Terugblik op het Jaar van de Ruimte 21 april 2016

Beheerplan bijzonder natuurgebied Botshol 20 april 2016

Baggerschip Edax van start met aanleg Marker Wadden 19 april 2016

Faunapassages evalueren via wildspotter.nl 18 april 2016

Wat vergroot de kans dat u een tekencheck doet? 17 april 2016

Steuren via Haringvliet naar zee 17 april 2016

Werkbijeenkomst landschap smaakt naar meer 14 april 2016

Jaarverslag 2015 Netwerk Groene Bureaus: ervaring Vogel- en Habitatrichtlijn gebundeld 14 april 2016

Noord-Brabant pakt door met natuurherstelmaatregelen 14 april 2016

Nieuwe wet voor milieuvergunningen en toezicht 14 april 2016

Living Lab helpt Overijssel met klimaatopgave 14 april 2016

Wierdense scholieren ontwerpen natuurspeelplaats 14 april 2016

Actieve soortenbescherming door Gelderse natuurbeheerders 13 april 2016

Unieke natuur ‘Laag Holland’ behouden 13 april 2016

Vier recent doodgevonden otters waarschijnlijk in (illegale) visfuiken verdronken 10 april 2016

Samen werken in Cruijslandse Kreken en Smalle Beek 11 april 2016

Mineralenpomp laat bossen (weer) leven 9 april 2016

Tweederde van de Nederlanders wil meer buiten zijn 8 april 2016

Verrassend: voedseldichtheid op het wad geen goede voorspeller voor vogelaantallen 6 april 2016

Aan de slag met pilots Vierkante Meter Natuur 5 april 2016

Vergunning voor korhoenders Sallandse Heuvelrug 5 april 2016

Reddingsactie voor zeldzame wilde appelboom 5 april 2016

Akkerranden: nuttig of een ecologische val voor bijen? 4 april 2016

Green deal infranatuur is getekend! 1 april 2016

GS Zuid-Holland overwegen aanscherping beleid strandbebouwing 1 april 2016

Plantenwortels vertonen spreeuwengedrag 1 april 2016

Kabinet geeft ruimte voor groene duurzame initiatieven 31 maart 2016

Biobouwers bepalen sterk het voedselweb van kustgebieden 31 maart 2016

Europese impuls voor landelijk gebied in Limburg 30 maart 2016

Winnaars Groene Helden Limburgprijs bekend 25 maart 2016

Waarde van natuur voor woningkopers veel groter dan gedacht 24 maart 2016

Mosselbanken en oesterriffen hersteld in Noordzee 24 maart 2016

Omgevingswet ook in de Eerste Kamer met ruime meerderheid aangenomen 23 maart 2016

'Europees landbouwbeleid moet op de schop' 22 maart 2016

Kansen en knelpunten bij uitvoering Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 21 maart 2016

Themanummer tijdschrift Landschap over NWO-onderzoeksprogramma biodiversiteit 21 maart 2016

Snoeken ingezet tegen exotische vissen 19 maart 2016

Meer bomen doen overstromingswater met een vijfde afnemen 18 maart 201

Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland 17 maart 2016

Natuurbeleid in Nederland kan tegen een stootje 17 maart 2016

Campagne Melk van de Rijke Weide 20 maart 2016

Bereik Natuur- en Milieueducatie in Limburg in kaart gebracht 16 maart 2016

Ruimte voor burgerinitiatieven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg 16 maart 2016

Meer bomen voor groenere schoolpleinen 16 maart 2016

Wat beweegt natuurwaarnemers? 16 maart 2016

Nieuwe iepen dankzij ‘Sporters voor Natuur’ 11 maart 2016

Ringslang kent geen tunnelvrees 10 maart 2016

De bever neemt het over 10 maart 2016

Vlinders uit diepste dal 10 maart 2016

Onderzoek naar opvangbeleid zeehonden 8 maart 2016

Vossen bestrijden ter bescherming van weidevogels 8 maart 2016

Een kennissysteem voor boeren die praktisch bezig willen zijn 7 maart 2016

Waterdieren stikken in warm water 7 maart 2016

Broedvogels in de Waddenzee hebben het moeilijk 4 maart 2016

‘Besluit Van Dam steunt intensieve melkveehouderij' 3 maart 2016

Duidelijkheid over invulling stelsel van fosfaatrechten 3 maart 2016

Geslaagde actie van de Groene Brigade 29 febr 2016

Visie en ondernemerschap nodig voor succes landgoederen 18 februari 2016

Vrijwilligers zetten akkervogels op de kaart 25 feb 2016

Snel in de natuur dankzij provinciale subsidie 25 feb 2016

PAS: extra stimulans voor duurzaam werkende bedrijven in Brabant 24 feb 2016

Resultaten paddentrek 2015: Filedruk neemt toe 24 feb 2016

Nieuwe lente voor agrarisch natuurbeheer 22 feb 2016

Teveel damherten bedreiging biodiversiteit duinen 22 feb 2016

Soortbeschermingsplannen provincie Limburg online 21 feb 2016

Weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer stabiel 15 feb 2016

Vogelbescherming komt op voor huismussen en gierzwaluwen 18 feb 2016

Provinciale Staten Overijssel gaan burgerinitiatief tegen hobbyjacht behandelen 18 feb 2016

Groep boeren beheert natuur in Krimpenerwaard 16 feb 2016

Biodiversiteit vraagt maatwerk EU 15 feb 2016

Provincies en Prolander maken afspraken over natuur- en waterprojecten 12 febr 2016

Vogelparadijs Griend bedreigd 11 feb 2016

17,5 miljoen voor Oost-Groningen met nieuw LEADER-programma 11 febr 2016

Subsidieregeling voor de Veenkoloniën opengesteld 11 febr 2016

Experimentele winterverblijven voor de ringslang 10 febr 2016

Europese natuurorganisaties: “catastrofe dreigt voor salamanders” 9 feb 2016

Europees Parlement wil betere implementatie van biodiversiteitsstrategie 8 febr 2016

Bevers in Limburg een succesverhaal 7 feb 2016

Consultatie uitvoeringsregelgeving nieuwe Wet Natuurbescherming van start 5 febr 2016

Medicijnresten verstoren waterleven steeds meer 3 feb 2016

Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee 4 feb 2016

Samen bruggen bouwen 2 feb 2016

Gelderse gebieden voor winterrust ganzen en boeren een vergoeding 2 feb 2016

Twee miljoen voor landschapsbepalende plekken in Groningen 2 feb 2016

Feestelijke start agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland 2 feb 2016

Verdiepingsprojecten Veluwerandmeren kunnen van start 1 febr 2016

Beste Groen, Groener, Groenst idee gekozen 29 jan 2016

Tweede Kamer bespreekt staat van de Nederlandse natuur 29 jan 2016

Rechter verbiedt ook afschot smienten in Zuid-Holland 29 jan 2016

Ruimte PAS-meldingen Duinen Schiermonnikoog is op 29 jan 2016

Dit jaar geen ontheffing voor rapen kievitseieren 26 jan 2016

Hogere diversiteit van bestuivers levert meer oogst op 21 jan 2016

Faunapassage Maanschoten repareert natuurschade A1 21 jan 2016

Natuurherstel in Rottige Meente 21 jan 2016

Gestrande potvissen niet omgekomen van de honger 20 jan 2016

Aantal ganzen daalt in Zuid-Holland 19 jan 2016

Europese steun voor vergroening Brabantse bedrijventerreinen 18 jan 2016

Resultaten helikoptertelling grazers Oostvaardersplassen 18 jan 2016

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 17 jan 2016

Financiën provincie tot in detail vrijgegeven op openspending.nl 15 jan 2016

De landschappelijke constitutie van Nederland: samenhang in beeld 15 jan 2016

Nieuwe kweldernatuur voor Terschelling 15 jan 2016

Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden 14 januari 2016

Nieuwe Rode Lijst Vissen laat lichte verbetering voor zoetwatervissen zien 13 jan 2016

Prioriteiten voor wetenschap en maatschappij over invloed ecosystemen op welzijn 12 jan 2016

Omgevingskwaliteit gevat in drie formules 12 jan 2016

Huidige KRW-doelen vragen om meer inzet van Rijk, waterbeheerders en agrariërs 12 jan 2016

Overijssel investeert in stoere natuurspeelplaatsen 8 jan 2016

Rechter verbiedt opnieuw afschot smienten in Noord-Holland 7 januari 2016

Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer 8 jan 2016

Otterpopulatie opnieuw gegroeid 5 jan 2016

Eerste bever langs het Zwarte Water bij Hasselt 4 jan 2016

Beheer Vechterweerd overgedragen aan de streek 4 jan 2016

Vragen en antwoorden over kustbebouwing 31 dec 2015

2016 is het Jaar van de Kievit 28 dec 2015

Otters nog steeds aanwezig in Gelders rivierengebied 27 dec 2015

Te grote risico’s Oostvaardersplassen 22 dec 2015

Vogelbescherming naar rechter vanwege afschot smienten in Noord- en Zuid-Holland 22 dec 2015

Waddenfonds draagt bij aan landschapsherstel waddenkustgebied 21 dec 2015

Meer bebouwing mogelijk langs Nederlandse kust 18 dec 2016

Opkoopregeling garnalenvisvergunningen in Waddenzee in de maak 18 dec 2015

Provincie Overijssel steunt Zorgend Landschap 17 dec 2015

Sovon-onderzoek laat lage kievitstand in Friesland zien 18 december 2015

Limburg werkt samen aan water 17 december 2015

Provincies blij met vaststelling Wet natuurbescherming 16 december 2015

Goed resultaat voor Nederland bij akkoord visquota 2016 16 december 2015

Noord-Hollandse subsidieregeling speciaal voor weidevogels 16 december 2015

Stadsnatuur gebundeld op website 16 december 2015

Kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen versterkt natuur 15 december 2015

Nieuw Nationaal Waterplan: slimmer verbinden van water en ruimte 14 december 2015

Gouden Lepelaar voor 'supervogelbeschermer' Gerard Boere 12 dec 2015

Andere aanpak renovaties voor energiebesparing risico voor natuur 11 dec 2015

Eerste Kamer bespreekt wetsvoorstel natuurbescherming 10 december 2015

Varroamijt en imidacloprid verminderen samen het vliegvermogen van bijen 10 december 2015

Diverse voor provincies relevante moties aangenomen bij de begroting landbouw en natuur 9 december 2015

Tweede Kamer spreekt zich uit voor behoud Europese natuurregels 8 december 2015

Natuurbrug Zeepoort in Bloemendaal krijgt vorm 8 december 2015

Natuurherstel in veengebieden vermindert uitstoot broeikasgassen 4 december 2015

Natuur is van iedereen, dus praat mee 30 nov 2015

“Geen afschot van ganzen in en rond Natura 2000-gebieden Overijssel zonder vergunning 2 december 2015”

Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken 30 nov 2015

350.000 euro voor beheer Friese weidevogels 30 nov 2015

Herman Klompprijs voor Raymond Klaassen 28 nov 2015

Uniek adderonderzoek op het Hijkerveld 26 nov 2015

Impact Omgevingswet steeds duidelijker 26 nov 2015

Omgevingsloket groot succes maar wordt in de toekomst nog gebruiksvriendelijker 24 nov 2015

Minister Schultz presenteert plan verbetering waterkwaliteit 25 nov 2015

Meer groen, minder ADHD (maar alleen in arme buurten) 23 november 2015

Gezocht: het groenste idee van Overijssel 20 nov 2015

Deltaprogramma 2016 roept veel vragen op 18 november 2015

Noord-Holland investeert 28 miljoen in herstel van de natuur 18 nov 2015

Beheerplan Damherten in Noord- en Zuid-Hollandse duinen goedgekeurd 18 nov 2015

Rijkswaterstaat stelt kennis uit ecologisch onderzoek Markermeer-IJmeer beschikbaar 17 nov 2015

Vertroebeling Eems-Dollard wordt aangepakt 13 nov 2015

Natuurorganisaties: Ministerie van Economische Zaken in gebreke 13 nov 2015

Noord-Holland geeft impuls van 173 miljoen euro aan groen 12 nov 2015

Groene Helden Stimuleringsprijs 12 nov 2015

Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken 12 nov 2015

‘Tijd kopen’ als voorlopige oplossing voor bodemdaling veenweidegebieden 11 nov 2015

Rustgebieden voor ganzen in Utrecht 9 nov 2015

Watervleermuizen verblijven vaker in gebouwen dan gedacht 9 nov 2015

Vogelakkers verbeteren voedselaanbod voor Grauwe Kiekendief 5 nov 2015

Zwanendriften vanaf 1 juli 2016 verboden 3 nov 2015

Nieuwe omgevingsvisie geeft Groningen meer ruimte 3 nov 2015

Veilige oversteek voor otters bij provinciale wegen Fryslân 3 nov 2015

Jaarlijkse helikoptertelling grote grazers Oostvaardersplassen 30 okt 2015

Living Planet Report bevestigt dramatische achteruitgang vogels boerenland 29 okt 2015

Europarlementariërs roepen Timmermans op tot behoud natuurregels EU 29 okt 2015

Belang decentralisatie natuurbeleid benadrukt in deskundigenbijeenkomst Wet natuurbescherming 29 okt 2015

Living Planet Report: goed nieuws en slecht nieuws 29 okt 2015

Inspiratieboek voor kleine ingrepen in het landschap 28 okt 2015

Door uitsterven grote planteneters veranderde landschap enorm 28 okt 2015

Vogels kijken niet op van een drone 27 okt 2015

Rapport Europese natuurwetgeving: natuur cruciaal voor mens 26 okt 2015

Agrarisch natuurbeheer in nieuwe vorm kan los 21 okt 2015

Provincies ruim op schema bij inrichting Natuurnetwerk Nederland 15 okt 2015

Samenwerking in het groen levert mooie resultaten op 23 oktober 2015

Meer dan twintig Limburgse organisaties tekenen bijenconvenant 22 okt 2015

Planuitwerking EHS-Natura 2000 Overijssel van start 19 oktober 2015

Europa: Meer inspanningen nodig om biodiversiteitsverlies te stoppen 19 okt 2015

Soortenrijkdom dempt effecten van extreem weer 16 okt 2015

Certificaten aan 40 agrarische collectieven uitgereikt 16 oktober 2015

Gratis vogelvriendelijke struiken en nestkasten voor basisscholen 15 okt 2015

Noord-Holland investeert in meer en sterkere natuur 15 okt 2015

Provincies ruim op schema bij inrichting Natuurnetwerk Nederland 15 oktober 2015

Referentiewaarden oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen vastgesteld 15 okt 2015

Populatiegrootte en verspreidingsgebied van habitatrichtlijnsoorten in Nederland in beeld gebracht 14 okt 2015

Dode eekhoorns door toxoplasmose 13 okt 2015

Boeren en bewoners leven nu met het water in de Noordwaard 12 okt 2015

Gebruik genetische variatie van boomsoorten 10 okt 2015

Natuurbeleving Overijssel: “Kinderen kunnen vaker de natuur in” 9 okt 2015

Dertig miljoen euro naar boerencollectieven in Groningen 9 okt 2015

Provincie en Roermond zetten in op 'waterdichte' afrastering rond de Meinweg 8 okt 2015

Nederlander wil meer natuurvriendelijk geproduceerd voedsel 7 okt 2015

Green Deal Duurzaam Stortbeheer 6 okt 2015

Collectieven beheren natuur 6 okt 2015

Zeven provincies sturen brief over fosfaat naar Dijksma 6 okt 2015

Onderzoek naar verminderen wildslachtoffers A28 gestart 6 okt 2015

Verken met Google Street View de gebieden van Natuurmonumenten 3 okt 2015

Gierzwaluwen krijgen nieuw thuis in Nijmegen 2 okt 2015

Meer flexibiliteit voor Ruimte voor Ruimte 2 okt 2015

Nederland organiseert internationale conferentie tegen stropen 2 okt 2015

Brabantse Natuurmaatregelen werpen vruchten af 30 sept 2015

Aanleg Nieuwe Natuur 'Swifterpark' stapje dichterbij 30 sept 2015

Opnieuw dramatisch grutto-jaar 30 sept 2015

Groene boa waakt over Gelderse natuur 24 sept 2015

Zoektocht naar Gelderse gebieden met passie 24 sept 2015

Film over de Biesbosch in de bioscoop 23 sept 2015

Kamer stemt in met wetswijziging Wabo 23 september 2015

Natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Vechtplassen werkt 23 september 2015

Woudlopersmedailles voor jonge natuurbeschermers 23 sept 2015

RIVM lanceert Atlas Natuurlijk Kapitaal 22 sept 2015

Patrijs maakt comeback in de Achterhoek 22 sept 2015

2e ronde doe-budgetten leefbaarheid 21 sept 2015

Nederland nu 154 natuurgebieden rijk 21 sept 2015

Goed eikeljaar, record aantal zwijnen in 2016 verwacht 20 sept 2015

Toegevoegde waarde Vismigratierivier Afsluitdijk bevestigd 18 sept 2015

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels 17 sept 2015

Bee deal in Boskoop getekend 17 sept 2015

Snel herkennen hartritmestoornis door Lyme van levensbelang 17 sept 2015

Populaties wilde dieren in zee gehalveerd 16 sept 2015

Meer ruimte voor Drentsche Aa 16 sept 2015

Groene leerwerkplaatsen voor werkloze jongeren 15 sept 2015

Deltaprogramma 2016 aan Kamer aangeboden 15 sept 2015

Eerste ‘PAS-vergunning’ verleend 10 sept 2015

Zeldzame steur gevangen op zee 10 september 2015

Meer ruimte voor natuur op braakliggende bouwgrond 10 sept 2015

Flink aandeel opbrengst appels en blauwe bessen te danken aan wilde bijen 9 sept 2015

Gelderland wil natuurbegraven mogelijk maken 9 sept 2015

Terpen in Overdiepse Polder opgeleverd 9 sept 2015

Terinzagelegging partiele herziening Programma Aanpak Stikstof gestart 9 sept 2015

Nationale Huis- en Tuinspinnentelling 6 sept 2015

Opletten voor jonge wilde katten in het bos 4 sept 2015

Caribische koraalriffen voor de haaien 2 sept 2015

Afrikaanse rijstboer lijdt honger door Nederlandse zuivel 2 sept 2015

Diervriendelijke rasters tegen ganzen bij Schildmeer 2 september 2015

Rechter verbiedt afschot ganzen in delen van Overijssel 1 sept 2015

Natuurmonumenten redt het landschap! 25 aug 2015

Gevolgen verdwijnen Bosschap 20 aug 2015

Landelijke Nacht van de Vleermuis op 28 en 29 augustus 2015 19 aug 2015

Werken met natuur: van niche naar norm 17 aug 2015

Akkervogelbescherming meer richten op gewasaanbod 13 aug 2015

Landschap metropoolregio in Amsterdamse Agenda Groen 11 aug 2015

Kleine marters gebruiken otterplanken onder Limburgse wegen 9 aug 2015

Helpt bescherming van vogels? 7 aug 2015

Weidevogels verder achteruit, drastische maatregelen nodig 5 aug 2015

Webcams Vogelbescherming trekken 1,2 miljoen bezoekers 31 juli 2015

Europese Vogelrichtlijn bewezen effectief voor bedreigde vogelsoorten 28 juli 2015

Smienten Noord-Holland voorlopig gered 27 juli 2015

Record aantal Europeanen wil goede EU-natuurwetten 27 juli 2015

Natuur zet Nederland níet op slot 22 juli 2015

Euro Bird Portal bundelt miljoenen vogelwaarnemingen 17 juli 2015

Natuur in Eemland en Kamerik geïnventariseerd 14 juli 2015

Actieplan nodig voor weidevogels in Gelderland 8 juli 2015

Einde aan meningsverschil over natuurexperiment 7 juli 2015

Eerste Bee Deal in Brabant een feit! 6 juli 2015

Uitgezette steuren hebben baat bij Groene Poort 5 juli 2015

Nieuwe Vroege Vogels app 5 juli 2015

Netwerk Groene Bureaus: Vogel- en Habitatrichtlijn goed, uitvoering moet beter 3 juli 2015

Oproep aan agrarische natuurverenigingen: kom met predatiebeheerplan 2 juli 2015

Nieuwe Natuurwet aangenomen 2 juli 2015

Kamer neemt Wet natuurbescherming aan 2 juli 2015

Droomstart muurhagedis op voormalige vuilstort Maastricht 1 juli 2015

Provincie Noord-Holland blijft investeren in groen 1 juli 2015

Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet 1 juli 2015

Natuur en economie in balans: PAS van start 1 juli 2015

Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer 1 juli 2015

Vogelbescherming niet in Faunabeheereenheden over jacht 30 juni 2015

Brabant: stikstof rond natuur moet naar bijna nul 30 juni 2015

Minder zink en cadmium in Brabantse bodem 29 juni 2015

Verbied alle bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden 30 juni 2015

Expertisecentrum 'Kwaliteit van Ruimtelijke Data' opgericht 29 juni 2015

Nieuwe natuur bij Grote Sniep 29 juni 2015

Tweede Kamer rondt behandeling Wet natuurbescherming af 26 juni 2015

Aanpassing in voorschrift ganzenaanpak Friesland 26 juni 2015

Groot verlies gezonde levensjaren door langdurige Lymeklachten 25 juni 2015

Heringerichte Limburgse groeves voorbeeld in Europa 24 juni 2015

Nieuwe Natuurwet in Tweede Kamer aangenomen 24 juni 2015

Onnodig veel orchideeën afgemaaid in bermen 23 juni 2015

Meer dan 250.000 mensen stemmen voor natuur! 23 juni 2015

Natuurgebied Kuipersveer bedreigd door sluiting fabriek 22 juni 2015

Mogelijkheid om te reageren op plannen Vismigratierivier 19 juni 2015

Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut 18 juni 2015

‘Kijk de Kiekendief’: meekijken in het nest van een Grauwe Kiekendief 17 juni 2015

Provincie Groningen wil opsporingsambtenaren in natuurgebieden beter uitrusten 16 juni 2015

Toegangspoort naar 300 ha natuur en recreatie boven Rotterdam 12 juni 2015

Zoetwatervis blijkt belangrijke ‘natuurontwikkelaar' 15 juni 2015

Minder aanrijdingen met wild door brede en open bermen 12 juni 2015

“We hebben natuur goed op de kaart gezet” 11 juni 2015

Nieuwe kaart van Nederland in 2016 gereed 10 juni 2015

Gezocht: duurzame Mansholt 10 juni 2015

Zeldzame steuren uitgezet in de Rijn 10 juni 2015

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen soorten 9 juni 2015

Toestemming voor bestrijding ganzen met CO2 8 juni 2015

Hart van de Heuvelrug versterkt door samenwerkende partijen 7 juni 2015

Vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 5 juni 2015

Europese Rode Lijst van vogels verschenen 5 juni 2015

Noord-Brabant werkt ‘samen voor de bij’ 4 juni 2015

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum schept ruimte voor economische ontwikkeling 4 juni 2015

Hoe effectief zijn paddentunnels? 3 juni 2015

Versterken met zand veilig en kansrijk 3 juni 2015

Nederland presteert slecht op natuurgebied 2 juni 2015

Unieke tunnels voor kale rode bosmieren 2 juni 2015

€5 ton voor landschap Krimpenerwaard 29 mei 2015

Ruimte voor de Rivier-projecten gaan richting afrondende fase 28 mei 2015

Natuurlijke bestrijding van teken met nematoden veelbelovend 24 mei 2015

Natuurorganisaties roepen publiek op om te stemmen voor natuur 21 mei 2015

Europese Commissie schetst gemengd beeld van Europese natuur 20 mei 2015

Boskoop & Bodegraven-Reeuwijk helpen de bijen 19 mei 2015

Provincie Utrecht inventariseert flora en fauna in buitengebied 12 mei 2015

Europese natuur in gevaar 12 mei 2015

Win de Prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2016 12 mei 2015

Marianne Thieme is Groenste Politicus van 2015 10 mei 2015

Gemeenten in NO Fryslân gaan intensief samenwerken in natuur- en duurzaamheidseducatie 8 mei 2015

Nationale Vogelweek barst los 7 mei 2015

Nieuwe bedreigingen Nederlandse honingbijen liggen op de loer 7 mei 2015

Vlinders in de klas 6 mei 2015

Eikenprocessierups etende mezen op film vastgelegd 4 mei 2015

Acht jaar wisenten in de Nederlandse natuur 3 mei 2015

Dijksma wil zwanendriften verbieden 1 mei 2015

Reddingsplan voor roofvogels Texel 30 apr 2015

Gezamenlijk evaluatiekader Natuurpact vastgesteld 30 april 2015

Na 40 jaar weer otters geboren in Zuid-Holland 29 april 2015

Geslaagd agrarisch natuur- en landschapsbeheer door samenwerking 24 april 2015

Toekomstige dijkversterking combineren met gebiedsontwikkeling 23 april 2015

Aanleg natuurbrug over Zeeweg stap dichterbij 22 april 2015

Vogelakkers veroveren Nederland 22 april 2015

€ 3,5 miljoen voor vernieuwing Utrechtse veenweidegebied 21 april 2015

Groningse vinding vogelakker verovert Nederland en Europa 21 april 2015

Samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg 21 april 2015

Bruinvissen blijven weg uit Noordzee 21 april 2015

Grondruil tussen provincie Utrecht en Stichting de Boom voor nieuwe natuur 20 april 2015

Help mee wilde faunamisdrijven in kaart te brengen 17 april 2015

Natuurouders gezocht 17 april 2015

Bedrijven in Nederland steeds meer betrokken bij natuur 16 april 2015

Limburg opent 140 bijenhotels 16 april 2015

Bescherming Waddenzee moet beter 16 apr 2015

Stikstofaanpak in Fryslân een feit 15 april 2015

Provincies stemmen in met uitvoeringsprogramma PAS 14 april 2015

Nieuwe broedlocaties voor noordse sterns in Eemshaven 14 april 2015

Plastic soep verdwijnt snel als aanvoer nieuw afval stopt 14 april 2015

Voedsel- en waterbedrijven gaan dit voorjaar voor de bijen 13 april 2015

Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme 11 april 2015

Zeer lage concentratie neonicotinoïden al schadelijk voor natuur 9 april 2015

Tot uiterlijk 15 april zaaien bij muizenschade binnen Agrarisch natuurbeheer 8 april 2015

Boktorren gedemoniseerd 7 april 2015

Utrechtse kleine landschapselementen beter beschermd 3 april 2015

Natuur op uitbarsten, drie weken later dan 2014 5 april 2015

Eenvormigheid kwelders dreigt 3 april 2015

Bescherming laatste populaties Tapuit hard nodig 2 april 2015

Afschaffing melkquotum maakt mestafzet complexer en vergroot risico’s voor natuur 1 april 2015

Europese subsidieregeling burgerparticipatie bij inrichting platteland opengesteld 1 april 2015

Weidevogels dupe van afschaffing melkquota 1 april 2015

Hulp gevraagd bij onderzoek naar amfibieparasiet in Nederland 1 april 2015

Mansveld sluit vergassen vogels bij Airport Lelystad niet uit 31 maart 2015

Veel belangstelling gemeenten voor chemievrij beheer in Brabant 31 maart 2015

Besluit over uitbreiding vliegveld Lelystad is onverantwoord 28 maart 2015

Op zoek naar vernieuwing in beleid voor biodiversiteit 26 maart 2015

Goede resultaten met gedecentraliseerd natuurbeleid 25 maart 2015

Vernieuwd model maakt Subsidiestelsel Natuur en Landschap evalueerbaar 24 maart 2015

Burgerinitiatief en Cultuurfonds voor Natuurgebied Dommeldal 19 maart 2015

Bermgras Flevoland zinvol als biomassa 18 maart 2015

In Flevoland Platform Nieuwe Natuur van start 17 maart 2015

'Veelzijdige aanpak Oostvaardersplassen' 16 maart 2015

Stichting Marke Gorsselse Heide werkt 13 maart 2015

Drenthe bouwt aan natuur en platteland 12 maart 2015

Toekomst Oostvaardersplassen: beheer op maat, meer vogels en bron voor kennis

De wolf is en blijft welkom in Drenthe 12 maart 2015

Toch ruimte voor weidevogels in Reitdiep Noord 12 maart 2015

Krachten bundelen voor efficiënt natuurbeheer in Gelderland 12 maart 2015

Transitie Dienst Landelijk Gebied afgerond 11 maart 2015

Meebetalen aan natuur en landschap? 11 maart 2015

Brabant start met sociaal bosbeheer 10 maart 2015

Muizenplaag kan voorkomen worden met kruidenrijk grasland 8 maart 2015

Winterrust voor Friese ganzen ten einde 4 maart 2015

Ondertekening overeenkomst voor behoud Groninger landschap 4 maart 2015

De Drentse paddenstoelenatlas verschijnt: een monumentaal werk 4 maart 2015

Inschrijving Natuurprijs 2015 geopend! 3 maart 2015

Meer ruimte voor natuur en recreatie Grutte Potten 3 maart 2015

Veluwe verdient status als Werelderfgoed 27 feb 2015

Groot deel taken Dienst Landelijk Gebied naar RVO.nl 27 febr 2015

Gelderse overeenkomsten over natuur, klimaatverandering en verdroging 27 feb 2015

Koolmees, roodborst en huismus komende zondag live bij Beleefdelente.nl 27 feb 2015

Weidevogels ook de dupe van muizenplaag 26 februari 2015

Tienduizenden Veldleeuweriken dood door maaien 26 feb2015

Winst voor natuur én landbouw bij Bergense Maas 24 feb 2015

Faunatunnels dagelijks gebruikt door otters 20 feb 2015

Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap werken samen. 20 feb 2015

Oehoes in de stad 20 feb 2015

Drents-Groningse samenwerkingwerking in uitvoeringsorganisatie Prolander voor landelijk gebied 19 feb 2015

Inheemse kamsalamanders bedreigd door Italiaanse rivaal 18 feb 2015

40 miljoen voor het platteland van Utrecht 17 feb 2015

Noord-Holland steunt initiatieven voor versterking van natuur en recreatiemogelijkheden 17 feb 2015

Afspraken gemaakt over Gelders natuur en landschap 13 feb 2015

Karakteristieke iep keert terug langs waddenkust 11 feb 2015

Natuurontwikkeling langs Eem gestart 10 feb 2015

215 hectare nieuwe natuur in Fryslân 10 feb 2015

Natuurherstel Haringvliet ontvangt 13,5 miljoen euro Nationale Postcode Loterij 11 feb 2015

Raad van State verklaart beroep tegen strekdammen ongegrond 11 feb 2015

Meer kinderen in het groen 11 februari 2015

Dierziekteonderzoekers vinden nieuwe knuttensoort 11 feb 2015

Beleef de Lente 2015 van start op 15 februari 10 feb 2015

Orchideeën buiten natuurgebieden; catastrofe of succes? 6 feb 2015

Natuurontwikkeling langs Eem van start 6 feb 2015

Veel vertrouwen in uitwerking wetsvoorstel Omgevingswet 5 feb 2015

Natuur is van ons allemaal - verslag Natuurtop 6 feb 2015

Hart van de Heuvelrug werkt! – gebiedsgerichte aanpak in provincie Utrecht 4 feb 2015

Grond provincie Groningen naar natuurorganisaties 3 feb 2015

Provinciekas inzetten voor natuur 3 feb 2015

Uitwerking taxaties muizenschade 3 feb 2015

Petitie Red de Rijke Weide aangeboden 5 feb 2015

Positieflijst zoogdieren van kracht 3 feb 2015

Vogels kijken is een feest! 3 feb 2015

Dijksma gaat werk maken van weidevogelbescherming 1 feb 2015

Bijna miljoen euro subsidie voor beheer kwelders Waddenkust 30 jan 2015

Alles over vennen in één digitale sleutel 29 jan 2015

Nieuwe kansen voor het landschap Holland Rijnland 29 jan 2015

Nieuwe koers Vogelbescherming 28 jan 2015

Habitattoets heroverwogen 27 jan 2015

Limburg trekt 1,4 miljoen uit voor Nationaal Landschap 23 jan 2015

Aanvullende tegemoetkoming bij schade winterganzen Gelderland 22 jan 2015

Natuurnetwerk en waterberging in Zuidelijk Westerkwartier 22 jan 2015

Te weinig jonge grutto's voor handhaving populatie 20 jan 2015

Investeren in klimaat goed voor de economie 20 jan 2015

2015 is het Jaar van de Das! 18 jan 2015

Huismus opnieuw op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 18 jan 2015

Ondertekening contract Groene en Blauwe Diensten Overijssel 15 jan 2015

Nieuwe eigenaar en beheerder voor natuurgebied Reggedal Enter 14 jan 2015

College stopt herverkaveling Winterswijk-Oost 14 jan 2015

Stiltegebieden in Flevoland beschermen 12 jan 2015

Voorlopig geen afschot ganzen in Overijssel 15 jan 2015

Burgers en hun Landschap 14 jan 2015

Nu geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren in Fryslân 14 jan 2015

De PAS ter inzage 13 jan 2015

Groenblauwe dooradering werkt in Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder 13 jan 2015

Voorlente komt al op gang door hoge temperaturen 13 jan 2015

Wild zwijn belangrijk voor de natuur 11 jan 2015

Utrechtse handreikingen ‘EHS-Wijzer’ en ‘Nieuwe Stallen met Kwaliteit’ 7 jan 2015

Procesevaluatie natuur als partner bij klimaatadaptatie 5 jan 2015

Broedsucces veldleeuwerik niet hoger door faunaranden 4 jan 2015

Otterpopulatie breidt zich uit, maar inteelt neemt toe 30 dec 2014

Afnemend aantal rosse grutto's concentreert zich in Waddenzee 23 dec 2014

Nadere uitleg over verjaging ganzen in Friesland 19 dec 2014

Plan Mariapeel 19 dec 2014

Minder stikstof in natuurgebieden 19 dec 2014

Cees Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds 18 dec 2014

Gelderland koploper in werken met Omgevingswet 18 dec 2014

Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland volledig in kaart 18 dec 2014

Provincies gaan voor gebiedsgerichte aanpak Waddenkust 17 dec 2014

Trekvissen vogelvrij in Nederland: 60.000 prikken verhandeld 17 dec 2014

16 aanmeldingen voor Utrechts ‘Bouwen in en aan het Landschap’. 17 dec 2014

Noord-Holland zoekt innovatieve natuurprojecten 17 dec 2014

Betekenis van gebouwen en terreinen van Staatsbosbeheer 16 dec 2014

Visserijafspraken Brussel: Goed resultaat voor Nederlandse visser 16 dec 2014

]Flevoland luidt nieuwe fase Nieuwe Natuur in 16 dec 2014

Nieuwe regels Noord-Hollandse natuurcompensatie 16 dec 2014

Natuurverkenning 2010-2040 werkt door in beleid 16 dec 2014

Paaltjes voor kerkuil langs snelweg geplaatst 16 dec 2014

Natuurorganisaties verliezen aanhangers 14 dec 2014

Wilde bever duikt op in het Dal van de Ruiten Aa 13 dec 2014

Nieuw Nationaal Waterplan met accent op ruimtelijke inrichting 12 dec 2014

Subsidie beheer natuur en landschap via agrarische collectieven 11 dec 2014

Nieuwe tunnel voor reptielen volop gebruikt 10 dec 2014

Groen ondernemerschap om natuur in stand te houden 10 dec 2014

Burgerinitiatief voor aankoop van natuur bij Wageningen 9 dec 2014

Natuurlijk kapitaal. Toestand, trends en perspectief 9 dec 2014

Burgers willen 55 hectare grasland kopen en topnatuur maken 8 dec 2014

Bijna 10 miljoen euro voor project Marconi in Delfzijl 5 dec 2014

Start rietherstel Veluwemeerkust bij Nunspeet 5 dec 2014

Veiligheid vissen en jonge vogels verbeterd 3 de c 2014

Nieuwe fase voor Kavelruilbureau - bestuurders maken balans op 3 dec 2014

Nood-Holland investeert in 2015 bijna 50 miljoen euro in groen 3 dec 2014

Wilde vogels resistent tegen vogelgriep 2 dec 2014

CLM start quick scan naar bestrijdingsmiddelen in vleermuis en boerenzwaluw 3 dec 2014

Veiligheid en natuur gaan samen op de Ewijkse Plaat 30 nov 2014

Dood hout versterkt populaties beeksoorten in de Snelle Loop 29 november 2014

Watervogels houden kop nauwelijks boven water 29 nov 2014

Dood hout versterkt populaties beeksoorten in de Snelle Loop 29 nov 2014

Start werkzaamheden ecoduct Boele Staal, de laatste schakel 27 nov 2014

Logeren in de natuur met Buitenleven Vakanties 27 nov 2014

Utrecht krijgt een nieuw bos 26 nov 2014

Manifest voor meer natuurbeleving tijdens kinderopvang 26 nov 2014

Natuurgebieden belangrijk voor ecosysteemdiensten 26 nov 2014

Nederland zet ruim zestien kilometer aan amfibieën over 26 november 2014

Vismigratierivier: dijkdoorbraak voor vissen 26 nov 2014

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar 25 nov 2014

Stadse huismus, thans stabiel, internationaal in belangstelling 21 nov 2014

Oprichting Visserij Investeringsfonds Nederland 20 nov 2014

Provincie Gelderland en Groenfonds lanceren 'Lenen voor Natuur' 20 nov 2014

Brandweer en terreinbeheerders Brabant samen tegen natuurbranden 20 nov 2014

Schultz legt stukje Leiden vast op digitale kaart van Nederland 20 nov 2014

Nederland benadert ecosysteemdiensten anders dan Vlaanderen en Engeland 20 nov 2014

Natuur en cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid 19 nov 2104

Natuurbrug Kempengrens open voor dierenverkeer 19 nov 2014

Provincie stimuleert samenwerking tussen ENCI en Sibelco Europe 19 nov 2014

Belangrijke stap vernieuwing Afsluitdijk 18 nov 2014

Relatie tussen trekvogels en vogelgriep niet bewezen 18 nov 2014

Vogelbescherming tekent bezwaar aan tegen doden trekganzen 17 nov 2014

Onderzoek aan wilde eenden laat zien: trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier 6 okt 2014

GS: 'Natuurnetwerk Zeeland in 2027 af' 16 november 2014

Miljoen uur aan trektel- en ringgevens op Trektellen.nl 14 nov 2014

Gelderland als gebiedsregisseur 13 nov 2014

Gelderland: bijdrage gemeenten natuurfilm Veluwe verdubbelen 12 nov 2014

Agenda voor vraagstukken op het platteland 12 nov 2014

Informatie Utrechtse landschappen toegankelijker 12 nov 2014

Oordeel grondbeleid Zuid-Hollands natuurnetwerk 11 nov 2014

Natuurlijk Kapitaal Nederland verbindt natuur en economie 11 nov 2014

Voorstellen Nieuwe Natuur op rangorde 11 nov 2014

Projectencompetitie bouwen in en aan het Utrechts landschap 10 nov 2014

Impressie van de Noord-Hollandse Hoorzitting Ganzen 10 nov 2014

Rottums zijn in beweging maar verdwijnen niet 6 nov 2014

Exoot Schijngenadekruid in opmars 6 nov 2014

Nieuwe website over landschap in Nederland 6 nov 2014

Nieuwe Toekomstvisie Natuur nodigt uit 5 nov 2014

‘Lenen voor Natuur’ biedt kansen Gelderse landgoedeigenaren 5 nov 2014

Broedvogels Waddenzee in de problemen 5 nov 2014

Natuurrijk Limburg presenteert eerste 20ha natuurrealisatie 5 nov 2014

Deltacommissaris neemt Masterplan kust en erfgoed in ontvangst 4 nov 2014

Ruimte voor innovatie 4 nov 2014

Discussie over aanleg natuurbegraafplaatsen 31 okt 2014

Nieuwe vogelsoorten vestigen zich in Groninger natuur 31 okt 2014

Meer aandacht voor Nationale Parken 31 oktober 2014

Europese salamanders bedreigd door Aziatische schimmelziekte 31 okt 2014

Duurzame toekomst voor it Fryske Feangreidegebiet 30 okt 2014

Nieuwe natuur voor iedereen dankzij nieuwe ommetjes 30 okt 2014

Natuurontwikkeling in Arkemheen weer een stap verder 30 okt 2014

Gelderland stemt in met Ganzenbeheerplan 29 okt 2014

Voorlopige resultaten spreeuwentelling bekend 29 okt 2014

Samen sterk: zelforganisatie maakt mosselbedden minder kwetsbaar 23 okt 2014

Crowdfunding Roggenplaat succes dankzij massale Zeeuwse steun 22 okt 2014

Garnalenvissers eens over beheerste visserij op Waddenzee 22 okt 2014

Grootste natuurontwikkelingsproject in Nederland 22 okt 2014

Faunapassage ‘Aan de Zuwe’ geopend 21 okt 2014

Utrechtse Erfgoedparels digitaal 20 okt 2014

’De Gierzwaluw’ wint Jan Wolkers Prijs 2014 19 okt 2014

Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed 16 okt 2014

Rijkswaterstaat lanceert Vegetatielegger 16 okt 2014

Handreiking kwaliteitswinst verblijfsrecreatie en natuur overhandigd 15 okt 2014

Meer natuurlijke mosselbanken in Waddenzee 15 okt 2014

Rechter verbiedt afschot smienten in Noord-Holland 15 okt 2014

Provincie Utrecht brengt buitenplaatsbiotopen in kaart 14 okt 2014

Nieuwe eigenaar en beheerder voor Reggedal Enter gezocht 10 okt 2014

'Vergroening' Europese landbouw nekt natuur in agrarisch gebied 10 okt 2014

Terugbrengen van getij herstelt waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 10 okt 2014

Van Gras naar Gas 10 okt 2014

Duurzaam bodembeheer goed voor milieu en veehouderij 10 okt 2014

Overheid en Markt bundelen krachten voor een klimaatbestendig Nederland 9 okt 2014

Plan voor meer natuurlijke dynamiek voor moeras Oostvaardersplassen 9 okt 2014

Inrichting Mariapeel stap dichterbij 9 okt 2014

50 miljoen voor Nederlandse kennisinstellingen bij binnenhalen Europees onderzoeksgeld 8 okt 2014

Natuurwandeling langs compensatiegebieden Buitenring Parkstad 8 okt 2014

Ondertekening Manifest De Levende Tuin startpunt brede beweging 7 okt 2014

Trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier 7 okt 2014

Vleermuiskasten: kans of bedreiging voor vleermuisbescherming 7 okt 2014

Euro Birdwatch breekt alle records! 7 okt 2014

Crowdscience: Wat Vangt De Kat? 5 okt 2014

Provincies werken aan Werelderfgoedstatus Nieuwe Hollandse Waterlinie 3 okt 2014

Staatssecretaris Dijksma zoekt ruimte in Natura2000-regelgeving 3 okt 2014

Rustgebieden voor vogels gemarkeerd in de Alde Feanen 2 okt 2014

WOT onderbouwt de rapportage over de Natura 2000-gebieden 1 okt 2014

Ontheffingverlening Flora- en faunawet in zwaar weer 1 okt 2014

Grote modderkruiper uitgepeild 1 okt 2014

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend 30 sept 2014

Plaatstrouw tapuit maakt bescherming lasting 30 sept 2014

Biodiversiteit op aarde in veertig jaar gehalveerd 30 sept 2014

300.000 kilometer levende sloten: wens of werkelijkheid? 30 sept 2014

'Natuurmaatregelen voor energiecentrale RWE Eemshaven in orde' 30 sept 2014

Friese natuurbeheerders starten campagne tegen dumpers 30 sept 2014

Overstroom ik? 30 sept 2014

Bekroning voor samenwerking natuurbrug 30 sept 2014

Brabant neemt meerderheidsbelang in Ruimte voor Ruimte 26 sept 2014

Provincies positief over Natuurwet maar bepleiten aanpassing actieve soortenbescherming 26 sept 2014

Van bermgras naar het ‘Groene goud’ 25 sept 2014

Vogelbescherming procedeert tegen strekdammen in de Westerschelde 24 sept 2014

Almere krijgt alsnog waarschuwing voor afmaaien orchideeën 24 sept 2014

Draagvlak voor natuur neemt toe, maar neemt af voor natuurbeleid 23 sept 2014

Deltaprogramma: Rivierenland trapt af met dijkverbetering 23 sept 2014

Vogelbescherming tegen het afschieten van smienten 18 sept 2014

GNMF krijgt regie voor meer natuur in Hattemerpoort 18 sept 2014

Nieuwe strategieën om Noord-Nederland te beschermen tegen overstromingen 17 sept 2014

Waterschappen: "Waterbeheer beter borgen" 16 sept 2014

Deltaprogramma 2015: Nederland veilig en leefbaar in de 21e eeuw 16 sept 2014

Meer samenwerking Gelders Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 16 sept 2014

Muurhagedis omarmt nieuw leefgebied 17 sept 2104

Friese Front aangewezen voor zeekoet 16 sept 2014

Vogelbescherming doet oproep aan Timmermans 14 september 2014

Blauwe kiekendief gebaat bij verleggen grenzen natuurbeleid 14 september 2014

Gelders Faunaplan grofwild 2014-2019 goedgekeurd 12 sept 2014

Eén aanpak natuur en recreatie Zuidwestelijke Delta 12 sept 2014

EZ en provincies sluiten convenant over transitie DLG 11 sept 2014

Ontwerpend onderzoek gaat Alterra versterken 11 september 2014

Overijssel doodt beschermde gans ook in de winter 10 sep 2014

‘Ons Water’ maakt water persoonlijk 10 sept 2014

Natuuronderzoek met drones 5 sept 2014

Website verknoopt Limburgse maatschappelijke organisaties 11 sept 2014

Nieuwe Omgevingswet: geen blauwdruk 10 sept 2014

Meer werk en betere natuur 10 sept 2104

Verplaatsingen Veldmuizen in faunaranden gevolgd 11 september 2014

Nationale huis- en tuinspinnentelling 7 sept 2014

Welkome kritiek in Tweede Kamer over aanpassing Wet dieren 4 sept 2014

Vos mag bestreden met lichtbak 3 september 2014

‘Nederlandse’ leguaan op uitsterven 2 september 2014

Nederlandse natuur toont voorzichtig herstel 2 september 2014

Mest mag langer worden uitgereden 29 aug 2014

3 Zeegebieden krijgen beschermde status 27 aug 2014

Tips voor combinatie verblijfsrecreatie en natuur 26 augustus 2014

Invoering behandelbedrag Faunafonds 22 aug 2014

Natuurgebieden aan N261 worden verbonden 22 aug 2014

Landgoed De Steegh gaat met intentieverklaring goudgroene toekomst tegemoet 22 aug 2014

Adviescommissie neemt omstreden inrichtingsplan Mariapeel onder de loep 22 aug 2014

Gebrek aan wintervoedsel bedreigt Nederlandse veldleeuwerik 21 augustus 2014

Afschieten meeuwen zinloos 20 augustus 2014

Kikkertrap als reddingsboei 20 augustus 2014

Fries Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2016 – 2021 19 aug 2014

Ruimte voor water ook goed voor natuur Vechterweerd 18 augustus 2014

Waarom zeldzame planten zeldzaam blijven 12 augustus 2014

Inventarisatie naar ganzenfoerageergebieden succesvol 7 aug 2014

Waar otters en bevers veilig de A6 oversteken 5 augustus 2014

Minder wateroverlast door meer groen 5 aug 2014

Landelijke tuinvlindertelling 2014 een success 4 augustus 2014

Natuur Westerschelde niet gebaat bij strekdammen 2 augustus 2014

De Peilstok 2014 - Iconen van een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving 31 juli 2014

Klaar voor de toekomst met 1e Noordzee Gebiedsagenda 28 juli 2014

Nieuwe populatie valkruid en andere ontdekkingen bij defensive 27 juli 2014

Natuurorganisaties ontevreden over vergroening landbouw 26 juli 2014

Bijzonder spreeuwenbroedseizoen ten einde 18 juli 2014

Ook Jumbo en Sodexo aan de slag voor de bijen 16 juli 2014

Parlementaire stand van zaken PAS 14 juli 2014

Dommelbimd reikt certificaat uit aan directeur Natuurmonumenten 14 jul 2014

Gratis Roofdierapp voor herkennen West-Europese roofdieren 13 juli 2014

Longlist Jan Wolkers prijs 2014 12 juli 2014

Overheden investeren in natuur in Ruit 11 juli 2014

Vogelbescherming wil verbod gewasbeschermingsmiddel imidacloprid 11 juli 2014

Subsidie voor project Shared Grien Space 9 juli 2014

Zuid-Holland investeert extra in groen 9 juli 2014

Gelderse bijdrage aan Natuurmonumenten voor natuur 9 juli 2014

Schapen duurzaam in het landschap 10 juli 2014

Vanaf 2017 één waterschap in Limburg: Waterschap Limburg 9 juli 2014

Spreeuw en boerenzwaluw nemen af door neonicotinoïden 9 juli 2014

Water Oude Maasarm Keent stroomt weer 8 juli 2014

Visvangstbeperking in IJsselmeer 85% 8 juli 2014

Bijna 3 miljoen Europese subsidie voor natuur Drents-Friese Wold 7 juli 2014

Waterbeleid en natuurbeleid moeten meer gezamenlijk optrekken 4 juli 2014

Tweede Kamer besprak nationale keuzes voor de eerste pijler GLB 3 juli 2014

Beter beheer Waddenzee van start 3 juli 2104

Noordwest- en Noordoost-Fryslân voorgedragen voor Europese plattelandssubsidies

Kamer zwakt natuurmaatregelen in landbouwbeleid nog verder af 4 juli 2014

Na 4 miljoen bezoeken camera’s Beleef de Lente dicht 1 juli 2014

LTO kritisch op term 'bijzonder natuurgebied' in Natuurwet 30 juni 2014

Schaars Pimpernelblauwtje gebaat bij nieuwe natuur 26 juni 2014

Limburg investeert € 8 miljoen in goudgroene natuur 26 juni 2014

Provincie wil subsidie Landschap Noord-Holland anders inzetten 26 juni 2014

Crowdfunding beïnvloedt politieke agenda 24 juni 2014

Landelijk meldpunt Wildlife Crime van start 22 juni 2014

Samenvoeging Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen 19 juni 2014

Bouwen met natuur’ levert jaarlijks meer dan 45 miljoen op 18 jun 2014

Overwinterende ganzen dupe van beleid provincies 20 juni 2014

Vergroening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mislukt 19 juni 2014

Brabant start onderzoek diepe plassen 19 juni 2014

Nieuwe natuurwet: natuur in goede handen bij de provincies 18 juni 2014

Vogelbescherming: meer ambitie gewenst in nieuw wetsvoorstel Natuurbescherming

Werken aan riet voor Roerdomp en Grote Karekiet 13 juni 2014

Deel je ontwerp voor waterveiligheid of zoetwater met heel Nederland 19 juni 2014

Nieuwe Natuurwet: Verbinding tussen natuur en samenleving 18 juni 2014

Schultz en waterschappen akkoord over financiering nieuw waterbeleid 18 juni 2014

Gronings agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de schop 17 juni 2014

Noodklok voor grote karekiet 17 juni 2014

Omgevingswet: betere wetgeving, minder regels, meer ruimte 17 juni 2014

Omgevingswet naar de Tweede Kamer 17 juni 2014

Lichtvervuiling heeft grote invloed op nachtvlinders 16 juni 2014

Start groot wolvenonderzoek 15 juni 2014

Invulling Europees landbouwbeleid: steun voor jonge boeren en knelsectoren 5 juni 2014

Tweede Kamer laat zich adviseren over Rijksnatuurvisie 13 juni 2014

Nieuwe impuls aan regiobrede samenwerking Groene Hart 11 juni 201

Natuurpunten: kwantificering effecten op natuurlijke ecosystemen in Deltaprogramma 11 juni 2014

Ontwikkeling 3D-kaart van Nederland in volle gang 11 juni 2014

Transporteren eenden vissen? 11 juni 2014

Gelderland stemt in met Ganzenbeheerplan van de FBE 11 juni 2014

Brancheorganisatie NGB maakt meer werk van kwaliteit 10 juni 2014

Buizerd meest waargenomen 8 juni 2014

Science: groener landbouwbeleid helpt biodiversiteit niet 6 juni 2014

Nieuw EU landbouwbeleid rampzalig voor natuur 6 juni 2014

Noodkreet om duurzame visserij 4 juni 2014

Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging 3 juni 2014

Kabinet investeert in toezicht in natuurgebieden 2 juni 2014

Dijksma vergeet invulling te geven aan belangrijk deel van het natuurbeleid 2 juni 2014

Groningen heeft ganzenakkoord 27 mei 2014

Kleurige wimpels en zeepbellen markeren start Landschapstriënnale 27 mei 2014

Ganzenakkoord in Noord-Holland 28 mei 2014

Overijsselse boomkikker gered!? 28 mei 2014

Meer extreme buien door opwarming 26 mei 2014

Overijssel doodt beschermde gans ook in winter 22 mei 2014

Onduidelijkheden vergunning zoutwinning stapelen op 13 mei 2014

Kennisnetwerk basis voor Uitvoeringsprogramma Natuurvisie 21 mei 2014

Kabinet laat het landschap op z'n beloop 26 mei 2014

Aan het werk op het Drentse platteland 21 mei 2014

Dijksma ontraadt moties wildbeheer en wacht op debat Natuurbeschermingswet 22 mei 2014

Drie moties ingediend over besteding POP3-budget tijdens VSO 22 mei 2014

Lokschapen vangen teken in het bos 24 mei 2014

Schouders onder Brabantse natuur 20 mei 2014

Gelderland wil gebiedsafspraken over rol- en taakverdeling 22 mei 2014

Eerste Gelderse certificaten natuurbeheer uitgereikt 22 mei 2104

Vogelbescherming woedend op provincie Overijssel 22 mei 2014

Kennisnetwerk basis voor Uitvoeringsprogramma Natuurvisie 21 mei 2014

Noord-Holland is een vleermuissoort rijker 21 mei 2014

Inrichting van 420 hectare nieuwe natuur in Westerwolde 20 mei 2014

Archeologie in de uiterwaarden 20 mei 2014

Vogelbescherming naar Raad van State om vaargeulen Veluwerandmeren 20 mei 2014

Betere projectbeheersing door stappenplan van DLG 16 mei 2014

Schaapskuddes kunnen nauwkeurig beheren 15 mei 2014

Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid? 9 mei 2014

Nederlandse beken meanderen van nature niet of nauwelijks 9 mei 2014

Utrechts Landschap koopt Zanderij Maarn 7 mei 2014

Geen ganzenakkoord voor Fryslân 7 mei 2014

Minder productieve landbouwgrond Veenkoloniën onder water 6 mei 2014

Otter terug in de Gelderse Vallei 6 mei 2014

Handel inheemse reptielen en amfibieën 4 mei 2014

Hazen afschieten in Noordoostpolder verlengd 2 mei 2014

Gelderse Natura 2000 vergunningencheck online 1 mei 2014

Provincie moet eisen groei veehouderij aanscherpen 30 april 2014

Eerste provinciale subsidie voor natuurbeheer 29 april 2014

60.000 euro voor beheer weidevogels 29 april 2014

Het landgoed van de toekomst 29 april 2014

Na goede conferentie en internetconsultatie is POP3 gereed 25 april 2014

Gelderland kan verder met Natura 2000-beheerplannen 25 april 2014

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen 25 april 2014

Verklaring van Groot-Buggenum bezegelt nieuwe aanpak natuur 25 april 2014

PAS krijgt steun van Tweede Kamer 25 april 2014

Nederland krijgt ontheffing richtlijn mest 25 april 2014

Groen Ontwikkelfonds Brabant van start 24 april 2014

GS leggen faunabeheerplan grofwild en ontheffing ter inzage 23 april 2014

Nieuwe regels bieden iedereen kans om grond te kopen 23 april 2014

‘Natuurlijk verder’, maar dan wel anders 22 april 2014

Rekenkamer onderschrijft provinciale regie bij natuurcompensatie 18 april 2014

‘Kwelputten goede oplossing N2000 Binnenveld’ 17 april 2014

Reageren op de natuurvisie 17 april 2014

Databank EU-subsidies landbouw en visserij 2013 open 16 april 2014

Kansen Nieuwe Natuur Flevoland op rij 16 april 2014

Compensatie van schade aan natuurgebieden 16 april 2014

Betere landbouwstructuur en bijzondere natuur in Arkemheem 15 april 2014

Evaluatie Ruimte voor Ruimte Noord-Holland afgerond 14 april 2014

Natuurbeleid samen met de samenleving 14 april 2014

Natuurvisie: samenleving versterkt de natuur 11 april 2014

Stop op schadelijke exotische planten en dieren 10 april 2014

Nieuwe website laat achteruitgang visstand Waddenzee zien 10 april 2014

Gelderland draagt bij aan exploitatie faunabeheereenheid 9 april 2014

Burgers, bedrijven èn overheid moeten samen werken aan nieuw natuurbeleid 8 april 2014

Recordaantal teken gevangen in 2013 6 april 2014

Betere bescherming koraal Caribisch Nederland 5 april 2014

Natuur verzacht de randen van de Waddenzee 2 april 2014

Evaluatie beleid hoefdieren Utrecht 1 april 2014

Gelderland start helpdesk Natuurbeschermingswet bedrijven 1 april 2014

Vier genomineerden Landelijke prijs Agrarisch Natuurbeheer 2014 bekend 31 maart 2014

De Zandmotor draait 31 maart 2014

Wolf wettelijk beschermd 31 maart 2014

Natuurkalender jaaroverzicht 2013 31 maart 2014

Provincies maken afspraken over beheer van ganzen 28 maart 2014

De duisternis terug in het Waddengebied 27 maart 2014

Wolf wettelijk beschermd, tegemoetkoming bij schade 27 maart 2014

Realisatie natuur en hermeandering Regge via aanbestedingsprocedure 26 maart 2014

Provincies geven invulling aan gelijkberechtiging bij natuurontwikkeling 26 maart 2014

Marktconsultatie natuurrealisatie Enter 26 maart 2014

Nieuwe werkwijze voor verkoop van Friese natuurgrond 25 maart 2014

Provincie kent natuursubsidies toe 25 maart 2014

Noordelijke Rekenkamer: Noordelijke provincies aan zet in natuurbeleid 24 maart 2014

Voortvarende uitvoering Natuurpact door provincies 21 maart 2014

Effecten honger in de natuur groot, maar slecht zichtbaar 21 maart 2014

IPO dringt aan op spoedige Kamerbehandeling PAS 20 maart 2014

Natuur biedt gemeenten talrijke voordelen 20 maart 2014

Innovatieve waterprojecten gebundeld 20 maart 2014

Subsidiebedragen natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 19 maart 2014

Natuurkaart Rotterdam toont kansen voor ecologische verbindingen 18 maart 2014

Programma Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (POP3) open voor consultatie 14 maart 2014

Nieuwe stap in Pact van Twickel 13 maart 2014

Eitjes eikenprocessierups hebben geen last van warme winter 13 maart 2014

Nationale Vogelweek 17 – 25 mei 2014: Vogels kijken voor iedereen! 13 maart 2014

Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland tekenen overeenkomst 12 maart 2014

Steun voor Brabantse Landschappen van Allure 12 maart 2014

Programma Plattelandsontwikkeling 2014-2020 vastgesteld 12 maart 2014

Gelderland: Zo min mogelijk wildrasters op de Veluwe 12 maart 2014

Nieuw advies over toekomst akkervogels in Groningen 12 maart 2014

Limburg stelt onderkomen beschermde vleermuis veilig 12 maart 2014

Noord-Holland wil toenemende schade door ganzen beperken 11 maart 2014

Afspraken over beheer van Gelderse natuur en landschap 10 maart 2104

Natuurkaravaan: ‘Ga aan de slag met de natuur’ 10 maart 2014

Meer geld voor duurzame garnaal 10 maart 2014

Staatssecretaris Mansveld moderniseert milieubeleid 10 maart 2014

IJsselmeervisserij op orde brengen is noodzaak 10 maart 2014

De zeer hoge temperaturen activeren teken: doe de tekencheck! 9 maart 2014

Ruimtelijke samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur, 1990- 2012 7 maart 2014

Gebiedsregie in Overijsssel: investering in draagvlak als succesfactor 7 maart 2014

Staatsbosbeheer moet ZBO blijven met meer eigen middelen 7 maart 2014

Eerste stap naar ‘bevolkingsregister' voor vogels 6 maart 2014

Goed nieuws Hedwigepolder 6 maart 2014

Gratis advies voor kinderopvang over groen buitenspelen 6 maart 2014

Gratis gebruik van actuele digitale hoogtekaart van Nederland 5 maart 2014

Ruimte voor de Lek, maar ook voor natuur en recreatie 5 maart 2014

Subsidie voor pilot beheerarme natuur in Oostzaan 5 maart 2014

Padden uit de put! 3 maart 2014

Eenvoud in samenhang: het verbinden van waterbeheer en systeemecologie 28 februari 2014

Natuurontwikkeling langs de Eem 25 febr 2014

Gebiedscommissie Utrecht-West wordt Stichting 25 febr 2014

Beleef de Lente weer van start! 25 febr 2014

Friese eierzoekers mogen 5.693 kievitseieren meenemen 24 febr 2014

Nieuw natuurgebied op IJsselmonde bewijst nu al zijn waarde 23 febr 2014

Schade dassen blijft achter bij populatiegroei 21 febr 2014

Een Natuurkaravaan: trektocht langs zes natuurinitiatieven 20 febr 2014

Natuurorganisaties aan de slag met hun achterban 19 febr 2014

Nieuwe standaardlijst voor paddenstoelen 19 febr 2014

Natuur in Groningen wordt aantrekkelijker voor bijen 18 febr 2014

Herstel van Overijsselse weidevogels laat op zich wachten 18 febr 2014

Almeerderhout krijgt natuurcompensatie 17 febr 2014

Groene organisaties banken grijs 16 febr 2014

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit vraagt meer aandacht in m.e.r. 14 febr 2014

Evaluatie beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur 14 febr 2014

Nieuwe website archeologie voor professionals 13 feb 2014

Bedrijven maken impact sociaal en natuurlijk kapitaal zichtbaar 13 febr 2014

Toekomst Nationale Parken nieuwe stijl 13 febr 2014

Benutten en beschermen Nieuwe Hollandse Waterlinie 12 febr 2014

79 projectideeën voor nieuwe natuur 12 febr 2014

Noord-Holland investeert in 2014 ruim 35 miljoen euro in groen 12 feb 2014

Zuid-Holland investeert € 167 miljoen in groen 12 febr 2014

Ook Flevoland tekent Green Deal ‘Duurzaam GWW’ 11 febr 2014

Te weinig grutto’s groeien groot 11 febr 2014

Snel actie en oplossing voor pulsvissers geëist 10 febr 2014

Leden waddenvereniging kritisch over windenergie in het waddengebied 10 febr 2014

Omgevingsdiensten wettelijke grondslag 7 febr 2014

Nederland wil ambitieus Europees klimaatbeleid 7 febr 2014

Provincies stellen transitiemanager Dienst Landelijk Gebied aan 5 febr 2014

Snel in de natuur dankzij provinciale subsidie 5 febr 2014

Conferentie Waddenzee: balans tussen economie en ecologie 5 febr 2014

RIVM onderzoekt positieve effecten van ‘groen’ in stad 5 ferb 2014

Plannen voor inrichting Wilnisse Bovenlanden definitief 5 febr 2014

Nieuwe faunapassages verbinden natuur oostkant Utrecht 4 febr 2014

De weg naar het agrarisch natuurbeheer in 2016: interview met Jan Jacob van Dijk 4 febr 2014

Natuurorganisaties roepen provincies op tot volledige invoering Ganzenakkoord 4 feb 2014

Aanleg A4 in volle gang: Van plaat beton naar grootste natuurbrug van Nederland 3 febr 2014

Natuurorganisaties breiden samenwerking uit voor sterkere natuur 3 feb 2014

Veranderingen in regen- en grondwaterkwaliteit 1989-2010 31 jan 2014

Bijeenkomst Profiel Provincies: "Provincies kunnen zwemmen zonder te spatten!" 31 jan 2014

Historische Limburgse films toegankelijk voor iedereen 30 jan 2014

‘Meer toezicht in natuur hard nodig’ 30 jan 2014

Overijssel stelt koopplicht Ecologische Hoofdstructuur in 30 jan 2014

Europees project toont vooruitgang van vleermuizen in Europa 30 jan 2014

Zandsuppletie Oesterdam goed voor natuur en veiligheid 29 jan 2014

2014 Jaar van de salamander 29 jan 2014

Nieuwe Omgevingsvisie voor provincie Groningen 28 jan 2014

Staatsbosbeheer blijft belangrijke spil in groen erfgoed 28 jan 2014

Weer wilde kat waargenomen in Zuid-Limburg 27 jan 2014

Otter terug in de Gelderse Poort 24 jan 2014

Sneeuwuileninvasie per schip 23 jan 2014

Overeenstemming aanpak zorgvuldige veehouderij Brabant 23 jan 2014

Flevoland: "Nieuwe natuur maken we samen" 21 jan 2014

Tuinvogeltelling: zacht weer houdt vogels uit de tuinen 21 jan 2014

Projectvoorstel Noorderwold: waar de natuur de stad ontvangt 20 jan 2014

Nieuwe grenzen voor natuurgebieden met EHS-status 20 jan 2014

Toekomst voor rietvogels en noordse woelmuis in Fries Merengebied 20 jan 2014

Salamanderkiller nu ook in België gesignaleerd 17 jan 2014

Actieplan Vaarrecreatie: balans tussen natuur en recreatie op het Wad 17 jan 2014

Ruimte voor de Rijn in de Arnhemse uiterwaarden 16 jan 2014

Gratis Tuinvogel app maakt herkennen van tuinvogels nog makkelijker 16 jan 2014

Gedeputeerde Staten Gelderland stellen omgevingsvisie vast 16 jan 2014

420.000 euro voor Gelderse Nationale Landschappen 15 jan 2014

Klimaatverandering vraagt om meer bijen 13 jan 2014

Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet 12 jan 2014

Otter terug in de Nieuwkoopse Plassen 8 jan 2014

2014: jaar van de eekhoorn 8 jan 2014

VNC wil fonds voor prachtlandschappen gelderland 7 jan 2014

Robuust netwerk van bestuivende insecten kan opeens instorten 7 jan 2014

Vogelvriendelijke schoolpleinen beloond met prijs 7 jan 2014

Acht initiatieven voor de patrijs in Noord-Brabant 3 jan 2014

Nationale Databank Flora en Fauna maakt doorstart 31 dec 2014

Alle natuursoorten van 2014 29 dec 2013

Door zeer warme december nu al kans op hooikoorts 29 dec 2013

Vuursalamander bedreigd, Italiaanse kamsalamander breidt uit 25 dec 2013

Groot Wild Enquête Natuurmonumenten 23 dec 2013

Fries ganzenbeheer voorlopig op dezelfde voet verder 23 dec 2013

Fries visserijbeleid voldoet 23 dec 2013

De natuur vindt haar weg terug 20 dec 2013

Nieuwe mogelijkheden voor natuurbeheer Zuid Holand 20 dec 2013

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee 20 dec 2013

Boomkikker doet het goed in Brabant 20 dec 2013

Waddenfonds investeert in herstel zeegras 20 dec 2013

Gesloten front tegen dumpingen drugsafval 20 dec 2013

Onderzoek naar spreeuw moet achteruitgang remmen 20 dec 2013

Transitie IPO afgerond en start nieuwe uitvoeringsorganisatie 19 dec 2013

Gemeente opdrachtnemer bij versterking natuur in De Zumpe 19 dec 2013

Stop kaalslag boerennatuur 18 dec 2013

Hulp onderweg voor amfibieën in straatkolken 18 dec 2013

Nederlandse visser kan vooruit met visserijafspraken Brussel 17 dec 2013

Mooie resultaten in Nationaal Landschap IJsseldelta 13 dec 2013

Tijdelijk natuurverlies in Zwin vraagt nog aandacht 17 dec 2013

Provincies realiseren digitale bouwstenen voor een betere leefomgeving 16 dec 2013

Overeenstemming over verdeling landbouw- en natuurgrond op Texel 16 dec 2013

Achtste tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld 13 dec 2013

Mooie resultaten in Nationaal Landschap IJsseldelta 13 dec 2013

Een nieuw meetnet: Vleermuis Transect Tellingen 13 dec 2013

Meer grond geeft koeien de ruimte 12 dec 2013

Uitwerking Gegevensvoorziening omgevingswet 12 dec 2013

Ruim 2 miljoen voor natuur, landschap en stedelijk groen in en om Kerkrade 12 dec 2013

'Nationale invulling Vergroening vanuit het perspectief van biodiversiteit'12 dec 2013

Nieuw besluit voorkomt onnodig lijden zieke en gewonde reeën 10 dec 2013

Herstel voor flora en fauna rondom A7 door beekpassage 10 dec 2013

Intensieve veehouderij: kansen binnen Friese perken 10 dec 2013

Co-financiering uit Utrechts' fonds Erfgoedparels 10 dec 2013

Pluim op hoed provincie Noord-Brabant 9 dec 2013

Natuurorganisaties verliezen aanhang 8 dec 2013

Langst levende diersoort ook op de Nederlandse kust aanwezig 8 dec 2013

Overheid en bedrijven samen aan de slag in polder Blokhoven 6 dec 2013

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid 6 dec 2013

Opening Cool Nature Park 6 dec 2013

Veel groene mogelijkheden voor ondernemende boeren 6 dec 2013

Warmtebeelden helpen natuurbeheer 6 dec 2013

Website over nuttig gebruik van biomassa uit landschap 5 dec 2013

TEEB-Stad: Inzicht in de waarde van groen en water in de stad 4 dec 2013

Ervenconsulent helpt te bouwen met kwaliteit 3 dec 2013

Risico grote natuurbranden verkleinen 3 dec 2013

Ganzenakkoord van tafel 2 dec 2013

Op groene schoolpleinen wordt minder gepest 2 dec 2013

Nog steeds tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl 1 dec 2013

Oranje Lijst onthult 22 nieuwe bedreigde vogelsoorten in Nederland 30 nov 2013

Werelderfgoed Waddenzee verdient beter en eenduidig natuurbeheer 29 nov 2013

Noordse woelmuis voelt zich thuis in natte natuur zuidkust 28 nov 2013

Wijs één natuurbeheerder voor Waddengebied aan 28 nov 2013

Natuurbeheer Waddenzee vertoont gebreken 28 nov 2013

Verminderde openheid landschap brengt bedreigde weidevogels verder in gevaar 27 nov 2013

Wabo per 1 januari gedecentraliseerd, ondanks bezwaren provincies en gemeenten 27 nov 2013

Gemeenten volledig bevoegd voor verlenen omgevingsvergunning 27 nov 2013

In Brabant zeven natuurprojecten van start 26 nov 2013

Libellen en libellenwaarnemers nemen verder toe 26 nov 2013

Uitvoeringsovereenkomst Waterschappen en Provincie waterafhankelijk natuur 26 nov 2013

Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën in Veenweidegebieden 26 nov 2013

Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving 26 nov 2013

LTO: ‘Hef tegenstelling natuur en landbouw op’ 25 nov 2013

Zeer zeldzame sperweruil in Zwolle 25 nov 2013

Samenwerken aan natuur en water in het Friese merengebied 22 nov 2013

Te weinig succes voor broedende wadvogels 22 nov 2013

Website met vrij beschikbare overheidsgegevens Groningen gelanceerd 21 nov 2013

De Nieuwe Wildernis wint Flevius Award 2013 21 nov 2013

Grond ruilen levert veel op 21 nov 2013

Start ‘Markeplan’ agrarische collectieven 21 nov 2013

Onderhoud groen Brabantse gemeenten bijna chemievrij 20 nov 2013

Water, riet en agrariërs in de Bethunepolder 20 nov 2013

Natuurwinst door ontpoldering Hedwigepolder 20 nov 2013

Aanleg eco-aquaduct in Rouveen gestart 19 nov 2013

Samenwerkingsverband voor uniforme kaart van Nederland 15 nov 2013

Honderden snoeken moeten exoot zonnebaars keren 15 nov 2013

Coalitie niet op één lijn over landbouw- en plattelandsbudgetten 14 nov 2013

Gelderland : investeren in groen is ook investeren in economie 14 nov 2013

Ruimte voor mens, water, landbouw en natuur in Gelderland 14 nov 2013

Groen voor en door Almere 13 nov 2013

Economie wordt groener, maar niet op elk vlak 13 nov 2013

Green Deal Tijdelijke Natuur wint Runner Up Award 13 nov 2013

Tijdelijk revolverend investeringskrediet voor snelle kavelruil 12 nov 2013

Nieuw zoogdier voor Nederland is nog niet beschermd 12 nov 2013

Hoogwaterbeschermingsprogramma Projectenboek 2014 12 nov 2013

Provincie Limburg koopt 1900 hectare grond van Rijk 11 npv 2013

Decentralisatie omgevingsbeleid kan leiden tot fragmentatie en duplicatie van kennis 9 nov 2013

Natuurpact overeind tijdens begrotingsdebat EZ 8 nov 2013

Cultuurfonds en Piet Oudolf stellen het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds in 8 nov 2013

Verdwijnen wilde korhoen lijkt onafwendbaar wegens slechte kwaliteit leefgebied 7 nov 2013

Nieuw natuurbeleid speelt in op veranderde samenleving 7 nov 2013

Miljoenen voor natuur in De Maashorst 7 nov 2013

Kwelders voor Groninger en Friese waddenkust zijn uniek natuurgebied 7 nov 2013

Boeren voor Natuur: goed voor de natuur èn voor de boeren 7 nov 2013

Samenwerking loont voor landschap Kop van Noord-Holland 6 nov 2013

In veertig jaar vogelbevolking Achterhoek sterk veranderd 5 nov 2013

Onderzoek en bescherming van haaien en roggen rondom St. Maarten 4 nov 2013

Onderzoekers terug van expeditie Sababank 2 nov 2013

Gevraagd: voorstellen om Gelderse natuurplannen uit te voeren 1 nov 2013

Extra geld voor onderhoud kwelders langs Waddenkust 31 okt 2013

Tussenstand natuurvisie naar Tweede Kamer 31 okt 2013

Noord-Holland wijzigt groene grondbeleid 30 okt 2013

‘Spinder’ wint Jan Wolkers Prijs 2013 27 okt 2013

Natura 2000 brengt continuïteit Gelderse bedrijven in gevaar 25 okt 2013

Vogelbescherming stimuleert vogel- en natuurvriendelijke schoolpleinen 23 okt 2013

Overzicht wijzigingen in Ganzenakkoord 18 okt 2013

Effecten exotische grondels op inheemse vissoorten nu zichtbaar 16 okt 2013

Publicatie rapport ‘Heggen langs de grote rivieren’ 15 okt 2013

Bijdrage particulier natuurbeheer weer mogelijk 15 okt 2013

Vergroening mag niet leiden tot braken akkerbouwgrond 14 okt 2013

Eerste Nationale Spinnentelling 13 okt 2013

Geen toekomst voor DLG als ongedeelde dienst 12 okt 2013

IPO wil zorgvuldige overgang van formatieplaatsen DLG naar provincies 11 okt 2013

Grootste natte natuurverbinding van Nederland geopend 10 okt 2013

Plan zoutwinning Waddenzee deugt niet 10 okt 2013

Explosieve groei veestapel bedreigt Drenthe 10 okt 2013

Kennisloket Erfafspoeling online 9 okt 2013

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog groter 9 okt 2013

Achteruitgang vlinders gestopt? 9 okt 2013

Nog nooit is de eikenprocessierups zo noordelijk aangetroffen 8 okt 2013

Start Erecode voor vogels in Zuidwest-Fryslân 7 okt 2013

Drents natuur- en landschapsbeleid in 2014 7 okt 2013

Weidevogelboeren boeken succes 6 okt 2013

ARK en Natuurmonumenten op zoek naar de wilde kat 6 okt 2013

Ruim 240-duizend vogels tijdens Euro BirdWatch 5 okt 2013

Uitvoering Natuurbeleid: vertrouwen in provincies 4 okt 2013

Samenvoeging koepelorganisaties 12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland 4 okt 2013

Combinatie van verzuring, opwarming en zuurstofverlies bedreigt wereldwijde oceanen 3 okt 2013

Green Deal Recreatie en Natuur Veluwe 2 okt 2013

Noordrijn-Westfalen wil grutto redden met vernatting1 okt 2013

Rapport werkwijze natuurcompensatie naar Tweede Kamer 26 sept 2013

Bijzondere vogels en zoogdieren profiteren van Europese natuurbescherming 26 sept 2013

Ganzenakkoord vanaf 1 januari 2014 volledig operationeel 26 sept 2013

Bestuurdersovereenkomst grond voor Natuurnetwerk Nederland 26 sept 2013

Nieuw natuurbeleid: toegankelijk en betaalbaar voor iedereen 26 sept 2013

Drinkwaterbedrijven doen aan natuurherstel 25 sept 2013

Nieuw natuurbeleid voor Groningen vastgesteld 25 sept 2013

Kwaliteit van verkaveling online in kaart gebracht 24 sept 2013

Voldoende geld en ruimte voor natuur in Utrecht 24 sept 2013

High Nature Value farmland in Nederland in kaart gebracht 20 sept 2013

Brabant staat alleen ontwikkelingen naar een zorgvuldige veehouderij toe 20 sept 2013

Op voorhand ontheffing bestrijden steenmarteroverlast 19 sept 2013

Nieuwe coalities duurzaam platteland stuiten op oude werkelijkheid 19 sept 2013

Natuurbeleid vlot getrokken: de natuur profiteert 18 sept 2013

Economie en natuur hand in hand in Natuurpact 18 sept 2013

Fryslân stelt 300.000 Euro beschikbaar voor Planuitwerking Vismigratierivier 18 sept 2013

Deltaprogramma 2014 aan Kamer aangeboden 17 sept 2013

Investeer in groen herstel van de economie 17 sep 2013

Staatsbosbeheer en Waterschap bundelen krachten langs Ijssel 17 sept 2013

Vogelbescherming teleurgesteld over begroting Natuur 17 sep 2013

Gevaarlijke reizen van roofvogels minder gevaarlijk dan gedacht 17 sept 2013

Zoeken naar combinaties van natuurbeheer in agrarisch gebied 15 sept 2013

Gelders Natuurbeheerplan 2014: haalbaar en betaalbaar 13 sept 2013

EU-Hof erkent algemeen belang natuurbeheer 13 sep 2013

IUCN: EU-aanpak invasieve soorten nog onvoldoende 10 sept 2013

‘Smart Rivers’ veiligheid volgens het DNA van de rivier 9 sept 2013

Vijf nominaties Jan Wolkers prijs 8 sept 2013

Vogelgriep in de natuur beter begrepen 6 sept 2013

De Hondsrug eerste Geopark van Nederland 6 sept 2013

Onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond 5 sept 2013

Flink aantal noordse woelmuizen op Tiengemeten 4 sep 2013

Nieuwe schimmel brengt vuursalamanders op rand van uitsterven 3 sept 2013

Start campagne ‘Help, de Oosterschelde verzuipt!’ 4 sep 2013

Herijkte EHS in Zuid-Holland onvoldoende om achteruitgang van natuur te stoppen 3 sept 2013

Tapuit op rand van afgrond 2 sept 2013

Landschapsbeheer Zuid-Holland heft zichzelf op per 31 december 2013 29 aug 2013

App helpt vogels waddengebied vinden en herkennen 29 aug 2013

Vooraankondiging: 2014 Jaar van de Spreeuw 29 augustus 2013

Financiering voor schaapskuddes met herder 29 aug 2013

Veluwse wildobservatieplaatsen zijn gebundeld in gids 28 aug 2013

Start Groen en Doen 2013 28 aug 2013

Schaliegasbesluit is uitstel van executie 26 aug 2013

Onderzoek: risico’s winning schaliegas goed te ondervangen 26 aug 2013

Ruim baan voor dier en plant Astense Aa 23 aug 2013

Natuurherstel Westerschelde stap dichterbij 20 aug 2013

Door veroudering neemt Europees bos minder koolzuur op dan gedacht 19 aug 2013

Meer vis met vispassage Afsluitdijk 19 aug 2013

Mild eikenprocessierupsjaar maar niet in Drenthe 18 aug 2013

Zoute spiering paait door Afsluitdijk niet in IJsselmeergebied 17 aug 2013

Nieuwe bacterie in teken 16 aug 2013

'Stedelijke groendaken effectief wapen tegen overstromingen' 15 aug 2013

Mest mag op akkerbouwland langer worden uitgereden 15 aug 2013

Krijgt nieuwe schimmelziekte vaste voet in Nederland? 14 aug 2013

Speelnatuur Tiengemeten ontvangt 25000ste bezoeker 8 aug 2013

Aangereden wolvin mogelijk uit Zuidoost-Europa 7 aug 2013

Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’, tijdelijk gebruik bouwlocaties 29 juli 2013

Bijzondere gasten in de Schoorlse Duinen helpen bij natuurbeheer 29 juli 2013

Is zoutwinning Werelderfgoed-proof? 25 jul 2013

Tweedaagse 'Bird Fair' over drie weken 24 juli 2013

Achttien nieuwe insecten in Nederland 21 juli 2013

Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart vechten vergunning visserij IJsselmeer aan 18 juli 2013

Weer 24 Natura 2000 gebieden aangewezen 16 juli 2013

Bestuursovereenkomst voor schoon grondwater in Overijssel 16 juli 2013

Eerste certificaat particulier natuurbeheer in Utrecht 16 juli 2013

Natuurondernemerschap Wilnisse Bovenlanden stap dichterbij16 juli 2013

Een uniforme digitale basiskaart voor Nederland 16 juli 2013

Nederland kan blijven inzetten op duurzame visserij 15 juli 2013

Kabinet stemt in met wetsvoorstel Omgevingswet 12 juli 2013

Belangrijke stap toekomst Hart van de Heuvelrug 10 juli 2013

Natura 2000-beheerplan voor Zeevang definitief vastgesteld 9 juli 2013

Ruim 18 km natuurvriendelijke oever in Reeuwijkse Plassen 9 juli 2013

'98% zeker dat doodgereden dier een wolf is' 8 jul 2013, 15:08

Twintig boeken op longlist Jan Wolkers Prijs 7 juli 2013

Geweldige impuls voor waterrijke natuur 5 jul 2013

Campagne ‘Red de rijke weide’ succesvol van start 5 juli 2013

Europees geld voor herstel Utrechtse natuurgebieden 5 juli 2013

Kiekendief Kiek’n 5 juli 2013

Natuurboulevard biedt ruimte aan natuur- en cultuurhistorische beleving van het Kotterbos3 juli

Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij afgerond 4 juli 2013

Inspiratieboek kamperen en landschap 4 juli 2013

Aanpak stikstof werkt positief uit 3 juli 2013

Ballast Nedam draagt 150 ha gebied over aan Stichting het Limburgs Landschap 3 juli 2013

Positieve reacties op Waddenvisie 3 juli 2013

Bijna 21.000 dieren en planten met uitsterving bedreigd 2 juli 2013

Twee varianten voor herstel brakke natuur polder Westzaan 1 juli 2013

Flevoland vraagt hulp voor nieuwe natuur 1 juli 2013

Meer dan 1,1 miljoen unieke bezoekers Beleef de Lente 1 juli 2013

Provincie Flevoland en gemeente stappen uit klankbordgroep schaliegas 1 juli 2013

Nieuw elan voor Volkerak Zoommeer 28 juni 2013

Hazelmuis mascotte euregionale samenwerking natuur 27 juni 2013

Afsluiting herinrichting Lingsforterbeek 27 juni 2013

Vijf natuurgebieden toegevoegd aan werelderfgoedlijst 27 juni 2013

Nieuw Europees landbouwbeleid binnen handbereik 26 juni 2013

Milieudefensie teleurgesteld over Europees landbouwbeleid 26 juni 2013

Europees landbouwbeleid ingrijpend hervormd 26 juni 2013

Open brief aan Sharon Dijksma: 'Investeren in natuur is geen luxe' 25 juni 2013

Meedenken over vervolg akkerranden in Flevoland 25 juni 2013

70 miljoen euro voor Brantse Landschappen van Allure 24 juni 2013

Nieuwe wet zorgt voor minder stikstof in natuurgebieden 24 juni 2013

Ministerie wil schaliegasonderzoek onder de pet houden 24 juni 2013

Mansveld neemt jongerenadvies over klimaatbeleid in ontvangst 24 juni 2013

Economie, veiligheid en gezondheid gebaat bij natuur 22 juni 2013

Innovatie in natuur door open data 22 juni 2013

Brede coalitie om kinderen terug in de natuur te brengen 22 juni 2013

Groningen ziet kansen om inwoners meer te betrekken bij natuur 21 juni 2013

Dijksma verwijst Kamer naar provincies in ganzendebat 21 juni 2013

Haringvlietsluizen in 2018 op een kier 20 juni 2013

Gans voor de wokschotel 20 juni 2013

Overheid en bedrijfsleven gaan voor hout uit duurzaam beheerd bos 20 juni 2013

Koerswijziging weidevogelbeleid: meer doen in minder gebieden 19 juni 2013

Natuurcompensatie De Hogt onder een dak van snelwegen 17 juni 2013

Natuurliefhebbers massaal tegen zoutwinning 17 jun 2013

Start zoektocht Groen Dichterbij Icoonproject 2014 16 juni 2013

Verkoop gronden Staatsbosbeheer opgeschort 15 juni 2013

Gelderse waterbeheerders goed op schema met uitvoering 14 juni 2013

Zevende tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld 14 juni 2013

Gelderland en Rijk leggen samenwerking in WaalWeelde vast 13 juni 2013

Code Rood voor Brabantse vennen 13 juni 2013

Geheime tuinen Sittard 12 juni 2013

Minister Schultz: "Hoogwaterprogramma is begin van nieuw waterhoofdstuk" 12 juni 2013

Klimaatverandering bedreigt meer soorten dan gedacht 12 juni 2013

Vogelbescherming start campagne 'Red de rijke weide' 12 juni 2013

Bestuurlijke organisatie Omgevingsdienst Groningen opgericht 11 juni 2013

Natuur in plaats van autosloopbedrijf 11 juni 2012

Versterking landbouw, natuur en recreatie in De Gouw klaar 11 juni 2013

IenM en IPO eens over hoofdlijnen Omgevingswet 7 juni 2013

Grotere bijdrage biodiversiteit door nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer 7 juni 2013

Natuurprijs 2013 6 juni 2013

Opening Vlinderpunten Noordoost-Twente 6 juni 2013

Groningse natuur- en milieuorganisaties bieden toekomstvisie landschap aan 5 juni 2013

Agrarisch natuurbeheer kàn bijdragen aan natuurwaarden 5 juni 2013

Weidevogelbalans: Sterke achteruitgang weidevogels lijkt af te nemen 4 juni 2013

Structuurvisie Wind op land: nu beter is straks sneller 4 juni 2013

Wilde bestuivers profiteren van agrarisch natuurbeheer 4 juni 2013

Een miljoen voor aanpak droogte 3 juni 2013

Staatssecretaris Dijksma wijst natuurgebieden aan 3 juni 2013

Geweld tegen roofvogels samen aanpakken 3 juni 2013

Makkelijke Moestuin wint Pluk van de Pettefletprijs 2 juni 2013

Verbeter gezondheid door aanleg van meer natuur 30 mei 2013

'Samen verder aan de slag met de EHS' 30 mei 2013

Samen werkt beter 30 mei 2013

Overijssels Beleidskader Stikstof en Natura 2000 afgekeurd 30 mei 2013

Geen stop op vervroegd afschot edelherten 30 mei 2013

Nieuwe natuurbruggen kroon op werk 30 mei 2013

Vispassage 's-Hertogenbosch in trek bij vissen 29 mei 2013

Verbod schadelijke stoffen voor bijen 29 mei 2013

Groningen blijft investeren in natuur 28 mei 2013

Renkums Beekdal feestelijk geopend 28 mei 2013

Nieuw partnerschap helpt landen met biodiversiteit 28 mei 2013

Iedereen de natuur in met www.24uurnatuur.nl 27 mei 2013

Nieuwe Omgevingswet vergroot risico’s voor bescherming van milieu en natuur 27 mei 2013

Meer natuur en landschap mogelijk door natuurbegraafplaatsen 24 mei 2013

GS Gelderland willen komende jaren 26,7 miljoen in WaalWeelde investeren 23 mei 2013

Maximum aan kabeljauw en zeebaars voor sportvissers 23 mei 2013

Staatsbosbeheer mag natuur verkopen 22 mei 2013

Extra miljoenen voor Limburgse natuur 22 mei 2013

Gelders Natuurbeheerplan 2014: subsidiemogelijkheden veranderen 22 mei 2013

Natuurmonumenten tegen vervroegd afschot edelherten Noordwest-Veluwe 21 mei 2013

Noord-Holland positief over plan landgoed gemeente Wijdemeren 21 mei 2013

Extra natuur in Noordwest-Fryslân 17 mei 2013

Natuurmonumenten positief over roep om ambitieuzer natuurbeleid 16 mei 2013

Brabantse Investeringsfondsen: samen investeren 16 mei 2013

Bedrijfsleven en natuur hand in hand 16 mei 2013

Landschappen van Allure in Brabant 16 mei 2013

Gelderland stelt Natuurbeheerplan 2014 vast 16 mei 2013

Natuurmonumenten positief over roep om ambitieuzer natuurbeleid 16 mei 2013

Agrarisch natuurbeheer essentieel voor natuurkwaliteit 16 mei 2013

Bouwen aan nieuwe Natuurvisie 16 mei 2013

Uitvoering natuurbeleid kan ambitieuzer en effectiever 15 mei 2013

Dijksma stimuleert duurzame tuinen, parken en plantsoenen 15 mei 2013

EU Visserijraad en EU commissie bereid tot compromis met Europees Parlement 15 mei 2013

Provincie wil weten hoe Groningers natuur beleven 14 mei 2013

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet duurzamer 14 mei 2013

Bewoners in Utrechtse wijk kleuren hun woonomgeving groen 8 mei 2013

Consultatieronde Waddenvisie van start 8 mei 2013

Utrecth ziet toename beschermde soorten 8 mei 2013

Extra miljoenen voor Limburgse natuur 7 mei 2013

IPO positief over behoud doorzettingskracht in Omgevingswet 6 mei 2013

Pluk van de Petteflet Natuurprijs 5 mei 2013

Wilde kat op cameraval in Zuid-Limburg vastgelegd 3 mei 2013

De Nationale Vogelweek breekt records 2 mei 2013

Nederland kiest koninginnenpage 28 april 2013

Internationale miljardenhandel in baarsachtigen gevaar voor voedselzekerheid 28 april 2013

Handvatten aangereikt voor Handhavingsplannen Natura 2000 26 april 2013

Afspraken over toekomst Amsterdam-Almere-Markermeer 25 april 2013

Extra geld voor behoud natuur Caribisch Nederland 24 april 2013

Uitkomsten nieuwe stadsvogelbalans 23 april 2013

In- en omwonenden Daarle slaan handen ineen tegen internetveiling natuur 19 apr 2013

Overijssel akkoord met uitvoering Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 19 april 2013

Dijksma: 'Natura 2000-gebieden voor de zomer aangewezen' 19 april 2013

Nieuwe voorzitter en nieuwe directeur voor IUCN NL 19 april 2013

Eerste Brabantse natuurpoorten open 18 april 2013

Project vismigratie Westerwolde krijgt 5,5 miljoen van Waddenfonds 18 april 2013

Invloed mosselzaadvisserij genuanceerder 18 april 2013

Actie tegen uitverkoop natuur 16 apr 2013

Kosten faunaschade in landbouw geschat op ruim 96 miljoen per jaar 15 april 2013

Grote pakkans voor natuurovertreding in Fryslân 15 april 2013

Staatsecretaris Dijksma: centrale plek voor natuur 12 apr 2013

Natuur: vóór mensen, samen mét mensen 12 apr 2013

Ruim 3 miljoen euro voor uniek vogelproject op de Wadden 12 april 2013

Hollandsche IJssel schoner en mooier 11 april 2013

Ruimte voor de Rivier project Munnikenland begint aan metamorfose 11 april 2013

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer open 10 april 2013

Tien Zweedse korhoenders uitgezet 9 april 2013

Niet meer snoeien in de tuin 9 april 2013

10,5 miljoen Rijksgeld voor vijf grote Friese natuurprojecten 8 april 2013

Eerste edelherten via ecoduct verder de Hierdense Poort in 5 april 2013

Extra miljoenen voor Brabantse natuur 5 april 2013

Overijssel krijgt 10 mln euro Rijksgeld voor EHS projecten 3 april 2013

Vangstverbod wolhandkrab uit vervuilde wateren blijft in stand 3 april 2013

Provincies overhandigen overzicht met extra natuurprojecten aan staatssecretaris Dijksma 3 april

5 miljoen voor ‘waterparels’ en bestrijden van verdroging 3 april 2013

Flevoland subsidieert collectief natuurbeheer 2 april 2013

Geef kinderen meer ruimte om natuur te ervaren 2 apr 2013

Fivelingo krijgt vijftig kilometer natuurlijkvriendelijke oevers 2 april 2013

Samenwerking in de Levende Beerze 28 maart 2013

Meer stiltegebieden behouden dan voorzien 27 maart 2013

‘Mooi Nederland: eerste stap naar goede natuurwet’ 25 maart 2013

Europees landbouwbeleid groener en doelgerichter 20 maart 2013

Fiets de dierenroute en kom kijken op een ecoduct 20 maart 2013

Veiling gronden door Dijksma gevaar voor natuur 21 maart 2013

Start aanleg natuurverbindingen Weerribben-Wieden 15 maart 2013

Prijs van Vogelbescherming Nederland voor agrarisch natuurbeheer uitgereikt 14 maart 2013

Natuurmonumenten wil dat staatssecretaris Dijksma ingrijpt tegen verkoop natuur 13 maart 2013

Landschappen digitaal ontsloten via nieuwe database 13 maart 2013

Collectieve beheerplannen vastgesteld voor weidevogelbeheer 13 maart 2013

Start inrichting tweede deel natuurgebied Dannemeer 11 maart 2013

Natuurmonumenten positief over ambities Dijksma 9 maart 2013

Jan Wolkers prijs voor beste natuurboek 9 maart 2013

Natuur: genieten, waarderen en beschermen 9 maart 2013

Vijfde tranche Crisis- en herstelwet in werking 8 maart 2013

Benoeming directeur-generaal Ruimte en Water 8 maart 2013

Noordoostpolder 44e schaliegasvrije gemeente van Nederland 8 maart 2013

Deskundigen helpen bij oplossen aanbestedingsklachten 7 maart 2013

Nieuw plan voor agrarisch natuurbeheer 7 maart 2013

Naar agrarisch natuurbeheer dat wél effectief is 4 maart 2013

Groningen vergoedt openstellen boerenland voor wandelaars 5 maart 2013

Natuurvriendelijke oevers Lemstervaart 4 maart 2013

Planten en dieren op vliegbasis Soesterberg in beeld 5 maart 2013

Zorg voor boerennatuur kan en moet beter 4 maart 2013

Rotterdamse haven steeds groener 4 maart 2013

Subsidie voor 17 vernieuwende projecten visserij 4 maart 2013

Groningse grauwe kiekendief opgespoord in Senegal 3 maart 2013

Vlinderverkiezing van start 2 maart 2013

Beleef de Lente Junior - Brengt natuur de klas in! 1 maart 2013

Nieuwe directeur Staatsbosbeheer 1 maart 2013

Limburg moet koers bijstellen met Maasplassen 28 febtr 2013

Toetsversie Omgevingswet gaat formele consultatieronde in 28 febr 2013

Uitvoering Gebiedsplan Ster van Loosdrecht stap dichterbij 27 febr 2013

Europees visserijbeleid: regels voor aanlanden vis 27 febr 2013

Massaal verzet tegen natuurbeleid Overijssel 22 feb 2013

Een op de vijf reptielen dreigt uit te sterven 15 febr 2013

Aantal ganzen in Groningen neemt toe: maatregelen noodzakelijk 12 febr 2013

Europese Commissie wil beperking gewasbeschermingsmiddelen voor bijen 12 febr 2013

Commissie adviseert efficiënte omgang water in Veenkoloniën 8 febr

Akkoord over Natura 2000 Boetelerveld in kader PAS 8 febr 2013

Europa keert zich tegen natuur op het platteland 8 febr 2013

Initiatievenloket geeft ruimte voor economische ontwikkeling 7 febr 2013

Europees Parlement stemt tegen overbevissing 7 febr 2013

GS van Flevoland positief over advies van Open Planproces Nieuwe Natuur 6 febr 2013

Duurzame verwerking gemaaid bermgras gaat door 5 febr 2013

Groene handhaving professioneler 5 febr 2013

Veel nieuwe mosselbanken in Waddenzee 3 febr 2013

Bouwen met natuur effectiever dan met techniek 30 jan 2013

Extra ambassadeurs op het Wad door subsidie 30 jan 2013

Nieuwe provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit benoemd 29 jan 2013

Vismigratierivier: een uniek, baanbrekend natuurherstelproject 22 jan 2013

Rijk investeert 30 miljoen euro in natuurontwikkeling Marker Wadden 22 jan 2013

Ruimte voor de Waal Nijmegen officieel gestart 22 jan 2013

Friese boeren verruilden 1500 voetbalvelden landbouwgrond in 2012 21 jan 2013

10e Nationale Tuinvogeltelling breekt alle records 20 januari 2013

De Marker Wadden komen er! 18 jan 2013

Afspraken rijk en provincies over bestemming 200 miljoen voor natuur 18 januari 2013

30 miljoen voor natuurontwikkeling Markermeer 18 januari 2013

Kamp: 'Windmolens dichtbij kust reële optie' 16 jan 2013

Provincies stellen referentiekader Omgevingswet op 15 januari 2013

Hoe ziet u de natuur het liefst? 15 januari 2013

Nieuwe samenwerkingsvorm voor ruimtelijke ontwikkeling 8 januari 2013

Vogelbescherming in hoger beroep voor natuurherstel Westerschelde 4 januari 2013

Ara’s en tapirs beschermd door aankoop tropische natuur 28 dec 2012

EZ vindt Fryslân voorbeeld voor handhaving natuur 24 dec 2013

Waddenfonds stoomt door 24 dec 2012

Friese weidevogels hebben toekomst 20 dec 2012

Voldoende vangstmogelijkheden voor Nederlandse vissers 20 dec 2012

Bedrijfsleven toont grote interesse in biodiversiteit 20 dec 2012

Flevoland ruim dertig kilometer duurzame oevers rijker 19 dec 2012

Snel investeren in groen woon- en werkklimaat 19 dec 2012

Aangepast Bouwbesluit:vleermuisvriendelijk bouwen beter mogelijk 18 december 2012

Natuurmonumenten en LTO willen groen kerstakkoord 14 dec 2012

Provincie Zuid Holland maakt werk van natuur 13 dec 2012

Zestig procent meer uitgevlogen grutto’s in 2012 13 dec 2012

Verdroging in helft natuurgebieden probleem 11 dec 2012

Tuinvogeltelling op scholen 11 dec 2012

Europees landbouwbeleid biedt kans op nuttige én mooie akkerranden 11 dec 2012

‘Ingrijpen onvermijdelijk door sterke groei aantal ganzen’ 7 dec 2012

Knobbelzwanen afschieten niet meer toegestaan 7 dec 2012

Provincies en Ganzen-7 sluiten Ganzenakkoord 7 dec 2012

Aanhang natuurclubs blijft dalen 7 dec 2012

Natuurmonumenten blij met groei achterban 7 dec 2012

Natuur verlicht depressieve klachten 6 dec 2012

Bewoners uit Epse gaan zelf groen onderhouden 6 dec 2012

Klokhuis en Naturalis winnen Natuurprijs 2012 6 dec 2012

Nieuw toetsingskader voor Limburgse vogelrichtlijngebieden 5 dec 2012

Vogelrendement van Natuurlijke Klimaatbuffers 4 dec 2012

Wetenschappelijk rapport Groene daken en gevels aangeboden aan Elco Brinkman 4 dec 2012

Visatlas Flevoland toont kwetsbare soorten 3 dec 2012

Chip onthult trekgeheimen Nederlandse boerenzwaluw 30 nov 2012

Taken milieu en leefomgeving Agentschap NL over naar RWS en ILT 28 nov2012

DLG ontsluit digitale fiets- en wandelroutedata 26 nov 2012

A good day for nature in Europe 26 nov 2012

Investeringsbudget Landelijk Gebied afgerond 23 nov 2012

Natuur, landbouw en recreatie profiteren van grondruil in Haren 22 nov 2012

Rapport Natuurmeting op Kaart beschikbaar 21 nov 2012

Afschieten van smienten niet meer toegestaan in Groningen 20 nov 2012

Natuur dupe van Europese bezuinigingen 19 nov 2012

Tweede deel inrichting natuurgebied Ellersinghuizerveld gestart 15 nov 2012

Hoe negatieve verhalen het natuurbeleid frustreerden 13 nov 2012

56 miljoen voor Brabantse Landschappen van Allure 13 nov 2012

Eerste subsidies Waddenfonds verleend 12 nov 2012

Provincie Overijssel versterkt Noordoost-Twente met 15 miljoen 9 nov 2012

Nu kans achteruitgang natuur op platteland te stoppen 6 nov 2012

Solide zeewering met nieuwe natuur voor Texel 6 nov 2012

Groenste dorp van Nederland informeert haar bewoners over de titel 6 nov 2012

Bruggen bouwen tussen recreatie en natuur 5 nov 2012

Kanoeten dupe van zoutwinning Waddenzee 5 nov 2012

Gevolgen regeerakkoord voor gebiedsontwikkeling: ’t kon slechter 31 okt 2012

Regeerakkoord: mooie woorden, daden kritisch volgen 30 oktober 2012

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels voor aanbesteden 30 okt 2012

Voedselgebied kiekendieven bij A6 29 okt 2012

Natuurorganisaties: optimisme over coalitieakkoord 29 okt 2012

Geen geld voor natuur op BES-eilanden 26 oktober 2012

Nieuwe natuur bij Nieuwkoopse Plassen 26 okt 2012

Investeren in groen: gezondheidswinst voor iedereen 23 okt 2012

"Alles wat je buiten gedaan moet hebben voor je echt volwassen ben' 23 okt2012

Verbetering Lepelaarplassen nodig 23 okt 2012

Unieke samenwerking natuur, watersport en recreatie 19 okt 2012

6 miljoen euro voor Nationaal Landschap IJsseldelta 17 oktober 2012

6 miljoen euro voor Nationaal Landschap IJsseldelta 17 oktober 2012

Meer dan 20.000 planten en dieren met uitsterven bedreigd 17 okt 2012

Trage politiek met dode ganzen tot gevolg 16 oktober 2012

Extra stimulans projecten Noord-Hollands Waddengebied 16 okt 2012

TEEB Stad: meer voordeel voor meer mensen voor minder geld 15 okt2012

Natuurwet Bleker controversieel verklaard 10 okt 2012

Regels binnenvisserij eenvoudiger 10 okt 2012

Commissie legt tekortkomingen Natuurakkoord bloot 10 okt 2012

Merel-virus nadert grens Nederland 9 okt 2012

Wilde kat vlak bij Nederlandse grens 8 okt 2012

Groen licht beperking visserij in natuurgebieden 8 okt 2012

Voorkómen ontheffingsprocedure Flora- en faunawet is nog steeds mogelijk 8 okt 2012

Vink op één tijdens vogelteldag 6 okt 2012

Weer uitstel natuurherstel Westerschelde 3 okt 2012

Investeren in groen door Brabants bedrijfsleven 3 okt 2012

BirdLife kraakt Europese Unie (ook Nederland) 2 okt 2012

Wijzigingen in de ruimtelijke regelgeving per 1 oktober 2 okt 2012

Markermeer-IJmeer mogelijk natuuricoon 1 okt 2012

Website Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd 29 sept 2012

Marc van den Tweel nieuwe algemeen directeur Natuurmonumenten 27 sep 2012

Lelystad juicht plannen voor waddengebied in Markermeer toe 27 sept 2012

Geozet toont lokale bekendmakingen op digitale kaart 25 sept 2012

Uitnodigend groen in Brabant breed ondersteund 21 sept 2012

Heroriëntatie Stelsel Natuur en Landschap 21 sept 2012

Kosten Natura 2000 beheerplannen in beeld 21 sept 2012

Natuurverbetering en kostenvermindering door flexibel peilbeheer 21 sept 2012

Vernieuwde DLG-organisatie sluit aan bij interne en externe opgaven 18 sept 2012

Volkerak-Zoommeer wordt tijdelijke waterberging bij extreem hoogwater 27 sept 2012

Crisistijd leidt tot versnelde verandering en grotere creativiteit in groensector 27 sept 2012

Limburg wil snelle doorstart uitvoering natuur- en waterbeleid 27 sept 2012

Ecoduct: plus voor natuur, recreatie en verkeerveiligheid 26 sept 2012

Maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger dan kosten 26 sept 2012

Praat mee over rol certificering GLB 26 sept 2012

Boeren kunnen voorsorteren op nieuw Europees landbouwbeleid 26 sept 2012

Natuurmonumenten presenteert OERRR voor alle kinderen van Nederland 24 sep 2012

Bleker en Ciolos eens over vergroening Europees landbouwbeleid 24 sept 2012

Groen licht voor uitvoering zomerbedverlaging en bypass IJssel 19 september 2012

Noord-Holland laat EHS in stand 18 sept 2012

Utrecht wil nog meer rekening houden met bestaande bomen 17 sept 2012

Vergunning voor vissen op mosselzaad 17 sept 2012

Notitie over biobrandstoffenbeleid van EU 17 sept 2012

Onzichtbare plastic deeltjes in zeewater nadelig voor zeedieren 17 sept 2012

Kokkels Waddenzee breken records 17 sept 2012

Pioniers in gebiedsontwikkeling gezocht 16 sept 2012

Een schone Maas door nieuwe technieken en doortastende boeren! 14 sept 2012

Raad van State: Staat moet schor en stern in Westerschelde beter beschermen 14 sept 2012

Wolf welkom in Nederland 13 sept 2012

Buitenplaatsen leveren veel geld op 13 sept 2012

Gegevensverkenning Omgevingswet 13 sept 2012

Maastricht investeert in natuur en groen 11 sept 2012

In halve eeuw ruim 60% minder vogels op het boerenland 10 sept 2012

Waddenfonds nieuwe stijl 1 oktober van start 10 sept 2012

36 miljoen extra voor groenprojecten in Zuid-Holland 10 sept 2012

Defensie goed voor natuur 7 sept 2012

Provincie Noord-Holland stelt Natuurbeheerplan 2013 vast 7 sept 2012

Provincie Noord-Holland stelt Natuurbeheerplan 2013 vast 7 sept 2012

Help natuurprojecten realiseren via sociale media 7 sept 2012

Nederlands Caribisch koraal in relatief gunstige staat 7 sept 2012

Uitbreiding ruimtelijke ordeningsregels per 1 oktober 6 sept 2012

CDA wil Hedwige toch ontpolderen 6 sept 2012

Natuurbeleid prominent in verkiezingsprogramma’s 5 september 2012

Vogelrijkdom Oostvaardersplassen door wisselende waterhoogtes 4 sept 2012

Diervriendelijk Gronings experiment voor natuurlijk evenwicht ganzen 4 sept 2012

CPB en PBL zien grote verschillen voor natuur en landschap in verkiezingsprogramma’s 30 augustus

Ruim honderd bevers in Flevoland 30 aug 2012

Mooie soorten in tijdelijke natuur 30 aug 2012

Steenuilveilige veedrinkbak ontwikkeld 28 aug 2012

Utrecht start nieuwe projecten voor versterking landelijk gebied 28 aug 2012

Groen Dichterbij zoekt beste groene buurtproject in iedere provincie 28 aug 2012

CPB en PBL presenteren doorrekening verkiezingsprogramma’s 27 aug 2012

Groene Rapportcijfers voor de politiek 26 aug 2102

Voortgang Omgevingswet 24 aug 2012

Compleet digitaal overzicht van zeldzame vogels in Nederland 24 augustus 2012

Internationale jonge vrijwilligers helpen Drentsche Aa. 24 aug 2012

Haaien trekken naar Waddenzee 23 aug 2012

Advies Raad van Satate wetsvoorstel natuurbescherming openbaar 22 aug 2012

Langere looptijd voor Ruimte voor Ruimte 21 aug 2012

Kosten van beheer wilde ganzen kunnen omlaag 20 aug 2012

Landelijke prijs voor innovatieve waterprojecten 19 aug 2012

Groene Kieswijzer van Natuur Milieu online 19 aug 2012

Eenvoudige en duidelijke regels bescherming plant en dier 17 aug 2012

Kauw meest getelde stadsvogel 17 aug 2012

SP aan de slag in het landschap bij Amersfoort 17 aug 2012

Explosieve stijging lepelaars in Nieuwkoopse Plassen 10 aug 2012

Aanscherping beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen 7 aug 2012

Facebook Nieuwkoopse Plassen meer dan 500 fans 2 augustus 2012

Bleker diskwalificeert zichzelf definitief 31 juli 2012

Minder regels voor enkele Natura 2000 gebieden 30 juli 2012

Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven 30 juli 2012

Succesvolle en milieuvriendelijke bestrijding eikenprocessierups in Sittard-Geleen 26 juli 2012

Zoetermeer stimuleert bewoners hun tuinen en balkons te vergroenen 25 juli 2012

Beleef de Lente op Groenland 24 juli 2012

Europees geld voor zeldzame ‘blauwe’ Brabantse natuur 20 juli 2012

Groen licht voor Friese projectplan Veenweidegebied 18 juli 2012

Groen Dichterbij helpt Nederlandse buurten te vergroenen18 juli 2012

Ruurd Stolp nieuwe voorzitter beheeradviescommissie Oostvaardersplassen 19 juli 2012

Gratis nieuwe aanplant voor gedupeerden Winterswijk 18 julie 2012

Nieuwe cijfers over vogels op het platteland alarmerend 13 juli 2012

Een mooie en veilige Noord-Hollandse kust 13 juli 2012

Vermiljoenkever beschermd 10 juli 2012

EU lijkt landbouwbeleid tóch niet te vergroenen 5 juli 2012

Nieuwe kansen voor klimaatbuffers 5 juli 2012

Minister Schultz presenteert nieuw College van Rijksadviseurs 3 juli 2012

Provinciaal Profijt van Biodiversiteit 2 juli 2012

Royal HaskoningDHV een feit 2 juli 2012

Alle topografische gegevens vrij en beschikbaar in de BGT 29 juni 2012

Ruimte voor water, natuur en recreatie in uiterwaarden Olst 29 juni 2012

Bijna 900.000 unieke bezoekers Beleef de Lente 29 juni 2012

Sloten als hotspots van biodiversiteit 28 juni 2012

Alternatieve plan 'Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen' voldoet niet 28 juni 2012

Meeliften op of in watervogels verhoogt succes en biodiversiteit 27 juni 2012

VARA en BOS nemen deel in grootste Nederlandse natuurfilm 27 juni 2012

Nalatigheid Staat bij natuurherstel Westerschelde 25 juni 2012

Brabantse organisaties willen meebetalen aan op peil houden natuurbeleid 22 juni 2012

Hoge flatgebouwen maken plaats voor buurt- en schooltuin 22 juni 2012

E-participatie levert groene speelplek op in Utrecht 22 juni 2012

Bastiaan Ragas opent Speelnatuur Tiengemeten 21 juni 2012

Druk op de natuur dwingt bedrijfsleven tot innoveren 21 juni 2012

Eerste natuurfotowedstrijd op de Nederlandse Cariben 21 juni 2012

Atlas Leefomgeving voor Noord-Holland 21 juni 2012

Knapen over Rio+20: minder dan gehoopt, meer dan verwacht 20 juni 2012

Nederland investeert in Natural Capital Accounting 20 juni 2012

Voedselproductie onder druk door verlies aan biodiversiteit 19 juni 2012

Kolencentrale aantasting van de Waddenzee 19 juni 2012

Wethouder Den Haag: 'Investeren in groen geeft hoog rendement' 18 juni.2012

Gratis app Natuur in Nederland 18 juni 2012

Nieuwe keversoort in Nederland 17 juni 2012

Andere manier van samen werken aan natuur 15 juni 2012

Openstelling uiterwaarden heeft positief effect op vrijetijdseconomie 15 juni 2012

Natuurprijs 2012 15 juni 2012

Grashoff, Jacobi en Van Veldhoven Groenste Politici 12 juni 2012

Belevenissenbos officieel open 11 juni 2012

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd 8 juni 2012

Nieuwe walvisreservaten in Caribisch gebied 8 juni 2012

Terugkeer van de grauwe gors 7 juni 2012

Nieuwe Rode Lijst IUCN toont wereldwijde toename bedreigde vogels 7 juni 2012

Drechtsteden krijgen er twee recreatie- en natuurgebieden bij 7 juni 2012

Regio Groningen-Assen investeert vier miljoen in natuur en landschap 7 juni 2012

Groen dichtbij voor de meeste Nederlanders 6 juni 2012

Wijers: ondernemerschap en samenwerking in natuursector leidend 6 juni 2012

Geen beroep tegen rijk, maar wel op Lenteakkoord 6 juni 2012

Zeewier haalt zware metalen uit water 31 mei 2012

Vogelbescherming roept op om jonge vogels met rust te laten 25 mei 2012

Juiste prioriteiten voor de natuur in Lenteakkoord 25 mei 2012

Tel ook dit jaar boerenzwaluwen 25 mei 2012

Bekendste oehoe van Nederland dood 23 mei 2012

Start aanleg natuurrif Markermeer 22 mei 2012

IBM wint Leaders for Nature award 22 mei 2012

EU viert 20 jaar natuurbescherming 21 mei 2012

Crisis- en herstelwet brengt ruimtelijke ontwikkeling weer in beweging 21 mei 2012

Babyvalkje geboren op dak Utrechts provinciehuis 18 mei 2012

Shell app 'Live with it' groeiend succes 17 mei 2012

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget 16 mei 2012

Hoge dioxineconcentraties en sterfte van embryo's in eieren Nederlandse zangvogels 16 mei

Terinzagelegging Fries Natuurbeheerplan 2013 16 mei 2012

Groningen: Meerstad groen met minder natuur 15 mei 2012

Groene organisaties lanceren 10 puntenplan 14 mei 2012

Grondwaterwinning leidt komende jaren tot zeespiegelstijging 14 mei 2012

Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen 14 mei 2012

Bleker licht decentralisatie natuurbeleid verder toe 11 mei 2012

Overzicht Utrechte buitenplaatsen 10 mei 2012

Zeldzame klauwier opsporen met app 10 mei 2012

Eerste Nationale Vogelweek komt eraan 9 mei 2012

IPO-Jaarverslag interprovinciale milieuprojecten 2011 7 mei 2012

Staatsbosbeheer zet webcam vossenburcht Oostvaardersplassen uit 3 mei 2012

Start aanleg natuurrif in Markermeer 2 mei 2012

Zweedse Korhoenders losgelaten op Sallandse Heuvelrug 2 mei 2012

De balans na een strenge winter in natuurgebied de Oostvaardersplassen 1 mei 2012

Natuurmonumenten tevreden over begrotingsakkoord 27 april 2012

Wouter van der Weijden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau 27 april 2012

Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven 25 apr 2012

60.000 euro voor beheer Friese weidevogels 24 april 2012

Oproep tot duurzame spieringvisserij 24 april 2012

Recordkoers: meer dan 500.000 unieke bezoekers voor Beleef de Lente 24 april 2012

Natuurontwikkeling rivierengebied gebaat bij voortzetting succesvolle coalitie 23 april 2012

Drie partijen verder met plannen voor Markermeer/IJmeer 23 april 2012

Milieudefensie ziet kans voor groenere politiek na val kabinet 23 april 2012

Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning 19 april 2012

'Stel Omgevingsvisie verplicht voor gemeenten in Omgevingswet' 19 april 2012

Vogelbescherming: Kamer mist kans bij debat Westerschelde 19 april 2012

Zuid-Holland stelt eerste gebiedsprofiel vast 18 april 2012

Eerste nieuwe natuur na natuurakkoord in Groningen 18 april 2012

Stadsrandgebieden belangrijk voor de natuur 17 april 2012

Vermarkten van natuur is geen oplossing 17 april 2012

Rijk en provincie investeren 60 miljoen in Waalweelde 16 april 2012

Afspraken moeten vogelaanvaringen rond Schiphol verminderen 16 april 2012

Advies SER Brabant: Economie en natuur moeten elkaar versterken 13 april 2012

Jongerenpartijen kiezen voor natuur 13 april 2012

Definitief voorstel over natuurmaatregelen Westerschelde 13 april 2012

Vogelbescherming verbolgen over kabinetsplan natuurherstel Westerschelde 13 april 2012

Scenario's aangepast OostvaardersWold 11 april 2012

Planten en dieren erger bedreigd door klimaatverandering dan gedacht 11 apr 2012

Nieuwe koers voor natuurbeleid nodig 10 april 2012

Beschermde natuurmonumenten: onzekere status maar belangrijke functie 7 apr 2011

Rekenen en verdienen met de baten van groen in en om de stad 6 april 2012

Verbetering van de waterkwaliteit in de Utrechtse landbouw 5 april 2012

Mobiele Natuur op de Floriade 5 apr 2012

Dynamische start IPO projectbureau Vitaal Platteland 5 april 2012

Eerste Nationale Vogelweek van start 5 april 2012

Biodiversiteit krijgt alle kans in Deurnese bermen 4 april 2012

Te weinig spiering: sterns verhongeren 4 april 2012

Filmpjes kijken tot je groen ziet 4 april 2012

Groen bedrijvennetwerk breidt uit naar India 3 april 2012

Flinke kwaliteitsimpuls Midden-Delfland 30 maart 2012

Jeugdkamperen met Vogelbescherming 30 maart 2012

Nieuwe, harde werkelijkheid natuurbeleid leidt tot introspectie 29 mrt 2012

Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 29 maart 2012

Nieuwe afspraken over natuur in Gelderland 27 maart 2012

Toestemming vervoer Zeeuws mosselzaad naar de Waddenzee 27 maart 2012

Provincie: RvS uitspraak was technische toets OostvaardersWold 26 maart 2012

De stad uit, het groen in 26 maart 2012

Advies over groen in Zuid-Holland 23 maart 2012

Spieringvissers zijn gestopt met vissen 23 maart 2012

Rechter: Rijk hoeft niet extra te betalen voor Oostvaarderswold 22 maart 2012

Den Haag steekt anderhalf miljoen in groen houden straten en pleinen 22 maart 2012

Ecologisch herstel Europese rivieren nog ver weg 22 maart 2012

Staatssecretaris Atsma lanceert site Waterwonderen 22 maart 2012

Oplevering ecologische verbindingszone Lunterse Beek 21 maart 2012

Dialoog OostvaardersWold via Linkedin 20 maart 2012

Raad van State schorst vergunning spieringvisserij 20 maart 2012

5.000e Tuinreservaat in ‘Vroege Vogels’ 18 maart 2012

Bleker wil veilige gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar houden 16 maart 2012

Staatssecretaris Bleker staat achter Ganzenakkoord 15 maart 2012

Meer geld voor agrarisch natuurbeheer in Limburg 14 maart 2012

Waddenprovincies richten organisatie op voor Waddenfonds 13 mrt 2012

Meer ruimte voor provincies en gemeenten een feit 13 mrt 2012

Zeevogels het meest met uitsterven bedreigd 9 mrt 2012

Amersfoort werkt aan duurzame, groene en schone stad 8 mrt 2012

Plan Oostvaarderswold terug bij af 8 maart 2012

Atsma enthousiast over natuurlijke aanpak wateroverlast 7 mrt 2012

Rijkswaterstaat, DLG en Nationaal Groenfonds: werken samen voor natuur 7 maart 2012

Raad van State vernietigt provinciaal plan voor OostvaardersWold 7 mrt 2012

Oudste edelherten van Nederland in de Oostvaardersplassen? 2 mrt 2012

Nieuw natuurgebied in de Geerpolder Zuid-Holland 2 mrt 2012

Uitvoering Natuurakkoord van start 29 febr 2012

Nieuw seizoen Beleef de Lente van start 28 febr 2012

Vleermuisprotocol bijgesteld 24 febr 2012

Vrienden Vondelpark doneren €30.000 voor onderhoud bomen 23 febr 2012

Drentse Staten tegen natuurakkoord, maar voor uitvoeringsafspraken 22 februari 2012

Noord holland investeert 1,5 miljoen in Markermeer-IJmeer 22 febr 2012

Vergroeningsvoorstel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beperkt effectief 22 febr 2012

Hadden we de wateroverlast in Noord-Nederland kunnen voorkomen? 22 feb 2012

Safariplan voor Oostvaardersplassen 20 febr 2012

82 deals tussen bedrijven voor economische vergroening 17 febr 2012

Debat Natuurakkoord: motie van afkeuring niet aangenomen17 febr 2012

Gedragscode recreatie IJsselmeer gereed 17 febr 2012

Atsma geeft startsein voor opknapbeurt uiterwaarden 17 febr 2012

Weerstand tegen natuurbeleid Bleker neemt toe 17 febr 2012

Planbureau: Natuurakkoord stopt achteruitgang natuurkwaliteit niet 16 febr 2012

Bescherming landschapskwaliteit bij rechter moeilijk af te dwingen 16 feb 2012

Overleg natuurherstel Westerschelde in laatste fase 16 febr 2012

CLM lanceert online meetlat voor agro-biodiversiteit 16 febr 2012

Ruim 5 miljoen voor ontwikkeling van het stadsbos van Almere 15 febr 2012

Kamer twijfelt over betaalbaarheid Natura 2000-gebieden 15 febr 2012

Oude paden Zuidoost Fryslân worden nieuwe wegen15 febr 2012

ARCADIS wint IUCN NL Leaders for Nature Award 2012. 15 febr 2012

Raad van State laat inpassingsplan 'Waterdunen' bijna geheel in stand 15 febr 2012

Uitvoering natuurakkoord kan beginnen 10 febr 2012

Aanmelding 5e tranche Crisis-en herstelwet projecten geopend 10 febr 2012

Flevoland en Noord-Holland feliciteren Natuurmonumenten 10 febr 2012

Postcode Loterij maakt droomplan Markermeer mogelijk 9 febr 2012

Meer aandacht voor natuurtoezicht in Fryslân 8 febr 2012

Vogelbescherming Nederland roept op Franse vogeljacht te stoppen 8 februari 2012

Cito-toets mist echte biologie 7 febr 2012

Indienen Green Deals tot eind februari 6 febr 2012

Mediation Oostvaarderswold vertraagd 6 febr 2012

Vogelbescherming Nederland adviseert vogels bij te voeren 6 febr 2012

Overijssel: integrale strategie voor realisatie natuur 2 febr 2012

Bleker verliest geloofwaardigheid in Hedwigekwestie 30 jan 2012

Zwarte sterns in Zuid-Holland weer in de lift 30 jan 2012

Alternatieve natuurwet gepresenteerd 24 jan 2012

Haalbare en betaalbare koers voor Fries landelijk gebied 27 jan 2012

Nieuwe coalities essentieel voor toekomst natuur en landschap 26 jan 2012

Kamer steeds kritischer over megastallen 25 januari 2012

Ruimte voor de Rivier in Elst 24 januari 2012

Herijking Utrechts' bodem-, water- en milieubeleid (BWM-beleid) 24 januari 2012

Beroepsvisserij in Markermeer-IJmeer mag 23 januari 2012

Huismus op 1 bij Nationale Tuinvogeltelling 2012 22 januari 2012

Wetenschappelijk gehalte van Deltaresrapport door experts onderschreven 20 januari 2012

Aanleg van drie faunapassages rondom Enschede 19 januari 2012

Ook VNO-NCW en LTO willen aanwijzing Natura 2000 19 jan 2012

Eerste Limburgse gemeente met eigen zeggenschap over buitengebied 19 januari 2012

Provincie Noord-Holland waarborgt uitvoering grote projecten Stelling van Amsterdam 17 januari 2012

Europese subsidie van € 700.000 voor groene omgeving van Breda 14 januari 2012

Meer slagkracht voor Randstadprovincies in Europa 12 januari 2012

Nieuwe natuurwet bedreigt Nederlandse natuur 12 januari 2012

Natuur oplossing voor wateroverlast 11 januari 2012

Biodiversiteit levert 14,6 miljoen banen in Europa op 11 januari 2012

Definitief plan ‘Veenweiden Innovatiecentrum’ 11 januari 2012

Nationaal Park Drents-Friese Wold is van zeer grote betekenis voor paddenstoelen. 11 jan 2012

Stop met vliegen op biokerosine 11 jan 2012

GS Drenthe maken begin met opstelling gebiedsagenda’s 10 januari 2012

Europese bijdrage voor Voorsterbos en Harderbos 10 januari 2012

Overeenstemming realisatie klimaatbuffer Koedoodzone 10 januari 2012

Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling op 21 & 22 januari! 9 jan 2012

Goed lokaal bestuur bestaat niet in Nederland 6 januari 2012

Natuurgebied De Onlanden zorgt voor droge voeten 4 jan 2012

Raad van State verbiedt het vergassen van ganzen 4 jan 2012

Natuurgebieden in het Noorden geven water de ruimte 4 jan 2012

Geen steun IPO en EL&I voor verantwoorde opvang, beheer en bescherming van ganzen 3 jan 2012

Regelgeving nationaal ruimtelijk beleid vereenvoudigd 29 dec 2011

Raad van State stelt Vogelbescherming opnieuw in het gelijk 28 dec 2011

Lancering CBS portal decentrale overheden 23 dec 2011

Zeearend in Botshol zorgt voor spectaculaire avond 23 dec 2011

Time-out in overleg onderhandelingsakkoord natuur 23 dec 2011

Crisis- en herstelwet permanent 23 dec 2011

Kamer wil integrale uitvoering ganzenakkoord 22 dec 2011

Verkiezingen natuurgeluiden top 40 22 dec 2011

PAS kan verder, aanwijzingen Natura 2000 nog niet 22 dec 2011

Zeearenden bouwen enorm nest in de Biesbosch 21 dec 2011

Provincie Utrecht onderschrijft onderhandelingsakkord IPO-Rijk 20 dec 2011

Provinciale Staten Noord-Holland stemmen in met natuurakkoord 20 dec 2011

Onderhandelaar Munniksma is gedraai rond natuurakkoord zat 20 dec 2011

Vogelbescherming tekent Convenant Vogelaanvaringen niet 20 dec 2011

Aanhang natuurclubs daalt tot niveau 2000 18 dec 2011

Extra natuurcompensatie voor bredere A6 in Flevoland 16 dec 2011

Behandeling begroting natuur in de Tweede Kamer 16 dec 2011

Regelgeving gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd 16 dec 2011

Alle ministeries over op TenderNed 15 dec 2011

Nieuwe aanpak van stikstof goed voor natuur en economie 15 dec 2011

PS Zuid-Holland stemmen in met Natuurakkoord 15 dec 2011

Bleker moet vogels IJsselmeer beter beschermen 14 dec 2011

Ooievaars IJsselvallei hebben gevarieerder landschap nodig 14 dec 2011

Akkoord beschermt zeenatuur 14 dec 2011

IPO kritisch over wetsvoorstel Natuur 14 dec 2011

Ruim 19 miljoen euro voor Krimpenerwaard 14 dec 2011

Utrecht gaat voor behoud en beleefbaarheid van historische buitenplaatsen 13 dec 2011

Nieuwe Green Deals winst voor economie en natuur 13 dec 2011

Bedrijven tekenen voor biodiversiteit en ecosystemen 13 dec 2011

Aanleg faunapassage onder de A12 bij Bodegraven halverwege 9 dec 2011

Rijk geeft duidelijkheid over natuurprojecten Zuid-Hollandse Delta 9 dec 2011

IPO ingenomen met aanvullende afspraken natuur 8 dec 2011

Private gebiedsontwikkeling Stramproy veelbelovend 8 dec 2011

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011 8 dec 2011

Regio Waddengebied moet kansen nú waarmaken 8 dec 2011

2,2 miljoen euro voor rietsnijders in de Weerribben 6 dec 2011

Bestrijdingsmiddelen nog steeds risico in Overijssel 2 dec 2011

Bleker moet onduidelijkheden natuurakkoord wegnemen 2 dec 2011

Bleker wil nieuw overleg met provincies over Deelakkoord Natuur 2 dec 2011

IPO wil duidelijkheid in beleidsvisie veehouderij 2 dec 2011

Werkboek Ruimtelijke Kwaliteit voor steden en dorpen Overijssel 2 dec 2011

Groenplan voor Akkrum en Nes 2 dec 2011

Staatsbosbeheer: succesvolle webcam Volgdevos krijgt vervolg 1 dec 2011

Smient gered. Protest werkt! Bleker doet eerste concessie 1 dec 2011

Bever op Tiengemeten 30 nov 2011

Natuur en economie zijn moeilijk te combineren in het Eems-Dollardgebied 29 nov 2011

Recreatieondernemer en boer krijgen gelijke kansen 29 nov 2011

Natuurherstel Markermeer-IJmeer 40% goedkoper 29 nov 2011

Markermeer-IJmeer: natuur, recreatie en verstedelijking 29 nov 2011

Bleker spreekt hervatting onderhandelingen tegen 25 nov 2011

Bevriezen tarieven agrarisch natuurbeheer 2012 onvermijdelijk 25 nov 2011

'Antibioticagebruik gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet' 25 nov 2011

Resultaten telling grote zoogdieren met helikopter Oostvaardersplassen 25 nov 2011

Bouwen in Limburgs' buitengebied kan sneller 25 nov 2011

Internationaal actieplan bescherming trekvogels unaniem aanvaard 24 nov 2011

Ridderorde voor Ultsje Hosper 23 nov 2011

Bleker: meer onderzoek naar populatie bruinvis 23 nov 2011

Nationaal Bossenfonds van start met aanleg nieuw bos 23 nov 2011

Natuurwet onvoldragen en niet uitvoerbaar 23 nov 2011

Atsma neemt maatregelen IJssel met behoud van 80 tot 130 hectare landbouwgrond 22 nov 2011

Veel Europese zoetwatervissen met uitsterven bedreigd 21 november 2011

Bleker: "Natuur blijft beschermd" 18 nov 2011

Bleker: Planbureau voor de Leefomgeving: kritiek maar ook kansen in EHS-akkoord 18 nov 2011

Planbureau: Natuurakkoord maakt versnelde achteruitgang natuurkwaliteit reëel 18 nov 2011

WNF, Flevo-landschap en SBB willen Oostvaarderswold realiseren 18 nov 2011

Alleen internationale samenwerking kan trekvogels redden 18 nov 2012

Prinses Irene wil recht op natuur voor kinderen verankeren 17 nov 2011

Jongeren roepen Tweede Kamer op tot duurzame educatie 17 nov 2011

‘Natuurwet moet terug naar tekentafel’ 17 nov 2011

Toelichting op onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur 16 november 2011

Start uitvoeringsprogramma Mooi Amstelland 16 nov 2011

CLM viert 30-jarig bestaan 16 nov 2011

"Wetlands van belang voor mensen" 14 nov 2011

GS Noord-Holland: instemmen met natuurakkoord Rijk en provincies 14 nov 2011

Wijers nieuwe voorzitter Natuurmonumenten 12 nov 2011

Dienst Regelingen verbetert dienstverlening 10 nov 2011

Bijna 25.000 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd 10 nov 2011

Vijftig hectare extra aan opvangstroken in Limburg voor Korenwolf 9 nov 2011

Prijs voor onderzoek naar erosie en herstel Westerschelde-oevers 8 nov 2011

Regiodirecteur Wilfred Alblas op plek 50 in Duurzame 100 7 november 2011

Kwaliteitsgids landschappen enthousiast ontvangen 7 nov 2011

Ganzen-7 tegen openen jacht op smient en ganzen 5 nov 2011

Nieuwe prijs voor goede Natuur in de straat-initiatieven! 4 nov 2011

Intentieverklaring: ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ getekend 3 nov

Ruimte voor Friese boeren, maar niet te gek 2 nov 2011

Ijsselsprong in gewijzigde opzet verder 2 nov 2011

IUCN kritisch over natuurbescherming Caribische eilanden 2 nov 2011

Beleid voor grote hoefdieren in Utrecht 1 nov 2011

Nederlands hoogveen is ook bij klimaatverandering te redden 31 okt 2011

Ruim 25.000 mensen genoten van de duisternis! 30 okt 2011

Project 'The Dutch Crane Resort' officieel van start 28 oktober 2011

‘Juist de crisis biedt kansen voor groen’ 28 okt 2011

Het concept van de 'Groene Stad' vraagt andere benadering van de ontwikkeling van steden" 28 okt 2011

Nieuw Europees landbouwbeleid kan eerlijker, flexibeler en simpeler 28 okt 2011

Realisatie Akkoord van Utrecht met vernieuwde gebiedsaanpak 28 okt 2011

Topsectorenaanpak betekent meer geld voor onderzoek en innovatie 27 okt 2011

Resistentieproblematiek bruine rat aangepakt 27 okt 2011

20 Miljoen extra voor landelijk gebied Overijssel 26 okt 2011

IUCN NL lanceert interactieve documentaire over wereldwijd natuurherstel 26 okt 2011

Gedeputeerde Staten bieden oplossing voor ongewenste effecten van bezuinigingen 25 okt 2011

Vogelbescherming blij met rechte rug Europa 25 okt 2011

Nationaal Park Hoge Kempen vertegenwoordigt economische waarde 21 okt 2011

Pre dat bouw- en groenvakmensen leren samenwerken 20 okt 2011

Provinciale ambtenaren positief over meerwaarde van Omgevingswet 19 oktober 2011

Banken en Pensioenfondsen roepen op tot klimaatinvesteringen 19 okt 2011

34 kastanjebomen dood, ruim tweehonderd ernstig aangetast 18 okt 2011

Meer otters gesneuveld in verkeer 17 okt 2011

Provincie Zuid-Holland schrapt Nationaal Landschap Groene Hart 17 okt 2011

Bezuiniging beheer Zeeuwse natuur 17 okt 2011

Groene leefomgeving levert Nederland meer dan 1 miljard economische winst 17 okt 2011

Zuid-Holland start dialoog over haar rol in recreatieschappen 17 okt 2011

Milieukwaliteit Nederland laagst in Europa 15 okt 2011

Groen loont, juist ook in economisch mindere tijden14 okt 2011

Vogelbescherming blij met Vlaamse voortgang ontpoldering langs de Schelde 12 okt 2011

Stuifzanden verdwijnen door stikstof, mos en bos 12 okt 2011

Nieuw Europees Landbouwbeleid biedt geen garantie voor duurzame landbouw 12 okt 2011

LTO kiest voor groene groei bij Europees landbouwbeleid 12 okt 2011

Bleker: Plannen nieuw Europees landbouwbeleid niet vernieuwend genoeg 12 okt 2011

De Europese Commissie stelt nieuw partnerschap tussen Europa en landbouwers voor 12 okt 2011

Forse bevolkingsgroei in de Randstad tot 2025 12 okt 2011

Conferentie "Toekomst landelijk gebied Noord-Holland" 11 okt 2011

Nieuwe website ontsluit Limburgs erfgoed beter 11 okt 2011

Waterplanten als indicator voor waterkwaliteit 11 okt 2011

Belang ecologie en duurzaamheid in Friese Merenproject groter 7 okt 2011

Nieuwe wet zoveelste aanslag op de natuur 6 okt 2011

Nieuwe natuurwet maakt natuur kopje kleiner 6 okt 2011

Iedereen mag meepraten over nieuwe Natuurwet 6 okt 2011

Noord-Holland houdt vast aan bestaand natuurbeheer 6 oktober 2011

Decentralisatie milieubeleid werkt niet 5 okt 2011

Het gaat niet goed met Overijsselse weidevogels 4 okt 2011

Digitale Wadden Atlas voor iedereen beschikbaar op waddenzee.nl 3 okt 2011

Europese Vogelteldag: door mooi weer weinig vogels op trek 2 oktober 2011

Kamer tegen Europees geld voor de regio’s 30 september 2011

Steun Nederland voor Europees plan duurzame visserijsector 30 sept 2011

Ter inzagelegging definitieve aanwijzing Natura 2000-gebieden en gewijzigde besluiten 29 sept

Natuur en bedrijfsleven gaan samen 29 sept 2011

VNG maakt zich zorgen over akkoord Natuur Rijk-provincies 28 sept 2011

Extra investeren in kwaliteit leefomgeving Zuid-Hollanders 28 september 2011

Oostvaardersplassen, de film 27 September 2011

Werkgroep voor aanpak blauwalg in Limburg 27 september 2011

Structuurvisie voor ruimte leidt tot minder groen en meer auto’s 27 september 2011

Rijk en waterschappen vernieuwen afspraken over versterking dijken en duinen 26 sept 2011

Bleker opent proefveld nieuwe natuur Polder Oukoop 26 september 2011

Rapportage Alders: business as usual in veehouderij geen begaanbare weg 23 sept 2011

Milieudefensie roept op tot een landelijk verbod op megastallen 23 september 2011

Voer van Vogelbescherming bevat geen ambrosiazaden 23 september 2011

Zuid-Holland akkoord Natuur: "Scherpe keuzes zijn nodig" 22 september 2011

Kabinet erkent ontwikkeling OostvaardersWold 22 sept 2011

Einde aan een slepende natuurdiscussie met het Rijk 21 september 2011

Onderhandelingsakkoord natuur en landelijk gebied 21 september 2011

Een veilige, betaalbare en snelle oplossing voor toekomstig hoogwater in Overijssel 21 sept 2011

Onderhandelingsakkoord tussen Rijk en provincies over natuurbeleid 21 sept 2011

Einde aan verplichte grondaankopen voor natuur in Gelderland 21 sept 2011

IenM in kaart: nieuwe applicatie met overzicht projecten in Nederland 20 sept 2011

Tweede Deltaprogramma aan de kamer aangeboden 20 sept 2011

Akkoord tussen Rijk en provincies over natuurbeleid 20 sept 2011

Kabinet negeert natuur in Troonrede 20 sept 2011

Wilde gans: smaakexplosie op het bord 19 sept 2011

Natuurmonumenten: onbehoorlijk bestuur 16 september 2011

Waddenfonds in goede handen bij provincies 14 sept 2011

Staatssecretaris Bleker presenteert tienpuntenplan Natura 2000 14 sept 2011

Landschap zonder ondernemers onbetaalbaar 14 sept 2011

Wijers voorgedragen als nieuwe voorzitter natuurmonumenten 13 sept 2011

Het effect van vegetatie op de luchtkwaliteit 12 sept 2011

Impuls voor kwaliteit ecologische adviesbureaus 12 sept 2011

Wetterskip Fryslân wil werken aan visie voor veenweidegebied 12 sept 2011

Historie eendenkooi in beeld gebracht 9 sept 2011

Overijssel investeert in natuur en landbouwontwikkeling 9 sept 2011

Overijssel investeert in natuur en landbouwontwikkeling 9 september 2011

Weinig lichtpunten in overleg herijking EHS 9 september 2011

Risico's voor de leefomgeving bij afschaffen productierechten in de veehouderij 8 sept 2011

Onderzoek naar effecten schaapskuddes op Friese heideterreinen 8 sept 2011

Handen ineen voor Nationale Landschappen 7 sept 2011

Minister Schultz van Haegen ontvangt ‘Ruimtelijke Verkenning 2011’ van Planbureau 7 sept 2011

Internationale natuurbeschermingsverdragen niet effectief 5 sept 2011

Ecoduct over A1 koninklijk geopend 5 sept 2011

Atsma: Monitor Duurzaam Nederland 2011 stimulans voor groene groei 5 sept 2011

Aanleg Dakpark Rotterdam gaat van start 2 sept 2011

Bulldozer Milieudefensie tegen verkeersplannen Rotterdam 31 aug 2011

GS Limburg trots op veehouderij 30 aug 2011

Groen mitigeert klimaateffecten in steden 29 aug 2011

Beheer natuur vliegbasis Soesterberg helder in beeld 25 aug 2011

‘ESPON 2013 Programme’ subsidie voor landschapsvisie Drielandenpark 24 aug 2011

Nbw-vergunningen voor elektriciteitscentrale RWE in Eemshaven vernietigd 24 aug 2011

Nieuwe Structuurvisie buitengebied maakt landschapsfonds mogelijk 23 aug 2011

Maatregelen tegen verdroging Haaksbergerveen 22 augustus 2011

Aanpak verdroging in natuurgebieden Twente 18 aug 2011

Afbakening van integrale gebiedsverkenningen 15 aug 2011

Geef een cent voor de toekomst 15 aug 2011

24 nieuwe diersoorten voor Nederland 14 aug 2011

Zwarte ooievaar vindt weg naar rivieren 13 aug 2011

Zwarte ooievaars vinden eindelijk hun weg naar de rivieren 12 aug 2011

Nacht van de vleermuis 11 aug 2011

Fonds Groen Haaglanden: vijf nieuwe groene projecten 10 aug 2011

Hoe meer plantensoorten hoe gedienstiger de natuur is voor de mens 10 aug 2011

Natuurplanner doorgelicht 9 aug 2011

Subsidie voor visserij in Fryslân 9 augustus 2011

Waterschap Aa en Maas start aanleg ecologische verbindingszone's 9 aug 2011

Voor het eerst in twintig jaar weer grauwe gorzen op de akkers 7 augustus 2011

Overmatige begroeiing uiterwaarden wordt aangepakt 4 aug 2011

Wereldgenenbanken voor gewassen krijgen Nederlandse steun 4 aug 2011

Help hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden 3 aug 2011

Wegnemen bedreigingen natuur heeft aantoonbaar effect 1 augustus 2011

Beroemde slechtvalk van Beleef de Lente neergeschoten 29 juli 2011

Hygiëne nodig bij veldwerk voor Ranavirus 29 juli 2011

Britse aanpak inrichting Natura 2000-gebied voorbeeld voor Nederland 28 jul 2011

Kabeljauw afhankelijk van slijmprik 28 juli 2011

Petitie voor behoud Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland 18 juli 2011

Plan Groninger landbouw- en natuurorganisaties voor natuurrijk en vitaal platteland 14 juli 2011

Gezocht: innovatieve ideeën voor duurzame stallen in het landschap 14 juli 2011

'Groen is wel goed voor wijk’ 8 juli 2011

Jongerenraad presenteert adviezen ‘Natuur Verdient Beter’ 8 juli 2011

Friese organisaties slaan handen ineen voor landelijk gebied 8 juli 2011

Nog geen overeenstemming over deelakkoord natuur IPO-EL&I 8 juli 2011

Vijf van de acht tonijnsoorten met uitsterven bedreigd 7 juli 2011

Thema Natuurprijs 2011 5 juli 2011

Bedreigde vlinders krijgen ‘gezicht’ in Wolvega 4 juli 2011

EU-budget onvoldoende groen 1 juli 2011

Webcams Beleef de Lente 6,6 miljoen keer bezocht 1 juli 2011

Noordzee staat stijf van de schol 30 juni 2011

Wat doe jij uit op 10 oktober? 30 juni 2011

Minister Schultz van Haegen komt met Omgevingswet 28 juni 2011

Natuurmonumenten zet in op ruim vijftig natuurgebieden 24 juni 2011

Wilde zomerganzen bedwelmen met CO2-gas onder voorwaarden toegestaan 24 juni 2011

Kabinet voert Kierbesluit Haringvliet uit 24 juni 2011

Vogelbescherming bezorgd over dreigende Europese bezuinigingen op agrarische natuur 24 juni

Vogelbescherming dagvaardt Staat over Westerschelde 22 juni 2011

Schokkende nieuwe cijfers over verdrinking grote zeevogelsWoensdag 22 juni 2011

Drama dreigt voor ganzen en smienten 23 juni 2011

Lijst bedreigd Werelderfgoed natuur uitgebreid 23 juni 2011

Nationaal Bossenfonds gaat zorgen voor extra bos 23 juni 2011

Werkgestraften ingezet bij onderhoud natuur Staatsbosbeheer 22 juni 2011

'Alternatief Bleker is doodlopende weg' 20 juni 2011

Luchtvaartindustrie veroorzaakt milieuschade en honger met biokerosine 20 juni 2010

Eindhoven lanceert programma ‘Nieuwe wegen voor biodiversiteit’ 20 juni 2011

Natuurherstel Westerschelde in fasen 17 juni 2011

De Groene Stad trekt veel belangstelling op Stadsvogelconferentie 17 juni 2011

De Bomenstichting gaat haar deuren sluiten 17 juni 2011

Kamer wil geen ‘nationale koppen’ op Natura 2000 17 juni 2011

Vogelbescherming zet stap naar de rechter door 17 juni 2011

Uitgestorven antilope maakt uniek herstel door 16 juni 2011

Provincie controleert tegenprestaties landbouw 15 juni 2011

Stientje van Veldhoven groenste politicus 14 juni 2011

Minister Schultz van Haegen: ‘Ruimte voor Nederland’ 14 juni 2011

Kabinet verkwanselt nationaal belang van de groene ruimte 14 juni 2011

Provincie Utrecht en partners eens over invulling EHS 10 juni 2011

WNF, Flevo-landschap en Flevoland ondertekenen intentieverklaring OostvaardersWold 10 juni 2011

Betere bedrijfsresultaten en schoner water door biodiversiteit 10 juni 2011

Startconferentie Habitat Euregio een succes 10 juni 2011

Neerslag maakt nog lang geen eind aan droogte 9 juni 2011

Vogelbescherming positief over ganzenvisie Dierenbescherming 9 juni 2011

Vogelbescherming sleept Staat voor rechter wegens nalaten ontpolderen Hedwigepolder 8 juni 2011

Verantwoorde' soja niet duurzaam 8 juni 2011

Herinrichting Veluwerandmeren mag doorgaan 7 juni 2011

Zonder ingrijpende maatregelen is de scholekster binnenkort praktisch uitgestorven 7 juni 2011

Permanente versnelling besluitvorming infrastructuur 7 juni 2011

Roofvogels en uilen zijn niet voor de show! 7 juni 2011

Atsma moet uitslag kort geding over fout hout afwachten 7 juni 2011

Adviescommissie Regionale Beeldverhalen ingesteld 6 juni 2011

Rotterdamse kinderen betrokken bij Groene Doelen Loop 6 juni 2011

Particulier gebruik drie insectenbestrijders voorlopig verboden 1 juni 2011

Utrecht investeert in 2011 € 4 miljoen om kwaliteit van groen te verbeteren 1 juni 2011

Meerjarenafspraken voor handkokkelvisserij in de Waddenzee 1 juni 2011

Provincies en de landelijke aanpak watertekort 1 juni 2011

De toestand van natuur en landschap 2010: doorgaan met EHS 31 mei 2011

Veel duurzame energie nu al rendabel 31 mei 2011

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie 30 mei 2011

Otter en hamster: nieuwe ambassadeurs voor natuur dankzij natuurbeleid 30 mei 2011

Natuur & Milieu heeft 2010 gezond afgesloten 30 mei 2011

Aanhoudende droogte in Nederland blijft om maatregelen vragen 26 mei 2011

Nederlands hoogveen heeft baat bij extra inzet natuurbeheerders 26 mei 2011

Uitsluitend duurzaam geproduceerde biobrandstof toegestaan voor bijmenging 26 mei 2011

Spanjaards Duin wordt Natura 2000-gebied 25 mei 2011

Frankrijk en Nederland op één lijn over toekomst Europees Landbouwbeleid 24 mei 2011

'Akkoord brengt oplossing overlast ganzen dichterbij' 24 mei 2011

Dow sluit partnerschap Staatsbosbeheer ontwikkeling Braakman Noord 23 mei 2011

Reddingsactie knoflookpad 20 mei 2011

Bestrijding muskusratten duurder 20 mei 2011

Kamer staart zich blind op ´koppen´ op natuurbeleid 20 mei 2011

Europese goedkeuring voor SNL ontvangen 20 mei 2011

Ecoloog maakt maandelijks videoblog over Oostvaardersplassen 20 mei 2011

Haaglanden kiest nadrukkelijk voor investeringen in groen 19 mei 2011

Natuursector kan veel leren van monumentenwereld 19 mei 2011

Groenmanifest basis voor Drents provinciaal beleid 18 mei 2011

Nationale Landschappen in the picturenaar 18 mei 2011

Nieuwe beheer Oostvaardersplassen werkt in de praktijk 17 mei 2011

Burgers betrekken bij landschapsbeleid 17 mei 2011

'Duurzaamheidsmanager Shell' biedt excuses aan voor wereldwijde milieuschade 17 mei, 2011

Rotterdam investeert 31 miljoen euro om groene ambities te realiseren 16 mei 2011

Dit jaar twee zeearendjongen in de Oostvaardersplassen 13 mei 2011

De hoogste tijd voor biodiversiteitscompensatie! 13 mei 2011

Provincie Flevoland maakt nieuwe afspraken over Oostvaarderswold 11 mei 2011

Nederland niet op slot door Natura 2000, maar de deur klemt wel 10 mei 2011

Staatsbosbeheer: natuurgebied Schoorlse Duinen weer open voor publiek 5 mei 2011

Maleisische palmoliegigant verzuimt wantoestanden op plantages aan te pakken 5 mei 2011

Eet wilde gans op en gooi hem niet weg! 4 mei 2011

Gelderland: natuur is belangrijk, maar scherpe keuzes zijn nodig 3 mei 2011

"Ganzen-8" bereikt overeenstemming gezamenlijke aanpak opvang ganzen 3 mei 2011

Staatssecretaris Bleker belooft beterschap voor natuursubsidies 2 mei 2011

Databank EU-subsidies landbouw en visserij weer open 30 april 2011

De KNNV is jarig 28 april 2011

Overijssel werkt niet mee aan redding korhoen 28 april 2011

Onderzoek otters en korenwolven mag niet worden stopgezet 27 april 2011

Weidevogels geholpen met ‘plasdras’ 27 april 2011

Grote brand verwoest deel Fochteloërveen 26 april 2011

Insecten winnen Rotbeesten Top 50 24 april

Financiering opknapbeurt duinen en dijken zeker gesteld 22 april 2011

Akkoord bereikt over een solide, slim en sober waterbeheer 21 april 2011

Feestelijke uitreiking Mooi Nederland publieksprijs 21 april 2011

Hollandsche IJssel is weer schoon 20 april 2011

Blauwvintonijn en zeebaars in Middellandse Zee met uitsterven bedreigd 19 april 2011

Zeearenden Oostvaardersplassen broeden voor zesde keer met succes 19 april 2011

Overijssel pakt eikenprocessierups aan 15 april 2011

Samen optrekken om toekomst natuur veilig te stellen 15 april 2011

Open brief hoogleraren aan kabinet over natuurbeleid 14 april 2011

Natuurmonumenten verheugd over innovatief project Oosterschelde 14 april 2011

‘Het succes van de EHS' nu digitaal 12 april 2011

Meer CO2-uitstoot door aantasting kustdelta’s 10 april 2011

Heroriëntatie beleid landelijk gebied 8 april 2011

Geniet van de weidevogels, bij u in de buurt! 8 april 2011

Vogelbescherming onderzoekt stap naar rechter in ontpolderingskwestie Westerschelde 7 april

Innovatief Noord-Hollands plan voor stikstofaanpak 7 april 2011

Humanistische prijs voor Pieter Winsemius 6 april 2011

Duurzaamheidscertificaat palmoliegigant opgeschort na klacht Milieudefensie 6 april 2011

60.000 Vliegende euro’s voor beheer Friese weidevogels 5 april 2011

Eerste Kamer: uitvoering natuurbeleid autonome provinciale bevoegdheid 2 april 2011

Meer dan 50 duizend mensen genieten live mee van oehoejong uit ei 1 april 2011

Jonge vos geboren in vossenburcht Oostvaardersplassen 1 april 2011

Vangstverbod paling en wolhandkrab vanaf 1 april van kracht 31 mrt 2011

Jaar van de Boerenzwaluw van start 31 mrt 2011

Onderzoek kikkersterfte 31 mrt 2011

Vogelbescherming: natuurherstel Westerschelde hoogste prioriteit 31 mrt 2011

Ruim 700 tellers op pad voor Utrechtse faunatelling 28 mrt 2011

Campagne Groen Loont van start 28 mrt 2011

Das en Boom wil staatssecretaris Bleker voor de rechter 27 mrt 2011

Minder regels in het landelijk gebied 26 maart 2011

Provincies in beeld bij beleidsdebat natuurbeleid in de Eerste Kamer 26 mrt 2011

Meer dan 800 Afrikaanse neushoorns gedood in laatste drie jaar 25 mrt 2011

Steun voor Burgerinitiatief natuur en landschap 23 mrt 2011

Natuurmonumenten: overleg nieuwe westelijke oeververbinding te beperkt 23 mrt 2010

Staatsbosbeheer vraagt aandacht voor Nederlands bos 22 mrt 2011

Provincies baas over Waddenfonds 21 mrt 2011

Milieudefensie dient klacht in tegen 'greenwashing' palmoliegigant 22 mrt 2011

Tijdelijke subsidiestop voor Limburgse natuurprojecten voor grootste deel gehandhaafd 22 maart

Innovatie helpt mosselkwekers èn natuur 21 mrt 2011

Nieuw Europees landbouwbeleid steunt concurrentiekracht en innovatie 18 mrt 2011

Besluiten Natura 2000-gebieden digitaal ter inzage 16 mrt 2011

'Vis en zee vormen ecologisch kapitaal' 15 mrt 2011

Bescherming natuurgebieden in West Afrika ook goed voor mensen 15 mt 2011

Fruittelers en imkers pakken samen de handschoen op tegen de bijensterfte 14 mrt 2011

Geen recordsterfte Oostvaardersplassen 10 mrt 2011

Provincie Noord-Holland wil oplossing stedelijke groenprojecten 10 mrt 2011

Westerbroek dupe van bemoeienis Tweede Kamer 8 mrt 2011

Vossenfamilie via webcam in vossenburcht te volgen 6 maart 2011

‘Vroege Vogels’ start groots project ‘Tuinreservaten’ 5 maart 2011

Gebiedsontwikkeling in Belvédère Limburg 3 maart 2011

Fryslân financiert zes Waddenfondsprojecten 2 maart 2011

Nieuwe regeling groenblauwe diensten in Limburg 1 maart 2011

Nieuw seizoen Beleef de Lente van start 28 febr 2011

Verbreding Coalitie Hart voor Natuur 28 febr 2011

Toch extra megastallen in Noord-Brabant 25 feb 2011

Zandmotor beheerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 25 febr 2011

Spoeddebat EHS: de Kamer heeft het laatste woord 25 febr 2011

Schrappen van regels natuurbescherming onverantwoord 24 febr 2011

Landschapsmanifest genomineerd voor Europese Landschapsprijs 24 febr 2011

Provincie Limburg en Nationale Parken investeren samen ruim €4 miljoen 24 febr 2011

Bleker vereenvoudigt Europese natuurregels 23 febr 2011

Veel animo voor Hart voor Natuur 19 febr 2011

Planbureau Leefomgeving bevestigt zorgen IPO over natuur en landschap 19 febr 2011

Onderzoek gezamenlijk voorstel EHS van provincies en Bleker 19 febr 2011

Vogelbescherming niet in beroep tegen windmolens bij Urk 18 febr 2011

Raad voor de Wadden met drie leden verder 17 febr 2011

EU Landbouwbeleid: twee pijlers, één groene gedachte 17 februari 2011

Natuurverlies op BES-eilanden lastig aan te pakken 17 febr 2011

Bleker en provincies zetten in op kleiner en beter stelsel natuurgebieden 16 febr 2011

Fries weidevogelgebied verdubbeld 15 febr 2011

Ganzen op je bord 15 febr 2011

Herintroductie korenwolf geslaagd 15 febr 2011

Bezuinigingen gebieden frustreren processen 10 februari 2011

Plannen voor natuur, platteland en infrastructuur moeten sneller 10 febr 2011

Limburg start voorbereiding ecoduct A77 10 febr 2011

Chemisch onkruidbeheer door gemeenten is niet meer van deze tijd! 8 febr 2011

Waddenfonds beperkt stuurbaar 8 feb 2011

Provinciale Staten Utrecht steunen burgerinitiatief tegen megastallen 7 febr 2011

Natuur Groote Wielen bloeit 3 febr 2011

Provinciaal Georegister voor geo-informatie van en voor provincies 4 febr 2011

Sittard-Geleen verlengt contract Groene Brigade 2 febr 2011

56.000 nieuwjaarsboodschappen fluiten dit kabinet terug voor een beter natuurbeleid!

2 febr 2011

Faunabeheerplan damherten goedgekeurd 2 febr 2011

Overijssel, gemeente Ommen en Natuurmonumenten investeren samen 28 jan 2011

Campagne "Vogels houden van biologisch" 25 jan 2011

Voorman provincies deelt zorgen over natuurbeleid 24 jan 2011

Huismus opnieuw op nummer één 23 jan 2011

Vossenjacht in de Tweede Kamer 23 jan 2011

Kamer steunt natuurbehoud in Caribisch Nederland 21 jan 2011

Subsidie ondersteunt Checklist natuurvriendelijk bouwen 21 jan 2011

Nieuwe gegevens in het boekje Kerngegevens Bos en Hout in Nederland 21 jan 2011

Aantal veefabrieken meer dan verdubbeld 21 jan 2011

Provincie Limburg verkoopt gronden in landelijk gebied 20 jan 2011

Tijdelijke subsidieregeling Limburg voor sloop kassen en stallen 20 jan 2011

Goed jaar voor de tureluur in De Wieden 19 jan 2011

Oproep coalitie Nu de Stad!: Investeer in levende en groene stad 19 jan 2011

Palingvangstverbod voor met dioxine vervuilde wateren 18 jan 2011

Sterfte weidevogels door jacht in buitenland relatief klein 18 jan 2011

Provinciale werkgroep Utrecht omarmt burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Utrecht’ 18 jan 2011

Oostvaardersbos opengesteld voor grazers 18 jan 2011

Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling op 22 en 23 januari a.s. 17 jan 2011

Laat natuur bijdragen aan veiligheid 14 jan 2011

Utrechtse partners accoord over realisatie EHS en ruimte voor de landbouw 13 jan 2011

Oeroud bos aangetroffen onder het Leersumse Veld 10 jan 2011

Circulaire en handreiking voor het herinrichten van diepe plassen 8 jan 2011

Herman van Veen: ‘ieder kind heeft recht op natuur!’ 3 jan 2011

Grote belangstelling voor actie Hart voor Natuur 2 jan 2011

Provincie Utrecht opent loket voor natuurcompensatie 1 jan 2011

Natuurorganisaties: waterplannen schieten tekort 22 dec 2010

Veel steun voor Nieuwjaarsactie Vogelbescherming 30 dec 2010

23 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen 30 dec 2010

Aanpassing toegang gebieden Waddenzee 29 dec 2010

Van Vollenhoven: aanleg natuur moet doorgaan 26 december 2010

Bijdragen uit het Waddenfonds bekend 17 dec 2010

Saba Bank aangewezen tot beschermd natuurgebied 21 dec 2010

Canadese gans aan kop in Zuid-Holland 20 dec 2010

Het landschap: hebben we straks alleen de foto’s nog? 19 dec 2010

Zorgen over dalend ledental Natuurmonumenten 19 dec 2010

Vroege Vogels Parade: Natuurmonumenten grote verliezer 19 dec 2010

Nederlands-Duitse samenwerking voor getijdennatuur Eems-Dollard 17 dec 2010

Natuur- en milieuorganisaties vormen coalitie voor behoud natuur en landschap 16 dec 2010

Bizarre motie GLB-beleid 16 dec 2010

EU-visquota: meer haring en schol, minder kabeljauw en blauwe wijting 15 dec 2010

Provincie Utrecht: jaar van de biodiversiteit 2010 en behoud in 2011! 14 dec 2010

Purmerend wordt verwarmd met snoeihout uit eigen bos 13 dec 2010

Landbouw centraal op klimaatonderhandelingen 9 dec 2010

Ontblote boswachters in actie op Binnenhof 8 dec 2010

Oorverdovend fluitconcert op Utrecht CS 6 december 2010

Vogelbescherming fluit kabinet terug 5 december 2010

Kamer geeft Bleker de tijd voor juridisch houdbare PAS 3 dec 2010

Kamer scherpt nieuw natuurbeleid aan 3 dec 2010

Natuurmonumenten wil Blankenburgtunnel van de tekentafel 2 dec 2010

Ecoduct over Zeeweg verkleint kans uitsterven dieren 30 nov 2010

Staatssecretaris Atsma accepteert fout hout als duurzaam 30 nov 2010

Beloning boeren voor maatschappelijke prestaties 26 nov 2010

Tjerk Wagenaar nieuwe directeur Stichting Natuur en Milieu 25 nov 2010

15.000 euro voor winnende ideeën voor behoud biodiversiteit 25 nov 2010

Fries investeringsprogramma landelijk gebied loopt goed 24 nov 2010

Bleker: snel maatregelen voor grote grazers Oostvaardersplassen 22 nov 2010

Herijking EHS in de komende vier maanden 19 nov 2010

Subsidiestop voor projecten in landelijk gebied Limburg 19 nov 2010

Leefomgeving onder druk door nieuw Europees landbouwbeleid 18 nov 2010

"Limburgse dierhouderij de beste van Nederland" 18 nov 2010

Kavelruil De Centrale As: boeren puzzelen zelf 16 nov 2010

Nieuwe Hollandse Waterlinie kandidaat Werelderfgoedlijst 16 nov 2010

Subsidiestop projecten landelijk gebied Noord-Holland 15 nov 2010

Gebiedsontwikkeling geen luxe, maar noodzaak provincie 12 nov 2010

Bleker niet in problemen bij behandeling van Natuur 12 nov 2010

Veehouderijdebat heeft gevolgen voor Natura 2000 12 nov 2010

Geen nieuwe windturbines in het Groene Hart of Hoeksche Waard 12 nov 2010

3,5 miljoen voor kunstplannen gebiedsontwikkeling 10 nov 2010

Waddenkijk op de Afsluitdijk 8 nov 2010

Provincie Groningen werkt door aan meer natuur 5 nov 2010

‘The Hague Action Plan’ Internationale conferentie Landbouw en Klimaatverandering 5 nov 2010

Groenoffensief Zuid-Holland: nieuw natuurbos opgeleverd en overgedragen 4 nov 2010

Zuid-Holland beperkt helikopterverkeer bij woon- en natuurgebieden 4 nov 2010

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 4 nov 2010

Rotterdam kandidaat groene hoofdstad van Europa 3 nov 2010

De Atlas van Overijssel: alle kaarten in één venster 3 nov 2010

Nieuwe subsidie voor visserijgemeenschappen in Fryslân 2 nov 2010

Ruim 25.000 mensen in succesvolle Nacht van de Nacht 31 okt 2010

Afstemmening ontwikkeling van windenergie en biodiversiteit 29 oktober 2010

Natuur en Milieu introduceert CO2markt 29 okt 2010

Goede resultaten bereikt met Ruimte voor Ruimte 28 okt 2010

Bezoekerscentrum voor Nationaal Landschap Noordoost Twente 27 okt 2010

Brandbrief naar fracties over natuurbeleid 26 okt 2010

Europese industrie financiert anti-klimaatlobby in de VS 25 okt 2010

Brochure ‘Een groene gezonde wijk, inspiratie voor de praktijk’ 22 okt 2010

Staatssecretaris Bleker gaat voorbij aan afspraken 22 okt 2010

Naaldbosreservaten nodig 21 okt 2010

Groen is geen kostenpost, maar levert op 15 okt 2010

'Stoppen met natuurbeleid onverantwoord' 14 okt 2010

Gemeenten hebben met groen een instrument om gezondheidswinst te maken

12 okt 2010

Burgerinitiatief tegen veefabrieken in Utrecht geldig verklaard 25 okt 2010

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid mogelijk groener 19 okt 2010

Gezamenlijke aanpak Eems noodzakelijk 20 okt 2010

Bijna 1,5 miljoen euro voor bijzonder akkervogelproject 15 okt 2010

Ruimte voor natuur, recreatie én landbouw in Rottige Meente 13 okt 2010

Eindhoven heeft miljoenen euro’s beschikbaar voor meer groen in de stad 11 okt 2010

Weinig oog Europese Commissie voor duurzame landbouw 11 okt 2010

Gemeenten Overijssel krijgen bijdrage voor mooier landschap 11 okt 2010

Regeerakkoord desastreus voor de natuur 8 okt 2010

Utrecht geeft jaarlijks EUR2,2 miljoen uit voor groen 8 okt 2010

Provincie Overijssel schort per direct alle nieuwe aankopen natuur op 8 okt 2010

Nationale Landschappen bieden manifest aan 7 oktober 2010

Overijssel voorbarig met aankoopstop natuur 6 okt 2010

Provincie Utrecht stelt kaders voor ruimtelijk beleid tot 2025 op 6 okt 2010

Wabo in werking 2 okt 2010

Investeringen in landelijk gebied goed op stoom 2 okt 2010

Ingreep gebied Den Doorn 1 oktober 2010

LNV geeft € 1,8 miljoen aan lokale plannen voor mooier landschap 1 okt 2010

Stichting Natuurlijk Herdenken biedt asverstrooien in vrije natuur 1 okt 2010

Regeerakkoord schept verwarring over vogel- en natuurbescherming 30 sept 2010

Overijssel wil duidelijkheid over ambitie en financiering natuur 30 september 2010

Regeerakkoord schept verwarring over vogel- en natuurbescherming 30 sept 2010

Bladel eerste gouden gemeente in Noord-Brabant! 30 sept 2010

Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 gereed voor aanvraag subsidie 29 sept 2010

Deel van bezuiniging op grondaankoop voor natuur hersteld 27 sept 2010

Natuurmonumenten steunt Deltaprogramma 24 sept 2010

Huizinga wil hervorming klimaatpanel 24 sept 2010

Doorgezaagde bunker toont gebied Waterlinie 22 sept 2010

Steeds meer tijdelijke natuur 22 sept 2010

Positief Klimaatinitiatief 10:10 zet Nederland in beweging 18 sept 2010

Projectenparade: klimaatbuffers in de praktijk 17 sept 2010

Dow Jones-index deelt kritiek Milieudefensie op Shell 17 september 2010

Europees diploma voor De Weerribben-Wieden 17 sept 2010

60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit 17 sept 2010

Lectoraat Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer 16 sept 2010

Bijna 300 miljoen naar nieuwe natuur en recreatie in Zuid Holland 15 september 2010

Provincie Flevoland schept extra mogelijkheden voor natuurbeheer 15 sept 2010

Compensatie ten behoeve van natuur en landschap met TenneT-geld 15 sept 2010

Betalen voor autokilometers onvermijdelijk 14 sept 2010

Verbinden openbaar groen draagt bij aan Utrechtse biodiversiteit 13 sept 2010

Zeer zeldzame paddenstoel duikt na 55 jaar weer op 16 sept 2010

Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig 14 september 2010

Openstellen onderhoudswegen Schelde slecht voor vogels 10 sept 2010

Biodiversiteitsdoelen in landbouwbeleid 10 sept 2010

Landschapsbeheer over Balans van de Leefomgeving: lot landschap ongewis 9 sept 2010

Natuurmonumenten trekt scholen de natuur in 9 sept 2010

Biodiversiteit: Een rol voor de plaatselijke autoriteiten wereldwijd 9 sept 2010

Natuurwerkdag viert tiende verjaardag 9 sept 2010

Twintig bijzondere inktviszwammen sieren het Speulderbos 8 sept 2010

Demografische ontwikkelingen van invloed op natuur en landschap 7 sep 2010

Mooie plekken spotten bij game landschapscampagne! 7 sept 2010

VWA vraagt alertheid voor Ambrosiaplant 7 sept 2010

Opvang winterganzen kan goedkoper 6 sept 2010

Stop met afschot van ganzen en betaal schade aan boeren 6 sept 2010

VROM lanceert site klimaatgeld 3 sept 2010

Minister Huizinga prijst bedenker landschapsveilingen 3 sept 2010

Natura 2000: succesvolle lessen uit het buitenland 30 aug 2010

Spelen op natuurlijke speelplekken 30 aug 2010

Interactieve bodemkaart op provinciale website 27 aug 2010

Van Vollenhoven: doorgaan met natuurherstel 27 augustus 2010

Zeven bijzondere koereigers bezoeken de Biesbosch 27 aug 2010

Groenfonds: bezuiniging op natuur door latere oplevering EHS 23 augustus 2010

Natuur in Drenthe - zicht op biodiversiteit 23 aug 2010

Rapport UNEP over olievervuiling Nigeria pleit Shell niet vrij 23 aug 2010

Klimaatverandering vraagt om aanpassing natuurbeleid 20 augustus 2010

Vergunning verleend voor een natuurherstelproject in Natura 2000-gebied 20 augustus 2010

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap 17 augustus 2010

Manifest voor een vitaal platteland 17 augustus 2010

Veerman en Winsemius bezorgd over kabinetsformatie 17 augustus 2010

Aantal roofvogels als huisdier neemt schrikbarend toe 8 augustus 2010

Kamperen bij de boswachter erg populair 5 augustus 2010

1 miljoen euro voor certificering visketen 4 augustus 2010

LNV geeft financiele steun aan vernieuwende visserijbedrijven 2 augustus 2010

Verburg ondersteunt ondernemers met oplossing op het gebied van biodiversiteit 29 juli 2010

Blauwe kiekendief als nieuwe akkervogel door beheer Oldambster landbouwers 29 juli

De Commissie geeft 250 miljoen euro steun voor meer dan 200 nieuwe LIFE+-projecten 23 juli

Unieke gebeurtenis op Griend 20 juli 2010

Risico windmolens in IJsselmeer onvoldoende onderzocht 19 juli 2010

Hoofdrolspelers landelijk gebied pleiten voor sterk platteland 19 juli 2010

Groen licht voor natter vennengebied 16 juli 2010

Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot 16 juli 2010

Uitzonderlijk veel dassen in Drentse burcht 16 juli 2010

Beheerplannen Natura 2000 vertraagd door ontbreken gegevens van Rijk 15 juli 2010

Aanpak stikstof biedt perspectief 14 juli 2010

Verbeteren waterkwaliteit laat op zich wachten 12 juli 2010

Verburg stelt Evaluatiecommissie Oostvaardersplassen in 12 juli 2010

"Hoofdconclusies IPCC-rapport staan recht overeind" 5 juli 2010

Meer kwaliteit voor landschappelijke en ecologische grensregio 5 juli 2010

Herziening MER-wetgeving van kracht 2 juli 2010

Effectieve aanpak stikstofprobleem bij Natura 2000-gebieden stap dichterbij 1 juli 2010

Aandacht voor eeuwenoude schansen en kleiputten in Schinveldse Es 1 juli 2010

Huizinga lanceert Canon Ruimtelijke Ordening 30 juni 2010

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed 30 juni 2010

Veehouderij wordt langzaam duurzamer 29 juni 2010

Nieuwe faunapassages in Utrecht 29 juni 2010

15 belastingvoorstellen voor een groene en innovatieve economie 29 juni 2010

Planologie bevriest Gelders platteland 29 juni 2010

Natuurbeheer geen vetpot voor boeren28 juni 2010

Natuur en landschap kunnen bijdragen aan zorg en werk 28 jun 2010

Ministerie van LNV en Entente Florale tekenen voor 'vitale groene stad' 28 juni 2010

Kokkelsterfte ramp voor scholekster 24 juni 2010

Otter na 30 jaar weer terug in vechtplassen 24 juni 2010

Nederlandse ondernemer niet slechter af in Nederland 23 juni 2010

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010 22 juni 2010

Geen optimisme over uitkomst walvisvaartconferentie 18 juni 2010

Vissers kunnen op Wolhandkrab blijven vissen 17 juni 2010

Oorkonde Werelderfgoed Waddenzee 16 juni 2010

Broedende kraanvogels in Korenburgerveen? 15 juni 2010

Provincie maakt zich sterk voor ecoduct 14 juni 2010

Eén miljoen bezoekers Beleef de Lente14 juni 2010

Behoud en herstel cultuurlandschap vraagt om investeringen 14 juni 2010

Natuurtheater Nollekes veruit favoriet 13 Juni 2010

950.000,- voor groen-blauwe ontwikkeling Groene Woud 10 juni 2010

Actieplan voor integraal waterbeleid 8 juni 2010

Nu ook subsidie kavelpaden 7 juni 2010

Meerderheid Nederlanders wil natuur in nieuw regeerakkoord 3 juni 2010

Recreatie Groene Hart neemt sterk toe 3 juni 2010

Hier en nu investeren in natuur loont! 1 juni 2009

Minister Huizinga complimenteert Park Lingezegen 1 juni 2010

Definitieve invoeringsdatum Wabo 1 oktober 2010 1 juni 2010

Duurzaamheid vraagt om topprioriteit volgend kabinet" 1 juni 2010

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven beschermheer Vogelbescherming Nederland. 31 mei 2010

CDA-voorman sluit zich eveneens aan bij 10:10 30 mei 2010

Visie op duurzame visserij in de Waddenzee 27 mei 2010

Bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland neemt toe 26 mei 2010

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd 24 mei 2010

Subsidieaanvragen LEADER mogelijk 19 mei 2010

GroeneKieswijzer al meer dan 50.000 keer geraadpleegd 21 mei 2010

Behoud koopkracht en investeren in milieu en natuur gaan goed samen 20 mei 2010

Zweefvliegen alleen nog in Natuurgebied Langeveld mogelijk 19 mei 2010

Nieuw kabinet moet investeringsklimaat duurzame energie drastisch verbeteren 19 mei 2010

Twee duurzame energiecentrales in Limburg 19 mei 2010

Politieke partijen verdeeld over natuurbeleid 12 mei 2010

Jan Jaap de Graeff: stop met dit heilloze debat 12 mei 2010

Sterke groei aanvragen Waddenfonds 17 mei 2010

Linkse partijen meest natuurvriendelijk 16 mei 2010

Analyse stemgedrag tweede kamer 16 mei 2010

Noord-Hollands accent in aanpak stikstof in Natura 2000 gebieden 11 mei 2010

GroeneKieswijzer.nl laat zien welke partij het beste bij uw groene standpunten past 9 mei 2010

Nationale leiders falen in Kopenhagen, lokale leiders aan de beurt 4 mei 2010

Documentaires over de kust nu beschikbaar op internet 29 april 2010

Officiële opening Idahoeve op Tiengemeten 27 april 2010

Verzet tegen megastallen breed gedragen, ook in wetenschappelijke kring 29 april 2010

Nieuw kabinet staat voor enorme opgave energiepolitiek 29 april 2010

Klimaatdoelen kabinet op koers 29 april 2010

Nieuw kabinet moet extra klimaatmaatregelen nemen 29 april 2010

Atzo Nicolaï nieuwe voorzitter Vogelbescherming Nederland 29 april 2010

Limburgse gebiedsontwikkeling voorbeeld voor hoogwaterveiligheid 28 april 2010

Minister Verburg blij met steun Europa voor Nederlandse aanpak Natura 2000 26 april 2010

Provincies en rijk zetten vaart achter Natura 2000 23 april 2010

Subsidie KLM voor 'groene' kerosine is investering in illusie 23 april 2010

Beheersing eikenprocessierups in Overijssel 22 april 2010

'Ecologische Hoofdstructuur kan wereldberoemd worden' 21 april 2010

Natuurmonumentenprijs voor ecoloog Bakker 21 april 2010

Vernieuwende klimaatcampagne 10:10 verovert Nederland 18 april 2010

Nieuwe Tracéwet schiet tekort 16 april 2010

Overijssel doorbreekt impasse vergunningen Natura 2000 15 april 2010

45 nieuwe bluswaterputten op de Utrechtse Heuvelrug 14 april 2010 -

Maak duurzaamheid inzet van verkiezingen 13 april 2010

Advies Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit: Behoud en versterk Wespentaille in Eemland 13 april 2010

Vogelbescherming presenteert nieuwe koers bescherming weidevogels 13 april 2010

Waterschappen en rijksoverheid ondertekenen klimaatakkoord 12 april 2010

Advies voor modernisering erfpacht Waddeneilanden 9 april 2010

Nieuwe stichting wil einde bijensterfte 4 april 2010

Heroverweging openbaar bestuur treft decentrale overheid 2 april 2010

Investeren in natuur loont: lagere lasten in de toekomst 1 april 2010

Slim klimaatbeleid maakt Nederland sterker 1 april 2010

Provincie Overijssel stelt aankoop grond voor natuur bij 1 april 2010

Investeren in natuur loont: lagere lasten in de toekomst 1 april 2010

Reactie Milieudefensie op de bezuinigingsvoorstellen 1 april 2010

Waddengebied moet toeristische eenheid worden 1 april 2010

Opnieuw stimulering niet-kerende grondbewerking op Limburgse hellingen 1 april 2010

Beloon agrariërs voor behoud natuur en landschap 1 april 2010

Opening eerste generatietuin 31 maart 2010

Bijvoeren Schotse Hooglanders Veluwezoom niet nodig 31 maart 2010

Teelt van biobrandstoffen verergert klimaatverandering 30 maart 2010

Huizinga en De Jager stellen Regeling groenprojecten 2010 open 29 maart 2010

Crisis- en herstelwet 31 maart 2010 in werking 26 maart 2010

Voorfinancieringsfonds levert impuls voor realisatie natuur 25 maart 2010

Natuurnetwerk Noord-Holland aangepast: aanleg beter, sneller en goedkoper 23 maart 2010

Nieuwe regeling voor landschapsontwikkelingsplannen 23 maart 2010

Oproep Tweede Kamer om kudde bij te voeren 23 maart 2010

Eerste Kamer steunt invoering Wabo 23 maart 2010

Wereldwijd maatregelen nodig voor vogels in de landbouw 23 maart 2010

Vogelbescherming Nederland start project Weidevogelboerderijen 23 maart 2010

LNV start onderzoek naar meest kansrijke weidevogelgebieden 22 maart 2010

Creatieve boomideeën gezocht 21 maart 201

Vogelbescherming presenteert nieuwe Waddenvisie 19 maart 2010

Nederland, Duitsland en Denemarken zetten in op klimaatneutrale Wadden 18 maart 2010

Ook op Beleef de Lente is de lente begonnen! 18 maart 2010

Effecten Regeling Ruimte voor Ruimte onderschat 18 maart 2010

Film 'Een toekomst voor weidevogels?' 18 maart 2010

Meer broedsucces verwacht door beter weidevogelbeheer 16 maart 2010

Burgerinitiatief Noord-Brabant is kans voor duurzame veehouderij 16 maart 2010

Palmolieleverancier aan Nederland betrokken bij illegale ontbossing in Indonesië 15 maart

Effectief klimaatbeleid en bezuinigingen gaan hand in hand 15 maart 2010

Eerste collectieve beheerplan door nieuwe subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 11 maart 2010

Natuurcompensatie Proteion Hornerheide in de gemeente Leudal 11 maart 2010

Bos- en natuurbeheer zoekt nieuwe talenten 10 maart 2010

100.000 handtekeningen tegen voorjaarsjacht op Malta 9 maart 2010

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start 4 maart 2010

Elf miljoen voor opruimen kassen Hof van Delfland 4 maart 2010

Internetportaal voor ruimtelijke plannen 3 maart 2010

Van Bijsterveldt: subsidie voor ‘groene’ monumenten 3 maart 2010

Europese landbouw- en visserijsubsidies 2009 vanaf 1 april op internet 3 maart 2010

Vogelbescherming roept politiek op natuur volwaardige plaats in programma’s te geven 2 maart 2010

Toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie verruimd 2 maart 2010

Minister Verburg geeft startschot programma 'Naar een rijke Waddenzee' 26 febr 2010

Kijk dag en nacht mee in acht vogelnesten 25 februari 2010

LNV, Waterschappen en bedrijfsleven binden strijd aan met woekerende waterplanten 24 febr 2010

Brabander kan op 3 maart ook tegen veefabriek stemmen 23 febr 2010

Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels 22 febr 2010

Plantenbloei ruim maand later dan in 2008 21 febr 2010

Huidige zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta uit de tijd 19 februari 2010

Royale toezeggingen minister Verburg in Natura 2000-debat 19 febr 2010

Aanvragen Waddenfonds weer mogelijk 19 febr 2010

Fryslân beperkt overlast grauwe ganzen 16 febr 2010

Recordaantal blauwe kiekendieven in Natura 2000 parel Nieuwkoopse Plassen

16 febr 2010

Natura 2000: Kamer kritisch over provinciale plannen 12 februari 2010

Cramer trekt lessen uit IPCC-rapport 12 febr 2010

Geldprijzen voor innovaties voeding en biodiversiteit 12 febr 2010

Ook provincie Overijssel gaat voor Werelderfgoedlijst 11 febr 2010

Kamer steunt idee Milieudefensie voor rechtsbijstandsfonds slachtoffers multinationals 11 febr 2010

Stimulans voor verduurzaming aquacultuur 10 febr 2010

Volledige SchadeloosStelling (VSS) eerste resultaat van Verklaring van Roermond 11 febr 2010

Achtennegentig miljoen voor veenweidegebied Gouwe Wiericke 10 febr 2010

Nieuwe exploitant en nieuwe toekomst voor Fort Vechten 9 febr 2010

Waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart 8 febr 2010

Plan transitie mosselsector gereed 8 febr 2010

Nationale Week van de Nestkast 8 febr 2010

Alles over weidevogels nu online! 4 febr 2010

Klimaatbeleid gaat over omgaan met risco’s en onzekerheden 4 febr 2010

Groninger ‘winterveldjes’ succes voor akkervogels 2 febr 2010

Europese Commissie maakt palmolie met een pennestreek 'duurzaam' 3 februari 2010

Kabinet stemt in met stikstofaanpak voor Natura 2000-gebieden 1 febr 2010

Ministerraad akkoord met regels voor ecologisch ontwerpen 29 jan 2010

Nederland start internationaal jaar van de biodiversiteit met oprichting Centrum Biodiversiteit 28 jan 2010

Cramer keurt Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014 goed 28 jan 2010

"Fout jaartal IPCC zeer verontrustend" 27 jan 2010

Enige wilde kudde hooglanders in Nederland redt zich goed 27 jan 2010

Zuid-Holland wil Landgoedbiotoop 26 januari 2010

Wijzigingen plannen Natura 2000-gebieden grotendeels overgenomen 26 jan 2010

Record aantal deelnemers bij Nationale Tuinvogeltelling 24 jan 2010.

Raad van State doet uitspraak in zaak Verruiming Vaargeul Westerschelde 21 jan 2010

Natuur en Milieu prikt landbouwmythen door 20 jan 2010

Maatschappelijke organisaties vragen overconsumptie vlees, zuivel en vis aan te pakken 19 jan 2010

Fryslân van start met invulling robuuste natte as 19 jan 2010

Honderdduizenden trekvogels wacht de dood op Malta 17 januari 2010

Bevolkingsdaling Groene Hart 13 jan 2010

Grondaankopen Zuid-Holland voor groen onverminderd door 13 jan 2010

Jacht in Overijssel vanaf woensdag 13 januari gesloten 12 jan 2010

Tijdelijk verbod op jacht en schadebestrijding in Utrecht 11 jan 2010

Paarden Oostvaardersplassen steken ijs over naar Oostvaardersbos 10 jan 2010

Nieuw klimaatinitiatief na Kopenhagen 10 januari 2010

Meer sterfte door strenge winter: bijvoeren tuinvogels helpt 7 jan 2010

Merel wint vogelzangverkiezing 3 jan 2010

Provincies zijn klaar voor nieuw nationaal waterbeleid 25 dec 2009

18 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen 23 ec 2009

Maatregelen tegen illegale visserij 23 dec 2009

Kopenhagen akkoord is teleurstellende eerste stap 22 dec 2009

Deel grondwatertaken over van Provincie Utrecht naar waterschap 21 dec 2009

Rijke landen verprutsen momentum Kopenhagen 18 dec 2009

Minister Cramer op dreef als wetenschapper 18 dec 2009

Groen licht zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust 17 dec 2009

Top bedrijfsleven roept op tot daadkrachtig klimaatbeleid in Nederland 16 dec 2009

Klimaatneutrale organisatie Flevoland 16 dec 2009

Vergoedingen voor opvang Friese ganzen geregeld 16 dec 2009

Top bedrijfsleven roept op tot daadkrachtig klimaatbeleid in Nederland 16 dec 2009

Provincie tegen uitbreiding intensieve veehouderij Reeuwijk 16 dec 2009

EU-landbouwministers weren illegaal gekapt hout van de Europese markt 15 dec 2009

Zwak politiek akkoord stopt handel in illegaal gekapt hout niet 15 december

Steun voor aanleg van 25 nieuwe ommetjes rond stad en dorp 15 dec 2009

Eerste nationaal klimaatevenement groot succes 12 dec 2009

Opening ecoduct Beukbergen, Huis ter Heide 11 dec 2009

Tweede ronde Innovatieregeling Mooi Nederland van start 10 dec 2009

Nieuwe versie Landelijk Grondgebruikbestand Nederland gereed 10 dec 2009

Websitebodeminformatie in Fryslân landelijk gepresenteerd 10 dec 2009

Gemeente Woerden maakt welstand transparant! 9 dec 2009

Vogelbescherming stopt rechtszaak Westerschelde 9 dec 2009

Ruim 7 miljoen voor inrichting Dwingelderveld 9 dec 2009

Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2010 provincie Noord-Holland vastgesteld 9 dec 2009

Elf miljoen voor Groningse akkervogels en cultuurlandschap 8 dec 2009

Negatieve trend mariene biodiversiteit 8 dec 2009

Boeren én natuur langs de IJssel profiteren van grondruil 8 dec 2009

Groen werkt als wonderolie" 8 dec 2009

Prestatieovereenkomst 2010 provincie en DLG 7 dec 2009

Vroege Vogels Parade: Groene aanhang daalt 6 dec 2009

Advies nevengeulen naar staatssecretaris Huizinga 4 dec 2009

Visie Eiland van Schalkwijk 3 dec 2009

Provinciale Staten Zuid-Holland voor versnelde inrichting groengebieden 3 dec 2009

Eindrapportage Natuurcompensatie Westerschelde 1998-2008 1 dec 2009

Rood voor Groen: laten of doen? 1 dec 2009

Zendergrutto sneuvelt in Malinees vissersdorp 1 dec 2009

Provincies aanwezig op Klimaattop Kopenhagen 4 dec 2009

Meer natuur en betere kavelruil in Westdorp 1 dec 2009

ProRail en Gegevensautoriteit Natuur bundelen krachten 1 dec 2009

Arco van Strien krijgt zilveren erepenning LNV 30 nov 2009

Faunabeheer beperkt mogelijk in beschermde gebieden Noord-Holland 30 nov 2009

Boeren moeten perceelsregistratie zelf controleren 27 nov 2009

Rijk, provincies en provincies tekenen voor Krimpen met kwaliteit 27 nov 2009

Onderhandelen sleutel tot natuurbeheer 27 nov 2009

Gemeentelijk kampeerbeleid meer afstemmen op natuur en landschap 27 nov 2009

De Kopenhagen Express: boodschap voor een beter klimaat 27 nov 2009

Visdief brengt nauwelijks jongen groot 27 november 2009

Parknatuur.nl wint Natuurprijs 2009 26 nov 2009

Provincie en LLTB eens over beleid grondclaims 26 nov 2009

Besluit tracé bochtafsnijding Delftse Schie 25 nov 2009

CLM, CSO en HNS winnen prijs bij Delta Water Award 25 nov 2009

Limburgse ondergrond voor iedereen zichtbaar 24 nov 2009

Meerjarenperspectief en -strategie voor demografische omslag Limburg 24 nov 2009

Landelijk gebied kan meer bijdragen aan leefbaarheid 23 nov 2009

150 miljoen voor Nederlands platteland 23 nov 2009

Noord-West Overijssel blij met steun minister voor rietlandbeheer 20 nov 2009

In Europa meer geld voor Natura 2000 nodig 13 november 2009

Limburg Klimaat Provincie 19 nov 2009

Europees diploma Oostvaardersplassen verlengd 17 nov 2009

Nu ook regels voor visserij in zuidelijke Stille Oceaan 16 nov 2009

Kamer twijfelt over haar sturing op realisatie EHS 13 nov 2009

Overijssel koploper met ruimtelijke kwaliteit 13 nov 2009

Klimaatkaart 2009: Gemeenten verminderen uitstoot onvoldoende 13 nov 2009

In Europa meer geld voor Natura 2000 nodig 13 nov 2009

Gemeenten kunnen nationale landschappen ruimtelijk beschermen 12 nov 2009

Meer aandacht nodig voor stadsrandzones 12 nov 2009

Extra geld voor ommetjes en landschapsherstel 12 nov 2009

Canon van Limburg brengt rijke historie in beeld 12 nov 2009

De plaagmier verovert Nederland 8 nov 2009

Drie uitheemse eekhoornsoorten in Nederland verboden 6 nov 2009

Commissie Corbey brengt eerste adviezen uit 6 nov 2009

Leiden wint Stadsvogelprijs voor campagne voor stadsvogels 5 nov 2009

Ecologische veerkracht uitgewerkt 5 nov 2009

Provincie Zuid-Holland neemt zelf verantwoordelijkheid voor inpassingsplan Buytenland 5 nov

Het scharrelkind moet weer vanzelfsprekend worden 4 nov 2009

Cramer blij met herstel Amelisweerd 4 nov 2009

Natuurbrug Laarderhoogt goed voor natuur en recreatie 3 nov 2009

Recreatie en natuur in achtertuin Amsterdam en het Gooi 2 nov 2009

Drie investeringsregelingen biobased economy open 2 nov 2009

Gezonde visbestanden, goede boterham voor vissers 2 nov 2009

Lancering brede Coalitie Biodiversiteit 2 nov 2009

Aandacht voor mens en natuur bij aanleg A74 30 okt 2009

Helft van broedvogels in steden neemt in aantal af 30 okt 2009

Oostvaardersplassen: Edelherten van het eerste uur in goede conditie 29 okt 2009

Vogels en vangmiddelen in beslag genomen 29 okt 2009

Investering in toekomst Wormer- en Jisperveld 28 okt 2009

VleesWijzer helpt consument te kiezen voor dier en milieu 26 okt 2009

Duizenden mensen genieten van een donkere Nacht 25 okt 2009

Milieudefensie start burgerinitiatief tegen megastallen Utrecht 23 okt 2009

Overijssel ontvangt voor 2 projecten prijzen uit Mooi Nederland 23 okt 2009

Nacht van de Nacht op zaterdag 24 oktober met 280 activiteiten in het land 23 okt 2009

Internationale inzet om vervuiling door kunstmest te beperken 22 okt 2009

Minister Cramer wil af van 'plastic soep' 22 okt 2009

Iepziektebestrijding succesvol - maar dat heeft wel wat gekost 22 okt 2009

Doorbraak in klimaatoverleg milieuministers 21 okt 2009

Minister Cramer verbiedt woningbouw in Margraten 21 okt 2009

Betere controle visserij in Europa 20 okt 2009

"Wijziging Natuurbeschermingswet hoogstnoodzakelijk" 16 okt 2009

Provincies investeren extra in ‘groene projecten’ 16 okt 2009

Tuinvogeldagen bij Vogelbescherming Nederland 16 okt 2009

Ecologische, infrastructurele en stedelijke Schaalsprong noodzakelijk 15 oktober 2009

Europa keurt nieuwe Regeling groenprojecten goed 15 okt 2009

Veenweidegebieden nemen broeikasgassen op 15 okt 2009

Vijf goede groene ideeën krijgen hulp 14 okt 2009

Standaard voor economisch betekenis vrijetijdssector 14 okt 2009

Groenvisie Amsterdam: blijf investeren in groen 13 okt 2009

Aankooppauze grond voor EHS in Gelderland 13 okt 2009

Winst voor Drenthe in het landelijk gebied 13 okt 2009

LNV en LTO presenteren manifest; grotere rol voor boer bij aanleg en beheer natuur 12 okt 2009

Vangstadviezen voor pelagische visbestanden in 2010 12 okt 2009

Erfpacht Staatsbosbeheer Waddeneiland marktconform 12 okt 2009

Burgers belangrijk voor agrarische natuurverenigingen 12 okt 2009

Kabinet: ontpoldering onontkoombaar 9 okt 2009

Vogelbescherming ziet kabinetsbesluit Westerschelde als eerste stap 9 okt 2009

ILG leidt tot vliegwieleffect en nieuwe dynamiek 9 okt 2009

Opschaling van het aantal mosselzaadinvanginstallaties 8 okt 2009

Genomineerden Stadsvogelprijs 2009 bekend 8 okt 2009

Harderbos krijgt meer gevarieerde natuur 8 okt 2009

Daarheen met het veen 7 okt 2009

Toekomstige voedselzekerheid in gevaar door tekort fosfaat 7 okt 2009

Handreiking Faunaschade steun in de rug voor grondgebruikers 7 okt 2009

Ganzenbeleid faalt, onverantwoord afschot ganzen en smienten 6 okt 2009

Natuur in eigen hand 5 okt 2009

Agrarische natuurpioniers in de schijnwerpers 5 okt 2009

Na 30 jaar weer broedende lepelaars in Nieuwkoopse Plasen 5 okt 2009

Harde wind speelt trekvogels parten 3 okt 2009

Genomineerden Zuid-Hollandprijs bekend 2 okt 2009

Visie op verdeling schaarse ruimte Zuid-Holland1 okt 2009

Flinke versnelling bouwprocedures met nieuwe natuurinstrumenten 1 okt 2009

Minder regels voor subsidie agrarisch natuurbeheer provincie Flevoland 30 sept 2009

Eén natuurbeheerplan voor hele provincie 30 sept 2009

Meldpunt Kappen! opnieuw geopend 27 sept 2009

Minister Verburg maakt winnaars bekend met oplossing op het gebied van biodiversiteit 24 sept

Herder met schapen terug in Friese landschap 23 sept 2009

Westerschelde: buitendijks alternatief drie keer onderzocht 22 sept 2009

Ook het nieuwe agrarische natuurbeheer kan beter 22 sept 2009

Vogels voeren mag weer! 20 september 2009

Staatsbosbeheer maakt start GeoFort mogelijk 18 sept 2009

Vleermuisonderzoek in Limburg levert bijzonder vondsten op 16 sept 2009

Crisiswet is spierballentaal ten koste van mens en milieu 14 sept 2009

Weerribben-Wieden als eerste gebied in Nederland gecertificeerd 11 sept 2009

Zuid-Holland stelt provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit aan 10 sept 2009

Milieubalans bevestigt noodzaak extra klimaatmaatregelen 10 sept 2009

Staatsbosbeheer van houtproductiebedrijf naar grote publiekstrekker 10 sept 2009

Nederlanders willen meer natuur, ook in economisch moeilijke tijden 10 sept 2009

Natura 2000 Hoogveengebieden en Arkemheen definitief aangewezen 10 sept 2009

Kansen voor EHS onbenut. Decentralisatie natuurbeleid nog geen succes 9 sept 2009

Digitalisering ruimtelijke plannen alvast mogelijk 8 sep 2009

Begin realisatie OostvaardersWold 7 september 2009

Kwaliteitsimpuls natuur Voornes Duin 2 sept 2009

Minister Verburg verleent najaarsvergunning voor mosselzaadvisserij 2 sept 2009

Fryslân financiert vier Waddenprojecten mee 1 sept 2009

KvK's: Markermeer IJmeer is nationaal kapitaal 28 aug 2009

Vogelbescherming Nederland informeert kamer over natuurherstel Westerschelde 26 aug 2009

Grote lokale betrokkenheid kenmerkt natuurherstel Gorsselse Heide 24 aug 2009

Grenzen aan staandwantvisserij 24 aug 2009

Schelde(n) doet geen pijn, oproep tot een constructief debat 20 aug 2009

Minister Verburg draagt militair terrein over aan particulieren 17 aug 2009

Stop met voeren vogels! 16 augustus 2009

Jacht op vossen Vlieland geïntensiveerd 11 aug 2009

Besmettelijke vogelziekte het geel in Nederland 9 aug 2009

Gehalte Imidacloprid in oppervlaktewater soms 10.000 x boven de norm 5 augustus 2009

Investering in toekomst veenweidelandschap Zeevang 3 aug 2009

Rijk reserveert geld voor verbrakken Westzaan 3 aug 2009

Investering voor behoud open landschap Kalverpolder 3 aug 2009

Deze zomer veel meer teken gevangen dan in 2007 en 2008 2 aug 2009

Hoop voor toekomst Scheldenatuur 28 juli 2009

Extra geld voor internationale klimaatdoelen 27 juli 2009

IPO voert overleg over SNL 24 juli 2009

Herbegrenzing Brabantse ecologische hoofdstructuur 21 juli 2009

Faunafonds versoepelt beleidsregels 21 juli 2009

Historische grondaankoop ten behoeve van Limburgs landelijk gebied 20 juli 2009

Onverwacht hoog aantal aanvragen Innovatieprogramma Mooi Nederland 20 juli 2009

Dwergstern broedt sinds 1967 weer in de randmeren 16 juli 2009

Eerste ontheffing voor tijdelijke natuur in haven Amsterdam 15 juli 2009

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 15 juli 2009

Minister Verburg sluit palingvisserij voor drie maanden 14 juli 2009

Provincie Zuid-Holland krijgt 68 miljoen euro voor veenweidegebieden 13 juli 2009

Subsidie voor vernieuwende visserijbedrijven 13 juli 2009

Wie wint de Plattelandsprijs Overijssel 2009? 10 juli 2009

Informatieavond beheerplan Lepelaarplassen in Almere 10 juli 2009

Overeenstemming over mogelijke aanpak stikstof bij natuurgebieden 10 juli 2009

Kabinet investeert 113 miljoen euro in Westelijke Veenweiden 10 juli 2009

Ecoducten verbinden natuurgebieden in ‘t Gooi 10 juli 2009

Waddenfonds open voor milieu, energie en innovatie 9 juli 2009

Ruim 21.000 Brabanders steunen burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’ 7 juli 2009

De Staat van Overijssel in 2009 in een ander jasje 3 juli 2009

Positieve reacties op brief Verburg over Natura 2000 3 juli 2009

Kamer wil meer ruimte voor onteigening EHS 3 juli 2009

Crisiswet schadelijk voor grote maatschappelijke belangen 3 juli 2009

Gemiste kans voor omturnen landbouwbeleid 3 juli 2009

Natuurbeleid op BES-eilanden versterken 3 juli 2009

Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt 3 juli 2009

Nieuw subsidiestelsel voor natuur- en landschapbeheer Noord-Holland 1 juli 2009

Recreatie als motor voor een mooi landschap 29 juni 2009

Natuurbeschermingsorganisaties waarschuwen voor naïef optimisme nieuw natuurbeleid 26 juni

Vogelbescherming blij met Waddenzee op Werelderfgoedlijst 26 juni 2009

Vangstadviezen 2010 26 juni 2009

Waddenzee op UNESCO-werelderfgoedlijst geplaatst 26 juni 2009

Almere 2.0 moet IJmeer ongemoeid laten 26 juni 2009

Zuid-Holland realiseert tot 2013 ruim vierduizend hectare natuur en recreatiegebied 25 juni 2009

Geen stagnatie inrichting Bentwoud 25 juni 2009

Minister Verburg presenteert één jaar ervaringen met voorbeeldgebieden 24 juni 2009

EU-geld moet meer naar plattelandsnatuur 24 juni 2009

Milieudefensie blij dat ook Noord-Holland kiest voor een open IJmeer 22 juni 2009

Nieuwe subsidiemogelijkheden natuurbeheer Flevoland 17 juni 2009

Twee winnaars Nationale Gruttoprijs 2009 19 juni 2009

Soortenbescherming kan helpen bij ruimtelijke ontwikkeling 18 juni 2009

Ruimte voor woningbouw en natuur in Braassemerland 11 juni 2009

Winnaars Landschapsprijs en Landschapspenningen 10 juni 2009

Verondiepen zandwinplassen vraagt om lokale afweging 5 juni 2009

Kamer wil bestaand gebruik omzetten in bestaand recht 5 juni 2009

Aan de slag met de eerste Vechtprojecten 5 juni 2009

Aanpassing Limburgse subsidies voor natuurbeheer 5 juni 2009

Vissers laten zien hoe het duurzaam kan 2 juni 2009

Besteed het Waddenfonds gericht 30 mei 2009

Miljoenen voor natuur en economie Wadden 30 mei 2009

AMvB Ruimte: Kabinet legt ruimtelijk beleid vast 29 mei 2009

1 miljoen euro voor onderzoek naar bijenhouderij en bijensterfte 29 mei 2009

Rijk investeert 6 miljoen euro in Zuidoost-Brabant 27 mei 2009

Cramer moderniseert subsidiestelsel milieubeweging 27 mei 2009

Verklaring van Linschoten: Particulieren en terreinbeherende organisaties bundelen krachten voor nieuwe natuur 27 mei

Delflandse kust maakt zich op voor de toekomst 25 mei 2009

5000 maatschappelijke-stageplaatsen in voedsel- en groensector 18 mei 2009

Nieuw vredespark tussen Sierra Leone en Liberia beschermd met dank aan Vogelbescherming 15 mei 2009

Europese Steun voor plannen Markermeer Ijmeer 14 mei 2009

50 hectare natuur in polder Lierderbroek in boerenhanden 14 mei 2009

Provincie koopt 188 hectare voor Deltanatuur 11 mei 2009

Minister Verburg verleent vergunning aan mosselvissers voor voorjaarsvisserij in de Waddenzee 8 mei 2009

Minister Verburg hoort meningen over toekomst Europees visserijbeleid 29 april 2009

Noord-Holland investeert in herstel molenbiotoop 24 april 2009

Aanpassing landbouwbeheer enige redding akkervogels 24 april 2009

Vogelbescherming over Natura 2000 en weidevogels 24 april 2009

Klimaatbestendigheid Nederland: beleidsopgaven in kaart gebracht 24 april 2009

Miljoenensubsidies naar meest vervuilende boeren24 april 2009

Jaarverslag 2008 Dienst Landelijk Gebied verschijnt digitaal 23 april 2009

Subsidie voor project Voornse Delta 50 ha. Voorweg Noord 23 april 2009

Plannen voor de Stelling van Amsterdam23 april 2009

Innovatieregeling Mooi Nederland van start 23 april 2009

Artis blij met geld voor vernieuwende projecten voor natuur- en milieueducatie 22 april 2009

Omvang EHS staat voor ministerie LNV nog niet vast 22 april 2009

Nieuwe wildernis: natuur krijgt weer plek voor zichzelf 22 april 2009

Klimaatverandering wordt onbeheersbare ramp 21 april 2009

Fruittelers in de Bommelerwaard realiseren 75% reductie in milieubelasting 20 april 2009

Een nieuw Wadden Sea Plan 20 april 2009

EHS op Texel bijna voltooid 20 april 2009

Vogelbescherming is kwaad over kabinetsbesluit Hertogin Hedwigepolder 17 april 2009

Kabinet kiest voor buitendijks natuurherstel Westerschelde 17 april 2009

Inbreng belangengroepen verankerd bij vaststelling rustgebieden Waddenzee 17 april 2009

Provincie Zud-Holland looft 75.000 euro uit voor beste ideeën verbetering omgeving 16 april 2009

STORK en Vogelbescherming op de bres voor ooievaar 16 april 2009

Mondiaal klimaatbeleid leidt tot verbetering van luchtkwaliteit 15 april 2009

Succesvolle eerste etappe ‘Expeditie Mooi’ 10 april 2009

De Wadden: een toeristische topregio met toekomst 9 april 2009

Limburg kiest andere weg met Wet ruimtelijke ordening 8 april 2009

Emissiearm bemesten is effectief 8 april 2009

Digitale verplichting WRO uitgesteld tot 1 januari 2010 7 april 2009

Brussel gaat akkoord met luchtkwaliteitsplan Nederland 7 april 2009

Provincies werken verder aan Mooi Nederland 4 april 2009

Cramer pleit voor Deltaplan ruimtelijke investeringen 3 april 2009

Flevoland keurt nieuw Faunabeheerplan goed 3 april 2009

Gebruik biomassa goed voor milieu en miljarden impuls voor economie 2 april 2009

Vogelrichtlijngebieden bestaan 30 jaar 2 april 2009

Winnaars Kiekendiefactie trots op Flevoland 31 maart 2009

Provincie Noord-Holland voor behoud en groei weidevogelpopulatie 31 maart 2009

Zeer bedreigde steppekieviten in Syrië geschoten 31 maart 2009

Minister Verburg heeft 1 miljoen euro voor certificering visserij 31 maart 2009

Gezocht: innovatieve producten en diensten voor behoud biodiversiteit 30 maart 2009

Commissie positief over uitvoering ILG door provincies 28 maart 2009

Cramer lanceert Kwaliteitsatlas Groene Hart 26 maart 2009

Kavelruil Texel van start 26 maart 2009

Unieke wereldwijde campagne voor trekvogels ‘Born to travel’ start in 37 landen 21 maart 2009

Omgang met Natura 2000 moet veel krachtiger 20 maart 2009

Staatsbosbeheer lanceert kinderwebsite: Speuren naar sporen 20 maart 2009

Nationale Landschappen slibben dicht 20 maart 2009

Provincie Noord-Holland beschermt archeologische sporen in Castricum en Uitgeest 19 maart

Flevoland stimuleert natuur in boerenland 19 maart 2009

Flevoland betrekt inwoners bij natuur- en landschapsbeheer 19 maart 2009

Randzone Korenburgerveen niet binnen Natura 2000 gebied 18 maart 2009

Op weg naar een klimaatbestendige Waddenzee 18 maart 2009

Ontbossing gaat onverminderd door 16 maart 2009

Maatregelen om de paling te beschermen 16 maart 2009

Groenforum Nederland wil investeren in Groene Krachtsteden 15 maart 2009

Provincie Flevoland waarborgt continuïteit project Veldleeuwerik in Rivierduingebied 13 maart

Vogelbescherming bestaat 110 jaar 12 maart 2009

Cramer investeert in Nijmeegs landschap 11 maart 2009

Braak terug in Groningen voor akkervogels 11 maart 2009

Doorschuiven beslissing over klimaatgeld zwaktebod 11 maart 2009

Groenloket Brabant 10 maart 2009

Bomenprijs voor Veendam en Reimerswaal 6 maart 2009

Bewoners en bedrijven kunnen meer doen voor het landschap Afbeelding 6 maart 2009

35 miljard euro nodig voor klimaatakkoord 5 maart 2009

Eerste stap naar rijke Waddenzee 4 maart 2009

Outdoor klimpark in Amsterdamse Bos open op 19 april 3 maart 2009

Lente anderhalve maand later dan 2008 1 maart 2009

340.000 euro voor natuurlijke bestrijding schadelijke insecten 27 februari 2009

Nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer 27 febr 2009

Nieuwe subsidieregeling voor weidevogels in Noord-Hollands 27 febr 2009

Provincie Flevoland presenteert spelregels voor de natuur 26 februari 2009

Zeven Waddengebieden aangewezen als Natura 2000-gebied 25 febr 2009

Webcams vogelbescherming gaan weer aan 24 februari 2009

Ontpolderen enige alternatief voor natuurherstel Westerschelde 19 februari 2009

Nestbehandeling ganzen in Noord-Holland van start 17 feb 2009

Overheden slaan handen ineen voor windenergie op land 13 febr 2009

Minister over Nota Ruimte: genoeg sturing, geen keurslijf 13 febr 2009

Landschapsprijs Noord-Holland: doe mee! 12 febr 2009

Provincie maakt vaart met ecologische hoofdstructuur 12 febr 2009

Nieuwe mondiale aanpak nodig voor biodiversiteit 11 febr 2009

Kabinet haalt klimaatdoelen maar half 10 febr 2009

Milieudefensie en Havenbedrijf Rotterdam tekenen akkoord 9 febr 2009

Herten via afschot van Terschelling 9 febr 009

Impuls waterinnovaties wegens succes voortgezet 6 febr 2009

Provincie gaat beslissen over lot veefabrieken 6 feb 2009

4 miljoen euro voor de kweek van schelpdieren en vis 5 febr 2009

Voor groen in de krachtwijken 7,8 miljoen euro. 5 febr 2009

Betere werking Natuurbeschermingswet 1998 2 febr 2009

Bodemadviseur bekent fraude 30 jan 2009

Tweede Kamer ontevreden over Agenda Landschap 30 jan 2009

Reconstructie verbetert leefbaarheid en economie landelijk gebied 30 jan 2009

Geld voor groen in krachtwijken 29 jan 2009

Duurzame koers voor de Wadden 27 jan 2009

Cramer: weg door Amelisweerd hoogst onwaarschijnlijk 26 jan 2009

Record aantal deelnemers Nationele Tuinvogeltelling 25 jan 2009

Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen geïnstalleerd 23 jan 2009

Brouwersdam moet worden geopend 23 jan 2009

Verstoringsgevoeligheid van vogels 22 jan 2009

Versoepeling regels voor valkerij 22 jan 2009

Betere bescherming steenuil nodig 16 januari 2009

Flevoland kiest voor Leefgebieden in de natuur 15 jan 2009

Grootschalig project herstel stuifzandgebied 14 jan 2009

Europa zet mes in bestrijdingsmiddelen 15 jan 2009

Tweede ronde platform 'Monitoring van ziekten, plagen en onkruiden' in 2009 van start 14 jan 2009

Drenthe zet in op leefgebiedenbenadering 13 jan 2009

Ameland lost zeespiegelstijging zelf op 8 jan 2009

Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa 8 januari 2009

Provincie Limburg sluit tijdelijk de jacht wegens winters weer 7 januari

Akkoord Provincie en Rijk over Waterland 7 jan 2009

Wijzigingen Limburgse stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap 7 jan 2009

Zwollenaren genieten straks van nieuw beeklandschap 6 jan 2009

Raad van State erkent noodzaak herstel Waddenzee 24 dec 2008

Meerjarenplan voor schol en tong werkt 19 dec 2008

Staat van Overijssel 2008 verschenen 17 dec 2008

Glastuinbouw Noordse Buurt wordt natuur 18 dec 2008

Kavelruil voor agrariërs en natuur in Vechtstreek 17 dec 2008

Vogels van het boerenland nog steeds de dupe van Europees landbouwbeleid 2 dec 2008

Sneller besluiten: achteraf inspraak wordt vooraf meedenken 12 dec 2008

Provincie Flevoland neemt besluit over zoekgebied OostvaardersWold 12 dec 2008

In Zuid-Holland veel werk aan de winkel met water 12 dec 2008

Ondertekening prestatieovereenkomst 2009 Provincie - DLG 11 dec 2009

Ambitieuze plannen gebiedscommissies Drenthe 9 dec 2008

Natuur moet overleven 8 dec 2008

Akkervogels aan zet 8 dec 2008

"Wees zuinig op bomen en groen" 7 dec 2008

Parken en groene ruimte helpen de gezondheidskloof van rijk en arm verkleinen 5 dec 2008

Kamer gematigd positief over ‘Landschap verdient beter!’ 5 dec 2008

Aanbesteding gebiedsontwikkeling Crailo kan van start 4 dec 2008

Zoetermeer wint Stadsvogelprijs: 50 soorten vogels in een Vinex-wijk 4 dec 2008

Hulp voor de bijen 2 dec 2008

Ruimere melkquota slecht voor klimaat en natuur 2 dec 2008

Boerenlandvogels met vijftig procent afgenomen 2 dec 2008

De Groene Jonker wint Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008 27 nov 2008

Haagse nota ecologische verbindingszones vastgesteld 27 nov 2008

Europese Commissie akkoord met subsidieregeling natuurbeheer 28 nov 2008

Verburg blijft bij afspraken met provincies over EHS 28 nov 2008

Zorgen bij Kamer over schaduwwerking Natura 2000 28 nov 2008

Minister Cramer lanceert onderzoeksprogramma "Kennis voor Klimaat" 27 nov 2008

Kabinet: maatwerk nodig voor oplossing ammoniakvraagstuk bij Natura 2000-gebieden 24 nov 2008

Verburg start aanmeldingsprocedure natuurgebieden Noordzee 24 nov 2008

Grond voor natuur vrijwillig verwerven 21 nov 2008

Agenda Landschap brengt landschap dichtbij 21 nov 2008

Landbouwministers moderniseren Europees landbouwbeleid ingrijpend 20 nov 2008

Regionale ontwikkelingsorganisatie Zuidplas van start 20 nov 2008

Bestrijden aalscholvers helpt vissers niet 20 nov 2008

Ontwerp-aanwijzingen Natura 2000 vertonen ernstige tekortkomingen 20 nov 2008

Europese visserijministers op de bres voor kabeljauw 19 nov 2008

Maatregelen om paling te beschermen 19 nov 2008

Minister Cramer start klimaatneutrale toer door Nederland in Leeuwarden 19 nov 2008

Pilots Tijdelijke Natuur gaan starten 17 nov 2008

Visie Stuurgroep Ruimte voor de Lek 14 nov 2008

Geen schadevergoeding voor agrariërs in Zuidelijk Flevoland 13 nov 2008

Advies Task Force Financiering Landschap Nederland: Landschap verdient beter! 12 nov 2008

Waterschapsverkiezingen: welke lijst is het meest vogelvriendelijk? 11 nov 2008

Wim Meijer werkt aan mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee 11 nov 2008

Afbakening rustgebieden Voordelta van start 11 nov 2008

Vogelbescherming laakt ganzenbeleid Friesland 10 nov 2008

Proef om toegankelijkheid natuurgegevens te verbeteren 7 nov 2008

Decentralisatie delen natuurwetgeving gaat door 7 nov 2008

Subsidieregelingen voor natuurbeheer opengesteld 7 nov 2008

5 miljoen voor investeringen in Nationaal Landschap IJsseldelta 5 nov 2008

Omgevingsvergunning brengt meer gemak voor burgers en bedrijven 5 november 2008

Vogelgebieden in Caribische gebied slecht beschermd 4 nov 2008

Vergunning in Natura 2000-gebieden in 95% van de gevallen zonder meer verstrekt 4 nov 2008

Kabinet wil omgevingsdiensten in het hele land 4 november 2008

Vogelbescherming helpt lokale natuurorganisatie 4 november 2008

Naar een bestemmingsplan voor de Noordzee 3 nov 2008

Brussel akkoord met nieuwe regeling ganzenbeheer 31 okt 2008

Drie miljoen voor projecten bedreigde dieren en planten 31 okt 2008

Alle informatie over monitoring op één website 31 okt 2008

Economisch belang visserij heeft overhand boven duurzaamheid Noordzee 30 okt 2008

Geldprijs voor beste idee promotie karakteristiek landschap 30 okt 2008

Hoe bezorgde burgers de verstedelijking van groen Nederland stoppen 13 okt 2008

Platteland in trek bij Nederlandse bevolking 29 okt 2008

The heat is on: climate change gathers pace faster than scientists expected 21 Oct 2008

Een mooi maar afgelegen landschap: wie zal dat betalen? 20 okt 2008

Najaarsvergunning mosselzaadvisserij verleend 29 okt 2008

Nieuw groot natuurgebied in kop van Drenthe 29 okt 2008

Roofvogels beter beschermd 24 okt 2008

Ophef over verbod gevaarlijk landbouwgif misplaatst 24 okt 2008

Vangstquota geen geschikt instrument voor goed visserijbeheer 23 okt 2008

Utrechts convenant 'Landbouwbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen' 22 okt 2008

Geen 'drukjacht' op wilde zwijnen in seizoen 2008-2009 22 okt 2008

7,8 miljoen voor groen in in de krachtwijken 22 okt 2008

Ontpolderen voor natuurherstel Westerschelde noodzakelijk 21 oktober 2008

Akkoord over natuurherstel en mosselvisserij 21 oktober 2008

Tweede tender Waddenfonds opnieuw ruim overtekend 21 okt 2008

'Natuursprong' voor meer bewegende kinderen in de natuur 17 okt 2008

Nieuwe impuls iepziektebestrijding 17 okt 2008

iucn rode lijst 2008: wereldwijde zoogdierencrisis 16 okt 2008

Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland vastgesteld 16 okt 2008

EHS Westerwolde krijgt subsidie voor natuurbehoud en -ontwikkeling 15 okt 2008

Nationaal Groenfonds faciliteert bosaanleg op Landgoed Knapesbert 15 okt 2008

Natuurorganisaties doen handreiking mosselvisserij 15 oktober 2008

Hans Alders voorzitter taskforce biodiversiteit 14 okt 2008

Driekwart van de Nederlanders wil een donkerdere nacht 13 okt 2008

Meer kwaliteit in omgeving snelwegen voor een mooi Nederland 10 okt 2008

Flevoland integreert natuurinformatie in ruimtelijke planvorming 10 okt 2008

Gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft nodig na 2013 10 okt 2008

Akkoord plan Overdiepse Polder 9 okt 2008

Friese overheden tegen nieuwe zoutwinning op land 9 okt 2008

Wel en wee van oehoejong 'Jo' online te volgen 8 okt 2008

10.000 euro uit voor groenste speelplek 8 okt 2008

Website met initiatieven landelijk gebied Drenthe 7 okt 2008

Start Drentse beheerplannen Natura 2000 gebieden 7 okt 2008

17,5 miljoen euro voor woningbouw en verbetering leefomgeving 7 okt 2008

Drenthe verbetert watersystemen 7 okt 2008

Fryslân verbetert kwaliteit water 7 oktober 2008

Meer en betere grond voor weidevogelbeheer in Fryslân 7 okt 2008

Provincies willen samen met kabinet landbouwvoorstellen EU uitwerken 3 okt 2008

Ministerie LNV begint met vaste data voor regelgeving 2 okt 2008

Natuur keert terug langs losbandige Maas 1 okt 2008

EHS in Brabant niet op tijd klaar 1 okt 2008

Eerste stap voor visie op Zuid-Holland 1 okt 2008

Noordzeevissers denken over toekomst na 1 okt 2008

Hogere vergoeding helpt natuur én rietsnijders 30 sept 2008

Palingtocht in Roermond 30 sept 2008

Akkoord van Apeldoorn ondertekend 29 sept 2008

Gezamenlijke terreinbeheerders presenteren Landschapscollectie 27 sept 2008

'Akkoord van Apeldoorn' bezegelt grote maatschappelijke steun voor Nederlands landschap 27 sept 2008

Landschap Stelling van Amsterdam beschermd 26 sept. 2008

Uitvoering gedragscodes Flora- en Faunawet onvoldoende 25 sept 2008

Uitspraak Raad van State inzake De Doorbaak 25 sept 2008

Zuid-Holland werkt aan water 24 sept 2008

Kabinet neemt hoofdlijnen SER-advies Waarden van Landbouw over 22 sept 2008

Staten van Noord-Holland en Flevoland praten over toekomst Markeermeer/IJmeer 19 sept 2008

Provinciale klimaatschetsboeken maken bewust van verandering 19 sept 2008

Grondverwerving voor Wieringenrandmeer dichterbij 19 sept 2008

Nederland neemt verantwoordelijkheid voor biodiversiteit 18 sept 2008

Start experiment met het rapen van Japanse oesters 18 sept 2008

Bestaand gebruik niet meer vergunningplichtig 18 sept 2008

Natuurtypen gestroomlijnd 18 sept 2008

Vier consortia werken toekomstvisie Afsluitdijk verder uit 17 sep 2008

Goed faunabeheer kan niet zonder goed overleg van alle betrokken partners 17 sep 2008

Vertrouwen in OostvaardersWold 17 sept 2008

LNV-begroting van A tot Z 16 sept 2008

Aanscherping regels voor visserij op binnenwateren 16 sept 2008

Schaalvergroting gemeenten leidt tot minder groen landschap 15 sept 2008

Kabinetsvisie toekomstig Europees landbouwbeleid 12 sept 2008

Kamer zoekt goede juridische vertaling ruimtelijk beleid 12 sept 2008

Planbureau voor de Leefomgeving roepende in de woestijn 11 sept 2008

Nieuwe waterbeleid onvoldoende voor natuur 11 september 2008

Reactie van Stichting Natuur en Milieu op de Milieubalans en Natuurbalans 11 sept 2008

Milieubalans: Europees milieubeleid effectief maar niet voldoende 11 sept 2008

Natuurbalans: Ruimtelijk beleid nodig voor zeldzame zeenatuur 11 sept 2008

Start inspraak 29 Natura 2000-gebieden 8 sept 2008

Minister Cramer bezoekt Oude Rijnzone 8 sept 2008

Flevoland overwegend positief over rapport deltacommissie 8 sept 2008

Natura 2000: betrokkenen maken samen beheerplannen 8 sept 2008

De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in de praktijk 5 sep 2008

Flevoland verkleint zoekgebied OostvaardersWold 5 sept 2008

Klimaatverandering vraagt om gezamenlijke koers 5 sept 2008

Start Natuurboulevard met fietspad 5 sept 2008

Randstad in 2040: internationaal sterk en regionaal aantrekkelijk 5 sept 2008

Fryslân positief over advies Deltacommissie, maar zorgen over IJsselmeer- en Waddengebied 3 sept 2008

UNESCO bezoekt Waddenzee Werelderfgoed 3 sept 2008

Veilig tegen water door ecologische innovaties 3 sept 2008

Staatsbosbeheer overwegend positief over advies Deltacommissie 3 sept 2008

Reactie Vogelbescherming rapport Veerman 3 sept 2008

Bouwend Nederland en provincie Zuid-Holland samen tegen de verrommeling 2 sept 2008

IPO en VNG willen meer invloed op Europese regels 29 aug 2008

Ruim 50 Zuid-Hollandse landgoederen ook digitaal toegankelijk 28 aug 2008

Verdieping Westerschelde bedreigt natuur 28 augustus 2008

Uitzetten van diersoorten voor herstel van populaties succesvol 27 aug 2008

Blijdorp en Milieudefensie openen tentoonstelling over ontbossing 27 augustus 2008

Milieudefensie vraagt Raad Nederlands Detailhandel toelichting 26 augustus 2008

Achtduizend bezoekers op het Vogelfestival 2008 24 augustus 2008

Wasbeer geen acute bedreiging 25 aug 008

Joop Kleine en Han Bouman onderscheiden op Vogelfestival 23 augustus

Waddenfonds opent tweede tender 19 augustus 2008

Einde aan de jacht op grutto in Frankrijk 14 augustus 2008

Nieuwe overeenkomst getekend met Buurtschap IJsselzone Zwolle 11 aug 2008

Aandeel duurzame houten tuinmeubelen in vier jaar verdubbeld 11 aug 2008

Eend verkent kust voor tapuit 8 augustus 2008

Spelregels voor natuurbescherming en gebruik Voordelta vastgesteld 31-07-2008

Wat nou landschap? Geef uw mening! 31-07-2008

Klimaatverandering zet in Nederland stevig door 31 juli 2008

'Gebiedsontwikkeling is oorlog tegen sectoraal denken' 30 juli 2008

'Wildviaducten zijn succesvol' 30 juli 2008

Vogelfestival 2008 op 23 en 24 augustus in de Oostvaardersplassen 29 juli 2008.

Ontdek Europese natuur in Nederland 24 juli 2008

Toenemende recreatiedruk in Nederlandse wetlands 22 juli 2008

Europese Commissie benadrukt belang 'passende beoordeling' 22 juli 2008

Maatregelen voor schoon water: kosten voor de landbouw 17 jul 2008

Wethouder Bolsius maakt subsidieregeling groene daken bekend 17 juli 2008

Groen licht voor verdere uitvoering Veenweidepact Krimpenerwaard 15 juli 2008

Provincie Zuid-Holland als regisseur van de groene ruimte 15 juli 2008

Met vrijblijvende afspraken blijven klimaatdoelen een papieren belofte 14 juli 2008

Kabinet wil sterke vereenvoudiging natuurwetten 11 juli 2008

Nieuwe Spoedwet wegverbreding doet wat het moet doen: wegen aanleggen 11 juli 2008

Ministerraad stelt opnieuw miljoenen beschikbaar uit Nota Ruimtebudget 30 juni 2008

Meer ruimtelijke kwaliteit met moo! Zuid-holland 9 juli 2008

Landschappelijke tegenprestatie voor uitbreiding bollenbedrijf Hillegom 9 juli 2008

Agrarisch bedrijf in Krimpenerwaard aangekocht voor nieuwe natuur 4 juli 2008

Verburg: ILG-rapportages leidend voor groot project EHS 4 juli 2008

Overheid kan eenvoudiger natuurbeheer organiseren 4 juli 2008

Pilots met tijdelijke natuur 3 juli 2008

Minister Verburg beloont visserijprojecten met drie miljoen euro 3 juli 2008

Aan de slag met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 1 juli 2008

Natuurhectares Texel worden met 290 verminderd 1 juli 2008

EU-subsidies 2007 openbaar 1 juli 2008

Gerichte aanpak voor betere naleving natuurwetten 1 juli 2008

Visserijbiologen: er kan meer schol en tong gevangen worden 30 juni 2008

Bevoegd gezag aan zet bij vergunningen veehouderijen bij Natura 2000-gebieden 30 juni 2008

Wadvissers gaan visvergunningen delen 27 juni 2008

Minister Verburg bezoekt naschoolse natuuractiviteiten 26 juni 2008

Tweede Kamer steunt wijziging Natuurbeschermingswet 25 juni 2008

Ondertekening convenant voor handhaving natuurwetgeving 28 juni 2008

Nationaal Bestuursakkoord Water geactualiseerd 27 juni 2008

Samen werken aan een mooier Nederland 27 juni 2008

Land wordt een steeds schaarser goed 25 juni 2008

EHS Noord-Brabant voor 95% verankerd in bestemmingsplannen 17 juni 2008

Staatsbosbeheer presenteert mooiste cultuurhistorische parels in boek 17 juni 2008

'Megastallen dragen niet bij aan duurzaamheid' 16 juni 2008

Provincie Noord-Holland ondersteunt provinciale waddenprojecten16 juni 2008

China draagt tweederde bij aan wereldwijde groei CO2 uitstoot 13 juni 2008

Milieudefensie: 'Tijd om Ministerie van Landbouw op te heffen' 12 juni 2008

Mileudefensie organiseert congres tegen veefabrieken 12 juni 2008

Vogelbescherming roept partijen op zich te houden aan afspraken 12 juni 2008

Europese landbouwsubsidies naar natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn 9 juni 2008

Taskforce zoekt slimme financiering van landschap 5 juni 2008

Bio-energie op lange termijn kansrijk 5 juni 2008

Bestuursakkoord rijk-provincies versterkt profiel provincies 4 juni 2008

EU-landbouw- en visserijsubsidies 2007 op internet 4 juni 2008

Subsidie voor pilots agrobiodiversiteit Noord-Holland 4 juni 2008

Subsidie voor Groene Diensten Oranjewoud-Katlijk 4 juni 2008

Gemeenten krijgen hulp bij naleven Europese regels 4 juni 2008

De betekenis van het landschap voor energiewinning 4 juni 2008

Borging natuur en landschap onzeker in transitieperiode naar nieuwe WRO 3 juni 2008

Extra geld Zuid Holland voor ruimtelijke taken en jeugdzorg 2 juni 2008

Staatssecretaris Huizinga wil dynamisch duinbeheer voor vogels 30 mei 2008

Vogelvriendelijk rietbeheer in noordelijke Randmeren 4 juni 2008

Provincies nemen coördinatie weidevogelbeheer over 30 mei 2008

Amsterdam krijgt nieuwe postzegelparken 30 mei 2008

Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren 30 mei 2008

Niet geldgebrek maar strijd om de ruimte oorzaak stagnatie Ecologische Hoofdstructuur 29 mei

Baten van cultuurhistorie beter in beeld brengen 29 mei 2008

Debat moet leiden tot breed gedragen Klimaatwet 29 mei 2008

Stichting wAarde introduceert de 'geurplek' 29 mei 2008

Nederland spreekt af dat in 2020 ontbossing moet zijn gestopt 29 mei 2008

Rijkswaterstaat en Gegevensautoriteit Natuur verbeteren gebruik natuurgegevens 29 mei 2008

Vogelbescherming helpt vogels Aruba en Nederlandse Antillen 29 mei 2008.

Natuurgrond in Biltse Duinen aangekocht 28 mei 2008

Intensieve veehouderij niet per definitie onduurzamer dan biologische veehouderij 22 mei 2008

Reactie minister Jacqueline Cramer op voorstel Klimaatwet 28 mei 2008

DLG zet zich in voor behoud van steppegronden in Turkije 28 mei 2008

Kamerleden krijgen eerste exemplaar van wettekst Klimaatwet 27 mei 2008

Zeearendjongen Oostvaardersplassen zijn mannetje en vrouwtje 27 mei 2008

Natuurgebied voor en door kinderen 26 mei 2008

Tekort duidelijke informatie over duurzame vis 23 mei 2008

Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen 20 mei 2008

Inwerkingtreding nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 20 mei 2008

Belonen voor maatschappelijke diensten via landbouwbeleid 20 mei 2008

Terpenplan Overdiepse Polder gereed 19 mei 2008

De ingekorven vleermuis: de zwaluw van de nacht! 19 mei 2008

Provincies kunnen grip op ruimtelijk beleid verliezen door nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 28 apr 2008

Jeugd heeft recht op groen 16 mei 2008

Friesland Foods praat, maar doet niets om duurzame soja in te kopen 16 mei 2008

Minister Verburg verleent onderzoeksvergunning voor mosselvisserij 16 mei 2008

Gebruik landbouwsubsidies voor natuur en landschap! 16 mei 2008

Benoeming directeur Dienst Landelijk Gebied 15 mei 2008

Farmers for Nature levert Fryslân methodiek voor verbeteren gruttostand 16 mei 2008

Oproep IPO aan Kamer: kijk naar financiën EHS 16 mei 2008

Nederland moet zuinig omspringen met kostbare landbouwgrond 15 mei 2008

Vogelfestival 2008 in de Oostvaardersplassen 13 mei 2008.

Weidevogelbeleid moet anders 8 mei 2008

Vijfde seizoen actualisatie provinciale floragegevens buiten EHS 7 mei 2008

Denk bij het maaien om onze weidevogels 7 mei 2008

Provincies kunnen grip op ruimtelijk beleid verliezen door nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening 28 apr 2008

Opening natuurontwikkelingsproject Noordwaard in Brabantse Biesbosch 29 april 2008

Doelstelling Europese brandstofrichtlijn haalbaar zonder biobrandstoffen 29 april 2008

Cruciale grondaankoop Peelvenen 29 april 2008

Slag geleverd bij aanpak roofvogelvervolging 28 april 2008

Zorgen om vergunningverlening bij Natura 2000-gebieden 25 april 2008

Jaarverslag Faunafonds 2007 25 april 2008

Kamer worstelt met nationale rol in Mooi Nederland 25 april 2008

Minister Verburg stelt taskforce toetsingskader ammoniak in 24 april 2008

Aanpak grondverwerving Krimpenerwaard vormgegeven 24 april 2008

Extra bescherming van het landschap rondom de Stelling van Amsterdam 24 april 2008

19 Projecten in Waddengebied krijgen geld uit Waddenfonds 24 april 2008

Slap Europees klimaatbeleid vraagt om daadkracht Nederland 23 april 2008

'Stop subsidie milieuclubs die wegen tegenhouden' 23 april 2008

Staatsbosbeheer houdt landelijke selectiedag voor nieuwe leerlingen 23 april 2008

Nationale emissieplafonds voortaan op Europees niveau vastgesteld 23 april 2008

Voorzichtig met maaien voor weidevogels 22 april 2008.

Vogels kijken langs de kust met gratis kustvogelkaart 21 april 2008.

Meer dan de helft kastanjes ziek 21 april 2008

Groen en de Stad lanceert site 17 april 2008

Twee jonge zeearenden in de Oostvaardersplassen uit een ei gekropen 17 april 2008

Toekomst Markermeer en Ijmeer veelbelovend voor vogels17 april 2008.

Hooge Heide: woningbouw in ruil voor natuur 16 april 2008

Natuurmonumenten stelt 100.000e hectare natuur veilig 15 april 2008

Zuid-Hollands jaar van de landgoederen officieel van start 14 april 2008

Snelle herinrichting zorgt voor nieuw natuurgebied Lemsterpolders 9 april 2008

Herstel uniek brakwatergebied Westzaan 9 april 2008

10% minder broeikasgassen op melkveebedrijf haalbaar 9 april 2008

Gebiedsvisie Vechtstreek door stuurgroep vastgesteld 8 april 2008

Provincie brengt rapport uit over nieuwe Wet ruimtelijke ordening 8 april 2008

Aanpak Limburgse erosie 2 april 2008

Oostvaardersplassen: 100% natuur op eigen benen 8 april 2008

Raster moet ganzen weghouden uit boerenland 4 april 2008

Overijssel start onderzoek weidevogelgebieden 4 april 2008

Samen aan de slag voor weidevogels in Zeeland 3 april 2008

Minister Verburg geeft officiële aftrap Landschapsveiling 3 april 2008

Herstel en ontwikkeling zoet-zoutovergangen essentieel voor Waddenzee 31 maart

Kappen!: meer dan 100.000 bomen bedreigd 30 maart 2008

Extra geld voor bescherming weidevogels in Noord-Holland 28 maart 2008

Eerste resultaten gebruik Nationale Databank Flora en Fauna positief 27 maart 2008

Gelderland investeert in natuur en recreatie langs de oude ijssel 25 maart 2008

Verburg maakt afspraken met natuurorganisaties en mosselsector over waddenzee 21 maart 2008

Campagne ‘Beleef de Lente in heel Nederland’gestart 18 maart 2008

Verburg: "Europees Landbouwbeleid speelt in op eisen van de tijd" 18 maart 2008

Minister Verburg kiest projecten financiering landschap 18 maart 2008

Zeearend broedt voor de derde keer in de Oostvaardersplassen 18 maart 2008

Eén loket voor schade door Ruimte voor de Rivier 14 maart 2008

Natuur klem in Waddenzee 13 maart 2008

Uitgangspunten herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur Noord-Holland vastgesteld 12 maart 2008

Start opstellen beheerplannen Natura 2000 in Noord-Holland 12 maart 2008

Beheersplannen Natura 2000 in Drenthe krijgen voorrang 11 maart 2008

Nederland minder droog dan gedacht 11 maart 2008

Cramer trekt vijf miljoen uit voor klimaatbuffers 10 maart 2008

Schot in Brabantse reconstructie 10 maart 2008

Nieuwe grenzen voor Gelderse Ecologishe Hoofdstructuur 10 maart 2008

Kappen van bomen leidt tot gevarieerd bos 6 maart 2008

Huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport 4 maart 2008

Groen licht voor voor klimaat- en energiepakket 4 maart 2008

Water uit de wal 3 maart 2008

Extra geld Waterdoelen beschikbaar via ILG 2 maart 2008

Schadelijkheid mosselvisserij in Waddenzee niet uitgesloten 27 februari 2008

Provincie Brabant stimuleert particulier natuurbeheer 28 feb 2008

Vergoeding voor boeren die ganzen opvangen 25 feb 2008

Provincies volledig verantwoordelijk voor Ecologische Hoofdstructuur 25 feb 2008

Provincie Brabant plaatst wildspiegels 22 feb 2008

Provincie presenteert nieuwe Landschapsvisie Zuid-Limburg 21 feb 2008

Verdroging voortvarend aangepakt in natuurgebieden 19 feb 2008

Gelderse Regio behaalt winst ten opzichte van Streekplan met eigen beleid 19 feb 2008

Extra maatregelen ganzen rondom Schiphol 19 feb 2008

Cultuurfonds steunt herstel Groene Kerkterreinen in Jaar Religieus Erfgoed 18 feb 2008

Afschieten van ganzen moet stoppen 17 februari 2008

Definitieve aanwijzing Natura 2000-gebieden uitgesteld 15 feb 2008

Kwaliteitsimpuls voor natuur- en milieu-educatie 15 februari 2008

Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen 14 feb 2008

Productie van palmolie zet mensenrechten in Indonesië onder druk 11 februari 2008

Grenzen EHS worden beter afgestemd op natuur én landbouw 14 feb 2008

Minister Verburg ondersteunt vissers die willen vernieuwen en verduurzamen 12 feb 2008

Meldpunt voor roekenkolonies op internet voor verjagen en doden roeken 12 feb 2008

Minister Cramer spreekt VN toe over financiering klimaatmaatregelen 12 feb 2008

Werken in groene werklandschappen 11 feb 2008

Minister Cramer opent ‘Week van de Dialoog’ over toekomst van de Randstad 10 feb 2008

Overijssel stimuleert beheer landschap door particulieren 9 feb 2008

Provincie aan de slag met Natura 2000 beheerplannen 8 feb 2008

Noord-Holland stelt subsidieregeling 2008 voor weidevogels vast 7 feb 2008

VU opent Amsterdam internationaal instituut voor erfgoed en geschiedenis van de leefruimte 6 feb 2008

Gebieden Plattelânsprojekten krijgen Europese Leaderstatus 6 feb 2008

Friesland stelt ruim € 47 miljoen beschikbaar voor subsidieaanvragen landelijk gebied 6 feb 2008

Agrobiodiversiteit beter benutten voor een duurzame landbouw 6 feb 2008

Zeldzame vogels in nieuw aangelegde Groningse moerasgebieden 5 feb 2008

Onderzoek naar verdwijnen veenbodems in Drenthe 5 feb 2008

Natuurmonumenten voert campagne voor het klimaat 1 febr 2008

Sinnewiken: Fryslân in teken van klimaatverandering 31 jan 2008

EU takes Malta to Court over spring hunting 31 jan 2008

Flevolanders kunnen meedenken over ontwerp OostvaardersWold 30 jan 2008

Nominatie Waddenzee werelderfgoed ingediend bij UNESCO 30 jan 2008

Milieuorganisaties presenteren lijst van 'goede' en 'foute' biomassa 30 jan 2008

Jan Terlouw kopstuk nieuwe partij Water Natuurlijk 30 jan 2008

Geld voor verplaatsing boerenbedrijven in Groningen 29 jan 2008

Hagenaars en Rotterdammers hebben meer over voor stedelijk groen dan Amsterdammers 29 jan 2008

Provincie Noord-Holland: "Meer groen, water en recreatie bij de Stelling van Amsterdam" 24 jan 2008

Europees voorstel aanpak klimaatprobleem is stap terug 23 jan 2008

Windturbines passen niet in open Waddenlandschap 23 jan 2008

Minister Cramer tevreden met Brussels klimaatpakket 23 jan 2008

Den Haag werkt aan ecologische verbindingszones 23 jan 2008

KNAW: ruimtelijke ordening kan niet zonder aardwetenschappen 22 jan 2008

Friese 'gedragslijn' invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening 22 jan 2008

Europa-bewust wegwijzer voor waterschappen gepubliceerd 22 jan 2008

Succes Nationale Landschappen vereist continuïteit in beleid 21 jan 2008

Natuur kan meer bijdragen aan energieproductie 17 jan 2008

In uiterste geval onteigenen voor natuur 24 jan 2008

Onteigening nodig voor natuur 24 jan 2008

Verdwijnen agrarisch landschap niet onontkoombaar 21 jan 2008

Biobrandstoffen leveren nauwelijk CO2-winst op’ 18 jan 2008

Ruim 140 miljoen euro voor Nederlandse visserij 17 jan 2008

Vogelsoorten verdwijnen uit Nederland door klimaatverandering 15 jan 2008

Buitengewoon opsporingsambtenaren herkenbaar 14 jan 2008

Schrap de bijmengingverplichting van agrobrandstof! 14 jan 2008

Gemeente is grote winnaar van nieuwe Wro 10 jan 2008

Uitstoot verontreinigende stoffen nu per postcodegebied te zien 8 jan 2008

Verburg neemt met saneringsregeling visserij 23 kotters uit de vaart 4 jan 2008

Nieuwe middelen voor verplaatsing van intensieve veehouderijen en sanering van glastuinbouw 21 dec 2007

Meer aandacht voor effecten van megastallen 20 dec

landsch Aankoopplannen voor 15 Brabantse natuurparels 19 december 2007

Milieudefensie gaat strijd aan met bouwplannen voor varkensflats 18 dec 2007

Geen alternatieven voor Hoeksche Waard in Brabant 17 dec 2007

Bovenregionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard nog steeds goede optie 17 dec 2007

Mogelijke alternatieven voor bedrijventerrein in de Hoeksche Waard 17 dec 2007

Minder vergunningen nodig door nieuwe verordening ontgrondingen 17 dec 2007

Bezuinigingen op ILG van de baan 16 dec 2007

Prognose EHS niet realistisch 16 dec 2007

Milieudefensie: gemengde gevoelens over akkoord Bali 15 dec 2007

233 miljoen voor waterprojecten 14 dec 2007

Metropoolregio Amsterdam gaat landschap versterken 14 dec 2007

Extra ambitie en investering nodig voor samenhang tussen natuur, landschap en stad 13 dec 2007

Europees Parlement akkoord met Kaderrichtlijn Mariene Strategie 11 dec 2007

Haringvlietsluizen in 2010 op een kier 11 dec 2007

Natuurherstelplannen Westerschelde in zwaar weer 10 dec 2007

Boeren voor Natuur op landgoed Twickel 10 dec 2007

Cursus gezocht! 10 dec 2007

Kabinet ondersteunt hervormingen Europees landbouwbeleid 7 dec 2007

Overheden pakken samen verrommeling van landschap aan 7 dec 2007

'Slechte duurzaamheidscriteria biobrandstoffen' 7 dec 2007

Meer regie van provincies op bedrijventerreinen 7 dec 2007

Stijging uitgifte bedrijventerreinen zet onverminderd door 6 dec2007

Prof. Pavel Kabat benoemd tot voorzitter Waddenacademie 6 dec 2007

Stijging uitgifte bedrijventerreinen zet onverminderd door 6 dec 2007

Vijf jaar Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa 6 dec 2007

Noord-Hollandse regels natuurcompensatie aangescherpt 6 dec 2007

Succesvolle training voor gastheren en gastvrouwen van het Nationaal Park Dwingelderveld 5 dec 2007

Natuurgebied Westelijke Langstraat: geen onteigening 5 dec 2007

Koersomslag nodig voor duurzame Waddenzeevisserij 5 dec 2007

Minister Cramer start dialoog over toekomst Randstad 4 dec 2007

Duurzaam bodembeheer gemakkelijker met nieuw Besluit bodemkwaliteit 3 dec 2007

Milieudefensie presenteert klimaatkaart 3 dec 2007

Nederland wil zorgvuldige en voortvarende toelating van genetisch gemodificeerde gewassen 27 nov 2007

Boterwijk-West en Kloosterstraat nog niet binnen grenzen Groene Woud 27 nov 2007

Nederland maakt ruimte voor klimaat 27 nov 2007

Vangstquota voor haring en schol vastgesteld 27 nov 2007

Herintroductie volgt internationale richtlijnen niet op 24 nov 2007

Nieuwe otter uitgezet in Rottige Meente 23 nov 2007

Natuurorganisaties willen snel herstel natuurgebieden 23 november 2007

Staatsbosbeheer en Plantenziektenkundige Dienst bestrijden invasieve plant in de Biesbosch 23 nov 2007

Natura 2000; Nota van Antwoord naar de Tweede Kamer 23 nov 2007

Kempisch Heideschaap biedt kwaliteit 21 nov 2007

Stop structureel meer geld in landschap 20 nov 2007

Traditionele landbouwsubsidies naderen einde 20 nov 2007

MNP maakt einde aan groene illusies, Balkenende moet nu leiderschap tonen 20 nov 2007

Eiland in Zee is geen goed idee! 20 nov 2007

Provincie Drenthe presenteert nieuwe visie op grenzenloze natuur en landschap 15 nov 2007

Provincies: nieuw stelsel voor beheer natuur en landschap 17 nov 2007

Pleidooi voor één Rijksdienst voor grondzaken 18 nov 2007

Aanpak van verdroging natuur van start 15 nov 2007

Provincie Drenthe presenteert visie op natuur en landschap 15 nov 2007

Grootste ruilverkaveling Nederland na 20 jaar afgerond 14 nov 2007

Peter Reijnders buitengewoon hoogleraar Ecologie en beheer van zeezoogdieren 13 nov

MNP kraakt harde noten over Nederlands internationaal milieubeslag 13 nov 2007

IPO en VNG maken afspraken over omgevingsvergunning 12 nov 2007

Minister zoekt voorbeeldgebieden voor pilot landschapsinvestering 8 nov 2007

Nationale Adaptatiestrategie 'Maak ruimte voor klimaat' afgerond 2 nov 2007

Provincies zetten zich in voor Mooi Nederland 2 nov 2007

Minister Cramer benoemt Adviescommissie Waddenfonds

1 november 2007

Oplossingen problemen agrarisch natuurbeheer in zicht 1 november 2007

Subsidie voor behoud monumentale lanen 1 nov 2007

Randstad krijgt Groene Ruggengraat 31 okt 2007

World Owl Conference 2007 in Groningen van start 31 oktober 2007

Schaarse ruimte en verlies biodiversiteit even urgent als klimaatverandering 25 okt 2007

Eerste tender Waddenfonds een succes 23 oktober 2007

Gezonder eten kan ook klimaat helpen 22 oktober 2007

Klimaatcampagne akkerbouw is boerenbedrog 22 oktober 2007

Kamer wil extra geld voor weidevogelbeheer 19 okt 2007

Minister verzoekt vissers benedenrivierengebied visstandbeheercommissie in te stellen 18 oktober 2007

Natuur goed voor gezondheid 8 oktober 2007

Sloopkogel door nieuwbouwplannen bedrijventerreinen 16 okt 2007

Visserijbiologen zien kansen voor herstel kabeljauw 16 okt 2007

Impuls voor soorten via de leefgebiedenbenadering 12 okt 2007

Voorbereidingen herkaveling Schinveldse Es 12 okt 2007

Ministerraad stemt in met 'drieluik' dieren 12 okt 2007

Coördinerend orgaan invasieve exoten opgericht 12 okt 2007

Beleid voor gezonde, groene jeugd 11 okt 2007

Nieuwe gebiedendatabase op site LNV 10 okt 2007

Natuurontwikkeling zuiderdiep op goeree-overflakkee positief beoordeeld 9 okt 2007

Groene sector investeert fors in maatschappelijke stage: akkoord over 7.500 stageplaatsen 9 okt 2007

Overheid start website voor ruimtelijke ordening-plannen 9 okt 2007

Staatsbosbeheer pleit voor 'groen bewegen op recept' 8 okt 2007

Investeer in natuur voor gezondheid 8 okt 2007

Allereerste Dierenbal groot succes! 4 okt 2007

Geen palmolie voor energie 4 okt 2007

BirdLife presenteert haar visie op het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid 3 okt 2007

Nominaties eerste stadsvogelprijs 2 okt 2007

Geen ontkoppeling van milieu en ruimtelijke ordening 28 sept 2007

Provincie Noord-Holland wil gezamenlijke iepenbeheerorganisatie 27 sept 2007

Vertrouwen Kamer in aanpak verdroging 28 sept 2007

Milieudefensie blij met conclusies planbureaus over omschakeling veehouderij 26 sept 2007

Miljoenennota: kabinet treuzelt waar sprinten nodig is 25 sept 2007

Nederland schreeuwt om groen overheidsingrijpen 25 sept 2007

Nieuw planbureau voor duurzame leefomgeving 25 sept 2007

GS Friesland stemmen in met nominatie Waddenzee als Werelderfgoed 25 september 2007

Verdroging Kennemerduinen succesvol bestreden 21 sept 2007

Duurzaam natuurherstel in de Westerschelde 21 sept 2007

Rietkerk: "Samen voor een mooier Nederland" 21 september 2007

Mogelijkheid agrarisch productiepark onder de loep 21 sept 2007

Extra mosselvergunning belemmert herstel Waddenzee 21 sept 2007

Stop op braaklegging funest voor akkervogels 21 sept 2007

Groen stimuleert sociale cohesie 20 sep 2007

Meer dan 1000 interventies Groene Brigade in acht maanden tijd 20 sept 2007

Uitvoering natuurcompensatie laat te wensen over 19 sep 2007

Mooi Nederland blijft steken in mooie woorden 18 sep 2007

Rijk en woningcorporaties akkoord over inzet 40 wijken 17 sept 2007

Eerste tender Waddenfonds geopend 10 sept 2007

Uitspraak Waddenzee stelt teleur 11 september 2007

'Regering, maak klimaatdoelen waar' 11 sept 2006

Grote eenheden natuur noodzakelijk 11 sept 2007

Voor particulier natuurbeheer is te weinig animo 11 sept 2007

Belevingswaardenmonitor laat groentekorten zien 11 sept 2007

Natuurbalans: versnippering grootste obstakel natuur en landschap 11 sept 2007

Brabantse waterschappen en boeren zorgen samen voor meer natuur 10 sept 2007

Ondertekening uitvoeringsovereenkomsten aanpak watersysteem 10 sept 2007

Kijk mee naar kiekendieven onderweg naar Afrika 10 sept 2007

Prijsvraag resulteert in contrastrijk landschap met veenmoeras in Brabant. 10 sept 2007

'Reisbranche steekt kop in het zand voor klimaatprobleem' 10 sept 2007

VROM zoekt nog naar passende sturing Nota ruimte 10 sept 2007

Veel ideeën voor het terugdringen van klimaatveranderingen! 7 sept 2007

Kabinet stelt Watervisie vast 7 sept 2007

Nieuw Milieu- en Natuurcompendium gepubliceerd 6 sept 2007

Rijk en provincies sluiten financieel akkoord voor 2008 4 sept 2007

Brabant zet grote stappen Natura 2000 4 sept 2007

Bestuur Noord-Holland: "Wad moet op Unescolijst" 4 sep 2007

viv-pluslening om Reconstructie te bevorderen 4 sept 2007

Jongeren doen onderzoek naar zeeleven 2 sept 2007

Nieuwe pachtregels 31 aug 2007

NVV: Bedrijfsomvang varkensbedrijven niet bepalend 31 aug 2007

Wet archeologische monumentenzorg in werking 30 aug 2007

Flevoland aan de slag met aanbevelingen Burgerpanel 29 aug 2007

Herziening waterpeilbeleid in Zuid-Holland 29 aug 2007

De Groene Maand - Landschap en Cultuurhistorie 29 aug 2007

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Hoeksche Waard 2007 - 2013 vastgesteld 29 aug 2007

Natuur- en milieuorganisaties willen rol bij gebiedsontwikkeling verbeteren 23 aug 2007

Meer sturing op groei paardensector in Overijssel 22 aug 2007

Verburg wil investeringen in landschap in pilotgebieden 20 aug 2007

Valkruid provinciale bloem van Drenthe 20 aug 2007

Onderzoek naar uranium bij stortplaatsen 15 aug 2007

Kolganzen 's zomers niet vogelvrij in Zuid-Holland 9 aug 2007

Vergunningverlening kokkelvisserij in Oosterschelde voor Raad van State 3 aug 2007

Groen aspect bij realisering prachtwijken 2 aug 2007

Friesland onderzoekt landschapsbeleving watersporter 2 aug 2007

Nieuwe stap op weg naar transparanter welstandsbeleid 1 aug 2007

Nieuwe Kaart van Nederland op Tomtom1 aug 2007

Uitspraak hoogste rechter: natuur gaat voor autosloperij in Eemnes 1 aug 2007

Friese traditie kievitseieren kan blijven bestaan 1 augustus 2007

Uitvoering Kaderrichtlijn water moet ambitieuzer 26 juli 2007

Ontwerpen met onzichtbaar erfgoed 26 juli 2007

Herstel hoogezandsche gorzen bij Cromstrijen 24 juli 2007

Exploring means to meet the 2010 Biodiversity Target 19 juli 2007

Mogelijk negatief intekenadvies gedoogregeling ganzen 20 juli 2007

Raad voor de Wadden wil geen harde natuurgrenzen 18 juli 2007

Rietbranden in randmeren gaat niet door 18 juli 2007

Provincie Flevoland subsidieert veldleeuwerik 18 juli 2007

Proefproject nationale database Flora en Fauna van start 16 juli 2007

Onvoldoende geld voor milieukwaliteit EHS 13 juli 2007

Deltamanifest aangeboden aan nieuwe voorzitter Deltaraad 13 juli 2007"

Prof. dr. Jan van Groenendael benoemd tot gegevensautoriteit natuur 11 juli 2007

Plan van aanpak OostvaardersWold klaar 10 juli 2007

Natuurorganisaties praten met informateur LNV over mosselzaadvisserij 6 juli 2007

Nieuw onderzoeksprogramma voor een klimaatbestendig Nederland 6 juli 2007

Akkoord over aanleg Strandgaperbeek 5 juli 2007

Samenvoeging Provinciale Planologische Commissie en Provinciale Commissie Ecologie Noord-Brabant 5 juli 2007

Provinciale bijstand verzoeken schadevergoeding Grensmaas 4 juli 2007

Waddenzee gaat voor nominatie Werelderfgoed 4 juli 2007

Kust in de Kop van Noord-Holland veiliger, vitaler en mooier 4 juli 2007

Bedrijventerrein Veerstalblok in Krimpenerwaard geschrapt 3 juli 2007

Kabinet snapt het probleem, maar heeft geen oplossing 3 juli 2007

Voorlichtingsfolder over Jacobskruiskruid 3 juli 2007

Landschapsverordening Zuid-Holland gewijzigd: meer duidelijkheid en minder regels 3 juli 2007

Onderzoek Milieudefensie toont misstanden aan in Indonesië 3 juli 2007

Investeren in een mooi Nederland 2 juli 2007

Subsidieregeling Landelijk Gebied provincie Zuid Holland per 1 juli van kracht 1 juli 2007

Verdroogd meer onder het gras 28 juni 2007

Partijen tekenen voor Natuurbrug het Gooi 27 juni 2007

Reservaten voor bescherming zeeën 27 juni 2007

Natura 2000 redt bedreigde soorten 27 juni 2007

Presentatie eindrapport project Particulier natuurbeheer aan minister Verburg 21 juni 2007

Beleidsprogramma Kabinet vergeet landelijk gebied te verzilveren 26 juni 2007

Minister Verburg start sloop overtollig geworden militaire terreinen Brabant 25 juni 2007

€486 miljoen van EU voor ontwikkeling platteland 22 juni 2007

Beleidsplan zwijgt over grootste natuurgebied: de Wadden 22 juni 2007

Internationaal belangrijke natuur nog sterk bedreigd 21 juni 2007

Compensatie natuurschade beperkt nageleefd 21 juni 2007

Gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied verloopt slecht 20 juni 2007

Aanwijzen Natura 2000-gebieden pas na opstellen beheerplannen 20 juni 2007

Advies: nesten van eikenprocessierups wegzuigen 20 juni 2007

Zeeland legt CO2 vast 20 juni 2007

Niet met mijn geld"- klanten stappen over naar klimaatvriendelijke bank 20 juni 2007

Limburgese subsidie voor gemeentelijke archeologische kaarten 20 juni 2007

Twee miljard euro voor Nederlandse platteland 20 juni 2007

Vier ton voor bedreigde dieren en planten in Flevoland 19 juni 2007

Aanwijzing Natura 2000-gebieden - Drenthe wil gevolgen eerst in beeld 19 juni 2007

Klimaatverandering in Comite van de Regio's 19 juni 2007

Minister Verburg tevreden met resultaten CITES-conferentie 15 juni 2007

Afspraken over klimaatdoelstellingen kabinet op koers 14 juni 2007

Hoogste tijd voor klimaatwet 14 juni 2007

Militaire terreinen worden weer natuur 13 juni 2007

Subsidies voor graslandbeheer voor overwinterende ganzen opengesteld 13 juni 2007

Minister Cramer reageert positief op klimaatplan Green4sure 12 juni 2007

Rotterdam wereldhaven van foute biobrandstoffen of voorloper? 12 juni 2007

Analyse EHS-begrenzing Noord-Brabant 12 juni 2007

IPCC rapport en betekenis voor Nederland 11 juni 2007

Tweede duurzaamheidsverkenning 11 juni 2007

Europees akkoord over beheerplan schol en tong 11 juni 2007

Paling internationaal beschermd 11 juni 2007

Banken werken klimaatonvriendelijk 9 juni 2007

Peter Nijhoff overleden 8 juni 2007

Brabant pakt motorcrossen in natuurgebieden aan 7 juni 2007

Uitwerking van Gelders Streekplan mislukt 7 juni 2007

Advies "De hype voorbij. Klimaatverandering als structureel ruimtelijk vraagstuk" 7 juni 2007

Geen Zeeuws Akkoord over Natuurpakket Westerschelde 5 juni 2007

Groen om de hoek centraal op bestuursconferentie 5 juni 2007

Natuurmonumenten start campagne voor een open en groen Nederland 31 mei 2007

Meer ruimte voor landgoederen door wijziging Natuurschoonwet 1928 1 juni 2007

‘Mooi Nederland’ vraagt draaiboek 1 juni 2007

Zeearendjong Oostvaardersplassen (fl) is een vrouwtje 1 juni 2007

VROM opent website voor mooiste panorama langs de snelweg 1 juni 2007

De Nederlandse ruimtelijke ordening gewikt en gewogen 31 mei 2007

Stelsel nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 in werking30 mei 2007

Cites-conferentie Den Haag: mahonie uit Peru nog steeds illegaal gekapt 30 mei 2007

Eerste grondaankoop OostvaardersWold 29 mei 2007

Provincie Flevoland maakt financiële keuzes voor uitvoering hoofdlijnenakkoord 29 mei 2007

Natuurorganisaties positief over Natura 2000-aanwijzingsbesluiten Wadden 25 mei 2007

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd 24 mei 2007

59e jaarvergadering Internationale Walvisvaart Commissie 24 mei 2007

Snelwegpanorama's in Nederland 24 mei 2007

Provinciale inventarisaties flora en fauna in Drenthe weer van start 24 mei 2007

Twentse bouwambities hoger dan vraag naar woningen 24 mei 2007

Parken, bomen en groene daken nodig om steden klimaatbestendig te maken 23 mei 2007

Gemeente Ede ontvangt acht inschrijvingen voor ontwikkeling recreatiegebied 22 mei 2007

Nederlandse implementatie Kaderrichtlijn scoort laag binnen EU 22 mei 2007

Milieudefensie verheugd over voorstel vitaliteitsfonds NVB 22 mei 2007

Mosselbank gedeeltelijk gespaard 22 mei 2007

Start aanwijzing Waddengebied als Natura 2000-gebied 21 mei 2007

Bescherming Werelderfgoed vraagt andere aanpak 21 mei 2007

Milieudefensie presenteert plan voor omschakeling veehouderij 16 mei 2007

Kwaliteit natuurgebieden is verbeterd, behalve in agrarisch gebied 15 mei 2007

GsS Gelderland stellen grenzen nationale landschappen vast 15 mei 2007

Overijssel adviseert korte geulen dijkverlegging 15 mei

Ringslang en blauwborst wonen samen in Diemer Vijfhoek 14 mei 2007

Manifest pleit voor investering in Zeeuwse Delta 14 mei 2007

Milieudefensie toont onbetaalde rekeningen aan aandeelhouders Shell 14 mei 2007

Cees Veerman nieuwe voorzitter Natuurmonumenten 12 mei 2007

Nationale Vlindertelling 12 mei 2007

Cramer wil internationale criteria voor duurzame biomassa 11 mei 2007

Waddenacademie deze zomer van start in Leeuwarden 11 mei 2007

Panel aan de slag voor Nationaal Landschap Twente 11 mei 2007

Provincie en Wetterskip Fryslân ondertekenen prestatieovereenkomst waterbeheer 10 mei 2007

Gefaseerd van vergunningplicht naar algemene regels beregening en bevloeiing 10 mei 2007

Gebiedsgericht milieubeleid succes 9 mei

VARA ontwikkelt dagelijks natuurjournaal 9 mei 2007

Regels voor bestrijding Jakobskruiskruid in Fryslândinsdag, 8 mei 2007

Provincie Flevoland verenigt natuurbelangen en economische activiteiten 7 mei 2007

Vroege overlast verwacht door eikenprocessierups 7 mei 2007

Cramer: Klimaatverandering beperken: het moet, het kan en we gaan het doen 4 mei 2007

Klimaatprobleem vraagt om spelregels voor bedrijven en burgers 4 mei 2007

Cramer twijfelt over bedrijventerrein Hoekse Waard 4 mei 2007

Beperking klimaatverandering haalbaar tegen verlies van 0,6-3% mondiaal inkomen 4 mei 2007

VNO-NCW wil 'duurzaamheidsakkoord' met kabinet 3 mei 2007

De Brabantse natuur onder de loep 3 mei 2007

8 miljoen voor beëindigen intensieve veehouderijen 2 mei 2007

Adviesraden willen offensief voor Europese zeeën 2 mei 2007

Jaarverslag Faunafonds 2006 1 mei 2007

Eurlings kiest prematuur voor Ijmeerverbinding 1 mei 2007

Investeren in landschap levert 17,8 miljard winst op 1 mei 2007

Groen in de omgeving blijkt gunstig voor gezondheid 30 april 2007

Nederlands voorzitterschap bereikt na 15 jaar doorbraak internationaal bosverdrag 30 april 2007

Provincies willen verder met de omgevingsvergunning 27 april 2007

Cramer Criteria geen garantie voor duurzame bio-massa 27 april 2007

Bestrijding eikenprocessierups al gestart 27 april 2007

Kabinet ziet vooral kansen voor samenwerking in Europees Groenboek 27 april 2007

Benoeming secretaris-generaal ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 27 april 2007

Kritiek op initiatiefnota Natuurbeleid 26 april 2007

Klimaatbeleid noopt Nederland in Europa kleur te bekennen 24 april 2007

Investeren in een mooi landschap zorgt voor geluk en geld 24 april2007

Houd het Beheerplan voor de Waddenzee beperkt 23 april 2007

Duidelijkheid over bestaand gebruik in Natuurbeschermingswet 1998 20 april 2007

Parlement moet zich uitspreken over toekomst intensieve veehouderij 19 april 2007

Tachtig hectare nieuwe natuur bij Drechtsteden 18 april 2007

Wat willen burgers met natuur- en milieueducatie? 17 april 2007

Coalitie Zuid-Holland benoemt vijf offensieven 18 april 2007

Regie op ruimte ook in de regio nodig 17 april 2007

Gezamenlijke oproep voor natuurherstel Westerschelde 17 april 2007

Klimaattoets op alle beslissingen 17 april 2007

Groenfonds krijgt geld voor Boscertificaten16 april 2007

Zeearenden broeden voor de tweede maal succesvol 15 april 2007

CDA en VVD kritisch over toplijsten verdroging 13 april 2007

Provincies Overijssel en Friesland maken bezwaar tegen Natura 2000 aanwijzing 11 april 2007

Kabinet krijgt binnen jaar visie aangereikt op Markermeer-Ijmeer 10 april 2007

WUR: Adaptatie nodig voor klimaatverandering 10 april 2007

VVD bezorgd over geringe voortgang particulier natuurbeheer 6 april 2007

Kabinet: Klimaatverandering vraagt om innovatie 6 a[pril 2007

Armen betalen prijs klimaatverandering 6 april 2007

www.vrijwilligersnetwerk.nl: een nieuwe vraagbaak voor de vrijwilliger 4 april 2007

Meerjarenplan Zandmaas II door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld 28 maart 2007

Toetsingkader geen oplossing voor groeiende melkveehouders 27 maart 2007

Melken voor het klimaat 23 maart 2007

Spelen in de natuur: Tips voor gemeenten 20 maart 2007

Natuurmonumenten actief op Second Life 20 maart 2007

77 miljoen voor inrichting landelijk gebied 20 maart 2007

Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe 20 maart 2007

Hervorming veehouderij óók goed voor boeren 20 maart 2007

Stop bouwplannen projectontwikkelaars' 19 maart 2007

Extra inzet voor de Zuidvleugel 19 maart 2007

Provincie kiest voor Terpenplan 16 maart 2007

Landbouwschade door zomerganzen ingeperkt 14 maart 2007

Staatsbosbeheer organiseert selectiedag voor opleidingsplaatsen 7 maart 2007

Gedragscode Flora- en faunawet voor recreatiesector goedgekeurd 6 maart 2007

Monnikenwerk uit Egmond winnaar Landschapsprijs 1 maart 2007

Landschapsontwikkeling nieuwe stijl met overheid én markt 28 feb 2007

Doelen regeerakkoord vragen meer daden 28 feb 2007

Streekplan Voorne spreekt zich uit over glastuinbouw 28 feb 2007

Genomineerden prijsvraag Boerenland - Vogelland 27 feb 2007

Akkoord voor planning Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 27 feb 2007

'Natuur en recreatie uitgangspunt voor toekomst Markermeer en IJmeer' 27 feb 2007

Media hebben te veel ontzag voor wetenschappers, te weinig voor wetenschap 27 feb 2007

Koeien van Friesche Vlag ook in de wei 27 feb 2007

Maak van het Groene Hart geen villapark 27 feb 2007

Comité van de Regio’s kritisch op voorstellen Europees bodembeleid 23 feb 2007

Catalogus Groenblauwe diensten goedgekeurd door Europese Commissie 22 feb 2007

2020: minstens twintig procent C02 reductie in Europese Unie 21 feb 2007

Amsterdam bouwt woningen ten koste van kantorenvoorraad 22 feb 2007

Deuren niet wagenwijd open voor glastuinbouw voorne-putten 21 feb 2007

Nieuwe website voor Blauwe Diensten 20 feb 2007

Samen werken aan inrichting compensatiegroen Maasvlakte 2 19 feb 2007

Word ook Vriend van het Groene Hart 19 feb 2007

Tweede Kamer trekt extra geld uit voor klimaatbuffers en leefgebieden 20 febr 2007

Nadere afspraken ammoniak en veehouderij en Natura 2000-gebieden 16 feb 2007

Noordvleugel: minder kantoren, mooier landschap 16 febr 2007

Europese regio's kiezen voor biodiversiteit 16 febr 2007

Alle LNV subsidies dezelfde procedure 15 feb 2007

1,6 miljoen voor het ‘verhaal van Limburg’ 15 febr 2007

Mondiale bio-industrie oorzaak verspreiding vogelgriep 14 febr 2007

Overeenstemming provincies en LTO over landbouw in veenweiden 14 febr 2007

Utrecht beschermt overwinterende ganzen en smienten 13 febr 2007

Rijnlandroute stapje dichterbij 13 febr 2007

Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet meer nodig 13 feb 2007

Milieu in regeerakkoord: en nu de maatregelen nog 13 feb 2007

Te weinig aandacht voor natuur in regeerakkoord 9 febr 2007

Nadere afspraken uitvoering ILG 9 febr 2007

Nationaal Bestuursakkoord Water wordt vervolgd 9 febr 2007

Actie tegen verloederde bedrijfsterreinen 8 feb 2007

Milieubesparende sleepdoek met GPS wint innovatieprijs 7 februari 2007

Regeerakkoord: ‘Goede milieudoelen, nu nog de maatregelen’ 7 februari

Extra geld voor nieuw soortenbeleid 7 februari 2007

Groen licht voor Grensmaasproject 7 februari 2007

Ontgrondingen nabij Brunssummerheide toegestaan 7 febr 2007

Natuurorganisaties doen te weinig voor sociaal-economisch zwakkeren 6 febr 2007

Zeearenden ontdekken Drents-Groningse natuurgebieden 6 febr 2007

Ontgrondingen in ecologische verbindingszones eenvoudiger 6 febr 2007

Bouwstop en opknapbijdrage nieuwe bedrijventerreinen 5 febr 2007

Wereldmilieuorganisatie kan milieubelang versterken 5 feb 2007

Van Geel: Snelle actie noodzakelijk 2 feb 2007

Ammoniak-dossier blijft spannend 2 febr 2007

Kabinet: omvang en ernst klimaatverandering vragen om leiderschap Europese Unie 2 febr 2007

Landschap van de Meierij blijft aandacht vragen van overheden 1 feb 2007

Nieuwe directeur Staatsbosbeheer 1 febr 2007

Oostroute vliegveld Lelystad volwaardig alternatief 30 jan 2007

LTO positief over bijstellingen in nota Kaderrichtlijn Water 30 jan 2007

Aan de slag met biodiversiteit in de Graafschap 30 jan 2006

Tweede Kamer wil strenger ruimtelijk beleid 30 jan 2007

Natuur en Milieu vraagt betere bescherming natuur tegen ammoniak 30 jan 2007

Visserij Innovatieplatform steekt 100.000 euro in verbetering visserijmethoden 29 jan 2007

VROM wil veilig gebruik van biociden 26 januari 2007

Winsemius: 'Meer groen in de stad is nodig' 24 jan 2007

VNG: lagere maatschappelijke kosten KRW mogelijk 21 jan 2007

Limburgse Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling aangepast 19 jan 2007

Staatsbosbeheer waarschuwt mensen het bos te mijden 19 jan 2007

FES-wet aanpassen voor gebiedsontwikkelingen 19 jan 2007

Kamerleden bijgepraat over Groene Hart 17 jan 2007

Natura 2000 gebieden in de inspraak 16 jan 2007

Goedkeuring Leidse gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen 15 jan 2007

Particulier natuurbeheer op landgoed De Eese 12 jan 2007

Wilde kat heeft Nederland bereikt 12 jan 2007

Europa wil uitstoot broeikasgassen verminderen 10 jan 2007

LNV vindt Beschermingsplan Moerasvogels succes 8 jan 2007 jan 2007

Meer natuur voor bedreigde vogels 8 jan 2007

Landschapspark garandeert groen in Rotterdamse regio 4 jan 2007

Afspraken rijk en provincie over landelijk gebied vallen tegen 22 dec 2006

Vangstquota tong en schol lager 21 dec 2006

Groen licht voor afspraken landelijk gebied Drenthe 20 dec 2006

Provinciale lijsttrekkers Utrecht maken zich sterk voor natuur en landschap 20 dec 2006

Boele Staal: stop bouwen in de Randstad 20 dec 2006

Handreiking archeologie op komst 20 dec 2006

Nijmegen zet forser in op klimaatbeleid 20 dec 2006

Verruiming Natuurschoonwet levert beperkt aantal bedrijven beter perspectief 20 dec 2006

Monitoring grondwater voor de Kaderrichtlijn Water 20 december 2006

Emissiehandel luchtvaart fopspeen 19 dec 2006

Provincie eist medewerking Wijdemeren aan Herstelplan Loosdrechtse Plassen 19 dec 2006

360 Miljoen voor landelijk gebied Brabant 18 dec 2006

Ruim achtenhalf ton voor uitbreiding Ecologische Hoofdstructuur in Utrecht 19 dec 2006

Bijdrageregeling Kleine Landschapselementen succesvol 19 dec 2006

Provincie Utrecht: 640 miljoen euro voor het landelijk gebied 19 dec 2006

Beheer Groninger natuurgebieden in kaart 19 dec 2006

Subsidieregeling voor lokaal klimaatbeleid verlengd 19 dec 2006

Klein kabinet is duurzame oplossing 18 december 2006

Stille revolutie in aanpak landelijk gebied 18 dec 2006

Overheden moeten naar kosten én baten natuur kijken 13 dec 2006

Particuliere natuur niet altijd veilig 18 dec 2006

Nieuwe directeur voor Vogelbescherming 11 dec 2006

Comité Regio’s adviseert over biodiversiteit en plattelandsgemeenten 15 dec 2006

Natuur terug in onderwijs 14 dec 2006

430 Miljoen voor landelijk gebied naar Zuid-Holland 14 dec 2006

Extra geld voor inrichting Krimpenerwaard 13 dec 2006

Provincie Brabant peilt mening over landschap 13 dec 2006

Oostvaardersplassen niet ontzien bij nieuwe vliegroutes 13 dec 2006

Grote steden en provincies verbeteren bereikbaarheid Groene Hart 13

Regionaal bedrijventerrein in Land van Heusden en Altena 13 dec 2006

Groene Hart toegankelijker voor inwoners grote steden 12 dec 2006

SBIR budget beschikbaar voor Natuurvriendelijk werken 7 dec 2006

Kernkwaliteiten Nationale Landschappen op de kaart gezet 7 dec 2006

Beheergrondbank Laag Holland helpt drie pachters aan land 6 dec 2006

Krimp biedt ruimte voor meer kwaliteit 1 dec 2006

Groene Brigade gaat stuwen in sloten controleren 30 nov 2006

34 miljoen voor Flevoland uit het Eu fonds regionale ontwikkeling 30 november 2006

Noord-Holland pakt verdrogingsproblemen aan 29 nov 2006

Primeur voor Oost-Groningers in particulier natuurbeheer 29 november 2006

Provincie Zeeland stimuleert productie biobrandstof 28 nov 2006

Onderzoekt omvormingsbereidheid Brabantse grondeigenaren 24 nov 2006

Limburg is klaar voor ontwikkelingsplanologie 24 november 2006

Afspraken ammoniak en Natura 2000 gebieden 24 nov 2006

Wijzigingen in beleid jacht natuurgebieden 24 nov 2006

Veel aandacht voor Gronings rondetafelgesprek weidevogels 24 november 2006

Behoud door ontwikkeling: Provincie Limburg investeert in kwaliteit van het landschap 23 november 2006

Drenthe op de schop door klimaatverandering 23 november 2006

Duinherstel Amsterdamse Waterleidingduinen van start 23 nov 2006

Provincie Zeeland ontvangt 3 miljoen euro extra voor landinrichting 23 nov 2006

Natuurherstelprogramma Westerschelde opnieuw in discussie 22 nov 2006

185 miljoen Europees geld voor Zuid-Nederland 21 november 2006

Keuze voor waterbeheer in Lauwersmeer pas na toezegging Rijksbijdrage 18 nov 2006

Afspraken ammoniak en veehouderij en Natura 2000 gebieden 17 nov 2006

Rijk stimuleert kwaliteit landschap 17 nov 2006

Noord-Hollandse gebiedsvoorzitters aanjagers groene projecten 16 nov 2006

Onderzoek wijst uit: Nederland mag geen (stads)park worden 15 nov 2006

Groene brigade in Limburg 14 nov 2006

Drenthse projecten gebiedsgericht beleid vastgesteld 14 nov 2006

‘EU klimaatbeleid moet op de schop' 14 nov 2006

Consumentenplatform LNV - 'Geschaafde knie mag best' 14 nov 2006

Openstelling Programma Beheer op 15 november 10 nov 2006

Limburg neemt aansturing regelingen natuurbeheer over 9 nov 2006

Last minute actie CDA aanslag op Nederlandse natuur 9 nov 2006

Provincie Zuid-Holland dringt lozen van zilt grondwater terug 9 nov 2006

Archeologie-beleid provincie Zuid-Holland vastgesteld 9 nov 2006

Provincies Drenthe bergt geen kernafval in de bodem 8 nov 2006

GS Drenthe aanvaarden MER Waterberging Peize 7 nov 2006

Jeugd met duizenden actief op Natuurwerkdag 4 nov 2006

CDA zal niet bezuinigen op Ecologische Hoofdstructuur 3 nov 2006

Staatsbosbeheer kan verdienen aan bio-energie 3 nov 2006

Groene kamerleden zeggen toe: EHS in 2018 gereed 3 nov 2006

Ontwikkelingslanden cruciaal voor succes Klimaattop 2 november 2006

Wet Ammoniak en Veehouderij op de valreep aangenomen 2 nov 2006

Streek bepaalt zelf hergebruik agrarische gebouwen 1 nov 2006

Manifest 'Natuurlijke Klimaatbuffers' aangeboden aan politiek 31 okt 2006

Ruim 400 miljoen voor inrichting Drents landelijk gebied 31 okt 2006

Brits klimaatrapport signaal voor Nederland 30 okt 2006

Welkomstborden Drentsche Aa voor betere herkenbaarheid als Nationaal Park 30 okt 2006

Regeling voor 'bestaand gebruik' natuurgebieden 27 okt 2006

Ontwerp-aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden medio november bekend 27 okt 2006

Geen aanpassing bedrijventerreinen Brabantse regio's 27 okt 2006

Winsemius en Veerman: groen hoger op de agenda 26 okt 2006

Fiets mee in de 'groene draad voor een beter klimaat'! 26 okt 2006

Online aanvragen ontheffing flora en faunawet mogelijk 24 okt 2006

Bebouwd gebied groeit met meer dan de helft 24 okt 2006

Tracékeuze Natte As Vechtstreek 17 oktober 2006

Visserijbiologen adviseren fors mindere vangst van tong en schol 16 oktober 2006

Milieudoelen kabinet kunnen worden gehaald 13 oktober 2006

Minister Veerman positief over de reconstructie 12 oktober 2006

Nationale conferentie over de natuur geeft aanzet tot actie! 11 oktober 2006

Amersfoort en Haren Groenste stad en dorp 11 oktober 2006

Laag Holland: veenweiden, cultuurhistorie en recreatieve ontsluiting staan voorop 10 oktober 2006

Rijksnatuurmeester moet Nederlandse natuur redden 10 oktober 2006

Ondernemersmiddagen over exploitatie van historische forten en stellingen 9 oktober 2006

Grauwe gans 'vogelvrij' 6 oktober 2006

Mosseltransport Waddenzee - Zeeland mag doorgaan 6 oktober 2006

Rekenkamer: voor realisatie ecologische hoofdstructuur moet nog veel gebeuren 5 oktober 2006

Europese subsidie voor grensoverschrijdende natuur 4 oktober 2006

Wildschieten.nl interactief natuurcomputerspel voor kinderen 4 oktober 2006

'rood voor groen': € 140.000 per Brabantse woning voor groen 4 okt 2006

Staatsbosbeheer: kinderen minimaal 1x per jaar de natuur in 4 okt 2006

Geen maximum ligplaatsen jachthavens Waddenzee 4 oktober 2006

6,5 Miljoen euro voor landbouwontwikkelingsgebieden in Brabant 3 okt 2006

Limburg verkent maatregelen en kosten Kaderrichtlijn Water 3 okt 2006

RLG: Overheid kan niet zomaar natuur en platteland loslaten 2 okt 2006

Planbureau’s voorzien overschot bedrijventerreinen 29 sept 2006

Grauwe gans vogelvrij. Natuurbeschermers boos op minister 29 september 2006

Grauwe gans op vrijstellingslijst 28 sept 2006

Utrecht maakt extra natuur in Gelderse Vallei mogelijk 26 sept 2006

Natuurbalans bewijst het failliet van het ruimtelijk beleid 26 sept 2006

Provincie Gelderland regisseur eigen landelijk gebied 26 sept 2006

3,2 miljoen voor projecten in Gelders landelijk gebied 26 sept 2006

Afschermen watervogels versoepeld 25 sept 2006

'Voor wat hoort wat' in ruimtelijke ordening werkt 22 sept 2006

Jean Maebe en Adri de Gelder onderscheiden 22 sept 2006

Rijk beoordeelt Groene Hart-projecten positief 22 sept 2006

35 miljoen voor veenweidegebieden 22 sept 2006

Nationaal landschap Noordoost-Twente geen glazen stolp 22 sept 2006

IPO-reactie op Miljoenennota 2007 21 sept 2006

Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland ingesteld 20 sept 2006

20 miljoen euro voor Gegevensautoriteit Natuur 19 sept 2006

Natuurbegroting LNV 2007 19 sept 2006

Verandering in zoetwatervoorziening op Goeree-Overflakkee & Voorne-Putten 18 sept 2006

Bijzondere spin ontdekt in Waterloopbos 18 september 2006

Oefenterrein Havelte-Oost ook naar terreinbeheerders 15 sept 2006

Van Geel: poldermodel nodig voor klimaat 15 september 2006

Kamer wil snel beheerplannen voor Natura 2000 15 sept 2006

Catalogus Groenblauwe diensten naar Brussel 15 sept 2006

Agrarische natuurverenigingen voor aantrekkelijk landschap en boerennatuur 14 september 2006

SBB: Landelijk gebied dreigt restruimte te worden 14 september 2006

Natuurbalans 2006: leefomgeving gaat nog steeds achteruit 14 september 2006

Dirk Sijmons: 'Denk in kansen voor het landschap!' 13 sept 2006

Compensatie voor gemeenten bij omzetting agrarisch grond naar natuur 12 september 2006

Deskundigencommissie beoordeelt alternatieven voor natuurontwikkeling Zeeland 12 sept 2006

Life ambition geeft nieuwe kansen voor de knoflookpad 12 september 2006

Extra geld voor iepziektebestrijding in Noord-Holland 12 september 2006

Politiek dreigt natuur uit zicht te verliezen 11 september 2006

Website gelanceerd voor behoud groen binnen Wormer 8 september 2006

Europees geld voor moerasnatuur de wieden en de weerribben 8 september 2006

Zeeland krijgt 1 miljoen euro voor natuur 8 september 2006

Dilemma voor- en tegenstanders natuurontwikkeling Westerschelde 7 september 2006

Noordkromp verdwijnt uit Noordzee 7 sep 2006

Eerste brakwaterveldwerkkist naar Zeeuws Landschap 7 september 2006

Geld voor beekherstel en kwaliteitsonderzoek natuurgebieden 5 september 2006

Brabant krijgt van rijk 19 miljoen te weinig voor Programma Beheer 5 september 2006

Slootkantbeheer door boeren werkt 5 september 2006

Cruciale aankoop voor Zuid-Hollandse Groen-Blauwe Slinger 30 augustus 2006

Verdenking H5N1 Blijdorp opgeheven 25 augustus 2006

Brandweer 'blust' vleermuizen 25 augustus 2006

Samenwerken voor roofvogels 24 augustus 2006

Een toekomst voor moerasvogels én rietsnijders 22 augustus 2006

Natuurorganisaties: mosseltransport in strijd met wet 22 augustus 2006

Blauwtong vastgesteld bij schaap op Brunssummerheide 21 augustus 2006

Uitbreiding vliegveld Lelystad bedreigt natuurgebied OVP 17 augustus 2006

Natuurontwikkeling op Oud Reemst (Veluwe) spectaculair 15 augustus 2006

Lepelaars ontdekken de Zwaakse Weel 15 augustus 2006

Verdenking vogelgriep bij jonge uiltjes Blijdorp 12 augustus 2006

Eerste proef Cyclische Verjonging in de Millingerwaard 11 augustus 2006

Tien extra vergunningen voor handkokkelvissers 9 augustus 2006

Groen licht voor Boeren voor Natuur 4 augustus 2006

Tijdelijk afsluiten broedgebieden op de Boschplaat geeft goede resultaten 2 augustus 2006

Klimaatverandering fnuikend voor trekvogels 28 juli 2006

Monitoring vogelsterfte via internet 28 juli 2006

Dienst Landelijk Gebied brengt groene plannen in kaart 24 juli 2006

Rechter verbiedt blokkade vleesgigant Vion 21 juli 2006

Jonge zeearend in Oostvaardersplassen op punt van uitvliegen 20 juli 2006

Fries weidevogelbeheer geïntensiveerd 19 juli 2006

Vleesgigant Vion wil met rechtszaak blokkade ontlopen 18 juli 2006

Van Geel sluit kerncentrale niet uit 14 juli 2006

Vrijwel alle recreatie toegestaan op zuidelijk deel Slikken van Voorne 14 Juli 2006

Drie provincies aan de slag met gevolgen Deltawerken 13 juli 2006

Meer kansen voor libel groene glazenmaker 12 juli 2006

Provincie geeft Noord-Hollandse iep weer toekomst 11 juli 2006

Geactualiseerd Gebiedsplan Drenthe 2006 vastgesteld 11 juli 2006

Integraal ontwikkelingsperspectief recreatie en natuur succesvol 11 juli 2006

Leaderbijdrage voor betere inpassing boerenerven in landschap 11 juli 2006

Langzame daling ammoniakbelasting Drenthe 11 juli 2006

Duitsland en Nederland beginnen met nominatieprocedure Waddenzee werelderfgoed 11 juli 2006

Vion weigert maatregelen tegen ontbossing Amazone 11 juli 2006

Overheid verpest landschap met tuinbouwkassen 8 juli 2006

Kalkzandsteenfabriek levert bijdrage voor Koningsbosch en omgeving 6 juli 2006

Kinderen meer in contact met natuur 6 juli 2006

Natuurmonumenten evalueert vijf jaar afschotvrij Deelerwoud 4 juli 2006

'Rapport bedrijventerrein Hoeksche Waard kan prullenbak in' 4 juli 2006

ROM-gemeenten starten in najaar met nieuwe landschapsprojecten 3 juli 2006

Kinderen over wonen in Flevoland 30 juni 2006

140.000 euro voor aanstellen ervenconsulent 29 juni 2006

Provincie Drenthe past maaien bermen aan voor jakobskruiskruid 30 juni 2006

Rijk en provincies eens over verdeling geld ILG 30 juni 2006

Groenblauwe Diensten in Proeftuin Groene Woud stap dichterbij 30 juni 2006

Impuls Brabants particulier natuurbeheer 30 juni 2006

'Beerze Reusel richting uitvoering' genomineerd voor Eo Wijersprijs 30 juni 2006

Provincies willen meer bescherming aardkundig erfgoed 29 juni 2006

Ruim drie ton subsidie voor landschapsprojecten Laag Holland 29 juni 2006

Wensdenken blokkeert ambities klimaatbeleid 28 juni 2006

Provincie Gelderland financiert aankoop 40 ha natuur 27 juni 2006

Saldobenadering EHS pas later uitgewerkt 27 juni 2006

Gezamenlijke ontwikkeling Moerdijk 27 juni 2006

Veerman besteedt 35 miljoen aan verbetering Noordzeevisserij 27 juni 2006

Provincie Drenthe draagt bij aan natuurontwikkelingsproject Veenparkkanaal 27 juni 2006

Eerste otters uitgezet in Friesland 26 juni 2006

Provincies op de goede weg met compensatie EHS 23 juni 2006

Minister Veerman neemt advies commissie Oostvaardersplassen over 22 juni 2006

Staatsbosbeheer blij met draagvlak voor Oostvaardersplassen 22 juni 2006

Nieuwe kansen voor hoogveengebied Bargerveen 22 juni 2006

Nieuw GLB geeft mogelijkheden voor kwaliteit platteland 22 juni 2006

Vertegenwoordigers Europese natuurgebieden leren van elkaar 22 juni 2006

Compensatie ingrepen in natuurgebieden onvoldoende 20 juni 2006

Schoon schip langs de Utrechtse rivieren 20 juni 2006

'Vroege Vogels' tegen A6-A9 19 juni 2006

Advies over het architectuurbeleid na 2008 19 juni 2006

Breed gedragen manifest A6-A9 voor kabinet 16 juni 2006

Toename aantal ganzen in Utrecht groter dan verwacht 16 juni 2006

Karla Peijs leidt ook bouwwereld om de tuin 16 juni 2006

Overheid bouwt met fout hout 15 juni 2006

Overeenstemming over beroepschriften reconstructieplannen Noord Brabant 15 juni 2006

Veerman presenteert Actieprogramma Weidevogels 15 juni 2006

Wetsvoorstel Waddenfonds naar Tweede Kamer 14 juni 2006

Grondverwerving voor nieuwe natuur voor Westerschelde 14 juni 2006

Tien projecten in uitvoering in De Venen in het Groene Hart 13 juni 2006

Noord-Holland stelt nieuw beleid Flora- en faunawet vast 13 juni 2006

Noord-Brabant wijst drie nieuwe ganzenfoerageergebieden aan 13 juni 2006

Meer flexibiliteit voor realisatie natuurdoelen 9 juni 2006

Schiphol: keuzes tussen milieu en economie onvermijdelijk 7 juni 2006

Veerman: rijksdoelen uit MJP zijn haalbaar 2 juni 2006

Grondexploitatiewet klaar voor regionale gebiedsontwikkeling 2 juni 2006

Duits-Drents veengebied officieel Naturpark 1 juni 2006

EU-landbouwsubsidies 2005 openbaar 1 juni 2006

10 ijzersterke argumenten voor natuurbehoud mei 2006

EU actieplan biodiversiteit: bestaande instrumenten beter benutten 31 mei 2006

Taskforce Verdroging geeft impuls aan vernatting natuurgebieden 31 mei 2006

Veerman halveert IJsselmeervisserij met meer dan de helft 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Drentsche Aa akkoord 30 mei 2006

Raad voor de Wadden: ook kleinere projecten steunen via het Waddenfonds 29 mei 2006

Ganzenopvang ligt op schema 28 mei 2006

Via Natura van start met 1,2 miljoen euro 24 mei 2006

Inventarisatie flora en fauna in Drenthe gaat digitaal 24 mei 2006

Staatsbosbeheer komt op voor Nederlandse landschap 24 mei 2006

Grutto’s op internationale lijst van bedreigde soorten 24 mei 2006

Limburg bestrijdt Jacobskruiskruid in wegbermen 24 mei 2006

Themanummer Weidevogels van De Levende Natuur 24 mei 2006

Brabantse dijken beschermd tegen muskusratten 23 mei 2006

Zeearend broedt met succes in de Oostvaardersplassen 22 mei 2006

Provincie en Rijk eens over financiering landelijk gebied 18 mei 2006

Noord-Holland kiest voor actief grondbeleid 16 mei 2006

Provinciale archeologische monumenten in Bakkum en Uitgeest 16 mei 2006

Minister Veerman opent Genenbank 'bronnen voor nieuwe natuur' 15 mei 2006

Predatormodel in natuurgebied Oostvaardersplassen succesvol 12 mei 2006

Inplaatsing intensieve veehouderijen Gemert-Bakel 12 mei 2006

Tentoonstelling Greenpeace in gigantisch diepzeenet op Museumplein 12 mei 2006

Inspectie-onderzoek naar bestrijding eikenprocessierups 11 mei 2006

GS Noord-Holland stemt in met streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF 9 mei 2006

Minister Dekker benoemt Riek Bakker tot adviseur gebiedsontwikkeling 8 mei 2006

Tweede-Kamerleden onderzoeken houtkap op Borneo 4 mei 2006

Ruim 6 miljoen voor groene projecten 2 mei 2006

Minister Dekker: 2 miljoen voor Groenblauw Lint in Midden-Delfland 2 mei 2006

€ 60.000 beschikbaar voor bescherming grutto en tureluur in Fryslân 28 april 2006

Robuuste ecologische verbindingen ingevuld in Salland en Vecht-Regge 26 april 2006

Aan de slag met ruimtelijke kwaliteit 25 april 2006

Overijssel verplaatst twintig veehouderijen 25 april 2006

'Aanleg A6-A9 onvoorstelbaar kortzichtig' 28 april 2006

60.000 euro beschikbaar voor bescherming grutto en tureluur 28 april 2006

Koe blijft in de wei door Beheergrondbank Laag Holland 27 april 2006

Ziekte van Lyme neemt toe 27 april 2006

Vormgeving Nationaal Landschap Rivierengebied van start 25 april 2006

Vormgeving Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland van start 25 april 2006

Natuurtaakstelling voor 2005 in Noord-Holland gehaald 25 april 2006

Veerman stelt saneringsregeling IJsselmeervisserij nogmaals open 21 april 2006

Milieudefensie en Milieufederatie vervuilen het Groene Hart met onjuiste prognoses 21 april 2006

Meer duidelijkheid over rijksbudgetten ILG 21 april 2006

Inzetten op versnelde duurzame ontwikkeling intensieve veehouderij 20 april 2006

Te veel woningbouw in Groene Hart 20 april 2006

Bescherming Groene Hart moet beter 18 april 2006

Subsidie voor het Groene Hart 14 april 2006

Meer dan 100.000 ha voor ganzen beschikbaar 14 april 2006

Natuurbraak in de SAN 13 april 2006

Sleepdoek werkt voor teler én milieu 13 april 2006

Shell moet van rechtbank Nigeria stoppen met affakkelen gas 11 april 2006

Tientallen roofdieren vergiftigd op landgoed Boerskotten 11 april 2006

'Bestuurders bezoeken 'ervaarboot' Naardermeer 11 april 2006

Drenths geld voor versterking biodiversiteit 11 april 2006

Aankoop natuurgebieden in Brabant 11 april 2006

Provincie Zeeland ontvangt extra geld voor Vitaal Platteland 11 april 2006

Utrecht wil ondernemende provincie voor plattelandsontwikkeling zijn 11 april 2006

Provinciaal en gemeentegeld voor bloemrijke akkers Drenthe 11 april 2006

Provincie Utrecht presenteert voorjaarsnota 2006 11 april 2006

Financieel steuntje in de rug voor aardkundige monumenten 10 april 2006

Provinciale Staten Utrecht: investeren in landelijk gebied 10 april 2006

Actieplan voor versterken Overijsselse natuur 7april 2006

Kansen scheppen met onbenut water 7 april 2006

Foute soja voor veevoer 5 april 2006

Oude stortplaatsen krijgen nieuwe kans 4 april 2006

Spaarpot provincie Drenthe wel erg vol 1 april 2006

Ruimtelijke ontwikkeling gecertificeerd 31 maart 2006

Verandering bestrijding muskusrat 7 april 2006

Natuurmonumenten lanceert groen netwerk 6 april 2006

Sociaal-economische ontwikkeling Waddenregio centraal bij bezoek Kamerleden 5 april 2006

Limburg pleit nogmaals voor flexibel rivierbeleid 5 april 2006

Dierenvrienden vanaf nu herkenbaar op het web 5 april 2006

Jac.P. Thijsse even terug: blijf van mijn Naardermeer af! 4 april 2006

Onthulling aardkundig monument in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 3 april 2006

Provincies volop aan de slag met omgevingsvergunning 31 maart 2006

Limburgse ambitie voor Reconstructie: € 439 miljoen in de komende 7 jaar 30 maart 2006

Provincie Zeeland presenteert actieplan dijkenbeheer 29 maart 2006

40 km meer groen langs Noord-Hollandse kanalen 29 maart 2006

Tijdelijk extra nieuwe natuur in Noord-Brabant 28 maart 2006

Protest tegen overbodige aanleg nieuwe bedrijventerreinen 24 maart 2006

Nieuwe adjunct- algemeen directeur Staatsbosbeheer 24 maart 2006

Kieviten leggen niet vroeger door landbouw maar door klimaat 24 maart 2006

Raad voor de Wadden: Pkb Waddenzee kan wel weg 22 maart 2006

Biodiversiteit gaat de komende 50 jaar verder achteruit 20 maart 2006

Preventief ruimtelijk toezicht naar provincies 17 maart 2006

Ook Wageningen moet zich wapenen tegen risico’s commercialisering wetenschap 16 maart 2006

Nationale Landschappen behouden maar niet 'op slot' zetten 15 maart 2006

Prestatieafspraak 2006: ruim 16 mln euro voor landelijk gebied Drenthe 15 maart 2006

Bestrijding vos en kraai is niet dé oplossing voor weidevogels 11 maart 2006

13.300 extra woningen in Haarlemmermeer-Bollenstreek 14 maart 2006

Drenthe wordt lid van Duitse Vereniging Naturpark Moor 14 maart 2006

Staatsbosbeheer hoeft niet bij te voederen in Oostvaardersplassen 13 maart 2006

Protest tegen Nederlandse import illegaal gekapt hout 10 maart 2006

Tracébesluit omleiding zuid-willemsvaart en ecologische verbindingszone 10 maart 2006

Volgende stap uitbreiding mergelwinning groeve ‘t Rooth 9 maart 2006

Taskforce Ruimtewinst maakt Waarderpolder aantrekkelijker 9 maart 2006

Afschot wilde zwijnen in Limburg succesvol 8 maart 2006

Geen nieuwe aanpak Jacobskruiskruid in Drenthe 3 maart 2006

Vechtdal: met elke hap een beter landschap 2 maart 2006

Provincie wijst bouwlocaties aan in regio Waterland 2 maart 2006

Stuurgroep Integrale Verkenning Maas: "Geef Maas de ruimte" 2 maart 2006

Plattelânsprojekten provincie Fryslân al omzet van EUR 245 miljoen 1 maart 2006

Provinciale leefbaarheidbusget brengt mensen bij elkaar 1 maart 2006

Aanleg acht faunapassages provincie Utrecht 28 februari 2006

Handleiding bestemmingsplannen: meer focus op ruimtelijke kwaliteit 28 februari 2006

Bloeiende bermen in steen 27 februari 2006

Dekker: Vereenvoudiging ruimtelijke regels dichterbij 24 februari 2006

Rijk stelt agenda voor Vitaal Platteland vast 23 februari 2006

Vier Zeeuwse gebiedscombinaties geselecteerd voor nieuwe natuur 22 februari 2006

Studie verbinding almere schiphol onvolledig 21 februari 2006

CO2-Bomenprijs 19 februari 2006

Uitvoering Kaderrichtlijn Water moet haalbaar en betaalbaar zijn 17 februari 2006

Het gaat goed met de otter 17 februari 2006

Meer ruimte voor vleermuizen in Zeeland 16 februari 2006

GS Fryslân steunt aanpak gebiedsontwikkeling Dongeradeel 16 februari 2006

Afspraken over tientallen waterprojecten gelderse vallei en utrecht-oost 16 februari 2006

Gelderland investeert in 2006 bijna 5 miljoen in cultuurhistorische projecten 15 februari 2006

Primeur doorvertaling reconstructie in bestemmingsplan ten dele geslaagd 15 februari 2006

Ruim € 5 miljoen extra voor verplaatsing varkens- en kippenbedrijven in Limburg 15 februari 2006

Bezwarencommissie positief over nieuwe aanpak rapen kievitseieren 15 februari 2006

Veerman legt drie gedragscodes Flora- en Faunawet ter inzage 15 februari 2006

Ook legale kap verwoest het bos 15 februari 2006

Ruimteclaim bedrijventerreinen Oude Rijnzone omlaag 15 februari 2006

Kaderrichtlijn Water biedt in Nederland veel beleidsruimte 14 februari 2006

Ruim 5 miljoen euro voor recreatie in Noord-Holland 13 februari 2006

Effect van thema 'Ruimte voor Limburg' voor Noord- en Midden-Limburg 1 februari 2006

'Beperk Kaderrichtlijn Water niet tot natuur met Europese status' februari 2006

Wet ruimtelijke ordening flink geamendeerd 10 februari 2006

Amsterdam tekent voor Laag Holland 9 februari 2006

Voorbeeldregeling Drentse Ruimte voor Ruimte vastgesteld 9 februari 2006

Quickscans als nieuw hulpmiddel bij planontwikkeling 9 februari 2006

Uitgangspunten voor de omslag van verwerving naar beheer 7 februari 2006

Groningen tevreden over bestrijding van muskusratten7 februari 2006

Staatsbosbeheer zoekt natuurtalent 6 februari 2006

Extra natuur voor Noordboog-west in Noord Holland mogelijk6 februari 2006

Eerst Duinherstel in midden van duinen bij de Zilk 3 februari 2006

Overijssel moet EHS-doelen harder aanpakken 3 februari 2006

Extra trekking postcode loterij naar klimaatproject hier 3 februari 2006

Steden en het rijk maken afspraken over groen in en om de stad 1 februari 2005

Meer speelbossen bij steden 1 februari 2006

Natuurgebied Oostvaardersplassen tien jaar in ontwikkeling 31 januari 2006

Ministerraad stemt in met de omgevingsvergunning 27 januari 2006

Europese Unie toont zwakke knieën met landbouwgif 24 januari 2006

Gebiedsplan natuur en landschap Drenthe aangepast 24 januari 2006

Minister Dekker: 2,4 miljoen voor verbinding Naardermeer 23 januari 2006

Startschot Natuurverbinding Naardermeer - Ankeveense Plassen 23 januari 2006

Veerman stelt commissie Oostvaardersplassen in 19 januari 2006

Landinrichtingscommissie Drentsche Aa geïnstalleerd met verbrede opdracht 19 januari 2006

Actief Randenbeheer Drenthe met gras- en kruidenranden langs akkers 19 januari 2006

Brinkhorst en Dekker zeer verbaasd over Moerdijkse Hoek 19 januari 2006

Nieuwe Raad voor het Landelijk Gebied 19 januari 2006

Gemeenten kunnen onder voorwaarden afwijken van milieueisen 18 januari 2006

Minister Dekker: ‘Tijd rijp voor investeringen’ 18 januari 2006

Industrieterrein Moerdijkse Hoek als overbodig afgeblazen17 januari 2006

Port of brabant haalbaar: Polderlandschap blijft open 17 januari 2006

Provincie Noord-Brabant bij Klimaatverbond Nederland 13 januari 2006

Ruimtelijke ontwikkeling wel, natuurbescherming niet sturend voor waddengebied 13 januari 2006

Beter bestuur en beheer van de waddenzee nodig 12 januari 2006

Kerncentrale Borssele uiterlijk in 2033 dicht 10 januari 2006

Natuur onder druk door zuinige Europese Unie 10 januari 2006

Staatsbosbeheer: in 2006 grotere inzet voor balans tussen mens en natuur 10 januari 2006

Ontwerp Gronings Provinciaal Omgevingsplan II vastgesteld 10 januari 2006

Fototentoonstelling 'Het geschikte landschap' over plattelandsontwikkeling 10 januari 2006

VROM brengt investeringen 2000-2010 in kaart 9 januari 2006

Groenbeheervisie 'Groene linten door Limburg' 9 januari 2006

Nota Ruimte haalt doelen waarschijnlijk niet 9 jan 2006

Ruim 200.000 euro voor beëindiging grondwateronttrekking DSM6 januari 2006

Toorts der verwachting 2006 voor Achmea 5 januari 2006

Nieuwe directeur voor Brabantse Milieufederatie 3 januari 2006

Nieuw draaiboek voor wadlopers bij calamiteiten op het Wad 22 december 2005

Veenweidepact Krimpenerwaard ondertekend 22 December 2005

Zuid Holland past Regels voor Ruimte voor landgoederen aan 21 December 2005

Rijksvergoeding bij invoering Malta aangepast 23 december 2005

Veel inzet provincies nodig voor ILG 23 december 2005

Rijksbreed onderzoek naar toekomstige klimaatafspraken 23 december 2005

Kabinet stemt in met concept Nota Waddenzee 22 december 2005

In Limburg volop belangstelling intensieve veehouderij voor bedrijfsverplaatsing 22 december 2005

Vangstmogelijkheden tong blijven gelijk 22 december 2005

Drie pilots voor integrale omgevingsvergunning van start 22 december 2005

Rijk: geen strakke verdeelsleutel Waddenfonds 21 december 2005

EU actieplan tegen illegaal hout goedgekeurd 20 december 2005

Actie Greenpeace tegen walvisvaarders bij Zuidpool 21 december 2005

Aanpassingen Brabants natuur- en landschapsbeleid 20 december 2005

Nieuwe richtlijn vogelgriep 20 december 200

Kroonbesluit schorst verordening Limburg om bomenkap 20 december 2005

Steunpunt Monumenten en Archeologie naar Limburgs Museum 20 december 2005

Subsidie landbouwgrond belastingvrij 13 december 2005

Montreal: Klimaatverandering wacht niet 10 december 2005

Provincie Limburg neemt regie natuurontwikkeling in Zandmaas 7 december 2005

Brede steun voor koe in de wei 6 december 2005

Natuurmonumenten zet zich in voor vroedmeesterpad 4 december 2005

Veerman stelt saneringsregeling IJsselmeer opnieuw open 2 december 2005

Veerman zegt steun toe aan veenweideboeren in Laag Holland 30 november 2005

Bestrijding verdroging Limburgse natuur succesvol op weg 30 november 2005

Gedeputeerde staten Drenthe nuanceren kritiek Landschapswacht 29 november 2005

Veerman vraagt om vervolgonderzoek kastanjeziekte 28 november 2005

Bestrijdingsmogelijkheden woelrat in Limburg uitgebreid 25 november 2005

Wildalarm in Limburg 24 november 2005

Ruim 2300 ha grond in ruil voor landbouw en natuur 24 november 2005

Unieke grondtransactie versnelt ontwikkeling natuur en recreatie in Zuid-Holland 24 november 2005

Provincie Limburg wil grondbeleid versterken 23 november 2005

Natuurlijk Randenbeheer in Veenkoloniën 22 november 2005

Prikkel voor toename particulier natuurbeheer 18 november 2005

Ministerraad besluit tot hogere schadeloosstelling kokkelvisserij 18 november 2005

Veerman verheugd met steun voor Nationale Landschappen 15 november 2005

Natuurorganisaties presenteren plannen voor waddenfonds 15 november 2005

GS Zeeland keurt faunabeheerplan hoefdieren goed 15 november 2005

Shell moet stoppen met affakkelen gas 14 november 2005

Gefaseerde implementatie omgevingsvergunning 11 november 2005

Vos en Canadese gans op de landelijke vrijstellingslijst 11 november 2005

Brussel akkoord met vaccinatieplan voor dierentuinen 11 november 2005

Veerman garandeert Drenthe Ecologische Verbindingszones 10 november 2005

Bewoners Randstad tegen bouwen in open ruimte 9 november 2005

Consensus over vogelgriepmaatregelen in besmette landen 9 november 2005

Provincie Brabant steekt 5,5 miljoen in 'Groen rondom de stad' 8 november 2005

10.000 vrijwilligers actief tijdens vijfde natuurwerkdag 8 november 2005

Provincie Brabant steekt 5,5 miljoen in 'Groen rondom de stad' 8 november 2005

Boeren voor natuur in Amerdiep 4 november 2005

Aanvraagperiode SAN en SN later open 3 november 2005

Waddenzeeconferentie - Nominatie voor Werelderfgoedlijst 3 november 2005

Meer woningen bouwen in het groen? 'Natuurlijk' 2 november 2005

Grootste duinherstelproject in Nederland binnenkort van start 1 november

Zuid-Hollands Landschap werkt aan eerste klas natuur 1 november 2005

Effecten klimaatverandering nemen toe 31 oktober 2005

Aantal lepelaars ondanks afname redelijk stabiel 27 oktober 2005

Snelle en eenvoudige subsidieverlening in Noord-Brabant 27 oktober 2005

Limburgse Handreiking Ruimtelijke Ordening vernieuwd 25 oktober 2005

Brabants actief Randenbeheer gaat door in 2006 20 oktober 2005

Wildzoekers gezocht voor stoer buitenwerk 20 oktober 2005

Friesland vereenvoudigt toezicht ruimtelijke ordening op gemeenten 19 oktober 2005

Opening ecologische zone in Amsterdam Zuidoost 18 oktober 2005

Maatwerk bij vrijkomende agrarische bebouwing 18 oktober 2005

Provincie Brabant voldoet aan staatssteuntoets bij deelname aan Agro & Co 13 oktober 2005

33 organisaties tekenen landschapsmanifest 1 november 2005

Europese unie moet ambitie tonen bij klimaatbeleid 18 oktober 2005

Visserijbiologen presenteren vangstadviezen voor 2006 17 oktober 2005

Noord-Brabant wijzigt beleid beregeningsvergunningen 14 oktober 2005

Ministerraad besluit tot schadeloosstelling kokkelvisserij van 92 miljoen euro 14 oktober 2005

Ministerraad: Natuurkwaliteit stabiel 14 oktober 2005

Natuurmonumenten en landbouw slaan handen ineen voor duurzaam beheer Wormer- en Jisperveld 14 oktober 2005

Task Force Ruimtewinst van start 14 oktober 2005

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer in 2006 beperkt open 12 oktober 2005

Oud-minister De Graaf leidt IPO-visitatiecommissie Landelijk Gebied 7 oktober 2005

Provincies krijgen 9 miljoen voor uitvoeren natuurwetgeving 7 oktober 2005

Verstening Groene Hart is te vermijden 30 september 2005

EHS-gebieden ook onder Natuurbeschermingswet 29 september 2005

Natuurbescherming - Goed geregeld 29 september 2005

Minister Dekker introduceert Ruimteforum 28 september 2005

Eén hectare woningen levert elf hectare groen/blauw op 28 september 2005

Concurrerende havens slaan handen ineen voor natuur 27 september 2005

Start projecten Hart van de Heuvelrug 27 september 2005

Erg goed jaar voor zeldzame vlinder 26 september 2005

De biodiversiteit van Nederland compleet op 1 website 26 september 2005

Natuurprijs voor Peter van Wijmen 26 september 2005

Europese natuurverbindingen noodzakelijk 26 september 2005

Meer Landgoederen mogelijk in Zuid-Holland 21 september 2005

Alle duinen op Goeree beschermd natuurgebied 20 september 2005

Zeeuwse regierol voor 600 hectare estuariene natuur gewenst 20 september 2005

Voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte Impuls Drentse platteland 20 september 2005

Begroting 2006 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 20 september 2005

Kunstwerk LEAVES is haar tocht over de Nederlandse rivieren begonnen 19 september 2005

Voorlopige resultaten onderzoek kastanjeziekte 14 september 2005

Kiezen voor landbouw 13 september 2005

Maatregelen voor versterking visserijsector 13 september 2005

Stuk minder VROM regels 14 september 2005

Land van Later gaat van start! 8 september 2005

Natuurbalans: Ambities en middelen voor natuur en landschap uit balans 8 september 2005

Raad Dierenaangelegenheden slaat de plank mis over Oostvaardersplassen 7 september 2005

Ruim 1,2 miljoen euro voor nationaal landschap 'De Groene Long' 31 augustus 2005

Gemeenten versterken klimaatverandering 30 augustus 2005

Greenpeace bezorgd over nieuwe pulskorvisserij 26 augustus 2005

Kabinet stemt in met voorstel Grondexploitatiewet 26 augustus 2005

Uitvoering gebiedsbeleid vergt actiever provinciaal grondbeleid 25 augustus 2005

Meer moeras voor vogel en mens 23 augustus 2005

Zeldzame monniksgier Oostvaardersplassen dood 16 augustus 2005

Vijf sterren voor Geul- en Gulpdal en voor Drentsche Aa 16 augustus 2005

Brabantse aardkundige top-40 in beeld 10 augustus 2005

Zuid-Holland wijst gebieden voor overwinterende ganzen aan 28 juli 2005

Archeologisch informatiepunt Wijster 28 juli 2005

Nieuwe subsidieronde Noord-Holland voor aanleg ecologische verbindingszones 22 juli 2005

Openstelling regeling draagvlak natuur 20 juli 2005

Drentsche Aa oogst plannen voor toekomst 18 juli 2005

Faunafonds stelt de Vergoeding ganzenbeheer 2005/2006 open 15 juli 2005

Den Bosch en Provincie steken geld in natuur 14 juli 2005

Provincies beschermen Nieuwe Hollandse Waterlinie 14 juli 2005

Kwaliteit Brabantse vennen verbetert 14 juli 2005

Statencommissies Drenthe gaan samen in Commissie Omgevingsbeleid 13 juli 2005

Zeldzame vogels in Naardermeer en Vechtplassen terug 13 juli 2005

Stimuleringsplan, Natuur- en beheersgebiedsplan Grensmaas vastgesteld 12 juli 2005

Europees netwerk natuurgebieden - Nederland ligt op schema 8 juli 2005

Rapport van de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij gereed 8 juli 2005

Biologische invasies kosten 1-2 miljard euro per jaar 7 juli 2005

RvS oordeelt over Limburgs reconstructieplan: uitvoering kan door! 6 juli 2005

Provincie Limburg keurt faunabeheerplannen goed 6 juli 2005

Akkoord over WILG 1 juli 2005

Overeenstemming over Wet inrichting landelijk gebied 1 juli 2005

Geen megavermaakcentrum in cultuurlandschap 30 juni 2005

Dood doet leven: kadavers bron van leven 29 juni 2005

Provincie vereenvoudigt natuurbeleid en start Nationaal landschap 29 juni 2005

EU: Groen licht voor Nederlands mestbeleid 27 juni 2005

Gebiedsvisie Ransdalerveld 27 juni 2005

Een sociale en economische agenda voor het landelijk gebied 24 juni 2005

Cultuur Historische Waardenkaart Limburg on line 24 juni 2005

Kamer kritisch over foerageergebieden, vos op vrijstellingslijst 24 juni 2005

Sleepdoek: milieubelasting en kosten voor teler lager 23 juni 2005

VROM publiceert nieuwe handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu 22 juni 2005

Zes pilots voor integrale omgevingsvergunning van start 22 juni 2005

Safari Bloemendalerpolder en KNSF-terrein druk bezocht 21 juni 2005

Borging van dierenwelzijn gezelschapsdier via zelfregulering 17 juni 2005

Akkoord over afronding ecologische verbindingszones 14 juni 2005

Ministerraad stemt in met nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 17 juni 2005

Ruimtelijke ordening beter en procedures sneller in Limburg 17 juni 2005

Gebiedsplan overwinterende ganzen vastgesteld bij het Leekstermeer 14 juni 2005

Nieuwe folder Jakobskruiskruid 14 juni 2005

Minister Veerman geeft Limburg toestemming jagen op wild zwijn 13 juni 2005

Professionalisering milieuhandhaving: Forse stap vooruit, einddoel nog niet gehaald 10 juni 1005

Nederland gaat Europese LandschapsConventie ratificeren 10 juni 2005

Korenwolf nieuwe bron voor groene diensten 10 juni 2005

Projectontwikkelaars zetten zich in voor verbetering landschap 9 juni 2005

Ruim 3 miljoen voor lifescape - your landscape 9 juni 2005

Zoeken naar maximale recreatie binnen natuurregels 8 juni 2005

Provincie Limburg intensiveert klimaatbeleid 8 juni 2005

TEN-project realiseert ecologische netwerken 8 juni 2005

Visserijbiologen adviseren lagere haringvangst 8 juni 2005

Tien procent minder provinciale milieuregels mogelijk 7 juni 2005

Ruim een half miljoen euro voor projecten gebiedsgericht beleid 7 juni 2005

€100 miljoen voor projecten landelijk gebied Noord-Holland in 2005 en 2006 7 juni 2005

Ruim een half miljoen euro voor projecten gebiedsgericht beleid in Drenthe 7 juni 2005

'Particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming' 7 juni 2005

Flevoland krijgt 2,3 mln extra voor landelijk gebied 3 juni 2005

Faunafonds wijzigt beleidsregels 3 juni 2005

Nederlandse inbreng in Europees natuurbeleid kan nog beter 3 juni 2005

Minister Veerman - Hervatting walvisvaart niet aan de orde 2 juni 2005

Meer ruimte voor veehouderij in reconstructiegebieden 1 juni 2005

Meer duidelijkheid over ammoniakwetgeving 31 mei 2005

Provinciale Staten zeggen ook "ja" tegen Wieringerrandmeer 30 mei 2005

Iedereen welkom in Ontwerpatelier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein 27 mei 2005

VROM investeert in nationaal landschap De Hoeksche Waard 26 mei 2005

Natuurkaart.nl: de Nederlandse natuur compleet op één website 25 mei 2005

Provincie coördineert aanleg faunapassages rijkswegen in Drenthe 24 mei 2005

Jaarverslag Vrijwillige Weidevogelbescherming 2004 van Landschapsbeheer Drenthe 24 mei 2005

Geen wijzigingen populatiebeheer van wilde zwijnen op Veluwe 24 mei 2005

Walvisbegrafenis op strand Scheveningen 19 mei 2005

Convenant Jacobskruid klaar voor ondertekening 19 mei 2005

2000-soortendag 2005: Biodiversiteit in kaart gebracht 17 mei 2005

Illegaal hout krijgt keurmerk 17 mei 2005

VROM-vergunning wordt brede omgevingsvergunning 13 mei 2005

Herintroductie hamster op de Kollenberg bij Sittard 12 mei 2005

Mineralen probleem voor toekomst bollensector, bestrijdingsmiddelen niet 11 mei 2005

Ruim € 1 miljoen voor iepziektebestrijding 10 mei 2005

Tussenstand pilots gebiedsgericht beleid 4 mei 2005

Knelpunt verblijfsrecreatie en natuur in de Maasduinen naar oplossing 3 mei 2005

"Koplopers Weidevogelboeren" geeft weidevogels meer kans april 2005

Zeldzame Oehoes broeden in Zuid-Limburgse groeves 29 april 2005

Verevening belangrijk voor ruimtelijke kwaliteit 27 april 2005

Minister Veerman ondertekent contracten gebiedsgericht beleid 27 april 2005

Zeven pilots voor integrale VROM-vergunning van start 27 april 2005

Regeling Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland succesvol 26 april 2005

Alternatief voor Ruimte voor de Rivier 21 april 2005

Beheer nationaal park Schiermonnikoog in zijn geheel bij Natuurmonumenten 20 april 2005

Bestrijdingsmiddelen vaak verkeerd toegepast 19 april 2005

Nieuwe cultuurhistorische waardenkaart Brabant 18 april 2005

Minister Dekker: tijd rijp voor uitvoering ruimtelijk beleid 15 april 2005

Akkoord financiering natuurwetten 14 april 2005

Ozon en klimaat: het ene gat met het andere dichten? 11 april 2005

Drentse veldwerkers hervatten inventarisatie flora en fauna 6 april 2005

Voorlopig geen aangepaste ministeriële regeling Luchtkwaliteit 5 april 2005

Provincie draagt €1,5 miljoen bij aan natuurherstel Zanderij Cruysbergen 5 april 2005

Status ‘werelderfgoed’ alleen maar winst voor Wadden 4 april 2005

Minister Veerman financiert onderzoek kastanjeziekte 4 april 2005

Konijn iets minder "vogelvrij" 23 maart 2005

Nieuwe website CLM-milieumeetlat 21 maart 2005

Digitale ruimtelijke plannen wettelijk verplicht 17 maart 2005

Platteland belangrijk voor recreatie 16 maart 2005

Binnen een jaar uitvoeringsprogramma voor corridor tussen Schiphol en Almere 15 maart 2005

Staatsbosbeheer oogst op beperkte schaal hout in zomerperiode 15 maart 2005

Ruim € 2,9 miljoen voor 15 Limburgse plattelandsprojecten 15 maart 2005

Kamer wil meer geld voor klimaatbeleid 14 maart 2005

Greenpeace-actie tegen onnodige dolfijnensterfte in visnetten 14 maart 2005

Milieurapport en inspraak over PKB Derde Nota Waddenzee 14 maart 2005

EU toont leiderschap in aanpak klimaatverandering 10 maart 2005

Greenpeace behaalt eerste succes in Finland 10 maart 2005

Staatsbosbeheer: Bos blijft afgesloten, natuur moet zijn loop hebben 9 maart 2005

Staatsbosbeheer sluit Fluitbos bij Almere voor publiek 7 maart 2005

Veerman - Visserij-inspanning IJsselmeer minstens 50% verminderen 3 maart 2005

Laatste resten Europees oerbos dreigen te worden vernietigd 2 maart 2005

Bewijslast bij recreatiewoningen omkeren 28 februari 2005

VROM en Breda werken samen aan integrale VROM-vergunning 28 februari 2005

Cultuurhistorie Veenkoloniën biedt kansen voor toekomst 24 februari 2005

Beverburcht ontdekt bij Gorinchem 24 februari 2005

Nederland tekent klimaatovereenkomst met Indonesië 24 februari 2005

Vergaande maatregelen in visserij nodig 23 februari 2005

Advies Raad Landelijk Gebied over nationale landschappen 23 februari 2005

Duinen zijn geen sportpark 23 februari 2005

Natuurgegevens over Limburg te zien op provinciale website 23 februari 2005

Flora- en faunawet vereenvoudigd 22 februari 2005

landschappelijk erfgoed veiliggesteld voor de toekomst 22 februari 2005

Speciale website over ganzenfoerageergebieden 18 februari 2005

Frank Köhler nieuwe algemeen directeur Milieudefensie 16 februari 2005

'Platteland in uitvoering' krijgt groen licht voor 135 projecten 16 februari 2005

Rijksoverheid gaat duurzame bedrijfsvoering stimuleren 11 februari 2005

Emissiehandel voorspoedig van start 8 februari 2005

Reddingsactie voor de jeneverbes 8 februari 2005

discussie over klimaatverandering 2050 in Drenthe 4 februari 2005

Plattelandsvernieuwing krijgt vleugels in Laag Holland 2 februari 2005

Rijk en provincies eens over extra impuls voor landinrichting en landbouw 2 februari 2005

Onderzoek naar integrale gebiedsontwikkeling Graetheide 1 februari 2005

Utrechts Landschap geeft Amersfoort meer natuur dankzij Nationale Postcode Loterij 31 januari 2005

Rijk en regio tekenen voor Parklandschap in Groene Hart 27 januari 2005

Rooskleurig beeld voor kustuitbreiding Westland misleidend 26 januari 2005

Natuurbescherming naar provincies 21 januari 2005

Project stimulering particulier natuurbeheer van start 21 januari 2005

Kabinet wil regels milieueffectrapportage vereenvoudigen 21 januari 2005

Foerageergebieden niet onder Vogelrichtlijn 19 januari 2005

Natuurmonumenten 'mordicus' tegen snelweg bij Naardermeer 18 januari 2005

Programma Verduurzaming Bollenteelt Binnenduinrand 2005-2007 18 januari 2005

Kamer steunt decentrale opzet Nota Ruimte 18 januari 2005

Tweede ontsluitingsweg Kennemerstrand IJmuiden definitief van de baan 17 januari 2005

Limburg krijgt het eerste ecombiduct van Nederland 17 januari 2005

Gedeputeerde Zuid-Holland wil afspraken maken met Groene Hart gemeenten 14 januari 2005

Milieudefensie: reactie VNO-NCW op halvering ruimteclaim bespottelijk 14 januari 2005

'Ruimteclaim bedrijventerreinen moet fors omlaag' 13 januari 2005

Plan van aanpak Rijksprogramma Groene Hart gereed 13 januari 2005

Gemeente Utrecht belooft actie in realisatie groene gebieden 11 januari 2005

Duincampings PWN niet verzelfstandigd 11 januari 2005

GS Limburg verlenen vergunning voor wegpompen grondwater bij ENCI 11 januari 2005

Kabinet klaar voor uitvoering Nota Ruimte 5 januari 2005

RAVON benoemt directeur januari 2005

meer artikelen

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina


 
terug naar inhoudsopgave

of terug naar de homepage van het Natuurnet